XSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 967758 58 758 540009 09 009 252800 00 800
G1 88805 05 805 72442 42 442 10437 37 437
G2 36253 53 253 51501 01 501 08161 61 161
G3 09786 86 786 24034 34 034 67230 30 230 98626 26 626 34040 40 040 74021 21 021
G4 18058 58 058 40840 40 840 65107 07 107 69364 64 364 86092 92 092 89046 46 046 91985 85 985 14914 14 914 21377 77 377 41242 42 242 68932 32 932 74934 34 934 88505 05 505 97683 83 683 12725 25 725 13063 63 063 29905 05 905 56496 96 496 64153 53 153 68253 53 253 91699 99 699
G5 0250 50 250 1764 64 764 4163 63 163
G6 1187 87 187 2657 57 657 5701 01 701 2890 90 890 4337 37 337 5798 98 798 3780 80 780 5905 05 905 7896 96 896
G7 127 27 127 322 22 322 698 98 698
G8 70 70 70 91 91 91 69 69 69
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận Tây Ninh An Giang
DB 041933 33 933 224427 27 427 267916 16 916
G1 16636 36 636 71344 44 344 03825 25 825
G2 31114 14 114 31364 64 364 98012 12 012
G3 35002 02 002 45653 53 653 29181 81 181 46380 80 380 24034 34 034 41693 93 693
G4 13580 80 580 59682 82 682 60451 51 451 62085 85 085 84777 77 777 90286 86 286 94638 38 638 13153 53 153 20681 81 681 47613 13 613 68023 23 023 71997 97 997 74327 27 327 76834 34 834 02688 88 688 44468 68 468 60811 11 811 68276 76 276 79571 71 571 89133 33 133 94614 14 614
G5 2430 30 430 9770 70 770 9546 46 546
G6 1808 08 808 3288 88 288 4676 76 676 2090 90 090 5188 88 188 8493 93 493 0206 06 206 3757 57 757 4331 31 331
G7 969 69 969 273 73 273 452 52 452
G8 01 01 01 70 70 70 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 512164 64 164 004320 20 320 845811 11 811
G1 82979 79 979 80036 36 036 45360 60 360
G2 41010 10 010 48882 82 882 21795 95 795
G3 42383 83 383 54613 13 613 36075 75 075 82714 14 714 03657 57 657 52313 13 313
G4 01951 51 951 18849 49 849 36068 68 068 61261 61 261 77649 49 649 93918 18 918 95848 48 848 19972 72 972 23677 77 677 40029 29 029 50690 90 690 56162 62 162 71565 65 565 74282 82 282 16486 86 486 38740 40 740 52883 83 883 61693 93 693 66167 67 167 68515 15 515 94176 76 176
G5 4743 43 743 7552 52 552 4743 43 743
G6 1225 25 225 3133 33 133 9385 85 385 3751 51 751 6333 33 333 9265 65 265 0203 03 203 2255 55 255 4423 23 423
G7 349 49 349 371 71 371 142 42 142
G8 35 35 35 89 89 89 28 28 28
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 245591 91 591 855173 73 173 134753 53 753
G1 36538 38 538 27239 39 239 18676 76 676
G2 97885 85 885 86947 47 947 32667 67 667
G3 35911 11 911 88378 78 378 42436 36 436 62766 66 766 05402 02 402 73397 97 397
G4 07849 49 849 14369 69 369 17503 03 503 22820 20 820 37500 00 500 44831 31 831 54366 66 366 01955 55 955 27584 84 584 49888 88 888 61427 27 427 62325 25 325 75213 13 213 76147 47 147 02017 17 017 08813 13 813 20579 79 579 66850 50 850 73803 03 803 78473 73 473 91087 87 087
G5 7288 88 288 4273 73 273 7762 62 762
G6 1164 64 164 3335 35 335 7630 30 630 0897 97 897 2498 98 498 7268 68 268 3350 50 350 3374 74 374 4401 01 401
G7 292 92 292 507 07 507 307 07 307
G8 92 92 92 11 11 11 26 26 26
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 517099 99 099 419201 01 201 990387 87 387
G1 74269 69 269 17620 20 620 95306 06 306
G2 47187 87 187 91727 27 727 02680 80 680
G3 67813 13 813 87114 14 114 12228 28 228 77429 29 429 66120 20 120 98432 32 432
G4 04511 11 511 08528 28 528 14575 75 575 37676 76 676 40571 71 571 64969 69 969 68245 45 245 08168 68 168 21125 25 125 37394 94 394 42937 37 937 47446 46 446 90203 03 203 92117 17 117 21549 49 549 32024 24 024 49841 41 841 51022 22 022 67273 73 273 86284 84 284 96899 99 899
G5 0796 96 796 9383 83 383 1037 37 037
G6 0314 14 314 2038 38 038 2348 48 348 0440 40 440 4063 63 063 9101 01 101 2122 22 122 7867 67 867 9613 13 613
G7 613 13 613 055 55 055 070 70 070
G8 72 72 72 62 62 62 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 909460 60 460 778880 80 880 952825 25 825
G1 49669 69 669 99014 14 014 09922 22 922
G2 20631 31 631 97469 69 469 03451 51 451
G3 03399 99 399 47613 13 613 27224 24 224 93498 98 498 00968 68 968 39283 83 283
G4 05828 28 828 36867 67 867 71138 38 138 75008 08 008 76849 49 849 87024 24 024 88653 53 653 02835 35 835 07331 31 331 07546 46 546 38318 18 318 48600 00 600 55166 66 166 99130 30 130 04039 39 039 53605 05 605 66857 57 857 70431 31 431 83026 26 026 85018 18 018 92839 39 839
G5 5358 58 358 4335 35 335 1574 74 574
G6 2067 67 067 7977 77 977 8103 03 103 0622 22 622 2477 77 477 8702 02 702 4930 30 930 5146 46 146 5852 52 852
G7 114 14 114 590 90 590 744 44 744
G8 30 30 30 48 48 48 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận Tây Ninh An Giang
DB 237384 84 384 323923 23 923 155541 41 541
G1 53085 85 085 86181 81 181 81177 77 177
G2 19930 30 930 61906 06 906 24510 10 510
G3 53124 24 124 76641 41 641 48003 03 003 71640 40 640 52145 45 145 76040 40 040
G4 17412 12 412 45842 42 842 48329 29 329 68996 96 996 76671 71 671 80373 73 373 88313 13 313 05366 66 366 17884 84 884 45889 89 889 47424 24 424 47791 91 791 86662 62 662 95426 26 426 33020 20 020 42373 73 373 50200 00 200 50821 21 821 56432 32 432 67472 72 472 95592 92 592
G5 4561 61 561 1538 38 538 8326 26 326
G6 0316 16 316 3074 74 074 9729 29 729 0366 66 366 0850 50 850 8695 95 695 4796 96 796 8413 13 413 8935 35 935
G7 035 35 035 802 02 802 662 62 662
G8 24 24 24 64 64 64 49 49 49
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 241771 71 771 984756 56 756 528319 19 319
G1 24062 62 062 81204 04 204 65736 36 736
G2 74962 62 962 49367 67 367 38864 64 864
G3 30110 10 110 34683 83 683 07878 78 878 90745 45 745 09486 86 486 31682 82 682
G4 05862 62 862 08377 77 377 19755 55 755 40268 68 268 48299 99 299 57422 22 422 65735 35 735 19359 59 359 25952 52 952 32213 13 213 32701 01 701 37310 10 310 74370 70 370 93878 78 878 19367 67 367 21789 89 789 33490 90 490 38477 77 477 84262 62 262 87264 64 264 90890 90 890
G5 3202 02 202 3249 49 249 1920 20 920
G6 1176 76 176 6736 36 736 8170 70 170 4346 46 346 5304 04 304 5968 68 968 0312 12 312 0463 63 463 7919 19 919
G7 591 91 591 036 36 036 711 11 711
G8 07 07 07 12 12 12 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/10/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 5, viết tắt là XSMN Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 5

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang