XSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
DB 444253 53 253 798011 11 011 578904 04 904
G1 64654 54 654 35649 49 649 38079 79 079
G2 87874 74 874 26922 22 922 40687 87 687
G3 65553 53 553 84400 00 400 73331 31 331 85820 20 820 25656 56 656 26516 16 516
G4 00887 87 887 17671 71 671 27209 09 209 37895 95 895 48615 15 615 59325 25 325 60817 17 817 09144 44 144 41320 20 320 52109 09 109 53800 00 800 66272 72 272 86289 89 289 93012 12 012 08318 18 318 10995 95 995 22510 10 510 27518 18 518 92349 49 349 94163 63 163 95499 99 499
G5 8787 87 787 1521 21 521 6419 19 419
G6 7732 32 732 8132 32 132 9319 19 319 3015 15 015 4166 66 166 6265 65 265 3994 94 994 5334 34 334 6014 14 014
G7 754 54 754 427 27 427 885 85 885
G8 92 92 92 09 09 09 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
DB 888846 46 846 593643 43 643 567672 72 672
G1 69484 84 484 12514 14 514 28777 77 777
G2 98976 76 976 29333 33 333 89763 63 763
G3 43691 91 691 54557 57 557 38440 40 440 52097 97 097 71252 52 252 90154 54 154
G4 18953 53 953 24730 30 730 59271 71 271 61607 07 607 71631 31 631 77708 08 708 85457 57 457 06210 10 210 55241 41 241 61371 71 371 79301 01 301 83305 05 305 91605 05 605 99806 06 806 00491 91 491 19657 57 657 39133 33 133 42936 36 936 81414 14 414 88319 19 319 93449 49 449
G5 2618 18 618 9136 36 136 2060 60 060
G6 0197 97 197 5950 50 950 8454 54 454 0264 64 264 4645 45 645 5536 36 536 2063 63 063 2719 19 719 3376 76 376
G7 062 62 062 498 98 498 699 99 699
G8 53 53 53 30 30 30 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
DB 163106 06 106 661449 49 449 194123 23 123
G1 99189 89 189 51988 88 988 62467 67 467
G2 34455 55 455 39593 93 593 78838 38 838
G3 60746 46 746 79014 14 014 69490 90 490 72139 39 139 12127 27 127 69867 67 867
G4 10045 45 045 14262 62 262 21139 39 139 34718 18 718 42476 76 476 56448 48 448 74608 08 608 00694 94 694 35703 03 703 56718 18 718 57021 21 021 58259 59 259 76478 78 478 85727 27 727 19344 44 344 46025 25 025 48354 54 354 58180 80 180 71066 66 066 77243 43 243 96238 38 238
G5 5111 11 111 6898 98 898 2249 49 249
G6 5880 80 880 8200 00 200 9613 13 613 3601 01 601 4776 76 776 6286 86 286 4850 50 850 5324 24 324 9607 07 607
G7 418 18 418 035 35 035 434 34 434
G8 13 13 13 32 32 32 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
DB 152507 07 507 709658 58 658 515653 53 653
G1 89716 16 716 62064 64 064 27158 58 158
G2 96771 71 771 88421 21 421 16928 28 928
G3 11608 08 608 28163 63 163 27209 09 209 40229 29 229 26800 00 800 78693 93 693
G4 09091 91 091 21894 94 894 38088 88 088 39815 15 815 65000 00 000 89002 02 002 92107 07 107 00122 22 122 03097 97 097 19379 79 379 20526 26 526 37284 84 284 80821 21 821 93181 81 181 01051 51 051 05019 19 019 18617 17 617 21033 33 033 30673 73 673 58279 79 279 89292 92 292
G5 6598 98 598 6172 72 172 3334 34 334
G6 0143 43 143 2147 47 147 5071 71 071 4061 61 061 6130 30 130 8904 04 904 3608 08 608 4680 80 680 6073 73 073
G7 365 65 365 999 99 999 088 88 088
G8 90 90 90 84 84 84 09 09 09
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 392121 21 121 713835 35 835 611281 81 281
G1 43313 13 313 91281 81 281 42033 33 033
G2 37170 70 170 05381 81 381 06152 52 152
G3 19841 41 841 83025 25 025 24497 97 497 89521 21 521 55617 17 617 70991 91 991
G4 03546 46 546 06749 49 749 09355 55 355 20343 43 343 50922 22 922 56703 03 703 63752 52 752 06539 39 539 16434 34 434 19834 34 834 51045 45 045 77803 03 803 77893 93 893 98540 40 540 06598 98 598 36722 22 722 51198 98 198 54341 41 341 81543 43 543 86887 87 887 87651 51 651
G5 7797 97 797 7474 74 474 3373 73 373
G6 1415 15 415 1613 13 613 6784 84 784 4995 95 995 5441 41 441 6275 75 275 3700 00 700 6525 25 525 6765 65 765
G7 119 19 119 919 19 919 110 10 110
G8 16 16 16 79 79 79 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 857911 11 911 971108 08 108 212382 82 382
G1 60490 90 490 15415 15 415 22449 49 449
G2 73911 11 911 98546 46 546 16161 61 161
G3 20397 97 397 35566 66 566 06249 49 249 11420 20 420 05672 72 672 69965 65 965
G4 00574 74 574 44624 24 624 50594 94 594 64783 83 783 80984 84 984 82443 43 443 86845 45 845 07632 32 632 21882 82 882 26349 49 349 54754 54 754 61367 67 367 62801 01 801 74404 04 404 00840 40 840 68049 49 049 77010 10 010 78787 87 787 83697 97 697 87095 95 095 97207 07 207
G5 8358 58 358 8254 54 254 1062 62 062
G6 2678 78 678 6293 93 293 8806 06 806 2035 35 035 2780 80 780 7975 75 975 1075 75 075 1701 01 701 9713 13 713
G7 954 54 954 948 48 948 211 11 211
G8 11 11 11 98 98 98 24 24 24
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 931888 88 888 410055 55 055 275350 50 350
G1 72357 57 357 00672 72 672 66479 79 479
G2 05617 17 617 76401 01 401 13034 34 034
G3 65074 74 074 94652 52 652 01070 70 070 27670 70 670 71353 53 353 80253 53 253
G4 05668 68 668 43870 70 870 44699 99 699 55452 52 452 65265 65 265 73049 49 049 94279 79 279 19711 11 711 23883 83 883 37373 73 373 43925 25 925 45981 81 981 67308 08 308 92273 73 273 02388 88 388 06825 25 825 62108 08 108 66599 99 599 71278 78 278 87750 50 750 93576 76 576
G5 3658 58 658 5730 30 730 4607 07 607
G6 0632 32 632 5645 45 645 7677 77 677 0932 32 932 2494 94 494 6451 51 451 5296 96 296 9001 01 001 9227 27 227
G7 419 19 419 756 56 756 430 30 430
G8 34 34 34 89 89 89 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 31/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 809801 01 801 969492 92 492 297377 77 377
G1 14875 75 875 16722 22 722 86266 66 266
G2 55692 92 692 09304 04 304 59390 90 390
G3 50290 90 290 76189 89 189 63983 83 983 68166 66 166 47762 62 762 93951 51 951
G4 14509 09 509 28843 43 843 47900 00 900 48960 60 960 54610 10 610 64147 47 147 83236 36 236 08574 74 574 29530 30 530 30705 05 705 38501 01 501 41642 42 642 60586 86 586 94414 14 414 15597 97 597 17970 70 970 49261 61 261 50541 41 541 50877 77 877 60325 25 325 98123 23 123
G5 1042 42 042 8750 50 750 4781 81 781
G6 1484 84 484 4770 70 770 6247 47 247 1741 41 741 2771 71 771 7355 55 355 0110 10 110 0893 93 893 4679 79 679
G7 375 75 375 225 25 225 315 15 315
G8 95 95 95 65 65 65 21 21 21
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 512487 87 487 201398 98 398 441481 81 481
G1 58255 55 255 66016 16 016 70360 60 360
G2 74119 19 119 80812 12 812 85216 16 216
G3 57229 29 229 81009 09 009 13461 61 461 77826 26 826 47084 84 084 86048 48 048
G4 10006 06 006 28940 40 940 40264 64 264 43215 15 215 51015 15 015 69307 07 307 83034 34 034 16958 58 958 20402 02 402 53787 87 787 63547 47 547 67876 76 876 76800 00 800 96191 91 191 02618 18 618 23748 48 748 28601 01 601 59423 23 423 79915 15 915 89763 63 763 97264 64 264
G5 9762 62 762 3189 89 189 8193 93 193
G6 5036 36 036 6904 04 904 7055 55 055 1596 96 596 2813 13 813 6402 02 402 4789 89 789 9434 34 434 9950 50 950
G7 988 88 988 827 27 827 979 79 979
G8 01 01 01 51 51 51 15 15 15
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 278091 91 091 896922 22 922 318706 06 706
G1 55544 44 544 60435 35 435 16965 65 965
G2 30168 68 168 73488 88 488 31640 40 640
G3 56331 31 331 95645 45 645 18371 71 371 96930 30 930 44822 22 822 68368 68 368
G4 10644 44 644 46265 65 265 46466 66 466 73129 29 129 75190 90 190 81066 66 066 87296 96 296 13079 79 079 14976 76 976 51238 38 238 70072 72 072 79701 01 701 85401 01 401 90087 87 087 04227 27 227 49794 94 794 81332 32 332 92429 29 429 96316 16 316 98017 17 017 99425 25 425
G5 8298 98 298 7602 02 602 1166 66 166
G6 3044 44 044 4313 13 313 9390 90 390 1692 92 692 5855 55 855 8287 87 287 3304 04 304 4072 72 072 5194 94 194
G7 880 80 880 797 97 797 548 48 548
G8 56 56 56 89 89 89 38 38 38
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 5, viết tắt là XSMN Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 5

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang