XSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 376637 37 637 631526 26 526 066008 08 008
G1 81882 82 882 89207 07 207 08900 00 900
G2 18188 88 188 13133 33 133 73569 69 569
G3 46224 24 224 93837 37 837 16677 77 677 57286 86 286 48632 32 632 77284 84 284
G4 08398 98 398 16411 11 411 18631 31 631 30561 61 561 41124 24 124 64620 20 620 75691 91 691 14549 49 549 26071 71 071 27434 34 434 32539 39 539 37237 37 237 92755 55 755 97964 64 964 06766 66 766 07287 87 287 26172 72 172 53854 54 854 72494 94 494 81558 58 558 90377 77 377
G5 7797 97 797 4156 56 156 4148 48 148
G6 1459 59 459 3276 76 276 8104 04 104 3121 21 121 6882 82 882 7309 09 309 0170 70 170 1712 12 712 3655 55 655
G7 127 27 127 972 72 972 001 01 001
G8 94 94 94 24 24 24 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/08/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 964267 67 267 800576 76 576 205085 85 085
G1 12404 04 404 70136 36 136 21233 33 233
G2 63338 38 338 46303 03 303 90179 79 179
G3 26827 27 827 85826 26 826 01110 10 110 80763 63 763 24194 94 194 25152 52 152
G4 39172 72 172 39379 79 379 46610 10 610 47760 60 760 55782 82 782 62737 37 737 72987 87 987 02687 87 687 08750 50 750 16532 32 532 17541 41 541 27349 49 349 38868 68 868 59874 74 874 07891 91 891 17098 98 098 21183 83 183 34206 06 206 45518 18 518 88221 21 221 99628 28 628
G5 6622 22 622 3837 37 837 9304 04 304
G6 0784 84 784 4623 23 623 8468 68 468 2180 80 180 4278 78 278 5410 10 410 0497 97 497 4491 91 491 9106 06 106
G7 357 57 357 831 31 831 713 13 713
G8 30 30 30 72 72 72 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 31/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận An Giang Tây Ninh
DB 898948 48 948 975165 65 165 663235 35 235
G1 37166 66 166 41744 44 744 97224 24 224
G2 70361 61 361 61880 80 880 43722 22 722
G3 03186 86 186 67427 27 427 86157 57 157 97773 73 773 16597 97 597 81988 88 988
G4 19001 01 001 19395 95 395 30151 51 151 34632 32 632 39947 47 947 58157 57 157 59633 33 633 00610 10 610 02058 58 058 26515 15 515 66959 59 959 68216 16 216 97384 84 384 98349 49 349 03363 63 363 15717 17 717 31097 97 097 32887 87 887 36899 99 899 84559 59 559 86980 80 980
G5 6442 42 442 8691 91 691 0491 91 491
G6 4105 05 105 4619 19 619 5827 27 827 0357 57 357 2302 02 302 6367 67 367 6109 09 109 7667 67 667 9812 12 812
G7 788 88 788 305 05 305 179 79 179
G8 35 35 35 10 10 10 29 29 29
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 030555 55 555 300914 14 914 541757 57 757
G1 47093 93 093 41839 39 839 72368 68 368
G2 93540 40 540 76067 67 067 39566 66 566
G3 00356 56 356 56998 98 998 10311 11 311 54485 85 485 02749 49 749 56103 03 103
G4 27705 05 705 29595 95 595 34315 15 315 42291 91 291 48619 19 619 53093 93 093 97565 65 565 15599 99 599 16999 99 999 47263 63 263 47661 61 661 52290 90 290 52992 92 992 87657 57 657 31992 92 992 37702 02 702 38341 41 341 59729 29 729 62124 24 124 80189 89 189 82469 69 469
G5 6317 17 317 8573 73 573 2312 12 312
G6 1225 25 225 2602 02 602 7218 18 218 0366 66 366 6477 77 477 7028 28 028 2431 31 431 6227 27 227 8586 86 586
G7 780 80 780 902 02 902 689 89 689
G8 64 64 64 10 10 10 17 17 17
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận Tây Ninh An Giang
DB 801879 79 879 980735 35 735 962145 45 145
G1 18064 64 064 39097 97 097 94138 38 138
G2 44375 75 375 71707 07 707 64183 83 183
G3 26180 80 180 42160 60 160 11374 74 374 86731 31 731 59299 99 299 83670 70 670
G4 03674 74 674 07045 45 045 08071 71 071 15624 24 624 51893 93 893 66173 73 173 66777 77 777 15637 37 637 20149 49 149 35538 38 538 58315 15 315 60744 44 744 63156 56 156 82549 49 549 05865 65 865 09518 18 518 12873 73 873 13229 29 229 26516 16 516 42894 94 894 51933 33 933
G5 5005 05 005 0080 80 080 5307 07 307
G6 7972 72 972 8675 75 675 8829 29 829 6507 07 507 6994 94 994 7261 61 261 5317 17 317 7345 45 345 8344 44 344
G7 727 27 727 784 84 784 106 06 106
G8 73 73 73 10 10 10 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận Tây Ninh An Giang
DB 868838 38 838 687914 14 914 813011 11 011
G1 22761 61 761 16973 73 973 46388 88 388
G2 61739 39 739 21483 83 483 17723 23 723
G3 35868 68 868 61522 22 522 09440 40 440 21378 78 378 01559 59 559 47383 83 383
G4 00258 58 258 23824 24 824 54362 62 362 58343 43 343 59930 30 930 73465 65 465 90673 73 673 04095 95 095 15316 16 316 23904 04 904 38534 34 534 43238 38 238 87380 80 380 90440 40 440 26157 57 157 33736 36 736 49661 61 661 69335 35 335 83909 09 909 87721 21 721 93755 55 755
G5 3714 14 714 3535 35 535 8240 40 240
G6 8035 35 035 8440 40 440 9498 98 498 4703 03 703 9759 59 759 9872 72 872 1440 40 440 3121 21 121 5869 69 869
G7 921 21 921 000 00 000 969 69 969
G8 51 51 51 72 72 72 06 06 06
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận Tây Ninh An Giang
DB 720594 94 594 111679 79 679 153277 77 277
G1 45591 91 591 34587 87 587 15239 39 239
G2 54272 72 272 03962 62 962 92703 03 703
G3 30628 28 628 98373 73 373 59520 20 520 81214 14 214 11155 55 155 88802 02 802
G4 23448 48 448 26279 79 279 36309 09 309 52856 56 856 54251 51 251 67057 57 057 68857 57 857 24876 76 876 25141 41 141 35944 44 944 50538 38 538 51663 63 663 74617 17 617 85475 75 475 20621 21 621 46769 69 769 51309 09 309 54706 06 706 56978 78 978 60106 06 106 80070 70 070
G5 0956 56 956 6978 78 978 9751 51 751
G6 0460 60 460 1946 46 946 5282 82 282 3560 60 560 8480 80 480 8781 81 781 2628 28 628 4438 38 438 4978 78 978
G7 945 45 945 083 83 083 617 17 617
G8 18 18 18 68 68 68 25 25 25
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
DB 700440 40 440 881465 65 465 973260 60 260
G1 09300 00 300 96331 31 331 33065 65 065
G2 43924 24 924 15677 77 677 03031 31 031
G3 19675 75 675 69070 70 070 71088 88 088 99000 00 000 30554 54 554 78247 47 247
G4 08560 60 560 16340 40 340 27520 20 520 29069 69 069 58021 21 021 72387 87 387 89102 02 102 01217 17 217 17791 91 791 25963 63 963 37479 79 479 48226 26 226 70448 48 448 94847 47 847 14876 76 876 23287 87 287 57753 53 753 65240 40 240 89138 38 138 89180 80 180 92747 47 747
G5 7358 58 358 3253 53 253 9376 76 376
G6 1753 53 753 2276 76 276 2377 77 377 1774 74 774 2879 79 879 6897 97 897 1154 54 154 3380 80 380 3573 73 573
G7 245 45 245 875 75 875 723 23 723
G8 26 26 26 23 23 23 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận An Giang Tây Ninh
DB 675905 05 905 864488 88 488 664088 88 088
G1 20043 43 043 80730 30 730 24873 73 873
G2 69332 32 332 41720 20 720 46872 72 872
G3 48463 63 463 92384 84 384 14686 86 686 46821 21 821 02040 40 040 35816 16 816
G4 00474 74 474 04837 37 837 09291 91 291 25529 29 529 32455 55 455 49252 52 252 93081 81 081 17248 48 248 26361 61 361 54017 17 017 58365 65 365 58941 41 941 62602 02 602 88040 40 040 22615 15 615 43120 20 120 52253 53 253 69704 04 704 78956 56 956 83035 35 035 84651 51 651
G5 3455 55 455 1172 72 172 5502 02 502
G6 0403 03 403 5796 96 796 6639 39 639 0130 30 130 8226 26 226 9976 76 976 1866 66 866 5290 90 290 5857 57 857
G7 804 04 804 550 50 550 123 23 123
G8 68 68 68 69 69 69 06 06 06
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận Tây Ninh An Giang
DB 245334 34 334 033689 89 689 973572 72 572
G1 28725 25 725 33019 19 019 89879 79 879
G2 50092 92 092 70456 56 456 62777 77 777
G3 43722 22 722 93216 16 216 26255 55 255 73961 61 961 38561 61 561 97443 43 443
G4 37000 00 000 41861 61 861 56243 43 243 66944 44 944 71981 81 981 74412 12 412 84362 62 362 10218 18 218 18623 23 623 21810 10 810 29022 22 022 39512 12 512 77776 76 776 91795 95 795 01589 89 589 07849 49 849 16424 24 424 38003 03 003 45510 10 510 50975 75 975 60471 71 471
G5 8507 07 507 9325 25 325 8805 05 805
G6 2298 98 298 4005 05 005 4698 98 698 0586 86 586 2876 76 876 7357 57 357 1935 35 935 8801 01 801 9757 57 757
G7 909 09 909 338 38 338 412 12 412
G8 73 73 73 92 92 92 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 5, viết tắt là XSMN Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 5

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang