XSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
DB 759236 36 236 444737 37 737 945221 21 221
G1 56118 18 118 78959 59 959 78112 12 112
G2 51128 28 128 60916 16 916 96420 20 420
G3 05508 08 508 24946 46 946 07573 73 573 17259 59 259 22524 24 524 34564 64 564
G4 24650 50 650 45928 28 928 47604 04 604 48756 56 756 70669 69 669 70876 76 876 80525 25 525 11475 75 475 40450 50 450 50243 43 243 54856 56 856 83100 00 100 84542 42 542 92097 97 097 40415 15 415 41374 74 374 52956 56 956 77956 56 956 83735 35 735 88482 82 482 95322 22 322
G5 1173 73 173 7363 63 363 3480 80 480
G6 2150 50 150 5290 90 290 7227 27 227 4107 07 107 6294 94 294 7506 06 506 2038 38 038 6007 07 007 7868 68 868
G7 483 83 483 379 79 379 951 51 951
G8 36 36 36 60 60 60 46 46 46
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
DB 715676 76 676 636732 32 732 478426 26 426
G1 70156 56 156 82506 06 506 34401 01 401
G2 96872 72 872 21005 05 005 09598 98 598
G3 56221 21 221 68697 97 697 08176 76 176 95263 63 263 15912 12 912 76269 69 269
G4 05542 42 542 16323 23 323 51318 18 318 52862 62 862 55672 72 672 88336 36 336 99970 70 970 02859 59 859 39842 42 842 56151 51 151 69579 79 579 70053 53 053 77326 26 326 98600 00 600 08231 31 231 21459 59 459 24397 97 397 25613 13 613 45232 32 232 83122 22 122 97437 37 437
G5 6266 66 266 8451 51 451 4498 98 498
G6 0924 24 924 2269 69 269 9222 22 222 1402 02 402 4065 65 065 4122 22 122 2271 71 271 2327 27 327 3570 70 570
G7 462 62 462 728 28 728 056 56 056
G8 76 76 76 71 71 71 25 25 25
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận Tây Ninh An Giang
DB 335885 85 885 248057 57 057 669390 90 390
G1 65019 19 019 96967 67 967 67331 31 331
G2 63249 49 249 30807 07 807 90819 19 819
G3 01258 58 258 21071 71 071 65392 92 392 95068 68 068 06976 76 976 48303 03 303
G4 00040 40 040 13982 82 982 37275 75 275 55671 71 671 59464 64 464 70990 90 990 87205 05 205 42465 65 465 62728 28 728 69676 76 676 83470 70 470 95065 65 065 95395 95 395 95865 65 865 01207 07 207 02701 01 701 23401 01 401 45943 43 943 69828 28 828 87222 22 222 89868 68 868
G5 3165 65 165 2444 44 444 8992 92 992
G6 0128 28 128 2162 62 162 9577 77 577 7065 65 065 7954 54 954 8402 02 402 8687 87 687 9118 18 118 9799 99 799
G7 846 46 846 514 14 514 967 67 967
G8 24 24 24 82 82 82 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 024600 00 600 177799 99 799 286308 08 308
G1 21804 04 804 73713 13 713 57510 10 510
G2 57600 00 600 56192 92 192 51319 19 319
G3 20886 86 886 80497 97 497 04764 64 764 92675 75 675 13093 93 093 46072 72 072
G4 05690 90 690 22596 96 596 36183 83 183 46677 77 677 59348 48 348 82718 18 718 88068 68 068 02417 17 417 07418 18 418 27221 21 221 72581 81 581 88947 47 947 89138 38 138 98717 17 717 08689 89 689 40653 53 653 55179 79 179 55649 49 649 55856 56 856 85600 00 600 96869 69 869
G5 3738 38 738 5684 84 684 5401 01 401
G6 4054 54 054 9075 75 075 9234 34 234 5209 09 209 6051 51 051 8709 09 709 0136 36 136 0572 72 572 5070 70 070
G7 958 58 958 376 76 376 030 30 030
G8 51 51 51 32 32 32 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận An Giang Tây Ninh
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận An Giang Tây Ninh
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
DB 213852 52 852 908695 95 695 780980 80 980
G1 06614 14 614 06584 84 584 47874 74 874
G2 50441 41 441 87124 24 124 03011 11 011
G3 57363 63 363 73293 93 293 09203 03 203 22194 94 194 22104 04 104 89607 07 607
G4 30781 81 781 42877 77 877 48123 23 123 53169 69 169 56741 41 741 61798 98 798 83950 50 950 00745 45 745 00920 20 920 13193 93 193 13657 57 657 14086 86 086 15442 42 442 52735 35 735 10862 62 862 12708 08 708 21733 33 733 38138 38 138 56924 24 924 68111 11 111 78445 45 445
G5 4536 36 536 1020 20 020 6860 60 860
G6 1961 61 961 2500 00 500 2972 72 972 1809 09 809 5415 15 415 5621 21 621 2931 31 931 4722 22 722 5482 82 482
G7 205 05 205 245 45 245 154 54 154
G8 00 00 00 55 55 55 17 17 17
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 819735 35 735 971340 40 340 545912 12 912
G1 86679 79 679 45192 92 192 61568 68 568
G2 98163 63 163 31769 69 769 26988 88 988
G3 15629 29 629 83295 95 295 38501 01 501 39067 67 067 48696 96 696 58482 82 482
G4 18713 13 713 22576 76 576 23287 87 287 24679 79 679 43452 52 452 80794 94 794 83579 79 579 05737 37 737 09707 07 707 10900 00 900 28868 68 868 36896 96 896 66168 68 168 73198 98 198 05047 47 047 07465 65 465 43190 90 190 51015 15 015 64755 55 755 85901 01 901 95691 91 691
G5 3251 51 251 1238 38 238 4605 05 605
G6 0197 97 197 0877 77 877 4582 82 582 4427 27 427 6743 43 743 9054 54 054 1466 66 466 6555 55 555 8781 81 781
G7 321 21 321 025 25 025 331 31 331
G8 67 67 67 06 06 06 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/03/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 5, viết tắt là XSMN Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 5

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang