XSMN Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 768436 36 436 986200 00 200 765131 31 131
G1 64692 92 692 29547 47 547 00793 93 793
G2 66616 16 616 36340 40 340 37469 69 469
G3 38239 39 239 39827 27 827 52069 69 069 53871 71 871 29607 07 607 45915 15 915
G4 24553 53 553 31038 38 038 36568 68 568 59176 76 176 62242 42 242 67907 07 907 94157 57 157 04315 15 315 08868 68 868 51240 40 240 62190 90 190 82672 72 672 93801 01 801 96752 52 752 32159 59 159 35886 86 886 44241 41 241 71788 88 788 80484 84 484 82289 89 289 99673 73 673
G5 7866 66 866 8514 14 514 4542 42 542
G6 6831 31 831 7872 72 872 8017 17 017 2541 41 541 6230 30 230 8479 79 479 6955 55 955 7166 66 166 8454 54 454
G7 812 12 812 269 69 269 863 63 863
G8 39 39 39 12 12 12 09 09 09
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận Tây Ninh An Giang
DB 873143 43 143 268317 17 317 697174 74 174
G1 79901 01 901 65449 49 449 84037 37 037
G2 47784 84 784 95955 55 955 67013 13 013
G3 24766 66 766 58534 34 534 00064 64 064 20391 91 391 64602 02 602 82390 90 390
G4 11659 59 659 37820 20 820 42872 72 872 53802 02 802 72303 03 303 75782 82 782 99611 11 611 04634 34 634 32538 38 538 37662 62 662 39033 33 033 43814 14 814 49936 36 936 66602 02 602 06016 16 016 15170 70 170 24034 34 034 49768 68 768 64859 59 859 67385 85 385 89942 42 942
G5 4640 40 640 2302 02 302 6539 39 539
G6 0806 06 806 6786 86 786 9550 50 550 1964 64 964 2261 61 261 3475 75 475 3746 46 746 7713 13 713 9868 68 868
G7 434 34 434 538 38 538 663 63 663
G8 24 24 24 93 93 93 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận An Giang Tây Ninh
DB 557848 48 848 931774 74 774 220121 21 121
G1 26050 50 050 96757 57 757 75324 24 324
G2 16606 06 606 91952 52 952 12999 99 999
G3 10382 82 382 58597 97 597 65761 61 761 99380 80 380 13979 79 979 78754 54 754
G4 18151 51 151 21797 97 797 24763 63 763 35123 23 123 47788 88 788 92711 11 711 95230 30 230 03672 72 672 19635 35 635 27390 90 390 46547 47 547 49244 44 244 51644 44 644 80462 62 462 28015 15 015 56273 73 273 73383 83 383 74138 38 138 86000 00 000 90097 97 097 92321 21 321
G5 7796 96 796 8614 14 614 8593 93 593
G6 3526 26 526 4425 25 425 7842 42 842 1619 19 619 5036 36 036 6519 19 519 2753 53 753 3348 48 348 8006 06 006
G7 178 78 178 889 89 889 380 80 380
G8 83 83 83 31 31 31 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bình Thuận Tây Ninh An Giang
DB 351713 13 713 754859 59 859 123007 07 007
G1 47214 14 214 25131 31 131 25958 58 958
G2 72540 40 540 58486 86 486 25787 87 787
G3 20120 20 120 83170 70 170 52839 39 839 83653 53 653 66572 72 572 93665 65 665
G4 23660 60 660 36849 49 849 45181 81 181 45301 01 301 53845 45 845 74390 90 390 99310 10 310 32615 15 615 33303 03 303 44420 20 420 48029 29 029 56570 70 570 92912 12 912 99197 97 197 10493 93 493 32188 88 188 42697 97 697 65019 19 019 65384 84 384 66661 61 661 73563 63 563
G5 4771 71 771 2984 84 984 2781 81 781
G6 0871 71 871 3477 77 477 3798 98 798 0999 99 999 3363 63 363 9416 16 416 3626 26 626 7105 05 105 8823 23 823
G7 166 66 166 225 25 225 107 07 107
G8 84 84 84 01 01 01 04 04 04
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
DB 957643 43 643 702792 92 792 395251 51 251
G1 83281 81 281 15264 64 264 20476 76 476
G2 94693 93 693 09991 91 991 90965 65 965
G3 19489 89 489 88861 61 861 87902 02 902 95994 94 994 06144 44 144 75877 77 877
G4 23244 44 244 24302 02 302 32648 48 648 42981 81 981 46308 08 308 54600 00 600 95413 13 413 03902 02 902 07033 33 033 08699 99 699 47074 74 074 72551 51 551 73453 53 453 97063 63 063 05802 02 802 12160 60 160 19837 37 837 37877 77 877 40359 59 359 70886 86 886 73399 99 399
G5 2474 74 474 7582 82 582 4053 53 053
G6 2806 06 806 5730 30 730 8647 47 647 2513 13 513 7146 46 146 7859 59 859 1335 35 335 6208 08 208 7696 96 696
G7 537 37 537 570 70 570 284 84 284
G8 96 96 96 73 73 73 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh Bình Thuận An Giang
DB 029682 82 682 918227 27 227 167462 62 462
G1 43751 51 751 50760 60 760 70748 48 748
G2 17969 69 969 84773 73 773 23480 80 480
G3 19701 01 701 76515 15 515 11931 31 931 60846 46 846 42786 86 786 83129 29 129
G4 21240 40 240 22237 37 237 24160 60 160 33386 86 386 35778 78 778 53252 52 252 73909 09 909 00610 10 610 12969 69 969 13324 24 324 26633 33 633 44668 68 668 64260 60 260 88095 95 095 19356 56 356 34242 42 242 39379 79 379 72224 24 224 88018 18 018 90086 86 086 99459 59 459
G5 8485 85 485 8689 89 689 9537 37 537
G6 5504 04 504 7412 12 412 8108 08 108 2793 93 793 5821 21 821 9588 88 588 7502 02 502 7650 50 650 7757 57 757
G7 602 02 602 342 42 342 360 60 360
G8 88 88 88 33 33 33 24 24 24
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Tây Ninh Bình Thuận
DB 322371 71 371 453006 06 006 528144 44 144
G1 85083 83 083 44827 27 827 64543 43 543
G2 77990 90 990 69160 60 160 95061 61 061
G3 17485 85 485 42116 16 116 11307 07 307 33588 88 588 05902 02 902 78221 21 221
G4 05863 63 863 13358 58 358 19981 81 981 45863 63 863 56248 48 248 72441 41 441 92754 54 754 49442 42 442 57394 94 394 66756 56 756 69187 87 187 70103 03 103 74285 85 285 91133 33 133 00899 99 899 09682 82 682 56826 26 826 62831 31 831 64495 95 495 73554 54 554 74899 99 899
G5 0694 94 694 5076 76 076 6757 57 757
G6 1909 09 909 3457 57 457 6957 57 957 3304 04 304 4314 14 314 6799 99 799 0703 03 703 0909 09 909 5841 41 841
G7 155 55 155 706 06 706 980 80 980
G8 00 00 00 63 63 63 23 23 23
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
An Giang Bình Thuận Tây Ninh
DB 245190 90 190 627304 04 304 000757 57 757
G1 69186 86 186 07049 49 049 13545 45 545
G2 18485 85 485 76342 42 342 74580 80 580
G3 21082 82 082 47020 20 020 31386 86 386 40685 85 685 45338 38 338 66233 33 233
G4 34825 25 825 43802 02 802 56036 36 036 66978 78 978 68777 77 777 93198 98 198 98086 86 086 08782 82 782 28750 50 750 61753 53 753 80204 04 204 85489 89 489 92756 56 756 94199 99 199 01490 90 490 57238 38 238 62511 11 511 75496 96 496 76617 17 617 91615 15 615 99860 60 860
G5 6746 46 746 4366 66 366 6876 76 876
G6 4152 52 152 4764 64 764 6947 47 947 0701 01 701 4850 50 850 8949 49 949 1247 47 247 6064 64 064 7296 96 296
G7 965 65 965 903 03 903 600 00 600
G8 02 02 02 58 58 58 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/09/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
DB 438912 12 912 277345 45 345 231487 87 487
G1 55687 87 687 69977 77 977 64216 16 216
G2 97020 20 020 07042 42 042 55973 73 973
G3 21975 75 975 43408 08 408 22050 50 050 39466 66 466 15988 88 988 33539 39 539
G4 08025 25 025 17900 00 900 28047 47 047 35825 25 825 43808 08 808 51758 58 758 82473 73 473 07338 38 338 12357 57 357 59391 91 391 64746 46 746 77177 77 177 89640 40 640 93768 68 768 25591 91 591 50939 39 939 71136 36 136 78536 36 536 82667 67 667 91773 73 773 99868 68 868
G5 1293 93 293 2623 23 623 5373 73 373
G6 0491 91 491 4486 86 486 5313 13 313 3672 72 672 5235 35 235 6198 98 198 1963 63 963 5638 38 638 8198 98 198
G7 940 40 940 715 15 715 679 79 679
G8 58 58 58 46 46 46 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/09/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 5, viết tắt là XSMN Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 5

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 5 – XSMN Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang