XSMN Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
DB 867166 66 166 874919 19 919 230047 47 047
G1 57449 49 449 01947 47 947 52380 80 380
G2 55846 46 846 42206 06 206 16424 24 424
G3 39395 95 395 48516 16 516 49235 35 235 93064 64 064 48512 12 512 57276 76 276
G4 37484 84 484 40732 32 732 40948 48 948 46732 32 732 47543 43 543 59649 49 649 71683 83 683 17151 51 151 37119 19 119 40855 55 855 59410 10 410 87292 92 292 88900 00 900 93431 31 431 05807 07 807 20455 55 455 32628 28 628 37879 79 879 63117 17 117 79002 02 002 87667 67 667
G5 9843 43 843 7046 46 046 8263 63 263
G6 5533 33 533 8078 78 078 9235 35 235 2131 31 131 2765 65 765 8756 56 756 2087 87 087 5356 56 356 8507 07 507
G7 006 06 006 981 81 981 918 18 918
G8 28 28 28 11 11 11 52 52 52
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
DB 720666 66 666 045452 52 452 463945 45 945
G1 78310 10 310 97451 51 451 30330 30 330
G2 20327 27 327 98501 01 501 35876 76 876
G3 06065 65 065 80445 45 445 42014 14 014 92451 51 451 39206 06 206 90605 05 605
G4 01569 69 569 55497 97 497 57778 78 778 59070 70 070 60880 80 880 82562 62 562 90523 23 523 06073 73 073 24153 53 153 31551 51 551 46261 61 261 54639 39 639 80708 08 708 98001 01 001 02374 74 374 06543 43 543 25616 16 616 41353 53 353 46917 17 917 64557 57 557 76835 35 835
G5 3455 55 455 0985 85 985 7849 49 849
G6 3111 11 111 5318 18 318 8498 98 498 3672 72 672 4691 91 691 9419 19 419 0854 54 854 4679 79 679 5527 27 527
G7 472 72 472 912 12 912 558 58 558
G8 29 29 29 23 23 23 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
DB 856896 96 896 223329 29 329 488552 52 552
G1 65824 24 824 75192 92 192 09325 25 325
G2 43909 09 909 79453 53 453 41019 19 019
G3 18694 94 694 33519 19 519 00045 45 045 16338 38 338 10196 96 196 37089 89 089
G4 00174 74 174 34373 73 373 40277 77 277 42868 68 868 73274 74 274 93859 59 859 98497 97 497 40904 04 904 60292 92 292 62356 56 356 77682 82 682 79444 44 444 83910 10 910 84881 81 881 04265 65 265 05788 88 788 33702 02 702 61596 96 596 62634 34 634 74755 55 755 99093 93 093
G5 1674 74 674 2818 18 818 1481 81 481
G6 0592 92 592 1915 15 915 8581 81 581 0494 94 494 2264 64 264 5566 66 566 3861 61 861 5051 51 051 9351 51 351
G7 017 17 017 304 04 304 649 49 649
G8 66 66 66 57 57 57 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
DB 864619 19 619 700811 11 811 419588 88 588
G1 82863 63 863 33290 90 290 67404 04 404
G2 21302 02 302 52849 49 849 48906 06 906
G3 10855 55 855 32054 54 054 09271 71 271 14428 28 428 72945 45 945 94988 88 988
G4 00144 44 144 27035 35 035 40111 11 111 53243 43 243 63249 49 249 65680 80 680 76269 69 269 17163 63 163 30120 20 120 30244 44 244 39654 54 654 57108 08 108 70880 80 880 77733 33 733 11866 66 866 28208 08 208 32036 36 036 34125 25 125 53760 60 760 55161 61 161 62716 16 716
G5 6234 34 234 5326 26 326 7839 39 839
G6 5237 37 237 5621 21 621 7522 22 522 2416 16 416 3838 38 838 9655 55 655 0612 12 612 1175 75 175 3372 72 372
G7 600 00 600 582 82 582 253 53 253
G8 22 22 22 72 72 72 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
DB 000242 42 242 610377 77 377 775118 18 118
G1 53940 40 940 42189 89 189 01973 73 973
G2 30827 27 827 01213 13 213 34174 74 174
G3 38871 71 871 49405 05 405 32423 23 423 52578 78 578 31515 15 515 47260 60 260
G4 11038 38 038 26052 52 052 30039 39 039 31745 45 745 46904 04 904 56603 03 603 65444 44 444 14875 75 875 27692 92 692 39888 88 888 43607 07 607 47125 25 125 72450 50 450 93675 75 675 00836 36 836 07552 52 552 37896 96 896 43097 97 097 46392 92 392 84665 65 665 86256 56 256
G5 6060 60 060 3801 01 801 9950 50 950
G6 7922 22 922 8070 70 070 8258 58 258 5081 81 081 6016 16 016 9592 92 592 0451 51 451 6060 60 060 9222 22 222
G7 222 22 222 571 71 571 627 27 627
G8 13 13 13 85 85 85 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 31/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
DB 720347 47 347 200347 47 347 643219 19 219
G1 26978 78 978 91091 91 091 73626 26 626
G2 01236 36 236 35626 26 626 69997 97 997
G3 15148 48 148 88589 89 589 34320 20 320 45145 45 145 86907 07 907 97541 41 541
G4 08766 66 766 11656 56 656 12607 07 607 72099 99 099 74296 96 296 84679 79 679 94356 56 356 20784 84 784 54570 70 570 57871 71 871 59230 30 230 73286 86 286 78352 52 352 86029 29 029 02905 05 905 25941 41 941 36387 87 387 62221 21 221 64566 66 566 93808 08 808 99093 93 093
G5 1971 71 971 3198 98 198 6807 07 807
G6 1688 88 688 8566 66 566 9185 85 185 2447 47 447 6756 56 756 9558 58 558 3263 63 263 5070 70 070 5561 61 561
G7 348 48 348 915 15 915 630 30 630
G8 20 20 20 50 50 50 55 55 55
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/03/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 4, viết tắt là XSMN Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 4

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang