XSMN Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
DB 357418 18 418 993242 42 242 988633 33 633
G1 81480 80 480 46824 24 824 30250 50 250
G2 95168 68 168 78088 88 088 72248 48 248
G3 04267 67 267 89219 19 219 09533 33 533 46846 46 846 22919 19 919 54360 60 360
G4 04539 39 539 14476 76 476 22520 20 520 31761 61 761 72657 57 657 77783 83 783 94623 23 623 01305 05 305 18387 87 387 39813 13 813 67643 43 643 70919 19 919 74068 68 068 77680 80 680 02467 67 467 07028 28 028 13140 40 140 28017 17 017 42443 43 443 58677 77 677 97774 74 774
G5 3504 04 504 3253 53 253 3395 95 395
G6 1062 62 062 6414 14 414 9549 49 549 0225 25 225 5817 17 817 6240 40 240 2979 79 979 4405 05 405 6906 06 906
G7 750 50 750 549 49 549 002 02 002
G8 15 15 15 12 12 12 01 01 01
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/08/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
DB 109421 21 421 252374 74 374 649042 42 042
G1 23081 81 081 37045 45 045 61046 46 046
G2 81558 58 558 76081 81 081 00879 79 879
G3 17010 10 010 22011 11 011 34445 45 445 43618 18 618 53286 86 286 90511 11 511
G4 03036 36 036 07038 38 038 09340 40 340 11980 80 980 37091 91 091 38005 05 005 61539 39 539 11847 47 847 15500 00 500 41411 11 411 42748 48 748 54942 42 942 78734 34 734 94618 18 618 26376 76 376 29350 50 350 49910 10 910 73838 38 838 77841 41 841 87640 40 640 91455 55 455
G5 3748 48 748 9976 76 976 1192 92 192
G6 1639 39 639 4116 16 116 6439 39 439 4224 24 224 5423 23 423 7992 92 992 0585 85 585 1910 10 910 5971 71 971
G7 076 76 076 612 12 612 199 99 199
G8 08 08 08 54 54 54 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
DB 776827 27 827 186935 35 935 121133 33 133
G1 81760 60 760 30566 66 566 75504 04 504
G2 16394 94 394 97239 39 239 57856 56 856
G3 36043 43 043 37454 54 454 66760 60 760 75938 38 938 20622 22 622 83439 39 439
G4 03348 48 348 29423 23 423 42225 25 225 54453 53 453 55468 68 468 82712 12 712 86166 66 166 11864 64 864 20788 88 788 25939 39 939 54935 35 935 71462 62 462 83898 98 898 94241 41 241 04970 70 970 13916 16 916 40847 47 847 54885 85 885 58569 69 569 84361 61 361 96036 36 036
G5 7692 92 692 0723 23 723 9357 57 357
G6 2120 20 120 5673 73 673 6294 94 294 2409 09 409 5716 16 716 9687 87 687 4279 79 279 9067 67 067 9885 85 885
G7 780 80 780 723 23 723 324 24 324
G8 74 74 74 01 01 01 25 25 25
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
DB 911869 69 869 422952 52 952 047132 32 132
G1 88868 68 868 91090 90 090 72004 04 004
G2 50202 02 202 93596 96 596 46710 10 710
G3 09393 93 393 89881 81 881 52111 11 111 72058 58 058 66135 35 135 97586 86 586
G4 01032 32 032 17320 20 320 30873 73 873 37667 67 667 58820 20 820 75319 19 319 88748 48 748 10075 75 075 20759 59 759 24017 17 017 25954 54 954 38213 13 213 42175 75 175 83156 56 156 07964 64 964 33686 86 686 35258 58 258 38046 46 046 49958 58 958 75173 73 173 76982 82 982
G5 3766 66 766 2570 70 570 1496 96 496
G6 4299 99 299 6134 34 134 6281 81 281 0394 94 394 6224 24 224 9762 62 762 0994 94 994 1635 35 635 1824 24 824
G7 235 35 235 972 72 972 261 61 261
G8 12 12 12 61 61 61 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
DB 558955 55 955 635574 74 574 884884 84 884
G1 79017 17 017 63681 81 681 99347 47 347
G2 58547 47 547 63297 97 297 62270 70 270
G3 33137 37 137 95029 29 029 31201 01 201 44350 50 350 31844 44 844 44818 18 818
G4 02421 21 421 03499 99 499 06087 87 087 14813 13 813 19713 13 713 26965 65 965 79429 29 429 14588 88 588 25756 56 756 30307 07 307 31524 24 524 38493 93 493 51443 43 443 99390 90 390 16991 91 991 18305 05 305 22036 36 036 27343 43 343 79936 36 936 85831 31 831 98016 16 016
G5 9893 93 893 2396 96 396 4955 55 955
G6 0556 56 556 0573 73 573 0919 19 919 6841 41 841 7605 05 605 8699 99 699 2245 45 245 3520 20 520 4897 97 897
G7 125 25 125 276 76 276 224 24 224
G8 49 49 49 90 90 90 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
DB 124440 40 440 854481 81 481 395233 33 233
G1 07369 69 369 90327 27 327 53348 48 348
G2 85905 05 905 22029 29 029 00700 00 700
G3 44862 62 862 79458 58 458 32865 65 865 76520 20 520 73529 29 529 83865 65 865
G4 13702 02 702 34286 86 286 60832 32 832 63654 54 654 64123 23 123 88394 94 394 98629 29 629 08139 39 139 34268 68 268 44525 25 525 52758 58 758 86343 43 343 92989 89 989 94792 92 792 06951 51 951 07060 60 060 15822 22 822 31723 23 723 73389 89 389 89694 94 694 98968 68 968
G5 2228 28 228 6701 01 701 3727 27 727
G6 1750 50 750 2205 05 205 4602 02 602 1416 16 416 2061 61 061 3874 74 874 0998 98 998 5842 42 842 8879 79 879
G7 852 52 852 873 73 873 304 04 304
G8 82 82 82 94 94 94 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
DB 587491 91 491 257300 00 300 621535 35 535
G1 69505 05 505 20810 10 810 85344 44 344
G2 27421 21 421 05831 31 831 46913 13 913
G3 23142 42 142 54168 68 168 26085 85 085 95223 23 223 71135 35 135 90037 37 037
G4 13735 35 735 41126 26 126 51262 62 262 81790 90 790 82767 67 767 88126 26 126 92673 73 673 00491 91 491 32125 25 125 41566 66 566 50918 18 918 55931 31 931 66154 54 154 92514 14 514 07214 14 214 21310 10 310 30512 12 512 31199 99 199 61975 75 975 90304 04 304 99724 24 724
G5 2402 02 402 8747 47 747 0450 50 450
G6 0957 57 957 3325 25 325 7971 71 971 0545 45 545 1332 32 332 9008 08 008 5753 53 753 6330 30 330 7749 49 749
G7 596 96 596 029 29 029 445 45 445
G8 41 41 41 02 02 02 02 02 02
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
DB 050004 04 004 675397 97 397 979294 94 294
G1 91225 25 225 45222 22 222 84003 03 003
G2 77195 95 195 51362 62 362 92578 78 578
G3 36245 45 245 90799 99 799 76393 93 393 77250 50 250 51606 06 606 86936 36 936
G4 08230 30 230 15011 11 011 27577 77 577 35142 42 142 38637 37 637 60000 00 000 90526 26 526 11335 35 335 21133 33 133 46753 53 753 62538 38 538 93612 12 612 95029 29 029 95510 10 510 01875 75 875 07767 67 767 29572 72 572 32937 37 937 76286 86 286 87115 15 115 89617 17 617
G5 0979 79 979 8754 54 754 1611 11 611
G6 1681 81 681 6481 81 481 7841 41 841 5436 36 436 8708 08 708 9602 02 602 2356 56 356 2980 80 980 8051 51 051
G7 731 31 731 149 49 149 091 91 091
G8 58 58 58 21 21 21 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
DB 960330 30 330 405879 79 879 200028 28 028
G1 73507 07 507 76614 14 614 88147 47 147
G2 65549 49 549 23121 21 121 17593 93 593
G3 10104 04 104 24177 77 177 13048 48 048 52762 62 762 85452 52 452 91748 48 748
G4 11058 58 058 16395 95 395 41774 74 774 42940 40 940 46370 70 370 87956 56 956 94321 21 321 03070 70 070 14775 75 775 29346 46 346 37437 37 437 47051 51 051 53763 63 763 80873 73 873 24668 68 668 40169 69 169 40984 84 984 52626 26 626 55576 76 576 95505 05 505 98936 36 936
G5 0745 45 745 8987 87 987 6832 32 832
G6 1908 08 908 3460 60 460 7461 61 461 2776 76 776 4342 42 342 5320 20 320 0982 82 982 6149 49 149 8714 14 714
G7 504 04 504 705 05 705 285 85 285
G8 71 71 71 85 85 85 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
DB 365332 32 332 987655 55 655 090838 38 838
G1 38002 02 002 86630 30 630 52582 82 582
G2 87899 99 899 52628 28 628 07654 54 654
G3 27337 37 337 94887 87 887 58333 33 333 77002 02 002 41840 40 840 85190 90 190
G4 06876 76 876 24786 86 786 30887 87 887 75889 89 889 78187 87 187 81561 61 561 89285 85 285 06644 44 644 17146 46 146 20393 93 393 53367 67 367 54457 57 457 77669 69 669 90780 80 780 15234 34 234 24176 76 176 39373 73 373 79785 85 785 86299 99 299 93371 71 371 98099 99 099
G5 2158 58 158 4017 17 017 0162 62 162
G6 1204 04 204 7011 11 011 7134 34 134 0046 46 046 3406 06 406 8613 13 613 4240 40 240 6841 41 841 9938 38 938
G7 134 34 134 625 25 625 055 55 055
G8 56 56 56 06 06 06 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 4, viết tắt là XSMN Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 4

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang