XSMN Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
DB 771553 53 553 349463 63 463 462506 06 506
G1 78016 16 016 62182 82 182 39344 44 344
G2 60311 11 311 09161 61 161 93951 51 951
G3 88290 90 290 99592 92 592 45326 26 326 49968 68 968 28466 66 466 80861 61 861
G4 00631 31 631 15612 12 612 16262 62 262 24988 88 988 52006 06 006 65224 24 224 87691 91 691 06242 42 242 07586 86 586 11662 62 662 13469 69 469 48253 53 253 75684 84 684 83434 34 434 07737 37 737 17918 18 918 26914 14 914 30467 67 467 43640 40 640 47151 51 151 73565 65 565
G5 1919 19 919 4587 87 587 4550 50 550
G6 1049 49 049 2509 09 509 5881 81 881 4411 11 411 8636 36 636 8667 67 667 0916 16 916 1067 67 067 2369 69 369
G7 848 48 848 350 50 350 409 09 409
G8 71 71 71 98 98 98 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/12/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
DB 322911 11 911 151903 03 903 858036 36 036
G1 11116 16 116 45577 77 577 71829 29 829
G2 21469 69 469 10955 55 955 61532 32 532
G3 41849 49 849 50318 18 318 59097 97 097 86114 14 114 25341 41 341 35487 87 487
G4 33653 53 653 34021 21 021 34930 30 930 48421 21 421 56704 04 704 60209 09 209 68838 38 838 09147 47 147 09885 85 885 23035 35 035 30630 30 630 49662 62 662 50186 86 186 61045 45 045 03302 02 302 10900 00 900 13709 09 709 19187 87 187 73386 86 386 90860 60 860 96773 73 773
G5 6067 67 067 1030 30 030 3033 33 033
G6 1145 45 145 7151 51 151 8503 03 503 2391 91 391 2751 51 751 8431 31 431 3837 37 837 4600 00 600 9462 62 462
G7 029 29 029 337 37 337 840 40 840
G8 51 51 51 62 62 62 32 32 32
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
DB 899197 97 197 760961 61 961 865162 62 162
G1 29005 05 005 31595 95 595 92110 10 110
G2 35560 60 560 85696 96 696 15391 91 391
G3 43739 39 739 53306 06 306 21913 13 913 86057 57 057 25526 26 526 72933 33 933
G4 25800 00 800 25803 03 803 43247 47 247 61726 26 726 77985 85 985 85938 38 938 93718 18 718 18984 84 984 21785 85 785 31825 25 825 33395 95 395 36580 80 580 55410 10 410 65295 95 295 06697 97 697 18425 25 425 45414 14 414 55102 02 102 64091 91 091 69708 08 708 80480 80 480
G5 7284 84 284 0307 07 307 0418 18 418
G6 0666 66 666 1730 30 730 5508 08 508 0670 70 670 1379 79 379 6615 15 615 1103 03 103 8391 91 391 9457 57 457
G7 101 01 101 596 96 596 644 44 644
G8 78 78 78 71 71 71 07 07 07
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
DB 737157 57 157 654040 40 040 851276 76 276
G1 71314 14 314 96962 62 962 02927 27 927
G2 85521 21 521 43579 79 579 35749 49 749
G3 30921 21 921 91285 85 285 02549 49 549 96425 25 425 10445 45 445 50107 07 107
G4 02976 76 976 06211 11 211 35887 87 887 60954 54 954 69400 00 400 72252 52 252 87177 77 177 04291 91 291 12851 51 851 27766 66 766 36940 40 940 41953 53 953 57699 99 699 92612 12 612 00431 31 431 08850 50 850 45851 51 851 53923 23 923 68792 92 792 76716 16 716 80870 70 870
G5 2261 61 261 9338 38 338 3408 08 408
G6 3150 50 150 4824 24 824 5136 36 136 0381 81 381 3976 76 976 5240 40 240 0740 40 740 4597 97 597 8222 22 222
G7 768 68 768 011 11 011 806 06 806
G8 88 88 88 90 90 90 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
DB 222768 68 768 972537 37 537 994427 27 427
G1 25426 26 426 99536 36 536 46763 63 763
G2 49582 82 582 61118 18 118 94497 97 497
G3 06935 35 935 12792 92 792 00320 20 320 45227 27 227 75329 29 329 88059 59 059
G4 00168 68 168 18703 03 703 29490 90 490 48937 37 937 73846 46 846 76458 58 458 86939 39 939 01763 63 763 03397 97 397 32525 25 525 45575 75 575 50980 80 980 75667 67 667 84986 86 986 26594 94 594 45238 38 238 51833 33 833 58656 56 656 61424 24 424 80867 67 867 96722 22 722
G5 4799 99 799 1265 65 265 8323 23 323
G6 2223 23 223 6713 13 713 7394 94 394 1311 11 311 7046 46 046 9068 68 068 8222 22 222 9466 66 466 9783 83 783
G7 851 51 851 990 90 990 883 83 883
G8 07 07 07 07 07 07 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
DB 300934 34 934 710023 23 023 010151 51 151
G1 48056 56 056 51004 04 004 28373 73 373
G2 48739 39 739 60397 97 397 38242 42 242
G3 16162 62 162 60390 90 390 39070 70 070 45647 47 647 55008 08 008 71508 08 508
G4 35355 55 355 36489 89 489 43516 16 516 71550 50 550 74066 66 066 77969 69 969 90425 25 425 20183 83 183 22307 07 307 58142 42 142 83948 48 948 90285 85 285 94197 97 197 95657 57 657 13359 59 359 60100 00 100 67177 77 177 70724 24 724 75909 09 909 82288 88 288 93177 77 177
G5 3153 53 153 5189 89 189 2567 67 567
G6 0899 99 899 3113 13 113 6300 00 300 2010 10 010 7600 00 600 7734 34 734 2687 87 687 6824 24 824 9875 75 875
G7 782 82 782 412 12 412 945 45 945
G8 89 89 89 03 03 03 59 59 59
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
DB 058054 54 054 918927 27 927 206256 56 256
G1 08768 68 768 41566 66 566 79603 03 603
G2 24779 79 779 92314 14 314 65438 38 438
G3 18260 60 260 81120 20 120 38851 51 851 57174 74 174 40209 09 209 74341 41 341
G4 32732 32 732 34243 43 243 44310 10 310 56145 45 145 77454 54 454 80029 29 029 93936 36 936 25204 04 204 41364 64 364 43113 13 113 46858 58 858 58679 79 679 64738 38 738 68800 00 800 18852 52 852 21532 32 532 48561 61 561 63674 74 674 64786 86 786 70297 97 297 70387 87 387
G5 9142 42 142 8805 05 805 1288 88 288
G6 0963 63 963 7748 48 748 9327 27 327 1461 61 461 4038 38 038 9561 61 561 2201 01 201 8017 17 017 8923 23 923
G7 142 42 142 526 26 526 562 62 562
G8 46 46 46 62 62 62 07 07 07
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
DB 092834 34 834 970009 09 009 637035 35 035
G1 37109 09 109 73433 33 433 75259 59 259
G2 10552 52 552 27264 64 264 27308 08 308
G3 70882 82 882 95472 72 472 68510 10 510 78485 85 485 17004 04 004 90913 13 913
G4 06933 33 933 12243 43 243 29551 51 551 45914 14 914 51160 60 160 59305 05 305 84830 30 830 32644 44 644 35826 26 826 45818 18 818 53348 48 348 92018 18 018 93754 54 754 99802 02 802 09386 86 386 09640 40 640 50192 92 192 58767 67 767 72678 78 678 80121 21 121 90550 50 550
G5 6344 44 344 8366 66 366 1804 04 804
G6 1883 83 883 3705 05 705 4656 56 656 4845 45 845 6841 41 841 8226 26 226 7541 41 541 8316 16 316 9983 83 983
G7 319 19 319 144 44 144 779 79 779
G8 34 34 34 93 93 93 00 00 00
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
DB 974518 18 518 203151 51 151 711566 66 566
G1 01699 99 699 16725 25 725 32269 69 269
G2 24157 57 157 94901 01 901 06675 75 675
G3 77217 17 217 97488 88 488 13737 37 737 56245 45 245 21803 03 803 52839 39 839
G4 25258 58 258 30917 17 917 40542 42 542 54776 76 776 61957 57 957 80219 19 219 81871 71 871 26698 98 698 31248 48 248 69113 13 113 88359 59 359 96041 41 041 97426 26 426 99748 48 748 03577 77 577 04725 25 725 08376 76 376 51085 85 085 56918 18 918 60291 91 291 63246 46 246
G5 1727 27 727 1735 35 735 9820 20 820
G6 5530 30 530 8449 49 449 8540 40 540 1152 52 152 1197 97 197 9861 61 861 1540 40 540 6277 77 277 7215 15 215
G7 783 83 783 308 08 308 563 63 563
G8 03 03 03 19 19 19 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 4, viết tắt là XSMN Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 4

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 4 – XSMN Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang