XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 023585 85 585 690082 82 082 035587 87 587
G1 58665 65 665 16688 88 688 98202 02 202
G2 94163 63 163 01543 43 543 32777 77 777
G3 56249 49 249 86208 08 208 98392 92 392 99831 31 831 44933 33 933 79721 21 721
G4 23590 90 590 40046 46 046 45835 35 835 60876 76 876 81273 73 273 89930 30 930 90019 19 019 10755 55 755 12448 48 448 16418 18 418 30314 14 314 46489 89 489 71069 69 069 80418 18 418 11916 16 916 26084 84 084 34307 07 307 34656 56 656 45078 78 078 64164 64 164 73345 45 345
G5 2503 03 503 2027 27 027 7125 25 125
G6 0352 52 352 2924 24 924 6790 90 790 0357 57 357 3065 65 065 8558 58 558 5487 87 487 8309 09 309 9177 77 177
G7 662 62 662 165 65 165 575 75 575
G8 84 84 84 89 89 89 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 562587 87 587 126750 50 750 664616 16 616
G1 05106 06 106 05303 03 303 39550 50 550
G2 02071 71 071 95531 31 531 60511 11 511
G3 22989 89 989 75425 25 425 07334 34 334 66406 06 406 25608 08 608 80753 53 753
G4 28736 36 736 51764 64 764 52090 90 090 63769 69 769 76049 49 049 81365 65 365 96918 18 918 22665 65 665 35101 01 101 35625 25 625 71121 21 121 78242 42 242 87564 64 564 89623 23 623 30518 18 518 57240 40 240 70545 45 545 83717 17 717 85436 36 436 91053 53 053 96314 14 314
G5 3011 11 011 3775 75 775 3632 32 632
G6 4955 55 955 5194 94 194 6343 43 343 1913 13 913 5110 10 110 9317 17 317 3103 03 103 3713 13 713 7508 08 508
G7 640 40 640 471 71 471 234 34 234
G8 17 17 17 85 85 85 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 105321 21 321 014086 86 086 859890 90 890
G1 08447 47 447 96120 20 120 97014 14 014
G2 81857 57 857 47932 32 932 52290 90 290
G3 77240 40 240 81021 21 021 22125 25 125 72981 81 981 45941 41 941 57275 75 275
G4 01904 04 904 13301 01 301 47357 57 357 53154 54 154 67342 42 342 77363 63 363 91014 14 014 06489 89 489 23533 33 533 57839 39 839 61320 20 320 64050 50 050 65343 43 343 97339 39 339 27781 81 781 29498 98 498 34345 45 345 81443 43 443 93845 45 845 94067 67 067 94716 16 716
G5 2574 74 574 5081 81 081 4607 07 607
G6 0893 93 893 1043 43 043 6144 44 144 3849 49 849 4926 26 926 5476 76 476 2835 35 835 4606 06 606 8635 35 635
G7 906 06 906 056 56 056 477 77 477
G8 16 16 16 92 92 92 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 31/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 044257 57 257 467659 59 659 837048 48 048
G1 70040 40 040 11053 53 053 06309 09 309
G2 64269 69 269 21668 68 668 46459 59 459
G3 85962 62 962 94042 42 042 58115 15 115 70410 10 410 87696 96 696 93555 55 555
G4 00198 98 198 17866 66 866 70138 38 138 79984 84 984 99474 74 474 99628 28 628 99850 50 850 50301 01 301 57988 88 988 75012 12 012 79552 52 552 82177 77 177 84171 71 171 88109 09 109 01755 55 755 23254 54 254 35291 91 291 38156 56 156 61581 81 581 92507 07 507 95540 40 540
G5 3462 62 462 1590 90 590 5433 33 433
G6 0250 50 250 7732 32 732 8124 24 124 3799 99 799 6594 94 594 6663 63 663 6843 43 843 7428 28 428 7451 51 451
G7 379 79 379 452 52 452 391 91 391
G8 66 66 66 34 34 34 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 747081 81 081 539377 77 377 368060 60 060
G1 55684 84 684 65103 03 103 66675 75 675
G2 40179 79 179 71923 23 923 19837 37 837
G3 33514 14 514 79978 78 978 27314 14 314 85103 03 103 28967 67 967 45286 86 286
G4 04896 96 896 06170 70 170 10315 15 315 50069 69 069 74387 87 387 91550 50 550 97581 81 581 22363 63 363 31179 79 179 39535 35 535 55137 37 137 63644 44 644 76428 28 428 91467 67 467 36584 84 584 38109 09 109 44528 28 528 55350 50 350 58258 58 258 63249 49 249 66723 23 723
G5 5266 66 266 6391 91 391 7817 17 817
G6 0070 70 070 6484 84 484 8731 31 731 1654 54 654 7049 49 049 9347 47 347 0853 53 853 2912 12 912 4680 80 680
G7 893 93 893 400 00 400 532 32 532
G8 12 12 12 91 91 91 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 365899 99 899 724170 70 170 918294 94 294
G1 82336 36 336 56421 21 421 80778 78 778
G2 50532 32 532 29749 49 749 29511 11 511
G3 22153 53 153 93587 87 587 53915 15 915 76985 85 985 67932 32 932 68924 24 924
G4 10159 59 159 20290 90 290 29251 51 251 30481 81 481 47408 08 408 84747 47 747 88032 32 032 14661 61 661 17720 20 720 21851 51 851 29198 98 198 51366 66 366 68012 12 012 80686 86 686 47304 04 304 55905 05 905 63638 38 638 69666 66 666 72405 05 405 77801 01 801 91316 16 316
G5 9735 35 735 2261 61 261 6754 54 754
G6 2638 38 638 5609 09 609 8561 61 561 4067 67 067 4455 55 455 6368 68 368 2158 58 158 6854 54 854 7108 08 108
G7 529 29 529 165 65 165 412 12 412
G8 62 62 62 74 74 74 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 695653 53 653 118608 08 608 253224 24 224
G1 76982 82 982 85914 14 914 42791 91 791
G2 05861 61 861 23547 47 547 87109 09 109
G3 11019 19 019 43715 15 715 29517 17 517 73043 43 043 02797 97 797 99655 55 655
G4 10975 75 975 27002 02 002 40504 04 504 42574 74 574 58654 54 654 76009 09 009 99023 23 023 00075 75 075 46398 98 398 48232 32 232 70642 42 642 81121 21 121 85843 43 843 90072 72 072 05997 97 997 09886 86 886 12442 42 442 15379 79 379 64139 39 139 74763 63 763 80819 19 819
G5 1436 36 436 6548 48 548 8635 35 635
G6 4344 44 344 6341 41 341 8113 13 113 4197 97 197 4326 26 326 6442 42 442 0142 42 142 6523 23 523 9868 68 868
G7 417 17 417 579 79 579 393 93 393
G8 73 73 73 51 51 51 39 39 39
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 309279 79 279 025142 42 142 713195 95 195
G1 51805 05 805 84410 10 410 67044 44 044
G2 60706 06 706 42056 56 056 97100 00 100
G3 81717 17 717 97917 17 917 25048 48 048 90671 71 671 29422 22 422 72313 13 313
G4 11742 42 742 33753 53 753 35518 18 518 50515 15 515 53858 58 858 60189 89 189 80863 63 863 05090 90 090 19781 81 781 32689 89 689 51466 66 466 80312 12 312 95178 78 178 99981 81 981 21333 33 333 23599 99 599 62947 47 947 64475 75 475 69401 01 401 88131 31 131 96347 47 347
G5 3511 11 511 2912 12 912 5324 24 324
G6 4374 74 374 4531 31 531 7439 39 439 0651 51 651 8260 60 260 9531 31 531 1974 74 974 2235 35 235 9140 40 140
G7 085 85 085 976 76 976 847 47 847
G8 23 23 23 09 09 09 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 256612 12 612 579870 70 870 277462 62 462
G1 88409 09 409 42378 78 378 80286 86 286
G2 29777 77 777 07023 23 023 43683 83 683
G3 02724 24 724 19504 04 504 33933 33 933 93332 32 332 08736 36 736 89080 80 080
G4 04084 84 084 19079 79 079 63614 14 614 84336 36 336 89922 22 922 93571 71 571 95103 03 103 39030 30 030 53974 74 974 55872 72 872 63297 97 297 67534 34 534 78598 98 598 80225 25 225 24119 19 119 41222 22 222 44672 72 672 69500 00 500 73067 67 067 85432 32 432 88205 05 205
G5 8312 12 312 3152 52 152 2595 95 595
G6 0486 86 486 2481 81 481 5829 29 829 1884 84 884 7951 51 951 8120 20 120 6669 69 669 9662 62 662 9769 69 769
G7 151 51 151 230 30 230 914 14 914
G8 15 15 15 42 42 42 10 10 10
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 438532 32 532 814963 63 963 953399 99 399
G1 27858 58 858 96173 73 173 22915 15 915
G2 46467 67 467 92311 11 311 15865 65 865
G3 35069 69 069 50406 06 406 35649 49 649 99858 58 858 38611 11 611 53291 91 291
G4 31033 33 033 31144 44 144 37512 12 512 52766 66 766 76997 97 997 82003 03 003 83585 85 585 00354 54 354 01259 59 259 01915 15 915 18379 79 379 27888 88 888 43449 49 449 91936 36 936 05748 48 748 09130 30 130 26388 88 388 47684 84 684 64035 35 035 87252 52 252 91087 87 087
G5 4827 27 827 9539 39 539 3561 61 561
G6 7135 35 135 7916 16 916 9254 54 254 1560 60 560 6161 61 161 8535 35 535 2840 40 840 3747 47 747 8069 69 069
G7 343 43 343 146 46 146 459 59 459
G8 17 17 17 45 45 45 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 3, viết tắt là XSMN Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang