XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 411250 50 250 597957 57 957 042235 35 235
G1 87671 71 671 59574 74 574 77834 34 834
G2 48400 00 400 15573 73 573 61431 31 431
G3 68798 98 798 95868 68 868 46499 99 499 66223 23 223 60287 87 287 65027 27 027
G4 11661 61 661 24443 43 443 36161 61 161 39401 01 401 47366 66 366 83012 12 012 84213 13 213 35076 76 076 35399 99 399 37905 05 905 63567 67 567 65015 15 015 75143 43 143 99753 53 753 17298 98 298 22668 68 668 36767 67 767 51222 22 222 65585 85 585 82162 62 162 89125 25 125
G5 6332 32 332 0228 28 228 9406 06 406
G6 1243 43 243 2023 23 023 4752 52 752 5723 23 723 8657 57 657 9696 96 696 3842 42 842 4759 59 759 6333 33 333
G7 759 59 759 000 00 000 935 35 935
G8 42 42 42 67 67 67 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 641647 47 647 664305 05 305 636417 17 417
G1 78687 87 687 41330 30 330 12924 24 924
G2 65265 65 265 49103 03 103 44503 03 503
G3 03792 92 792 75633 33 633 28910 10 910 91961 61 961 69459 59 459 80967 67 967
G4 20115 15 115 38337 37 337 54446 46 446 67418 18 418 67424 24 424 83393 93 393 89945 45 945 06221 21 221 30250 50 250 34124 24 124 50144 44 144 68158 58 158 74130 30 130 83420 20 420 11187 87 187 19609 09 609 22512 12 512 37541 41 541 49375 75 375 63725 25 725 85699 99 699
G5 4787 87 787 4210 10 210 5933 33 933
G6 3725 25 725 4898 98 898 7410 10 410 2940 40 940 6411 11 411 8503 03 503 1606 06 606 3113 13 113 5798 98 798
G7 726 26 726 713 13 713 521 21 521
G8 58 58 58 47 47 47 30 30 30
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 550887 87 887 500764 64 764 587258 58 258
G1 67368 68 368 91881 81 881 45425 25 425
G2 98763 63 763 46060 60 060 94097 97 097
G3 13000 00 000 28562 62 562 23155 55 155 63873 73 873 27446 46 446 43072 72 072
G4 03181 81 181 23532 32 532 39819 19 819 70428 28 428 74536 36 536 79244 44 244 82923 23 923 06280 80 280 18692 92 692 20223 23 223 29104 04 104 29150 50 150 43430 30 430 71994 94 994 04405 05 405 13770 70 770 20775 75 775 22574 74 574 49544 44 544 55359 59 359 98950 50 950
G5 7011 11 011 7555 55 555 7822 22 822
G6 1607 07 607 4437 37 437 7862 62 862 2598 98 598 6496 96 496 8104 04 104 3387 87 387 7382 82 382 8955 55 955
G7 638 38 638 432 32 432 541 41 541
G8 82 82 82 82 82 82 25 25 25
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 332291 91 291 196945 45 945 123550 50 550
G1 64346 46 346 54915 15 915 44309 09 309
G2 75213 13 213 79499 99 499 95695 95 695
G3 04116 16 116 96860 60 860 46398 98 398 90908 08 908 20026 26 026 50420 20 420
G4 26270 70 270 44381 81 381 72059 59 059 76608 08 608 84478 78 478 91045 45 045 97951 51 951 11870 70 870 23081 81 081 24641 41 641 47252 52 252 78710 10 710 78991 91 991 87978 78 978 11648 48 648 13478 78 478 23513 13 513 74333 33 333 85263 63 263 88223 23 223 96134 34 134
G5 6599 99 599 6203 03 203 4253 53 253
G6 2088 88 088 5361 61 361 5575 75 575 4299 99 299 7201 01 201 7949 49 949 5203 03 203 8333 33 333 9473 73 473
G7 420 20 420 238 38 238 688 88 688
G8 32 32 32 15 15 15 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 582962 62 962 347282 82 282 389283 83 283
G1 16853 53 853 16823 23 823 09752 52 752
G2 61725 25 725 39782 82 782 05553 53 553
G3 58679 79 679 78809 09 809 10336 36 336 29401 01 401 05302 02 302 11086 86 086
G4 01416 16 416 10752 52 752 47742 42 742 63696 96 696 64659 59 659 91542 42 542 93984 84 984 11083 83 083 36947 47 947 52470 70 470 56068 68 068 56579 79 579 65570 70 570 66584 84 584 03329 29 329 14716 16 716 26217 17 217 40344 44 344 47731 31 731 68812 12 812 89309 09 309
G5 0670 70 670 4513 13 513 6216 16 216
G6 0852 52 852 4432 32 432 4664 64 664 1183 83 183 5512 12 512 9704 04 704 3584 84 584 6266 66 266 8439 39 439
G7 193 93 193 975 75 975 622 22 622
G8 11 11 11 67 67 67 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 469523 23 523 021649 49 649 850698 98 698
G1 11242 42 242 67770 70 770 96898 98 898
G2 74879 79 879 95770 70 770 93849 49 849
G3 21613 13 613 78191 91 191 18527 27 527 63778 78 778 03381 81 381 49906 06 906
G4 18176 76 176 29495 95 495 63367 67 367 64054 54 054 64066 66 066 77934 34 934 79713 13 713 00826 26 826 04470 70 470 36108 08 108 44767 67 767 47565 65 565 53064 64 064 67730 30 730 02556 56 556 31250 50 250 42412 12 412 65903 03 903 80798 98 798 92705 05 705 95158 58 158
G5 8491 91 491 0929 29 929 9917 17 917
G6 0358 58 358 2732 32 732 3364 64 364 0165 65 165 6016 16 016 6767 67 767 1893 93 893 3299 99 299 9495 95 495
G7 495 95 495 904 04 904 929 29 929
G8 14 14 14 01 01 01 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 571127 27 127 630943 43 943 972942 42 942
G1 69569 69 569 16999 99 999 56775 75 775
G2 14556 56 556 41173 73 173 42691 91 691
G3 18064 64 064 44768 68 768 06821 21 821 71265 65 265 63274 74 274 81093 93 093
G4 01723 23 723 11802 02 802 37390 90 390 40312 12 312 53044 44 044 62783 83 783 85038 38 038 10257 57 257 33156 56 156 38848 48 848 70094 94 094 87036 36 036 95057 57 057 99173 73 173 03336 36 336 43027 27 027 43187 87 187 46235 35 235 57457 57 457 87606 06 606 94920 20 920
G5 5244 44 244 8954 54 954 4604 04 604
G6 2409 09 409 4741 41 741 7463 63 463 1268 68 268 1271 71 271 3552 52 552 3348 48 348 3581 81 581 6232 32 232
G7 933 33 933 992 92 992 658 58 658
G8 67 67 67 58 58 58 30 30 30
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 735161 61 161 108094 94 094 142138 38 138
G1 20958 58 958 88827 27 827 53874 74 874
G2 29459 59 459 91715 15 715 29797 97 797
G3 06691 91 691 31512 12 512 12248 48 248 86583 83 583 05797 97 797 08293 93 293
G4 00744 44 744 10828 28 828 31752 52 752 51741 41 741 60398 98 398 65410 10 410 85923 23 923 04526 26 526 07660 60 660 10760 60 760 27024 24 024 32153 53 153 51494 94 494 68682 82 682 28430 30 430 28673 73 673 29312 12 312 51410 10 410 56204 04 204 63859 59 859 65032 32 032
G5 8720 20 720 5049 49 049 4842 42 842
G6 1624 24 624 2766 66 766 3105 05 105 3756 56 756 7414 14 414 9608 08 608 0918 18 918 3388 88 388 7256 56 256
G7 753 53 753 623 23 623 950 50 950
G8 43 43 43 64 64 64 69 69 69
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 537269 69 269 325635 35 635 345875 75 875
G1 48299 99 299 49940 40 940 57209 09 209
G2 42187 87 187 38589 89 589 97547 47 547
G3 01663 63 663 26338 38 338 65954 54 954 72565 65 565 73701 01 701 81005 05 005
G4 18061 61 061 34521 21 521 38862 62 862 43469 69 469 56937 37 937 75634 34 634 97899 99 899 15014 14 014 16017 17 017 20385 85 385 34387 87 387 34732 32 732 49083 83 083 49788 88 788 01083 83 083 15976 76 976 25752 52 752 38035 35 035 59138 38 138 67729 29 729 72392 92 392
G5 3911 11 911 9132 32 132 2676 76 676
G6 4729 29 729 6037 37 037 9817 17 817 2247 47 247 6040 40 040 8508 08 508 0500 00 500 4178 78 178 7135 35 135
G7 676 76 676 879 79 879 801 01 801
G8 64 64 64 51 51 51 48 48 48
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 3, viết tắt là XSMN Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang