XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 674081 81 081 188192 92 192 545846 46 846
G1 68652 52 652 84330 30 330 44254 54 254
G2 45378 78 378 19749 49 749 98790 90 790
G3 07136 36 136 91781 81 781 15289 89 289 33876 76 876 16771 71 771 82916 16 916
G4 08623 23 623 20238 38 238 31989 89 989 32807 07 807 62139 39 139 67767 67 767 77879 79 879 05723 23 723 06711 11 711 12575 75 575 13453 53 453 40583 83 583 73671 71 671 80512 12 512 35011 11 011 53522 22 522 59318 18 318 60590 90 590 61697 97 697 82998 98 998 95411 11 411
G5 0374 74 374 6635 35 635 6621 21 621
G6 3700 00 700 4062 62 062 6673 73 673 1396 96 396 3965 65 965 5630 30 630 0027 27 027 1971 71 971 3908 08 908
G7 313 13 313 357 57 357 365 65 365
G8 93 93 93 02 02 02 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 668393 93 393 735894 94 894 377268 68 268
G1 24239 39 239 18817 17 817 32622 22 622
G2 64311 11 311 49603 03 603 71518 18 518
G3 55442 42 442 65174 74 174 76684 84 684 77971 71 971 05132 32 132 25217 17 217
G4 37090 90 090 43455 55 455 44054 54 054 48036 36 036 53512 12 512 77248 48 248 95976 76 976 24271 71 271 34937 37 937 42650 50 650 43643 43 643 80388 88 388 91275 75 275 93745 45 745 02979 79 979 03342 42 342 51447 47 447 59468 68 468 81745 45 745 82199 99 199 85822 22 822
G5 5853 53 853 0893 93 893 5327 27 327
G6 1855 55 855 3489 89 489 6431 31 431 2788 88 788 7335 35 335 8612 12 612 8317 17 317 9158 58 158 9625 25 625
G7 492 92 492 350 50 350 691 91 691
G8 74 74 74 32 32 32 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
DB 212118 18 118 252208 08 208 502892 92 892
G1 76392 92 392 54423 23 423 27336 36 336
G2 77461 61 461 05886 86 886 41038 38 038
G3 42525 25 525 87049 49 049 28269 69 269 31435 35 435 77606 06 606 89467 67 467
G4 15097 97 097 20407 07 407 22186 86 186 40579 79 579 44514 14 514 47702 02 702 99657 57 657 02047 47 047 39104 04 104 57164 64 164 61748 48 748 63957 57 957 66654 54 654 68446 46 446 13490 90 490 14205 05 205 24041 41 041 55485 85 485 55576 76 576 75196 96 196 88525 25 525
G5 0642 42 642 5260 60 260 6534 34 534
G6 3519 19 519 4444 44 444 4924 24 924 0018 18 018 4082 82 082 9458 58 458 0227 27 227 6968 68 968 8867 67 867
G7 359 59 359 210 10 210 623 23 623
G8 41 41 41 42 42 42 48 48 48
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
DB 592563 63 563 106037 37 037 447245 45 245
G1 08720 20 720 51839 39 839 11544 44 544
G2 66045 45 045 34709 09 709 47617 17 617
G3 43103 03 103 83943 43 943 04818 18 818 58132 32 132 53986 86 986 99254 54 254
G4 09020 20 020 24340 40 340 47289 89 289 61477 77 477 68623 23 623 76822 22 822 83792 92 792 07409 09 409 42077 77 077 45126 26 126 49045 45 045 75129 29 129 78007 07 007 79593 93 593 03142 42 142 16886 86 886 60516 16 516 63240 40 240 69052 52 052 75138 38 138 77452 52 452
G5 8074 74 074 0983 83 983 1914 14 914
G6 0773 73 773 3159 59 159 8868 68 868 1545 45 545 3625 25 625 7233 33 233 0253 53 253 3303 03 303 3680 80 680
G7 109 09 109 451 51 451 456 56 456
G8 96 96 96 65 65 65 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 843419 19 419 133963 63 963 513933 33 933
G1 22520 20 520 53740 40 740 52760 60 760
G2 05821 21 821 70190 90 190 17558 58 558
G3 28207 07 207 71170 70 170 01884 84 884 70613 13 613 76403 03 403 94713 13 713
G4 26477 77 477 49424 24 424 67740 40 740 89417 17 417 90232 32 232 93982 82 982 96138 38 138 11903 03 903 27447 47 447 47724 24 724 56143 43 143 57557 57 557 72907 07 907 82792 92 792 03836 36 836 14142 42 142 16713 13 713 41293 93 293 67367 67 367 83343 43 343 89509 09 509
G5 6446 46 446 8576 76 576 7014 14 014
G6 0389 89 389 1404 04 404 2478 78 478 8639 39 639 8651 51 651 9069 69 069 3522 22 522 4733 33 733 4819 19 819
G7 550 50 550 724 24 724 367 67 367
G8 44 44 44 37 37 37 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 434307 07 307 736176 76 176 961002 02 002
G1 26476 76 476 07206 06 206 68615 15 615
G2 93173 73 173 09468 68 468 36541 41 541
G3 14259 59 259 71556 56 556 66161 61 161 72873 73 873 20552 52 552 28424 24 424
G4 12049 49 049 12952 52 952 56363 63 363 77805 05 805 87289 89 289 89452 52 452 90310 10 310 27167 67 167 38075 75 075 40656 56 656 51841 41 841 59747 47 747 76510 10 510 81554 54 554 37551 51 551 39324 24 324 40397 97 397 53904 04 904 69240 40 240 85531 31 531 96803 03 803
G5 7997 97 997 0039 39 039 4210 10 210
G6 3715 15 715 5088 88 088 5252 52 252 5033 33 033 6211 11 211 6928 28 928 0984 84 984 1792 92 792 5792 92 792
G7 016 16 016 338 38 338 435 35 435
G8 66 66 66 15 15 15 24 24 24
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 561224 24 224 137526 26 526 130382 82 382
G1 36029 29 029 92157 57 157 42230 30 230
G2 65685 85 685 74549 49 549 95348 48 348
G3 02805 05 805 03403 03 403 54742 42 742 57534 34 534 87208 08 208 94568 68 568
G4 04699 99 699 12503 03 503 33148 48 148 45800 00 800 49709 09 709 70750 50 750 71394 94 394 35565 65 565 46201 01 201 67797 97 797 70004 04 004 88758 58 758 90899 99 899 91557 57 557 18735 35 735 24328 28 328 35704 04 704 54821 21 821 60451 51 451 72803 03 803 94770 70 770
G5 2720 20 720 9838 38 838 3544 44 544
G6 2342 42 342 5689 89 689 7702 02 702 0769 69 769 6288 88 288 8435 35 435 0074 74 074 7103 03 103 8231 31 231
G7 245 45 245 414 14 414 175 75 175
G8 80 80 80 29 29 29 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 621888 88 888 707856 56 856 161625 25 625
G1 76492 92 492 26534 34 534 46666 66 666
G2 45209 09 209 21854 54 854 97676 76 676
G3 28194 94 194 32381 81 381 63042 42 042 96188 88 188 48318 18 318 67975 75 975
G4 10329 29 329 17950 50 950 51364 64 364 58771 71 771 70997 97 997 72263 63 263 73001 01 001 03962 62 962 05391 91 391 17723 23 723 28723 23 723 35156 56 156 49517 17 517 60950 50 950 33947 47 947 62088 88 088 63240 40 240 72544 44 544 77811 11 811 85175 75 175 98286 86 286
G5 8045 45 045 8792 92 792 8803 03 803
G6 1076 76 076 2261 61 261 8202 02 202 0560 60 560 1550 50 550 2936 36 936 6460 60 460 7472 72 472 9311 11 311
G7 970 70 970 318 18 318 590 90 590
G8 26 26 26 89 89 89 00 00 00
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/10/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 3, viết tắt là XSMN Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang