XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
DB 339256 56 256 164525 25 525 746342 42 342
G1 57210 10 210 93481 81 481 46764 64 764
G2 86795 95 795 77683 83 683 73482 82 482
G3 36973 73 973 96959 59 959 47342 42 342 71200 00 200 21755 55 755 72545 45 545
G4 01955 55 955 36172 72 172 40663 63 663 76059 59 059 77270 70 270 83428 28 428 88397 97 397 26575 75 575 49630 30 630 53621 21 621 54978 78 978 56764 64 764 71809 09 809 93653 53 653 06747 47 747 33060 60 060 43462 62 462 47723 23 723 70982 82 982 71603 03 603 88050 50 050
G5 6855 55 855 8037 37 037 5542 42 542
G6 1761 61 761 2651 51 651 7612 12 612 3689 89 689 7170 70 170 8085 85 085 0660 60 660 4460 60 460 4584 84 584
G7 699 99 699 947 47 947 770 70 770
G8 32 32 32 08 08 08 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
DB 689434 34 434 738654 54 654 964406 06 406
G1 21445 45 445 97862 62 862 59384 84 384
G2 40564 64 564 60356 56 356 81830 30 830
G3 53396 96 396 93598 98 598 01781 81 781 68552 52 552 62333 33 333 86728 28 728
G4 01436 36 436 05304 04 304 15148 48 148 15564 64 564 43965 65 965 71943 43 943 81339 39 339 11751 51 751 24067 67 067 31149 49 149 43355 55 355 62774 74 774 65737 37 737 93607 07 607 00299 99 299 08763 63 763 10130 30 130 43568 68 568 73127 27 127 73570 70 570 95606 06 606
G5 3963 63 963 0757 57 757 8136 36 136
G6 4648 48 648 6264 64 264 6387 87 387 3112 12 112 4921 21 921 8338 38 338 6967 67 967 7709 09 709 9457 57 457
G7 363 63 363 616 16 616 103 03 103
G8 61 61 61 17 17 17 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 084706 06 706 278706 06 706 931881 81 881
G1 21124 24 124 49376 76 376 60915 15 915
G2 43866 66 866 99808 08 808 54997 97 997
G3 37236 36 236 45453 53 453 06528 28 528 07460 60 460 20039 39 039 94305 05 305
G4 06760 60 760 10050 50 050 42231 31 231 58717 17 717 63907 07 907 75556 56 556 85979 79 979 08561 61 561 24826 26 826 41508 08 508 45182 82 182 73671 71 671 85846 46 846 97062 62 062 13626 26 626 16230 30 230 63851 51 851 65317 17 317 78874 74 874 97351 51 351 97714 14 714
G5 4411 11 411 3959 59 959 4780 80 780
G6 0816 16 816 6972 72 972 8073 73 073 1631 31 631 3757 57 757 4951 51 951 1893 93 893 4334 34 334 5027 27 027
G7 859 59 859 287 87 287 246 46 246
G8 96 96 96 88 88 88 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 647376 76 376 906581 81 581 514370 70 370
G1 78253 53 253 30430 30 430 89630 30 630
G2 37461 61 461 52412 12 412 78006 06 006
G3 78555 55 555 86244 44 244 69112 12 112 98904 04 904 14822 22 822 80100 00 100
G4 00200 00 200 08707 07 707 13589 89 589 15350 50 350 46289 89 289 83370 70 370 89857 57 857 19547 47 547 21477 77 477 37616 16 616 40534 34 534 51741 41 741 78168 68 168 89120 20 120 04590 90 590 24810 10 810 32098 98 098 45518 18 518 64829 29 829 97571 71 571 99011 11 011
G5 0573 73 573 4530 30 530 5061 61 061
G6 1981 81 981 5494 94 494 7408 08 408 1129 29 129 3095 95 095 8503 03 503 0006 06 006 2153 53 153 7131 31 131
G7 341 41 341 899 99 899 101 01 101
G8 65 65 65 59 59 59 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 699760 60 760 631710 10 710 737854 54 854
G1 88348 48 348 42086 86 086 48838 38 838
G2 35667 67 667 43024 24 024 02474 74 474
G3 36154 54 154 90308 08 308 09868 68 868 72249 49 249 12057 57 057 65332 32 332
G4 01135 35 135 03662 62 662 61202 02 202 75562 62 562 83009 09 009 89737 37 737 90186 86 186 11291 91 291 11709 09 709 15102 02 102 80496 96 496 81613 13 613 85457 57 457 93686 86 686 07904 04 904 33106 06 106 43205 05 205 45427 27 427 47736 36 736 58593 93 593 74636 36 636
G5 6921 21 921 8245 45 245 4971 71 971
G6 3410 10 410 7166 66 166 7604 04 604 1656 56 656 1754 54 754 4317 17 317 5324 24 324 5918 18 918 6787 87 787
G7 947 47 947 659 59 659 938 38 938
G8 39 39 39 56 56 56 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
DB 808233 33 233 266431 31 431 109347 47 347
G1 18163 63 163 58753 53 753 51463 63 463
G2 44856 56 856 45971 71 971 49087 87 087
G3 39755 55 755 51273 73 273 10389 89 389 50160 60 160 10983 83 983 59017 17 017
G4 08467 67 467 36615 15 615 37111 11 111 40327 27 327 53628 28 628 67922 22 922 86935 35 935 17099 99 099 17545 45 545 18532 32 532 34520 20 520 50811 11 811 80460 60 460 85432 32 432 02534 34 534 04960 60 960 22192 92 192 27282 82 282 84248 48 248 89222 22 222 90048 48 048
G5 3882 82 882 4762 62 762 5147 47 147
G6 1771 71 771 6410 10 410 6848 48 848 1986 86 986 4568 68 568 7370 70 370 0056 56 056 2283 83 283 5396 96 396
G7 079 79 079 734 34 734 834 34 834
G8 43 43 43 45 45 45 20 20 20
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 624536 36 536 794431 31 431 437318 18 318
G1 82895 95 895 85725 25 725 07565 65 565
G2 27766 66 766 27942 42 942 27440 40 440
G3 25739 39 739 79556 56 556 25520 20 520 71650 50 650 56334 34 334 85866 66 866
G4 16380 80 380 21000 00 000 36707 07 707 43010 10 010 58492 92 492 88789 89 789 90800 00 800 37598 98 598 39744 44 744 44075 75 075 60200 00 200 78569 69 569 90738 38 738 91232 32 232 05305 05 305 24677 77 677 28153 53 153 36554 54 554 68692 92 692 70054 54 054 83572 72 572
G5 7267 67 267 6539 39 539 7801 01 801
G6 0227 27 227 1583 83 583 7692 92 692 0386 86 386 0675 75 675 3299 99 299 1809 09 809 6019 19 019 8024 24 024
G7 147 47 147 406 06 406 631 31 631
G8 78 78 78 84 84 84 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 335205 05 205 790214 14 214 223900 00 900
G1 86036 36 036 29502 02 502 62485 85 485
G2 39587 87 587 13465 65 465 99184 84 184
G3 38431 31 431 67357 57 357 04763 63 763 40171 71 171 23989 89 989 86891 91 891
G4 00688 88 688 52868 68 868 61377 77 377 68809 09 809 73939 39 939 86949 49 949 99955 55 955 03512 12 512 10763 63 763 23594 94 594 30433 33 433 33884 84 884 48025 25 025 98062 62 062 24514 14 514 28685 85 685 34002 02 002 58687 87 687 66798 98 798 92274 74 274 96449 49 449
G5 6367 67 367 1654 54 654 1975 75 975
G6 5205 05 205 7081 81 081 8095 95 095 0829 29 829 7443 43 443 9624 24 624 1916 16 916 4111 11 111 4437 37 437
G7 089 89 089 844 44 844 582 82 582
G8 45 45 45 42 42 42 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 362747 47 747 765500 00 500 964170 70 170
G1 52502 02 502 40605 05 605 73497 97 497
G2 75535 35 535 54374 74 374 11232 32 232
G3 36739 39 739 76133 33 133 08484 84 484 96366 66 366 58978 78 978 91990 90 990
G4 07586 86 586 10322 22 322 13551 51 551 58648 48 648 78792 92 792 82958 58 958 92596 96 596 03658 58 658 05508 08 508 19881 81 881 21101 01 101 26923 23 923 71769 69 769 88597 97 597 21024 24 024 27494 94 494 37496 96 496 48709 09 709 80457 57 457 87851 51 851 89980 80 980
G5 3264 64 264 8248 48 248 1350 50 350
G6 0990 90 990 1047 47 047 1637 37 637 3408 08 408 5553 53 553 7302 02 302 4836 36 836 8036 36 036 8507 07 507
G7 898 98 898 073 73 073 254 54 254
G8 37 37 37 73 73 73 57 57 57
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 246511 11 511 029010 10 010 694086 86 086
G1 04099 99 099 63886 86 886 08666 66 666
G2 21772 72 772 76223 23 223 35296 96 296
G3 25659 59 659 95241 41 241 35829 29 829 43304 04 304 01574 74 574 19793 93 793
G4 27169 69 169 53327 27 327 53956 56 956 59619 19 619 61403 03 403 87145 45 145 96004 04 004 12224 24 224 17137 37 137 31376 76 376 53261 61 261 55766 66 766 65729 29 729 74075 75 075 29030 30 030 37993 93 993 51426 26 426 56554 54 554 89048 48 048 97620 20 620 98192 92 192
G5 8256 56 256 5676 76 676 8196 96 196
G6 1897 97 897 4717 17 717 5008 08 008 4118 18 118 4354 54 354 8246 46 246 2703 03 703 7359 59 359 9078 78 078
G7 920 20 920 475 75 475 868 68 868
G8 72 72 72 31 31 31 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 3, viết tắt là XSMN Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang