XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
DB 944544 44 544 527204 04 204 415933 33 933
G1 09374 74 374 79516 16 516 36334 34 334
G2 38741 41 741 46442 42 442 65276 76 276
G3 74862 62 862 76702 02 702 38706 06 706 93774 74 774 18906 06 906 39519 19 519
G4 51817 17 817 53520 20 520 55849 49 849 70718 18 718 71743 43 743 74049 49 049 89668 68 668 10210 10 210 34261 61 261 36571 71 571 37174 74 174 43027 27 027 88937 37 937 93054 54 054 01194 94 194 39546 46 546 41115 15 115 50511 11 511 66377 77 377 89050 50 050 90764 64 764
G5 0724 24 724 7346 46 346 3303 03 303
G6 1733 33 733 3729 29 729 5992 92 992 5592 92 592 6206 06 206 6226 26 226 0445 45 445 2972 72 972 5605 05 605
G7 549 49 549 213 13 213 880 80 880
G8 99 99 99 11 11 11 03 03 03
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/08/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
DB 964250 50 250 017584 84 584 791663 63 663
G1 25682 82 682 02715 15 715 28930 30 930
G2 29950 50 950 18429 29 429 76495 95 495
G3 05971 71 971 39997 97 997 22802 02 802 71832 32 832 15772 72 772 78143 43 143
G4 05234 34 234 07870 70 870 12162 62 162 34012 12 012 73262 62 262 77987 87 987 84953 53 953 08106 06 106 17225 25 225 35117 17 117 49863 63 863 54269 69 269 88878 78 878 90538 38 538 07015 15 015 13789 89 789 29684 84 684 60013 13 013 65235 35 235 72238 38 238 83583 83 583
G5 7405 05 405 3569 69 569 6711 11 711
G6 1843 43 843 2010 10 010 8976 76 976 2003 03 003 4335 35 335 7792 92 792 3102 02 102 7539 39 539 8289 89 289
G7 414 14 414 222 22 222 700 00 700
G8 56 56 56 27 27 27 44 44 44
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/08/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 619301 01 301 116296 96 296 051601 01 601
G1 39776 76 776 47401 01 401 22609 09 609
G2 04876 76 876 68361 61 361 73166 66 166
G3 53765 65 765 73030 30 030 28789 89 789 63656 56 656 59758 58 758 81783 83 783
G4 01832 32 832 08022 22 022 52768 68 768 55318 18 318 61831 31 831 87558 58 558 97337 37 337 05627 27 627 23610 10 610 53193 93 193 67952 52 952 89498 98 498 90430 30 430 98959 59 959 17950 50 950 36350 50 350 43120 20 120 47778 78 778 71062 62 062 82623 23 623 83501 01 501
G5 1724 24 724 3141 41 141 3809 09 809
G6 0152 52 152 3356 56 356 5191 91 191 4015 15 015 7225 25 225 7244 44 244 4517 17 517 7877 77 877 9575 75 575
G7 680 80 680 409 09 409 659 59 659
G8 10 10 10 21 21 21 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
DB 917677 77 677 637648 48 648 251517 17 517
G1 76386 86 386 14122 22 122 94002 02 002
G2 17185 85 185 21718 18 718 96748 48 748
G3 08559 59 559 64484 84 484 60322 22 322 65766 66 766 07901 01 901 40225 25 225
G4 00327 27 327 12711 11 711 27493 93 493 36688 88 688 39766 66 766 64055 55 055 94726 26 726 27267 67 267 29126 26 126 41462 62 462 61874 74 874 73929 29 929 84471 71 471 87452 52 452 41112 12 112 45593 93 593 61474 74 474 62370 70 370 66751 51 751 94380 80 380 97049 49 049
G5 5887 87 887 6168 68 168 8206 06 206
G6 8532 32 532 8851 51 851 9933 33 933 4067 67 067 8569 69 569 9569 69 569 7818 18 818 8004 04 004 8972 72 972
G7 776 76 776 866 66 866 283 83 283
G8 93 93 93 46 46 46 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
DB 235490 90 490 720029 29 029 757053 53 053
G1 66556 56 556 54246 46 246 87090 90 090
G2 08971 71 971 18319 19 319 27170 70 170
G3 18035 35 035 89120 20 120 08729 29 729 22983 83 983 16162 62 162 99475 75 475
G4 06391 91 391 09512 12 512 23055 55 055 26228 28 228 42364 64 364 59790 90 790 59985 85 985 26066 66 066 48316 16 316 57791 91 791 72730 30 730 81382 82 382 94255 55 255 96136 36 136 11623 23 623 35163 63 163 40369 69 369 45921 21 921 90445 45 445 92495 95 495 98723 23 723
G5 5756 56 756 5743 43 743 5119 19 119
G6 0802 02 802 0922 22 922 7599 99 599 1834 34 834 2962 62 962 6993 93 993 4271 71 271 5008 08 008 6546 46 546
G7 822 22 822 800 00 800 279 79 279
G8 03 03 03 67 67 67 13 13 13
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 543782 82 782 250160 60 160 241636 36 636
G1 38394 94 394 57200 00 200 55636 36 636
G2 05908 08 908 94770 70 770 31293 93 293
G3 06752 52 752 71597 97 597 30296 96 296 76112 12 112 37349 49 349 87102 02 102
G4 08930 30 930 10986 86 986 29720 20 720 34827 27 827 39109 09 109 55268 68 268 85364 64 364 02245 45 245 14543 43 543 63386 86 386 75658 58 658 77063 63 063 98956 56 956 99295 95 295 15064 64 064 24413 13 413 66266 66 266 74965 65 965 81363 63 363 82204 04 204 96558 58 558
G5 9998 98 998 8616 16 616 2385 85 385
G6 3159 59 159 7847 47 847 8932 32 932 1415 15 415 4728 28 728 8646 46 646 0536 36 536 5375 75 375 7257 57 257
G7 624 24 624 556 56 556 205 05 205
G8 80 80 80 13 13 13 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
DB 248483 83 483 369253 53 253 275304 04 304
G1 09766 66 766 57336 36 336 66738 38 738
G2 32773 73 773 65789 89 789 82485 85 485
G3 84119 19 119 88908 08 908 81638 38 638 89633 33 633 31146 46 146 47217 17 217
G4 18562 62 562 20286 86 286 47742 42 742 54271 71 271 67491 91 491 71885 85 885 80077 77 077 10320 20 320 20462 62 462 25278 78 278 32381 81 381 38092 92 092 49819 19 819 51414 14 414 07967 67 967 34875 75 875 44095 95 095 46762 62 762 60286 86 286 60379 79 379 88516 16 516
G5 6139 39 139 6914 14 914 2727 27 727
G6 2462 62 462 3373 73 373 3489 89 489 6143 43 143 6758 58 758 8231 31 231 5696 96 696 7015 15 015 8478 78 478
G7 469 69 469 988 88 988 540 40 540
G8 95 95 95 26 26 26 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
DB 524034 34 034 883277 77 277 699888 88 888
G1 35885 85 885 06043 43 043 23316 16 316
G2 43656 56 656 79100 00 100 00921 21 921
G3 53144 44 144 69087 87 087 59273 73 273 66004 04 004 68001 01 001 68952 52 952
G4 31622 22 622 49534 34 534 49770 70 770 67233 33 233 81185 85 185 93508 08 508 95717 17 717 09844 44 844 15521 21 521 25234 34 234 30616 16 616 58187 87 187 63755 55 755 96305 05 305 10202 02 202 20629 29 629 26313 13 313 34637 37 637 47188 88 188 80760 60 760 85958 58 958
G5 1347 47 347 0499 99 499 1765 65 765
G6 5636 36 636 6301 01 301 8380 80 380 3157 57 157 4470 70 470 9153 53 153 5080 80 080 5171 71 171 6056 56 056
G7 098 98 098 379 79 379 795 95 795
G8 50 50 50 07 07 07 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 713752 52 752 390991 91 991 708556 56 556
G1 01725 25 725 45078 78 078 31589 89 589
G2 88281 81 281 16726 26 726 99352 52 352
G3 10999 99 999 42207 07 207 34503 03 503 75148 48 148 13450 50 450 48305 05 305
G4 05295 95 295 10029 29 029 12171 71 171 30600 00 600 56881 81 881 73355 55 355 88414 14 414 01405 05 405 04651 51 651 16817 17 817 22028 28 028 32788 88 788 44256 56 256 62201 01 201 08454 54 454 11575 75 575 15025 25 025 27125 25 125 42325 25 325 57395 95 395 76239 39 239
G5 4288 88 288 2366 66 366 2798 98 798
G6 2015 15 015 3876 76 876 4042 42 042 1238 38 238 4856 56 856 6687 87 687 3895 95 895 6781 81 781 9641 41 641
G7 369 69 369 209 09 209 428 28 428
G8 40 40 40 75 75 75 15 15 15
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 810200 00 200 660409 09 409 559610 10 610
G1 03234 34 234 57197 97 197 83374 74 374
G2 93303 03 303 94826 26 826 72730 30 730
G3 00086 86 086 86652 52 652 35818 18 818 93214 14 214 10116 16 116 48347 47 347
G4 06632 32 632 11277 77 277 19380 80 380 23968 68 968 49226 26 226 67915 15 915 84642 42 642 41672 72 672 62404 04 404 70364 64 364 85493 93 493 85668 68 668 86532 32 532 99505 05 505 03426 26 426 24139 39 139 42219 19 219 55623 23 623 58681 81 681 74761 61 761 84031 31 031
G5 5400 00 400 4052 52 052 6727 27 727
G6 0947 47 947 4096 96 096 9468 68 468 3732 32 732 7145 45 145 9578 78 578 0798 98 798 1068 68 068 8604 04 604
G7 391 91 391 017 17 017 653 53 653
G8 02 02 02 92 92 92 34 34 34
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 3, viết tắt là XSMN Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang