XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
DB 357945 45 945 983778 78 778 780964 64 964
G1 05698 98 698 02141 41 141 28507 07 507
G2 39991 91 991 76217 17 217 09816 16 816
G3 58309 09 309 65080 80 080 32707 07 707 52829 29 829 48797 97 797 91681 81 681
G4 05463 63 463 34474 74 474 44710 10 710 50672 72 672 61070 70 070 78803 03 803 98400 00 400 16647 47 647 24106 06 106 25310 10 310 26885 85 885 37939 39 939 60213 13 213 88876 76 876 25551 51 551 44319 19 319 71063 63 063 83115 15 115 85323 23 323 86059 59 059 96601 01 601
G5 7161 61 161 3481 81 481 3825 25 825
G6 0206 06 206 4229 29 229 6045 45 045 5419 19 419 7991 91 991 8177 77 177 1820 20 820 3934 34 934 9541 41 541
G7 370 70 370 652 52 652 580 80 580
G8 12 12 12 32 32 32 01 01 01
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/12/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 308227 27 227 732262 62 262 897810 10 810
G1 80778 78 778 92550 50 550 35492 92 492
G2 73575 75 575 11905 05 905 97130 30 130
G3 65730 30 730 96940 40 940 26370 70 370 58791 91 791 40842 42 842 44713 13 713
G4 15900 00 900 26714 14 714 35622 22 622 43927 27 927 63482 82 482 76512 12 512 99352 52 352 00717 17 717 00938 38 938 00999 99 999 50303 03 303 53963 63 963 97876 76 876 98428 28 428 00837 37 837 17750 50 750 18628 28 628 39617 17 617 76424 24 424 85433 33 433 87356 56 356
G5 2903 03 903 2422 22 422 8982 82 982
G6 5254 54 254 5775 75 775 9097 97 097 6532 32 532 6937 37 937 9607 07 607 2306 06 306 5026 26 026 5349 49 349
G7 694 94 694 435 35 435 187 87 187
G8 04 04 04 80 80 80 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
DB 406873 73 873 928851 51 851 387093 93 093
G1 80271 71 271 02999 99 999 86911 11 911
G2 20344 44 344 92164 64 164 99751 51 751
G3 33795 95 795 45645 45 645 57787 87 787 58937 37 937 48530 30 530 53235 35 235
G4 08350 50 350 27075 75 075 34906 06 906 84337 37 337 94942 42 942 98698 98 698 99902 02 902 26528 28 528 36895 95 895 51352 52 352 73044 44 044 76306 06 306 87946 46 946 97296 96 296 17208 08 208 35898 98 898 37555 55 555 45587 87 587 61788 88 788 62222 22 222 99541 41 541
G5 0014 14 014 8187 87 187 4703 03 703
G6 1688 88 688 1780 80 780 3958 58 958 4385 85 385 8213 13 213 8462 62 462 4770 70 770 5861 61 861 8533 33 533
G7 838 38 838 347 47 347 433 33 433
G8 30 30 30 13 13 13 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
DB 843778 78 778 865814 14 814 783577 77 577
G1 31835 35 835 35440 40 440 67255 55 255
G2 59815 15 815 40517 17 517 67653 53 653
G3 41598 98 598 61869 69 869 55568 68 568 84384 84 384 45577 77 577 88787 87 787
G4 16764 64 764 31841 41 841 34860 60 860 54051 51 051 58921 21 921 63623 23 623 65059 59 059 25912 12 912 32334 34 334 77600 00 600 81608 08 608 86918 18 918 97743 43 743 98767 67 767 00672 72 672 05698 98 698 08669 69 669 14461 61 461 21464 64 464 26769 69 769 45353 53 353
G5 9320 20 320 6407 07 407 4875 75 875
G6 0475 75 475 4561 61 561 5764 64 764 1066 66 066 3747 47 747 9650 50 650 0837 37 837 7137 37 137 7461 61 461
G7 166 66 166 421 21 421 578 78 578
G8 40 40 40 84 84 84 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
DB 975340 40 340 016853 53 853 928537 37 537
G1 90463 63 463 78137 37 137 57874 74 874
G2 48471 71 471 32626 26 626 64829 29 829
G3 43534 34 534 78514 14 514 40598 98 598 90934 34 934 30288 88 288 79449 49 449
G4 47324 24 324 48575 75 575 60580 80 580 64344 44 344 65855 55 855 77328 28 328 91868 68 868 16282 82 282 35897 97 897 37196 96 196 37991 91 991 59566 66 566 68896 96 896 98932 32 932 02969 69 969 14640 40 640 24458 58 458 48999 99 999 49783 83 783 57521 21 521 95740 40 740
G5 6714 14 714 3055 55 055 3719 19 719
G6 1256 56 256 2759 59 759 6640 40 640 0848 48 848 6380 80 380 8993 93 993 5624 24 624 6676 76 676 8023 23 023
G7 376 76 376 476 76 476 741 41 741
G8 66 66 66 01 01 01 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
DB 685108 08 108 439138 38 138 736025 25 025
G1 52776 76 776 61293 93 293 55081 81 081
G2 56261 61 261 93229 29 229 99612 12 612
G3 46372 72 372 92736 36 736 02260 60 260 27411 11 411 07383 83 383 23292 92 292
G4 11938 38 938 18877 77 877 21564 64 564 31470 70 470 43822 22 822 49331 31 331 52798 98 798 10584 84 584 43635 35 635 48464 64 464 70866 66 866 77171 71 171 89198 98 198 91543 43 543 11799 99 799 31722 22 722 41352 52 352 50011 11 011 51111 11 111 52303 03 303 98714 14 714
G5 3620 20 620 3587 87 587 3685 85 685
G6 1958 58 958 3829 29 829 6351 51 351 2406 06 406 7642 42 642 8516 16 516 3948 48 948 7043 43 043 9802 02 802
G7 135 35 135 548 48 548 583 83 583
G8 90 90 90 08 08 08 30 30 30
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
DB 588694 94 694 024725 25 725 770382 82 382
G1 27712 12 712 20070 70 070 49078 78 078
G2 81935 35 935 33113 13 113 54830 30 830
G3 02899 99 899 67441 41 441 33564 64 564 92555 55 555 60979 79 979 87341 41 341
G4 11769 69 769 39830 30 830 50134 34 134 59054 54 054 72913 13 913 89050 50 050 90628 28 628 00681 81 681 03734 34 734 11665 65 665 16625 25 625 37048 48 048 42342 42 342 51024 24 024 03392 92 392 04432 32 432 23979 79 979 43769 69 769 53817 17 817 83096 96 096 84641 41 641
G5 7737 37 737 8266 66 266 4755 55 755
G6 4858 58 858 9072 72 072 9187 87 187 0361 61 361 3432 32 432 5135 35 135 1442 42 442 6421 21 421 8449 49 449
G7 766 66 766 842 42 842 222 22 222
G8 50 50 50 07 07 07 46 46 46
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
DB 201903 03 903 323397 97 397 806768 68 768
G1 80532 32 532 26961 61 961 27587 87 587
G2 87134 34 134 83546 46 546 97574 74 574
G3 24327 27 327 91785 85 785 23916 16 916 40110 10 110 08187 87 187 25827 27 827
G4 07926 26 926 08301 01 301 43518 18 518 63221 21 221 63818 18 818 78006 06 006 97537 37 537 02338 38 338 07597 97 597 22343 43 343 36185 85 185 53289 89 289 69873 73 873 82551 51 551 00831 31 831 10176 76 176 14202 02 202 48439 39 439 68031 31 031 85744 44 744 91259 59 259
G5 7926 26 926 4548 48 548 5133 33 133
G6 3400 00 400 3862 62 862 6478 78 478 0612 12 612 1537 37 537 9172 72 172 0092 92 092 1671 71 671 4268 68 268
G7 042 42 042 467 67 467 747 47 747
G8 97 97 97 89 89 89 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
DB 998874 74 874 709567 67 567 676250 50 250
G1 27534 34 534 61050 50 050 82302 02 302
G2 15512 12 512 02366 66 366 74241 41 241
G3 11777 77 777 12224 24 224 69401 01 401 94496 96 496 77607 07 607 89307 07 307
G4 06324 24 324 11761 61 761 14563 63 563 41171 71 171 50785 85 785 67582 82 582 72455 55 455 04933 33 933 07725 25 725 09020 20 020 25002 02 002 34694 94 694 45423 23 423 48319 19 319 02400 00 400 25074 74 074 40186 86 186 44264 64 264 53611 11 611 60983 83 983 94041 41 041
G5 7126 26 126 4853 53 853 9255 55 255
G6 6333 33 333 8525 25 525 9182 82 182 0264 64 264 0437 37 437 8695 95 695 7491 91 491 8097 97 097 9307 07 307
G7 877 77 877 662 62 662 890 90 890
G8 55 55 55 99 99 99 03 03 03
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/09/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 3, viết tắt là XSMN Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang