XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
DB 676134 34 134 083623 23 623 925902 02 902
G1 39410 10 410 28792 92 792 39370 70 370
G2 53912 12 912 47358 58 358 29850 50 850
G3 64414 14 414 68484 84 484 52110 10 110 98898 98 898 51159 59 159 70078 78 078
G4 04714 14 714 47257 57 257 56192 92 192 72727 27 727 74734 34 734 80406 06 406 90420 20 420 38508 08 508 49520 20 520 51984 84 984 61345 45 345 93235 35 235 98636 36 636 99954 54 954 21893 93 893 24311 11 311 40933 33 933 53331 31 331 54441 41 441 57466 66 466 65956 56 956
G5 4356 56 356 6827 27 827 1216 16 216
G6 4286 86 286 7100 00 100 7115 15 115 5792 92 792 5843 43 843 9336 36 336 3873 73 873 7337 37 337 7736 36 736
G7 595 95 595 757 57 757 046 46 046
G8 60 60 60 81 81 81 14 14 14
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
DB 096097 97 097 894499 99 499 308711 11 711
G1 98525 25 525 12212 12 212 55855 55 855
G2 69725 25 725 28901 01 901 57465 65 465
G3 24221 21 221 63348 48 348 72771 71 771 78265 65 265 21230 30 230 39411 11 411
G4 06671 71 671 16115 15 115 40870 70 870 50900 00 900 58563 63 563 60179 79 179 84300 00 300 11242 42 242 29168 68 168 39634 34 634 50546 46 546 50863 63 863 65192 92 192 84746 46 746 13047 47 047 26266 66 266 26693 93 693 34607 07 607 40829 29 829 43090 90 090 91436 36 436
G5 6059 59 059 3226 26 226 2887 87 887
G6 5389 89 389 7144 44 144 9151 51 151 0236 36 236 0505 05 505 1262 62 262 0787 87 787 5496 96 496 7379 79 379
G7 852 52 852 402 02 402 467 67 467
G8 77 77 77 23 23 23 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 956854 54 854 916296 96 296 864898 98 898
G1 11069 69 069 68351 51 351 36740 40 740
G2 13063 63 063 30630 30 630 07217 17 217
G3 15071 71 071 70687 87 687 40480 80 480 73916 16 916 28634 34 634 71032 32 032
G4 43279 79 279 54643 43 643 68351 51 351 70854 54 854 87359 59 359 97644 44 644 97651 51 651 04737 37 737 06604 04 604 39597 97 597 58872 72 872 71742 42 742 76387 87 387 91087 87 087 01405 05 405 13723 23 723 23282 82 282 41237 37 237 61180 80 180 65561 61 561 78635 35 635
G5 3844 44 844 1230 30 230 0936 36 936
G6 4045 45 045 6629 29 629 9906 06 906 0351 51 351 4744 44 744 7472 72 472 1084 84 084 4529 29 529 8804 04 804
G7 054 54 054 043 43 043 321 21 321
G8 06 06 06 97 97 97 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 315960 60 960 313713 13 713 351163 63 163
G1 89565 65 565 10519 19 519 92536 36 536
G2 26847 47 847 17180 80 180 31899 99 899
G3 60052 52 052 95059 59 059 49990 90 990 66885 85 885 20118 18 118 91232 32 232
G4 08971 71 971 17253 53 253 19735 35 735 88842 42 842 92311 11 311 92784 84 784 94753 53 753 20760 60 760 32333 33 333 44776 76 776 60651 51 651 62340 40 340 93994 94 994 97295 95 295 05871 71 871 07483 83 483 12293 93 293 59707 07 707 73836 36 836 73984 84 984 78308 08 308
G5 0979 79 979 4703 03 703 6081 81 081
G6 1968 68 968 4563 63 563 9057 57 057 0593 93 593 5994 94 994 7137 37 137 0135 35 135 1407 07 407 2031 31 031
G7 124 24 124 680 80 680 440 40 440
G8 89 89 89 43 43 43 08 08 08
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
DB 441549 49 549 986587 87 587 614071 71 071
G1 22340 40 340 90574 74 574 82315 15 315
G2 45131 31 131 12083 83 083 59786 86 786
G3 17104 04 104 80002 02 002 21006 06 006 87631 31 631 51618 18 618 70374 74 374
G4 03475 75 475 12371 71 371 40574 74 574 42736 36 736 57335 35 335 59660 60 660 79612 12 612 22758 58 758 31116 16 116 37490 90 490 39911 11 911 50572 72 572 51701 01 701 73600 00 600 37655 55 655 39881 81 881 59893 93 893 62132 32 132 85515 15 515 95644 44 644 97161 61 161
G5 5624 24 624 8031 31 031 8697 97 697
G6 0607 07 607 5240 40 240 9931 31 931 1898 98 898 2410 10 410 8256 56 256 0794 94 794 0973 73 973 5380 80 380
G7 500 00 500 354 54 354 169 69 169
G8 13 13 13 06 06 06 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
DB 339256 56 256 164525 25 525 746342 42 342
G1 57210 10 210 93481 81 481 46764 64 764
G2 86795 95 795 77683 83 683 73482 82 482
G3 36973 73 973 96959 59 959 47342 42 342 71200 00 200 21755 55 755 72545 45 545
G4 01955 55 955 36172 72 172 40663 63 663 76059 59 059 77270 70 270 83428 28 428 88397 97 397 26575 75 575 49630 30 630 53621 21 621 54978 78 978 56764 64 764 71809 09 809 93653 53 653 06747 47 747 33060 60 060 43462 62 462 47723 23 723 70982 82 982 71603 03 603 88050 50 050
G5 6855 55 855 8037 37 037 5542 42 542
G6 1761 61 761 2651 51 651 7612 12 612 3689 89 689 7170 70 170 8085 85 085 0660 60 660 4460 60 460 4584 84 584
G7 699 99 699 947 47 947 770 70 770
G8 32 32 32 08 08 08 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/03/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 3, viết tắt là XSMN Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang