XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 713679 79 679 168081 81 081 759790 90 790
G1 16042 42 042 25679 79 679 07279 79 279
G2 79110 10 110 84130 30 130 83592 92 592
G3 33815 15 815 84384 84 384 64819 19 819 96718 18 718 13005 05 005 81588 88 588
G4 27910 10 910 35654 54 654 37214 14 214 64443 43 443 66835 35 835 71798 98 798 82962 62 962 12407 07 407 54024 24 024 58070 70 070 75880 80 880 75989 89 989 81928 28 928 99615 15 615 03454 54 454 21602 02 602 28739 39 739 30508 08 508 31048 48 048 31854 54 854 62925 25 925
G5 6041 41 041 9671 71 671 6471 71 471
G6 1644 44 644 2045 45 045 4400 00 400 0191 91 191 3042 42 042 9442 42 442 2618 18 618 3928 28 928 8675 75 675
G7 220 20 220 517 17 517 629 29 629
G8 63 63 63 98 98 98 44 44 44
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 599345 45 345 531349 49 349 930547 47 547
G1 24895 95 895 09851 51 851 55475 75 475
G2 49448 48 448 82459 59 459 69435 35 435
G3 03906 06 906 96614 14 614 05894 94 894 82097 97 097 11424 24 424 31803 03 803
G4 09851 51 851 21732 32 732 25880 80 880 29327 27 327 40976 76 976 64386 86 386 96566 66 566 08899 99 899 16859 59 859 56185 85 185 60801 01 801 84794 94 794 89192 92 192 99551 51 551 16097 97 097 18019 19 019 31719 19 719 40469 69 469 52062 62 062 57097 97 097 96100 00 100
G5 6640 40 640 1616 16 616 6962 62 962
G6 4194 94 194 5025 25 025 8472 72 472 3937 37 937 4663 63 663 6495 95 495 2289 89 289 5071 71 071 8799 99 799
G7 994 94 994 195 95 195 309 09 309
G8 71 71 71 28 28 28 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 847777 77 777 829962 62 962 177020 20 020
G1 55322 22 322 93801 01 801 41144 44 144
G2 18027 27 027 69036 36 036 29232 32 232
G3 18913 13 913 52864 64 864 08346 46 346 69394 94 394 24861 61 861 93657 57 657
G4 10078 78 078 14304 04 304 25027 27 027 32296 96 296 65213 13 213 71948 48 948 96085 85 085 12463 63 463 39080 80 080 52244 44 244 61411 11 411 82526 26 526 92471 71 471 94425 25 425 24321 21 321 30848 48 848 65343 43 343 76908 08 908 82311 11 311 82889 89 889 87861 61 861
G5 9682 82 682 2629 29 629 0491 91 491
G6 0858 58 858 1904 04 904 9088 88 088 4639 39 639 7244 44 244 7258 58 258 0622 22 622 6118 18 118 7782 82 782
G7 636 36 636 558 58 558 481 81 481
G8 81 81 81 87 87 87 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 648294 94 294 553529 29 529 189159 59 159
G1 45297 97 297 94337 37 337 68915 15 915
G2 82625 25 625 32418 18 418 56568 68 568
G3 63160 60 160 82940 40 940 01822 22 822 12719 19 719 21616 16 616 53424 24 424
G4 14883 83 883 34336 36 336 73625 25 625 75247 47 247 84707 07 707 85107 07 107 93695 95 695 01507 07 507 05671 71 671 22490 90 490 32039 39 039 70575 75 575 87813 13 813 97007 07 007 12599 99 599 17251 51 251 17304 04 304 34586 86 586 61287 87 287 91953 53 953 97091 91 091
G5 5070 70 070 0909 09 909 8167 67 167
G6 0002 02 002 6652 52 652 8858 58 858 3572 72 572 6920 20 920 7684 84 684 3540 40 540 7474 74 474 9636 36 636
G7 315 15 315 548 48 548 769 69 769
G8 38 38 38 02 02 02 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 450384 84 384 113191 91 191 264871 71 871
G1 05831 31 831 01972 72 972 54181 81 181
G2 92118 18 118 07920 20 920 88643 43 643
G3 11270 70 270 42901 01 901 13058 58 058 62067 67 067 27041 41 041 94195 95 195
G4 11753 53 753 20523 23 523 64795 95 795 80982 82 982 87349 49 349 93243 43 243 98032 32 032 05672 72 672 39651 51 651 49047 47 047 78626 26 626 88324 24 324 92068 68 068 98235 35 235 07913 13 913 28404 04 404 31621 21 621 35269 69 269 56315 15 315 86231 31 231 94051 51 051
G5 5405 05 405 6031 31 031 6050 50 050
G6 0196 96 196 3923 23 923 6405 05 405 2322 22 322 3726 26 726 6829 29 829 4961 61 961 5720 20 720 6216 16 216
G7 728 28 728 284 84 284 552 52 552
G8 52 52 52 37 37 37 34 34 34
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 273804 04 804 670458 58 458 251779 79 779
G1 63801 01 801 24327 27 327 99057 57 057
G2 02014 14 014 26377 77 377 45360 60 360
G3 37069 69 069 47419 19 419 20194 94 194 90586 86 586 66278 78 278 70573 73 573
G4 08350 50 350 46452 52 452 60237 37 237 75106 06 106 79137 37 137 84745 45 745 86841 41 841 05320 20 320 11481 81 481 17277 77 277 25278 78 278 28495 95 495 59872 72 872 71165 65 165 11247 47 247 11563 63 563 36066 66 066 39493 93 493 41288 88 288 81045 45 045 99970 70 970
G5 2453 53 453 3875 75 875 4783 83 783
G6 4674 74 674 7021 21 021 9998 98 998 1208 08 208 6293 93 293 7923 23 923 0602 02 602 2917 17 917 3082 82 082
G7 917 17 917 570 70 570 044 44 044
G8 01 01 01 01 01 01 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 374775 75 775 251305 05 305 015934 34 934
G1 32339 39 339 17875 75 875 19495 95 495
G2 93979 79 979 14429 29 429 84862 62 862
G3 46997 97 997 71470 70 470 61781 81 781 67972 72 972 43167 67 167 92039 39 039
G4 04123 23 123 08434 34 434 15291 91 291 30691 91 691 58361 61 361 79490 90 490 84266 66 266 24179 79 179 45582 82 582 57849 49 849 60749 49 749 84716 16 716 92641 41 641 94948 48 948 06743 43 743 26389 89 389 38674 74 674 56469 69 469 66412 12 412 67448 48 448 94193 93 193
G5 2151 51 151 2779 79 779 2107 07 107
G6 3052 52 052 3465 65 465 5107 07 107 1136 36 136 1168 68 168 1545 45 545 1105 05 105 2581 81 581 9003 03 003
G7 021 21 021 062 62 062 396 96 396
G8 59 59 59 39 39 39 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 001693 93 693 266948 48 948 588490 90 490
G1 83574 74 574 13603 03 603 22755 55 755
G2 40075 75 075 84172 72 172 39631 31 631
G3 12076 76 076 67306 06 306 38123 23 123 55540 40 540 17316 16 316 56787 87 787
G4 22485 85 485 26998 98 998 27554 54 554 37813 13 813 41713 13 713 60085 85 085 93822 22 822 05391 91 391 18964 64 964 33287 87 287 41227 27 227 62297 97 297 86843 43 843 91601 01 601 06453 53 453 12501 01 501 19469 69 469 23274 74 274 23762 62 762 68293 93 293 95373 73 373
G5 1379 79 379 6864 64 864 5149 49 149
G6 1347 47 347 4706 06 706 6398 98 398 1682 82 682 5488 88 488 7889 89 889 0540 40 540 7437 37 437 7645 45 645
G7 148 48 148 167 67 167 014 14 014
G8 95 95 95 20 20 20 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 510585 85 585 917431 31 431 587786 86 786
G1 96975 75 975 71098 98 098 25935 35 935
G2 04005 05 005 32023 23 023 82169 69 169
G3 08504 04 504 26593 93 593 40255 55 255 75990 90 990 52448 48 448 60075 75 075
G4 00107 07 107 23095 95 095 62885 85 885 66050 50 050 71194 94 194 81524 24 524 90198 98 198 01109 09 109 32319 19 319 48637 37 637 67776 76 776 70469 69 469 90197 97 197 93787 87 787 01850 50 850 21684 84 684 35365 65 365 48525 25 525 80328 28 328 84848 48 848 91770 70 770
G5 8812 12 812 6406 06 406 7486 86 486
G6 2761 61 761 4640 40 640 8445 45 445 3010 10 010 3101 01 101 8078 78 078 2701 01 701 2720 20 720 4910 10 910
G7 984 84 984 466 66 466 133 33 133
G8 38 38 38 05 05 05 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 571647 47 647 067911 11 911 368406 06 406
G1 57710 10 710 58781 81 781 78947 47 947
G2 68791 91 791 76877 77 877 62039 39 039
G3 09899 99 899 39454 54 454 11571 71 571 46111 11 111 17470 70 470 44408 08 408
G4 12546 46 546 18254 54 254 37578 78 578 44286 86 286 49700 00 700 83902 02 902 99792 92 792 21278 78 278 25136 36 136 34359 59 359 62967 67 967 67563 63 563 70317 17 317 98565 65 565 06626 26 626 14540 40 540 18738 38 738 50720 20 720 61290 90 290 85781 81 781 87314 14 314
G5 5637 37 637 9254 54 254 6306 06 306
G6 4506 06 506 8407 07 407 8589 89 589 1296 96 296 2072 72 072 7436 36 436 0534 34 534 0999 99 999 9744 44 744
G7 993 93 993 992 92 992 902 02 902
G8 41 41 41 97 97 97 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 2, viết tắt là XSMN Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang