XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số TP. HCM
DB 323574 74 574
G1 76612 12 612
G2 46775 75 775
G3 40767 67 767 56534 34 534
G4 00709 09 709 06310 10 310 52186 86 186 54322 22 322 66742 42 742 71720 20 720 82120 20 120
G5 5221 21 221
G6 4657 57 657 7844 44 844 9076 76 076
G7 115 15 115
G8 35 35 35
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 513397 97 397 601993 93 993 016366 66 366
G1 86459 59 459 00938 38 938 15877 77 877
G2 63799 99 799 26469 69 469 82752 52 752
G3 40930 30 930 48825 25 825 18895 95 895 63921 21 921 05899 99 899 69205 05 205
G4 03638 38 638 20285 85 285 50457 57 457 53393 93 393 75311 11 311 81905 05 905 83144 44 144 07784 84 784 17541 41 541 18111 11 111 22994 94 994 47681 81 681 61685 85 685 81690 90 690 15526 26 526 20002 02 002 23580 80 580 42882 82 882 51028 28 028 54877 77 877 72995 95 995
G5 9768 68 768 8153 53 153 4291 91 291
G6 2862 62 862 5286 86 286 6569 69 569 2974 74 974 6476 76 476 7069 69 069 0115 15 115 0705 05 705 7204 04 204
G7 673 73 673 172 72 172 152 52 152
G8 46 46 46 67 67 67 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 126356 56 356 533694 94 694 026654 54 654
G1 88049 49 049 13196 96 196 45711 11 711
G2 05139 39 139 81409 09 409 97859 59 859
G3 21046 46 046 77214 14 214 12160 60 160 15090 90 090 23949 49 949 38662 62 662
G4 08224 24 224 08831 31 831 39507 07 507 51089 89 089 54740 40 740 59792 92 792 67694 94 694 20698 98 698 25895 95 895 32439 39 439 41140 40 140 70020 20 020 73615 15 615 88612 12 612 01554 54 554 10358 58 358 10899 99 899 24853 53 853 35718 18 718 58178 78 178 88133 33 133
G5 8254 54 254 5932 32 932 3705 05 705
G6 1552 52 552 5433 33 433 7078 78 078 0167 67 167 1883 83 883 8695 95 695 1729 29 729 2917 17 917 8574 74 574
G7 277 77 277 792 92 792 053 53 053
G8 97 97 97 39 39 39 09 09 09
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 043325 25 325 115387 87 387 936525 25 525
G1 30817 17 817 23119 19 119 10115 15 115
G2 33351 51 351 58827 27 827 81667 67 667
G3 08573 73 573 41522 22 522 09169 69 169 91748 48 748 53453 53 453 82468 68 468
G4 35852 52 852 39595 95 595 41236 36 236 60625 25 625 76831 31 831 88765 65 765 94103 03 103 03079 79 079 11393 93 393 38619 19 619 44902 02 902 78814 14 814 79745 45 745 88932 32 932 16468 68 468 18126 26 126 50521 21 521 66847 47 847 75395 95 395 87448 48 448 96606 06 606
G5 2438 38 438 4624 24 624 9139 39 139
G6 3396 96 396 7474 74 474 9305 05 305 2017 17 017 4931 31 931 6573 73 573 1542 42 542 4457 57 457 8775 75 775
G7 942 42 942 708 08 708 718 18 718
G8 08 08 08 37 37 37 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 191536 36 536 969649 49 649 038930 30 930
G1 50330 30 330 77969 69 969 85461 61 461
G2 15456 56 456 23804 04 804 25094 94 094
G3 28808 08 808 55705 05 705 46986 86 986 90290 90 290 52321 21 321 65046 46 046
G4 04090 90 090 32700 00 700 37779 79 779 53491 91 491 58343 43 343 83498 98 498 87281 81 281 07216 16 216 10703 03 703 49528 28 528 52230 30 230 60013 13 013 78430 30 430 93706 06 706 12162 62 162 21132 32 132 34919 19 919 52292 92 292 53466 66 466 54982 82 982 56783 83 783
G5 3289 89 289 8706 06 706 5554 54 554
G6 4234 34 234 5604 04 604 8021 21 021 1089 89 089 5319 19 319 8265 65 265 0705 05 705 5094 94 094 7530 30 530
G7 594 94 594 066 66 066 142 42 142
G8 10 10 10 85 85 85 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 145591 91 591 003409 09 409 802767 67 767
G1 69781 81 781 05288 88 288 94372 72 372
G2 25241 41 241 43915 15 915 31884 84 884
G3 02771 71 771 57306 06 306 64547 47 547 86115 15 115 85724 24 724 96791 91 791
G4 01677 77 677 35932 32 932 43342 42 342 77877 77 877 85752 52 752 87780 80 780 93014 14 014 01562 62 562 25333 33 333 70293 93 293 85530 30 530 88734 34 734 90010 10 010 99025 25 025 00395 95 395 28614 14 614 34157 57 157 43105 05 105 45536 36 536 60051 51 051 99168 68 168
G5 5643 43 643 0445 45 445 9744 44 744
G6 0124 24 124 5015 15 015 6652 52 652 2619 19 619 3074 74 074 6031 31 031 2362 62 362 5165 65 165 5667 67 667
G7 634 34 634 558 58 558 902 02 902
G8 86 86 86 32 32 32 02 02 02
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 656025 25 025 703260 60 260 577698 98 698
G1 66289 89 289 69969 69 969 75644 44 644
G2 31173 73 173 53188 88 188 78318 18 318
G3 04582 82 582 40988 88 988 57426 26 426 83384 84 384 09781 81 781 18485 85 485
G4 06813 13 813 12782 82 782 19268 68 268 28063 63 063 70145 45 145 94584 84 584 99827 27 827 33944 44 944 52733 33 733 56566 66 566 66480 80 480 89748 48 748 90508 08 508 92739 39 739 03472 72 472 31637 37 637 39933 33 933 44258 58 258 55038 38 038 66091 91 091 69236 36 236
G5 1343 43 343 3960 60 960 7007 07 007
G6 0207 07 207 3601 01 601 5898 98 898 0759 59 759 3095 95 095 6694 94 694 0467 67 467 2225 25 225 9383 83 383
G7 343 43 343 770 70 770 939 39 939
G8 85 85 85 61 61 61 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 515193 93 193 439414 14 414 287229 29 229
G1 35943 43 943 28325 25 325 37847 47 847
G2 80929 29 929 00534 34 534 54094 94 094
G3 02059 59 059 56830 30 830 64005 05 005 66717 17 717 03079 79 079 45764 64 764
G4 38172 72 172 50114 14 114 53845 45 845 58148 48 148 68015 15 015 71843 43 843 80006 06 006 04250 50 250 42439 39 439 53884 84 884 61993 93 993 63956 56 956 82082 82 082 91640 40 640 07944 44 944 25208 08 208 37197 97 197 58032 32 032 58055 55 055 83021 21 021 87657 57 657
G5 6790 90 790 3896 96 896 1180 80 180
G6 0522 22 522 1795 95 795 2947 47 947 1160 60 160 1258 58 258 1607 07 607 0583 83 583 2581 81 581 6807 07 807
G7 687 87 687 075 75 075 701 01 701
G8 43 43 43 63 63 63 23 23 23
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 365508 08 508 107504 04 504 401629 29 629
G1 54073 73 073 44495 95 495 28863 63 863
G2 94608 08 608 61944 44 944 99109 09 109
G3 22433 33 433 39452 52 452 12627 27 627 58302 02 302 59327 27 327 94570 70 570
G4 04968 68 968 39352 52 352 55004 04 004 61845 45 845 63395 95 395 66979 79 979 99237 37 237 14486 86 486 33150 50 150 48738 38 738 50200 00 200 66261 61 261 80534 34 534 84104 04 104 01307 07 307 01895 95 895 16649 49 649 36642 42 642 41355 55 355 77400 00 400 87574 74 574
G5 5048 48 048 5617 17 617 0730 30 730
G6 1447 47 447 1533 33 533 6269 69 269 0327 27 327 3591 91 591 7054 54 054 4014 14 014 5989 89 989 9939 39 939
G7 292 92 292 225 25 225 634 34 634
G8 73 73 73 74 74 74 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 985800 00 800 835809 09 809 679585 85 585
G1 90047 47 047 48114 14 114 60219 19 219
G2 80715 15 715 56805 05 805 51992 92 992
G3 11332 32 332 96982 82 982 32118 18 118 78938 38 938 31275 75 275 55368 68 368
G4 04434 34 434 12936 36 936 43939 39 939 46837 37 837 52236 36 236 56286 86 286 64686 86 686 04812 12 812 06987 87 987 23489 89 489 28044 44 044 33427 27 427 44229 29 229 88404 04 404 05176 76 176 34327 27 327 51164 64 164 64346 46 346 75216 16 216 92774 74 774 96519 19 519
G5 5265 65 265 9424 24 424 5215 15 215
G6 0920 20 920 3844 44 844 7806 06 806 2499 99 499 3878 78 878 6138 38 138 0885 85 885 5528 28 528 7468 68 468
G7 078 78 078 916 16 916 252 52 252
G8 66 66 66 66 66 66 49 49 49
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 2, viết tắt là XSMN Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang