XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Tháp TP. HCM Cà Mau
DB 932299 99 299 654092 92 092 280408 08 408
G1 80736 36 736 04240 40 240 34520 20 520
G2 51695 95 695 94698 98 698 31118 18 118
G3 04674 74 674 61192 92 192 19195 95 195 96437 37 437 34390 90 390 90773 73 773
G4 12914 14 914 22742 42 742 40124 24 124 54271 71 271 71738 38 738 80460 60 460 91957 57 957 37084 84 084 37885 85 885 43215 15 215 43776 76 776 67286 86 286 92841 41 841 97114 14 114 04156 56 156 08631 31 631 44669 69 669 44838 38 838 57665 65 665 61676 76 676 63519 19 519
G5 7419 19 419 9600 00 600 1080 80 080
G6 2230 30 230 5932 32 932 7324 24 324 3411 11 411 6784 84 784 6825 25 825 2313 13 313 2397 97 397 5311 11 311
G7 999 99 999 102 02 102 164 64 164
G8 31 31 31 21 21 21 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Tháp, TP. HCM, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 31/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 077020 20 020 078300 00 300 180279 79 279
G1 31459 59 459 29278 78 278 65108 08 108
G2 98785 85 785 88561 61 561 13552 52 552
G3 51531 31 531 59533 33 533 65742 42 742 92035 35 035 50649 49 649 85294 94 294
G4 27112 12 112 43998 98 998 59206 06 206 73105 05 105 75943 43 943 82348 48 348 98692 92 692 11594 94 594 16867 67 867 19186 86 186 36605 05 605 53166 66 166 64432 32 432 74101 01 101 11204 04 204 20053 53 053 38134 34 134 46284 84 284 46740 40 740 71972 72 972 96001 01 001
G5 2306 06 306 8417 17 417 3074 74 074
G6 0916 16 916 1605 05 605 5209 09 209 2860 60 860 6556 56 556 9019 19 019 4362 62 362 4672 72 672 8077 77 077
G7 626 26 626 667 67 667 882 82 882
G8 32 32 32 02 02 02 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Tháp Cà Mau TP. HCM
DB 047084 84 084 256336 36 336 322068 68 068
G1 07315 15 315 55180 80 180 48010 10 010
G2 44765 65 765 31975 75 975 26302 02 302
G3 69444 44 444 76399 99 399 11740 40 740 21913 13 913 07056 56 056 75330 30 330
G4 18191 91 191 31617 17 617 47283 83 283 68800 00 800 82206 06 206 86622 22 622 86749 49 749 10154 54 154 10327 27 327 23063 63 063 38288 88 288 47274 74 274 68828 28 828 78329 29 329 16582 82 582 45761 61 761 52428 28 428 60741 41 741 76668 68 668 88445 45 445 94240 40 240
G5 1671 71 671 7167 67 167 8620 20 620
G6 1567 67 567 2914 14 914 5860 60 860 0401 01 401 2181 81 181 6555 55 555 3067 67 067 5050 50 050 5996 96 996
G7 360 60 360 169 69 169 517 17 517
G8 50 50 50 43 43 43 48 48 48
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Tháp, Cà Mau, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 421374 74 374 569600 00 600 232474 74 474
G1 67252 52 252 86655 55 655 34996 96 996
G2 43614 14 614 33143 43 143 55159 59 159
G3 44480 80 480 47552 52 552 19730 30 730 93411 11 411 37216 16 216 73035 35 035
G4 10406 06 406 16301 01 301 37352 52 352 46065 65 065 71830 30 830 90806 06 806 98168 68 168 09255 55 255 15019 19 019 22032 32 032 43750 50 750 49821 21 821 80128 28 128 88859 59 859 01057 57 057 19297 97 297 21183 83 183 41410 10 410 43906 06 906 60448 48 448 78321 21 321
G5 5982 82 982 6580 80 580 0597 97 597
G6 5499 99 499 5520 20 520 7121 21 121 7195 95 195 8624 24 624 9886 86 886 0765 65 765 6851 51 851 9411 11 411
G7 906 06 906 425 25 425 769 69 769
G8 86 86 86 36 36 36 18 18 18
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 201089 89 089 260611 11 611 048784 84 784
G1 97129 29 129 25696 96 696 17687 87 687
G2 84951 51 951 47486 86 486 44374 74 374
G3 12473 73 473 36479 79 479 76362 62 362 83196 96 196 71056 56 056 98294 94 294
G4 06416 16 416 11543 43 543 17778 78 778 54165 65 165 58772 72 772 73202 02 202 87722 22 722 07497 97 497 28563 63 563 45792 92 792 50234 34 234 63393 93 393 69323 23 323 91139 39 139 05941 41 941 48374 74 374 58748 48 748 69691 91 691 71616 16 616 75745 45 745 99894 94 894
G5 5643 43 643 3798 98 798 2602 02 602
G6 1919 19 919 5090 90 090 7815 15 815 5645 45 645 6674 74 674 8604 04 604 4792 92 792 5529 29 529 8242 42 242
G7 619 19 619 298 98 298 549 49 549
G8 67 67 67 85 85 85 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 026006 06 006 486505 05 505 567739 39 739
G1 42357 57 357 33873 73 873 19766 66 766
G2 75786 86 786 62477 77 477 95425 25 425
G3 77534 34 534 84441 41 441 69204 04 204 75232 32 232 14343 43 343 30075 75 075
G4 15290 90 290 21759 59 759 24220 20 220 66410 10 410 75115 15 115 93255 55 255 99874 74 874 24299 99 299 32306 06 306 37316 16 316 54546 46 546 65967 67 967 73679 79 679 98836 36 836 26868 68 868 33743 43 743 45183 83 183 58226 26 226 73729 29 729 75289 89 289 77522 22 522
G5 1218 18 218 7557 57 557 0799 99 799
G6 6281 81 281 6568 68 568 8359 59 359 2745 45 745 8494 94 494 9850 50 850 1132 32 132 3137 37 137 4943 43 943
G7 569 69 569 660 60 660 152 52 152
G8 29 29 29 21 21 21 08 08 08
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Tháp Cà Mau TP. HCM
DB 426793 93 793 643221 21 221 035285 85 285
G1 20478 78 478 88884 84 884 70085 85 085
G2 56804 04 804 64008 08 008 20812 12 812
G3 02428 28 428 60350 50 350 37164 64 164 56419 19 419 23901 01 901 43386 86 386
G4 00687 87 687 18066 66 066 46476 76 476 51891 91 891 68417 17 417 93255 55 255 96444 44 444 04647 47 647 19464 64 464 37252 52 252 43489 89 489 61674 74 674 65453 53 453 70684 84 684 38198 98 198 39091 91 091 41420 20 420 59600 00 600 59611 11 611 70587 87 587 98984 84 984
G5 9986 86 986 2730 30 730 8880 80 880
G6 9288 88 288 9361 61 361 9880 80 880 0262 62 262 5220 20 220 8660 60 660 5520 20 520 7249 49 249 9779 79 779
G7 293 93 293 063 63 063 609 09 609
G8 22 22 22 63 63 63 38 38 38
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Tháp, Cà Mau, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 793278 78 278 251301 01 301 445200 00 200
G1 28816 16 816 10308 08 308 96765 65 765
G2 97976 76 976 72022 22 022 68698 98 698
G3 07457 57 457 90351 51 351 29194 94 194 33188 88 188 00037 37 037 65589 89 589
G4 00168 68 168 06172 72 172 14713 13 713 27025 25 025 32639 39 639 36416 16 416 59213 13 213 59061 61 061 71498 98 498 72029 29 029 85024 24 024 87130 30 130 91829 29 829 94523 23 523 14883 83 883 17842 42 842 51051 51 051 51858 58 858 75191 91 191 83130 30 130 90296 96 296
G5 9580 80 580 9289 89 289 6556 56 556
G6 5562 62 562 6743 43 743 8167 67 167 6890 90 890 7963 63 963 9754 54 754 2917 17 917 6080 80 080 8258 58 258
G7 198 98 198 574 74 574 371 71 371
G8 71 71 71 99 99 99 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số TP. HCM
DB 985175 75 175
G1 12052 52 052
G2 42099 99 099
G3 46325 25 325 55646 46 646
G4 02851 51 851 05840 40 840 24264 64 264 61014 14 014 72327 27 327 73042 42 042 83458 58 458
G5 6681 81 681
G6 3851 51 851 5499 99 499 8598 98 598
G7 723 23 723
G8 55 55 55
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/10/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 2, viết tắt là XSMN Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang