XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau TP. HCM Đồng Tháp
DB 183340 40 340 237611 11 611 806051 51 051
G1 36990 90 990 17094 94 094 43290 90 290
G2 74712 12 712 99830 30 830 60222 22 222
G3 20621 21 621 80072 72 072 61126 26 126 96915 15 915 73805 05 805 73851 51 851
G4 02782 82 782 15111 11 111 16497 97 497 32815 15 815 53816 16 816 56923 23 923 89121 21 121 00797 97 797 02264 64 264 22297 97 297 28017 17 017 38994 94 994 88760 60 760 96473 73 473 05504 04 504 06953 53 953 21979 79 979 27476 76 476 66660 60 660 75276 76 276 79195 95 195
G5 4228 28 228 6172 72 172 0385 85 385
G6 3360 60 360 5528 28 528 7267 67 267 1242 42 242 5232 32 232 5715 15 715 2825 25 825 6490 90 490 9681 81 681
G7 954 54 954 605 05 605 386 86 386
G8 81 81 81 16 16 16 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, TP. HCM, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Tháp Cà Mau TP. HCM
DB 678282 82 282 236002 02 002 430062 62 062
G1 98286 86 286 60872 72 872 51830 30 830
G2 77354 54 354 59858 58 858 95667 67 667
G3 40637 37 637 84165 65 165 17912 12 912 90422 22 422 72073 73 073 85277 77 277
G4 09278 78 278 14689 89 689 38197 97 197 39678 78 678 44903 03 903 57498 98 498 70171 71 171 21398 98 398 32001 01 001 50654 54 654 76178 78 178 89770 70 770 92293 93 293 96638 38 638 15270 70 270 38489 89 489 40714 14 714 43215 15 215 47688 88 688 86494 94 494 93836 36 836
G5 9588 88 588 6023 23 023 8851 51 851
G6 4171 71 171 7608 08 608 9893 93 893 0097 97 097 2791 91 791 4141 41 141 0338 38 338 5811 11 811 8643 43 643
G7 646 46 646 812 12 812 247 47 247
G8 08 08 08 13 13 13 43 43 43
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Tháp, Cà Mau, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 836777 77 777 776312 12 312 365329 29 329
G1 57690 90 690 47410 10 410 12833 33 833
G2 57206 06 206 79463 63 463 72124 24 124
G3 33059 59 059 55428 28 428 54502 02 502 93919 19 919 79400 00 400 93768 68 768
G4 28606 06 606 30910 10 910 39719 19 719 41323 23 323 44197 97 197 66233 33 233 83553 53 553 08052 52 052 21978 78 978 28232 32 232 79163 63 163 87289 89 289 88809 09 809 97520 20 520 07795 95 795 08524 24 524 30770 70 770 68261 61 261 93706 06 706 95099 99 099 99324 24 324
G5 3081 81 081 8723 23 723 1923 23 923
G6 5421 21 421 5629 29 629 8037 37 037 1547 47 547 1691 91 691 2418 18 418 5123 23 123 7398 98 398 9811 11 811
G7 090 90 090 966 66 966 587 87 587
G8 33 33 33 35 35 35 24 24 24
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Cà Mau Đồng Tháp
DB 236092 92 092 288797 97 797 812057 57 057
G1 56723 23 723 90379 79 379 10381 81 381
G2 62946 46 946 22879 79 879 89698 98 698
G3 25304 04 304 79854 54 854 01852 52 852 41609 09 609 70532 32 532 88635 35 635
G4 01408 08 408 05313 13 313 36696 96 696 37072 72 072 44501 01 501 49144 44 144 61066 66 066 04572 72 572 13806 06 806 19643 43 643 20630 30 630 27130 30 130 47730 30 730 86577 77 577 01721 21 721 11614 14 614 28213 13 213 42221 21 221 61915 15 915 72236 36 236 92487 87 487
G5 4888 88 888 2390 90 390 2211 11 211
G6 5390 90 390 7387 87 387 9914 14 914 0375 75 375 2310 10 310 2518 18 518 0338 38 338 1242 42 242 1356 56 356
G7 266 66 266 830 30 830 554 54 554
G8 80 80 80 87 87 87 39 39 39
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Tháp Cà Mau TP. HCM
DB 984741 41 741 549692 92 692 814312 12 312
G1 10388 88 388 62534 34 534 55500 00 500
G2 25525 25 525 94317 17 317 43816 16 816
G3 18110 10 110 51398 98 398 30658 58 658 45007 07 007 09955 55 955 27061 61 061
G4 02464 64 464 03262 62 262 24925 25 925 33783 83 783 37239 39 239 48181 81 181 55197 97 197 02447 47 447 09533 33 533 31503 03 503 58721 21 721 81198 98 198 92294 94 294 93286 86 286 19057 57 057 20813 13 813 83489 89 489 85028 28 028 85378 78 378 92064 64 064 98945 45 945
G5 7942 42 942 8012 12 012 8417 17 417
G6 3863 63 863 4971 71 971 7965 65 965 1240 40 240 6499 99 499 7342 42 342 3646 46 646 5986 86 986 7862 62 862
G7 492 92 492 756 56 756 305 05 305
G8 03 03 03 10 10 10 19 19 19
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Tháp, Cà Mau, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Cà Mau Đồng Tháp
DB 566283 83 283 145366 66 366 805978 78 978
G1 21794 94 794 16210 10 210 19843 43 843
G2 87686 86 686 93601 01 601 99573 73 573
G3 46981 81 981 66721 21 721 27837 37 837 78623 23 623 15968 68 968 46468 68 468
G4 39031 31 031 53210 10 210 54296 96 296 55450 50 450 63808 08 808 65310 10 310 74425 25 425 26215 15 215 45636 36 636 52081 81 081 59186 86 186 72264 64 264 87822 22 822 95339 39 339 07719 19 719 13199 99 199 33335 35 335 38561 61 561 74658 58 658 77223 23 223 94149 49 149
G5 8458 58 458 9200 00 200 9185 85 185
G6 1352 52 352 5046 46 046 6004 04 004 1500 00 500 1782 82 782 8335 35 335 2916 16 916 4221 21 221 8153 53 153
G7 981 81 981 026 26 026 509 09 509
G8 11 11 11 65 65 65 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Cà Mau Đồng Tháp
DB 511050 50 050 866936 36 936 443764 64 764
G1 53454 54 454 80089 89 089 31364 64 364
G2 11077 77 077 37131 31 131 56356 56 356
G3 04817 17 817 61940 40 940 06967 67 967 78522 22 522 45078 78 078 55556 56 556
G4 04822 22 822 12032 32 032 19155 55 155 23876 76 876 27312 12 312 37482 82 482 56263 63 263 04683 83 683 30622 22 622 46068 68 068 59415 15 415 65309 09 309 73480 80 480 99347 47 347 08219 19 219 08825 25 825 17559 59 559 20601 01 601 26019 19 019 34086 86 086 99266 66 266
G5 0515 15 515 2609 09 609 4877 77 877
G6 0049 49 049 0812 12 812 1172 72 172 1026 26 026 4166 66 166 5581 81 581 6233 33 233 7463 63 463 9528 28 528
G7 977 77 977 721 21 721 405 05 405
G8 71 71 71 44 44 44 13 13 13
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 576087 87 087 535779 79 779 180309 09 309
G1 90879 79 879 78940 40 940 12204 04 204
G2 68058 58 058 22871 71 871 66438 38 438
G3 02000 00 000 02498 98 498 14744 44 744 92847 47 847 09112 12 112 41393 93 393
G4 02161 61 161 23510 10 510 41732 32 732 45979 79 979 72003 03 003 77820 20 820 85214 14 214 53891 91 891 63339 39 339 82867 67 867 83224 24 224 86248 48 248 87926 26 926 92634 34 634 02109 09 109 08933 33 933 15665 65 665 21116 16 116 31888 88 888 72134 34 134 96966 66 966
G5 2566 66 566 9096 96 096 4580 80 580
G6 2796 96 796 5315 15 315 5970 70 970 0102 02 102 3247 47 247 4249 49 249 1150 50 150 5573 73 573 8770 70 770
G7 428 28 428 432 32 432 394 94 394
G8 88 88 88 70 70 70 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 413783 83 783 026183 83 183 285333 33 333
G1 00908 08 908 04236 36 236 37231 31 231
G2 30926 26 926 07364 64 364 33209 09 209
G3 51682 82 682 69153 53 153 32158 58 158 95650 50 650 20258 58 258 80703 03 703
G4 03106 06 106 10571 71 571 61722 22 722 82882 82 882 91772 72 772 92876 76 876 97100 00 100 05379 79 379 17562 62 562 54867 67 867 59625 25 625 77589 89 589 80984 84 984 92761 61 761 14776 76 776 18120 20 120 19425 25 425 55063 63 063 67303 03 303 82969 69 969 98823 23 823
G5 3457 57 457 1176 76 176 5099 99 099
G6 2071 71 071 2320 20 320 7027 27 027 3367 67 367 3913 13 913 5198 98 198 0533 33 533 7453 53 453 9258 58 258
G7 796 96 796 032 32 032 980 80 980
G8 34 34 34 15 15 15 28 28 28
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 009069 69 069 048684 84 684 695662 62 662
G1 20051 51 051 95029 29 029 39292 92 292
G2 18643 43 643 44098 98 098 00585 85 585
G3 31649 49 649 70134 34 134 22335 35 335 58879 79 879 62962 62 962 69816 16 816
G4 38380 80 380 39562 62 562 51414 14 414 59286 86 286 67164 64 164 72643 43 643 83828 28 828 37750 50 750 38965 65 965 42957 57 957 46624 24 624 71756 56 756 76759 59 759 84453 53 453 31258 58 258 56705 05 705 60987 87 987 78499 99 499 90686 86 686 92357 57 357 95280 80 280
G5 5197 97 197 1996 96 996 9441 41 441
G6 7256 56 256 8966 66 966 9164 64 164 0943 43 943 4983 83 983 6445 45 445 2011 11 011 3144 44 144 8465 65 465
G7 334 34 334 730 30 730 748 48 748
G8 22 22 22 99 99 99 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 2, viết tắt là XSMN Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang