XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Tháp TP. HCM Cà Mau
DB 673483 83 483 703980 80 980 956202 02 202
G1 21266 66 266 70258 58 258 69630 30 630
G2 15628 28 628 07051 51 051 49925 25 925
G3 44701 01 701 87756 56 756 53935 35 935 65937 37 937 19555 55 555 83573 73 573
G4 21872 72 872 28338 38 338 28352 52 352 39276 76 276 45014 14 014 46369 69 369 70685 85 685 20136 36 136 44559 59 559 59044 44 044 63744 44 744 70388 88 388 88898 98 898 94355 55 355 10996 96 996 29049 49 049 34739 39 739 36076 76 076 46176 76 176 65885 85 885 95808 08 808
G5 8079 79 079 1030 30 030 9720 20 720
G6 2382 82 382 4392 92 392 5228 28 228 1141 41 141 4925 25 925 8393 93 393 1892 92 892 2364 64 364 2853 53 853
G7 789 89 789 155 55 155 457 57 457
G8 30 30 30 80 80 80 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Tháp, TP. HCM, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/08/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Tháp Cà Mau TP. HCM
DB 520547 47 547 191467 67 467 171897 97 897
G1 84344 44 344 40864 64 864 12640 40 640
G2 06680 80 680 13617 17 617 20486 86 486
G3 22012 12 012 39105 05 105 26564 64 564 39915 15 915 04619 19 619 75254 54 254
G4 08183 83 183 15310 10 310 53322 22 322 53915 15 915 74375 75 375 77072 72 072 78879 79 879 02556 56 556 02614 14 614 02695 95 695 16608 08 608 21217 17 217 94702 02 702 97332 32 332 02291 91 291 49582 82 582 62375 75 375 64155 55 155 73185 85 185 79485 85 485 88999 99 999
G5 5244 44 244 6835 35 835 8020 20 020
G6 1899 99 899 7835 35 835 7982 82 982 0139 39 139 0951 51 951 2909 09 909 2818 18 818 3975 75 975 8255 55 255
G7 461 61 461 569 69 569 641 41 641
G8 99 99 99 53 53 53 05 05 05
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Tháp, Cà Mau, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/08/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
DB 470661 61 661 291822 22 822 657841 41 841
G1 58895 95 895 44188 88 188 26842 42 842
G2 53873 73 873 96729 29 729 24340 40 340
G3 55635 35 635 86271 71 271 15755 55 755 78939 39 939 15475 75 475 26921 21 921
G4 25524 24 524 25532 32 532 33254 54 254 71008 08 008 73216 16 216 79609 09 609 82623 23 623 22434 34 434 35143 43 143 53997 97 997 55609 09 609 64789 89 789 66337 37 337 87470 70 470 17940 40 940 23746 46 746 25624 24 624 27049 49 049 63945 45 945 87580 80 580 92301 01 301
G5 4265 65 265 5585 85 585 5228 28 228
G6 0953 53 953 6075 75 075 6179 79 179 2397 97 397 5021 21 021 6248 48 248 0507 07 507 4581 81 581 8080 80 080
G7 770 70 770 036 36 036 790 90 790
G8 24 24 24 16 16 16 26 26 26
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Cà Mau Đồng Tháp
DB 998773 73 773 243264 64 264 146846 46 846
G1 19966 66 966 59777 77 777 19008 08 008
G2 09474 74 474 70131 31 131 38841 41 841
G3 83211 11 211 99571 71 571 16857 57 857 49654 54 654 46698 98 698 75958 58 958
G4 40130 30 130 44033 33 033 53888 88 888 72369 69 369 73487 87 487 80214 14 214 92582 82 582 04154 54 154 17144 44 144 33161 61 161 40046 46 046 43962 62 962 60739 39 739 61308 08 308 17005 05 005 29439 39 439 34867 67 867 64678 78 678 70169 69 169 79507 07 507 90683 83 683
G5 3336 36 336 1807 07 807 4070 70 070
G6 0113 13 113 1503 03 503 6832 32 832 0630 30 630 3426 26 426 5282 82 282 2619 19 619 3399 99 399 5897 97 897
G7 179 79 179 377 77 377 473 73 473
G8 69 69 69 31 31 31 11 11 11
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Tháp Cà Mau TP. HCM
DB 703276 76 276 320413 13 413 080644 44 644
G1 83721 21 721 54521 21 521 50552 52 552
G2 08313 13 313 66837 37 837 68457 57 457
G3 36462 62 462 67803 03 803 32624 24 624 90114 14 114 16939 39 939 32091 91 091
G4 01919 19 919 10049 49 049 18681 81 681 50761 61 761 55353 53 353 91626 26 626 94815 15 815 00878 78 878 01650 50 650 58856 56 856 64603 03 603 68972 72 972 84841 41 841 92152 52 152 19003 03 003 24271 71 271 34961 61 961 41788 88 788 46725 25 725 59716 16 716 88962 62 962
G5 2292 92 292 4734 34 734 6217 17 217
G6 1892 92 892 3010 10 010 6708 08 708 0170 70 170 0226 26 226 4016 16 016 3262 62 262 5252 52 252 6853 53 853
G7 745 45 745 837 37 837 145 45 145
G8 51 51 51 12 12 12 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Tháp, Cà Mau, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 922388 88 388 535739 39 739 721311 11 311
G1 88336 36 336 14367 67 367 55594 94 594
G2 66412 12 412 02580 80 580 13088 88 088
G3 20538 38 538 85174 74 174 18113 13 113 45724 24 724 59141 41 141 68590 90 590
G4 60341 41 341 62324 24 324 73560 60 560 77156 56 156 90393 93 393 96519 19 519 96842 42 842 26873 73 873 28894 94 894 33369 69 369 33633 33 633 84891 91 891 88287 87 287 91846 46 846 01263 63 263 03042 42 042 16094 94 094 22668 68 668 25001 01 001 48298 98 298 54275 75 275
G5 1878 78 878 3348 48 348 8497 97 497
G6 4369 69 369 8786 86 786 9300 00 300 2031 31 031 6588 88 588 8699 99 699 4518 18 518 6874 74 874 7186 86 186
G7 059 59 059 853 53 853 104 04 104
G8 86 86 86 00 00 00 26 26 26
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau TP. HCM Đồng Tháp
DB 829388 88 388 617635 35 635 897590 90 590
G1 36655 55 655 60467 67 467 83606 06 606
G2 48066 66 066 05603 03 603 47039 39 039
G3 77967 67 967 80541 41 541 49342 42 342 93981 81 981 17093 93 093 29827 27 827
G4 12323 23 323 16094 94 094 41722 22 722 68508 08 508 77389 89 389 81412 12 412 88986 86 986 53525 25 525 57199 99 199 58455 55 455 60771 71 771 70338 38 338 73412 12 412 99176 76 176 13833 33 833 55855 55 855 84168 68 168 84920 20 920 85738 38 738 89433 33 433 96267 67 267
G5 9935 35 935 6348 48 348 6731 31 731
G6 5976 76 976 6551 51 551 8327 27 327 4660 60 660 7657 57 657 8846 46 846 4573 73 573 7132 32 132 8470 70 470
G7 501 01 501 943 43 943 943 43 943
G8 37 37 37 79 79 79 44 44 44
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, TP. HCM, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau TP. HCM Đồng Tháp
DB 659598 98 598 008625 25 625 522167 67 167
G1 70025 25 025 94862 62 862 01325 25 325
G2 52846 46 846 02730 30 730 38154 54 154
G3 56985 85 985 76345 45 345 20238 38 238 20582 82 582 18298 98 298 88609 09 609
G4 07072 72 072 07197 97 197 12615 15 615 20043 43 043 53655 55 655 71994 94 994 72991 91 991 09076 76 076 13780 80 780 15216 16 216 35455 55 455 45582 82 582 45594 94 594 78510 10 510 16517 17 517 19286 86 286 29491 91 491 30616 16 616 33430 30 430 54617 17 617 84058 58 058
G5 7124 24 124 0273 73 273 2092 92 092
G6 2695 95 695 6518 18 518 8712 12 712 2250 50 250 4114 14 114 9927 27 927 1798 98 798 7431 31 431 7747 47 747
G7 200 00 200 497 97 497 276 76 276
G8 84 84 84 73 73 73 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, TP. HCM, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
DB 456826 26 826 520384 84 384 136634 34 634
G1 04724 24 724 15796 96 796 94337 37 337
G2 85301 01 301 90150 50 150 70472 72 472
G3 31982 82 982 49990 90 990 02427 27 427 80389 89 389 58903 03 903 96874 74 874
G4 04146 46 146 18769 69 769 55476 76 476 56300 00 300 60143 43 143 79057 57 057 81005 05 005 02698 98 698 19335 35 335 27170 70 170 34560 60 560 43830 30 830 79668 68 668 95245 45 245 00013 13 013 27211 11 211 31768 68 768 62659 59 659 72540 40 540 74657 57 657 96012 12 012
G5 8646 46 646 3797 97 797 1609 09 609
G6 0345 45 345 3354 54 354 9324 24 324 5366 66 366 7838 38 838 9625 25 625 6945 45 945 9089 89 089 9208 08 208
G7 774 74 774 362 62 362 892 92 892
G8 14 14 14 21 21 21 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
DB 001064 64 064 008148 48 148 211459 59 459
G1 72283 83 283 53556 56 556 24564 64 564
G2 70370 70 370 73080 80 080 62530 30 530
G3 00386 86 386 65937 37 937 10384 84 384 21768 68 768 21236 36 236 81318 18 318
G4 26580 80 580 31109 09 109 59096 96 096 73491 91 491 93136 36 136 96764 64 764 99991 91 991 26078 78 078 27849 49 849 53563 63 563 58952 52 952 77525 25 525 83066 66 066 99222 22 222 09771 71 771 18562 62 562 22098 98 098 28007 07 007 31455 55 455 73068 68 068 77408 08 408
G5 2952 52 952 1857 57 857 7567 67 567
G6 1774 74 774 4076 76 076 9249 49 249 3903 03 903 7033 33 033 8025 25 025 1333 33 333 1865 65 865 8619 19 619
G7 382 82 382 830 30 830 150 50 150
G8 67 67 67 03 03 03 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 2, viết tắt là XSMN Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang