XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Cà Mau Đồng Tháp
DB 347672 72 672 081098 98 098 806225 25 225
G1 30357 57 357 04868 68 868 42372 72 372
G2 20137 37 137 77304 04 304 83207 07 207
G3 59784 84 784 97055 55 055 30406 06 406 37290 90 290 62885 85 885 85858 58 858
G4 01898 98 898 09841 41 841 13032 32 032 33430 30 430 84000 00 000 95682 82 682 96242 42 242 14031 31 031 20149 49 149 28778 78 778 33533 33 533 43481 81 481 49967 67 967 79101 01 101 29395 95 395 41250 50 250 58900 00 900 70418 18 418 73217 17 217 74840 40 840 90538 38 538
G5 2166 66 166 6096 96 096 1859 59 859
G6 2156 56 156 3698 98 698 6014 14 014 2232 32 232 5586 86 586 6821 21 821 2120 20 120 3884 84 884 5302 02 302
G7 695 95 695 194 94 194 084 84 084
G8 00 00 00 82 82 82 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Cà Mau Đồng Tháp
DB 577014 14 014 320212 12 212 480245 45 245
G1 92711 11 711 44034 34 034 25960 60 960
G2 25344 44 344 33590 90 590 39982 82 982
G3 30371 71 371 84614 14 614 55928 28 928 82466 66 466 59776 76 776 78390 90 390
G4 31186 86 186 34666 66 666 70515 15 515 72240 40 240 74989 89 989 81609 09 609 92938 38 938 22360 60 360 22400 00 400 32139 39 139 35407 07 407 35841 41 841 77535 35 535 91270 70 270 10464 64 464 13109 09 109 18029 29 029 79857 57 857 92474 74 474 95698 98 698 96556 56 556
G5 9283 83 283 8606 06 606 3906 06 906
G6 4334 34 334 4538 38 538 7652 52 652 2915 15 915 3046 46 046 6765 65 765 1603 03 603 3285 85 285 4869 69 869
G7 252 52 252 969 69 969 351 51 351
G8 88 88 88 98 98 98 67 67 67
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
DB 245914 14 914 032857 57 857 773597 97 597
G1 98254 54 254 98268 68 268 68348 48 348
G2 34458 58 458 43640 40 640 39768 68 768
G3 01479 79 479 31610 10 610 68455 55 455 92160 60 160 42659 59 659 45591 91 591
G4 18460 60 460 39718 18 718 58418 18 418 60405 05 405 69487 87 487 87507 07 507 90140 40 140 08016 16 016 16674 74 674 22909 09 909 54273 73 273 57962 62 962 62377 77 377 74502 02 502 15360 60 360 16923 23 923 29794 94 794 61307 07 307 78265 65 265 81239 39 239 87406 06 406
G5 7811 11 811 9389 89 389 0687 87 687
G6 4769 69 769 5727 27 727 9285 85 285 1165 65 165 2982 82 982 6602 02 602 2799 99 799 3413 13 413 8099 99 099
G7 404 04 404 552 52 552 157 57 157
G8 79 79 79 78 78 78 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Cà Mau Đồng Tháp
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau TP. HCM Đồng Tháp
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, TP. HCM, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Cà Mau Đồng Tháp
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau TP. HCM Đồng Tháp
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, TP. HCM, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Tháp Cà Mau TP. HCM
DB 038564 64 564 389804 04 804 318181 81 181
G1 50626 26 626 94265 65 265 04577 77 577
G2 73238 38 238 27240 40 240 14648 48 648
G3 14311 11 311 29641 41 641 29148 48 148 60228 28 228 06608 08 608 55194 94 194
G4 03094 94 094 05063 63 063 20362 62 362 29909 09 909 72774 74 774 87170 70 170 97357 57 357 08592 92 592 58646 46 646 68454 54 454 78698 98 698 78751 51 751 78783 83 783 91206 06 206 00509 09 509 09855 55 855 36307 07 307 51101 01 101 54534 34 534 64325 25 325 82657 57 657
G5 3278 78 278 3828 28 828 4013 13 013
G6 1610 10 610 2518 18 518 3887 87 887 2688 88 688 4422 22 422 5439 39 439 0087 87 087 0793 93 793 2354 54 354
G7 226 26 226 361 61 361 658 58 658
G8 35 35 35 42 42 42 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Tháp, Cà Mau, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 31/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Cà Mau Đồng Tháp
DB 850221 21 221 560263 63 263 959294 94 294
G1 08193 93 193 18343 43 343 01213 13 213
G2 35731 31 731 35439 39 439 92841 41 841
G3 12791 91 791 33204 04 204 43678 78 678 94021 21 021 04833 33 833 06152 52 152
G4 24554 54 554 64674 74 674 69941 41 941 81642 42 642 88950 50 950 93516 16 516 98239 39 239 04823 23 823 06022 22 022 32901 01 901 40327 27 327 57128 28 128 66073 73 073 82966 66 966 13440 40 440 28713 13 713 41948 48 948 44695 95 695 46876 76 876 50003 03 003 55523 23 523
G5 1441 41 441 5977 77 977 0971 71 971
G6 2276 76 276 6379 79 379 9783 83 783 4365 65 365 6422 22 422 8796 96 796 3649 49 649 4220 20 220 4388 88 388
G7 007 07 007 791 91 791 293 93 293
G8 34 34 34 24 24 24 03 03 03
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau TP. HCM Đồng Tháp
DB 183340 40 340 237611 11 611 806051 51 051
G1 36990 90 990 17094 94 094 43290 90 290
G2 74712 12 712 99830 30 830 60222 22 222
G3 20621 21 621 80072 72 072 61126 26 126 96915 15 915 73805 05 805 73851 51 851
G4 02782 82 782 15111 11 111 16497 97 497 32815 15 815 53816 16 816 56923 23 923 89121 21 121 00797 97 797 02264 64 264 22297 97 297 28017 17 017 38994 94 994 88760 60 760 96473 73 473 05504 04 504 06953 53 953 21979 79 979 27476 76 476 66660 60 660 75276 76 276 79195 95 195
G5 4228 28 228 6172 72 172 0385 85 385
G6 3360 60 360 5528 28 528 7267 67 267 1242 42 242 5232 32 232 5715 15 715 2825 25 825 6490 90 490 9681 81 681
G7 954 54 954 605 05 605 386 86 386
G8 81 81 81 16 16 16 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, TP. HCM, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/03/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 2, viết tắt là XSMN Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang