XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
DB 911240 40 240 577035 35 035 234206 06 206
G1 51819 19 819 26866 66 866 99847 47 847
G2 81453 53 453 61176 76 176 60847 47 847
G3 28452 52 452 64716 16 716 32883 83 883 55916 16 916 60281 81 281 72802 02 802
G4 06768 68 768 38892 92 892 40998 98 998 73904 04 904 84726 26 726 88857 57 857 93712 12 712 12806 06 806 18467 67 467 21429 29 429 43818 18 818 63557 57 557 68407 07 407 74663 63 663 06074 74 074 19699 99 699 24653 53 653 35055 55 055 67668 68 668 77341 41 341 82638 38 638
G5 5628 28 628 0748 48 748 2381 81 381
G6 2219 19 219 2801 01 801 9187 87 187 4992 92 992 7215 15 215 7754 54 754 6114 14 114 8685 85 685 9040 40 040
G7 519 19 519 452 52 452 868 68 868
G8 19 19 19 08 08 08 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/12/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 031613 13 613 016358 58 358 808513 13 513
G1 57103 03 103 26832 32 832 22886 86 886
G2 79930 30 930 33101 01 101 30619 19 619
G3 14999 99 999 48070 70 070 34732 32 732 69438 38 438 13419 19 419 84854 54 854
G4 39018 18 018 40083 83 083 53803 03 803 56265 65 265 61589 89 589 78294 94 294 88314 14 314 27453 53 453 37246 46 246 48466 66 466 55824 24 824 60295 95 295 73614 14 614 77522 22 522 10077 77 077 17256 56 256 22879 79 879 26422 22 422 61269 69 269 71743 43 743 82409 09 409
G5 0018 18 018 2494 94 494 2241 41 241
G6 2280 80 280 2714 14 714 3929 29 929 0991 91 991 7810 10 810 9677 77 677 1951 51 951 2002 02 002 6900 00 900
G7 935 35 935 690 90 690 451 51 451
G8 78 78 78 33 33 33 14 14 14
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
DB 409094 94 094 638714 14 714 513510 10 510
G1 67005 05 005 78981 81 981 88030 30 030
G2 46598 98 598 47541 41 541 77687 87 687
G3 13810 10 810 23802 02 802 01439 39 439 36036 36 036 12538 38 538 54273 73 273
G4 07201 01 201 09837 37 837 49439 39 439 49968 68 968 51168 68 168 71571 71 571 94014 14 014 06549 49 549 06917 17 917 35767 67 767 61515 15 515 79555 55 555 87907 07 907 91033 33 033 06734 34 734 22612 12 612 26292 92 292 38852 52 852 41301 01 301 79927 27 927 98747 47 747
G5 6049 49 049 7201 01 201 2010 10 010
G6 2038 38 038 2576 76 576 3119 19 119 3013 13 013 5005 05 005 5279 79 279 3132 32 132 4581 81 581 5796 96 796
G7 811 11 811 779 79 779 292 92 292
G8 26 26 26 51 51 51 51 51 51
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đồng Tháp Cà Mau TP. HCM
DB 898040 40 040 563396 96 396 054927 27 927
G1 24510 10 510 87253 53 253 88768 68 768
G2 73263 63 263 91392 92 392 97123 23 123
G3 60351 51 351 89024 24 024 55893 93 893 75198 98 198 09731 31 731 25183 83 183
G4 14776 76 776 41654 54 654 66880 80 880 71038 38 038 79806 06 806 80724 24 724 87775 75 775 26876 76 876 30016 16 016 41277 77 277 48781 81 781 67616 16 616 85234 34 234 91433 33 433 12108 08 108 36164 64 164 47079 79 079 68180 80 180 70672 72 672 70839 39 839 86260 60 260
G5 9447 47 447 7696 96 696 2746 46 746
G6 6954 54 954 8857 57 857 9187 87 187 1260 60 260 1281 81 281 6681 81 681 6972 72 972 8686 86 686 9651 51 651
G7 803 03 803 154 54 154 781 81 781
G8 02 02 02 87 87 87 48 48 48
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đồng Tháp, Cà Mau, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Cà Mau Đồng Tháp TP. HCM
DB 393034 34 034 553968 68 968 867014 14 014
G1 25078 78 078 70440 40 440 72395 95 395
G2 69156 56 156 47212 12 212 31816 16 816
G3 17282 82 282 55527 27 527 51317 17 317 56698 98 698 51547 47 547 90876 76 876
G4 20782 82 782 31470 70 470 63456 56 456 68466 66 466 70285 85 285 80614 14 614 89188 88 188 31657 57 657 33593 93 593 47327 27 327 58200 00 200 74801 01 801 84931 31 931 99220 20 220 20817 17 817 39764 64 764 47940 40 940 47986 86 986 51524 24 524 61081 81 081 98224 24 224
G5 2165 65 165 1626 26 626 0476 76 476
G6 3717 17 717 4953 53 953 7769 69 769 0874 74 874 4089 89 089 4544 44 544 5493 93 493 7437 37 437 8808 08 808
G7 985 85 985 192 92 192 470 70 470
G8 58 58 58 60 60 60 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Cà Mau, Đồng Tháp, TP. HCM,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Cà Mau Đồng Tháp
DB 567363 63 363 690729 29 729 753846 46 846
G1 76013 13 013 21484 84 484 57855 55 855
G2 03161 61 161 16206 06 206 26383 83 383
G3 64319 19 319 79332 32 332 34290 90 290 44620 20 620 42781 81 781 72853 53 853
G4 38071 71 071 64036 36 036 68138 38 138 85927 27 927 86451 51 451 93536 36 536 94902 02 902 01975 75 975 51565 65 565 51782 82 782 82904 04 904 94756 56 756 96851 51 851 97040 40 040 21236 36 236 31338 38 338 36622 22 622 54758 58 758 88346 46 346 94006 06 006 97120 20 120
G5 5254 54 254 4766 66 766 7579 79 579
G6 1149 49 149 7035 35 035 7399 99 399 0625 25 625 6681 81 681 7233 33 233 2041 41 041 7754 54 754 8935 35 935
G7 958 58 958 753 53 753 931 31 931
G8 40 40 40 51 51 51 29 29 29
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Cà Mau Đồng Tháp
DB 173022 22 022 700338 38 338 338702 02 702
G1 64611 11 611 17879 79 879 53640 40 640
G2 12467 67 467 12964 64 964 26626 26 626
G3 43480 80 480 94425 25 425 56798 98 798 86776 76 776 31524 24 524 93327 27 327
G4 09305 05 305 16275 75 275 17544 44 544 18852 52 852 36900 00 900 93647 47 647 98372 72 372 21451 51 451 26971 71 971 30257 57 257 47547 47 547 48292 92 292 81057 57 057 99894 94 894 12644 44 644 43810 10 810 53302 02 302 56187 87 187 71883 83 883 72002 02 002 72016 16 016
G5 5006 06 006 4084 84 084 2015 15 015
G6 2412 12 412 5479 79 479 9344 44 344 2257 57 257 3510 10 510 4130 30 130 3206 06 206 3649 49 649 9690 90 690
G7 424 24 424 563 63 563 142 42 142
G8 40 40 40 61 61 61 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
DB 614347 47 347 522282 82 282 076465 65 465
G1 61784 84 784 20281 81 281 32099 99 099
G2 27339 39 339 75315 15 315 98523 23 523
G3 81737 37 737 90633 33 633 21494 94 494 49812 12 812 39491 91 491 86687 87 687
G4 05584 84 584 11176 76 176 18101 01 101 27745 45 745 45338 38 338 57248 48 248 77710 10 710 16267 67 267 54127 27 127 70565 65 565 75406 06 406 79558 58 558 94165 65 165 97677 77 677 05421 21 421 07309 09 309 13260 60 260 56175 75 175 57222 22 222 90130 30 130 91220 20 220
G5 0487 87 487 4319 19 319 4698 98 698
G6 1868 68 868 5257 57 257 6410 10 410 0975 75 975 1405 05 405 9889 89 889 1395 95 395 2024 24 024 3653 53 653
G7 485 85 485 901 01 901 149 49 149
G8 34 34 34 07 07 07 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
DB 552532 32 532 827364 64 364 839431 31 431
G1 74729 29 729 71297 97 297 13335 35 335
G2 73512 12 512 32636 36 636 75433 33 433
G3 52365 65 365 96098 98 098 04148 48 148 07079 79 079 49902 02 902 54294 94 294
G4 31558 58 558 40056 56 056 41033 33 033 42962 62 962 46066 66 066 62871 71 871 76399 99 399 07772 72 772 10848 48 848 23835 35 835 53136 36 136 74370 70 370 74896 96 896 82398 98 398 12683 83 683 23001 01 001 24946 46 946 43938 38 938 49112 12 112 66847 47 847 69793 93 793
G5 6077 77 077 6014 14 014 6496 96 496
G6 1179 79 179 3686 86 686 8595 95 595 1210 10 210 2842 42 842 6660 60 660 2794 94 794 6241 41 241 6680 80 680
G7 705 05 705 547 47 547 970 70 970
G8 75 75 75 43 43 43 40 40 40
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/09/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Thứ 2, viết tắt là XSMN Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang