XSMN Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 175170 70 170 808279 79 279 948463 63 463
G1 17121 21 121 65985 85 985 29161 61 161
G2 16070 70 070 30683 83 683 81607 07 607
G3 24263 63 263 56397 97 397 17688 88 688 33116 16 116 00965 65 965 09843 43 843
G4 01676 76 676 06790 90 790 15104 04 104 32003 03 003 55163 63 163 66981 81 981 80283 83 283 18053 53 053 28561 61 561 38770 70 770 50199 99 199 64660 60 660 69817 17 817 97118 18 118 11410 10 410 26683 83 683 27732 32 732 36787 87 787 51188 88 188 59991 91 991 60744 44 744
G5 1246 46 246 6762 62 762 3789 89 789
G6 8540 40 540 8596 96 596 9928 28 928 0639 39 639 5436 36 436 7565 65 565 0700 00 700 4946 46 946 5104 04 104
G7 554 54 554 364 64 364 181 81 181
G8 56 56 56 88 88 88 07 07 07
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 422802 02 802 463789 89 789 797559 59 559
G1 10812 12 812 93306 06 306 62764 64 764
G2 50232 32 232 06993 93 993 54815 15 815
G3 08702 02 702 96728 28 728 03940 40 940 89256 56 256 16830 30 830 81906 06 906
G4 06109 09 109 21224 24 224 21784 84 784 26734 34 734 64508 08 508 78123 23 123 80667 67 667 26466 66 466 35992 92 992 46317 17 317 48781 81 781 50703 03 703 52879 79 879 95201 01 201 03038 38 038 13987 87 987 32135 35 135 47583 83 583 58804 04 804 90590 90 590 97159 59 159
G5 1084 84 084 7933 33 933 1827 27 827
G6 4738 38 738 7400 00 400 9854 54 854 2826 26 826 3702 02 702 9571 71 571 0924 24 924 6702 02 702 9181 81 181
G7 249 49 249 463 63 463 356 56 356
G8 12 12 12 15 15 15 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 402537 37 537 851685 85 685 511058 58 058
G1 85777 77 777 23157 57 157 17663 63 663
G2 49207 07 207 50600 00 600 12404 04 404
G3 40596 96 596 91515 15 515 03353 53 353 35483 83 483 01580 80 580 35676 76 676
G4 15585 85 585 41281 81 281 68258 58 258 68745 45 745 71203 03 203 78102 02 102 79514 14 514 18154 54 154 33620 20 620 45398 98 398 47824 24 824 52795 95 795 63208 08 208 99117 17 117 06095 95 095 13080 80 080 25695 95 695 27805 05 805 30776 76 776 55315 15 315 80082 82 082
G5 1311 11 311 7441 41 441 1363 63 363
G6 0303 03 303 0482 82 482 3044 44 044 2286 86 286 3325 25 325 4982 82 982 2611 11 611 5310 10 310 5324 24 324
G7 715 15 715 637 37 637 951 51 951
G8 97 97 97 29 29 29 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 206647 47 647 446874 74 874 058642 42 642
G1 15562 62 562 64423 23 423 28101 01 101
G2 46129 29 129 26864 64 864 17439 39 439
G3 42540 40 540 65805 05 805 12983 83 983 37526 26 526 20834 34 834 40701 01 701
G4 01438 38 438 01699 99 699 04428 28 428 24624 24 624 26884 84 884 47882 82 882 81281 81 281 02951 51 951 29268 68 268 43125 25 125 44882 82 882 74782 82 782 96549 49 549 99584 84 584 07246 46 246 28279 79 279 36528 28 528 54758 58 758 87186 86 186 96779 79 779 99623 23 623
G5 6086 86 086 6746 46 746 3164 64 164
G6 4091 91 091 5378 78 378 6429 29 429 1028 28 028 4871 71 871 7202 02 202 2497 97 497 6207 07 207 7513 13 513
G7 765 65 765 293 93 293 562 62 562
G8 41 41 41 42 42 42 30 30 30
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 698573 73 573 089036 36 036 211301 01 301
G1 51955 55 955 84882 82 882 42028 28 028
G2 12711 11 711 91705 05 705 95034 34 034
G3 19895 95 895 58718 18 718 36921 21 921 38212 12 212 35373 73 373 38569 69 569
G4 02122 22 122 29359 59 359 46884 84 884 58377 77 377 58850 50 850 66738 38 738 97846 46 846 02069 69 069 45241 41 241 46396 96 396 60629 29 629 61401 01 401 70499 99 499 91211 11 211 07399 99 399 41233 33 233 51009 09 009 72305 05 305 87101 01 101 90709 09 709 99369 69 369
G5 4683 83 683 1264 64 264 8957 57 957
G6 1301 01 301 8285 85 285 8490 90 490 1688 88 688 4650 50 650 5581 81 581 1182 82 182 6253 53 253 9180 80 180
G7 488 88 488 845 45 845 569 69 569
G8 99 99 99 04 04 04 09 09 09
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 296906 06 906 864371 71 371 683918 18 918
G1 21312 12 312 71074 74 074 64979 79 979
G2 91984 84 984 83507 07 507 63151 51 151
G3 30949 49 949 43950 50 950 03591 91 591 43057 57 057 39152 52 152 71059 59 059
G4 03762 62 762 10635 35 635 11134 34 134 17362 62 362 37237 37 237 54841 41 841 70119 19 119 23144 44 144 32547 47 547 40031 31 031 44995 95 995 55559 59 559 69142 42 142 93602 02 602 19388 88 388 33241 41 241 61945 45 945 68852 52 852 75605 05 605 79827 27 827 92578 78 578
G5 4836 36 836 6756 56 756 6132 32 132
G6 1490 90 490 5300 00 300 8683 83 683 3736 36 736 8548 48 548 8648 48 648 1887 87 887 5877 77 877 6344 44 344
G7 508 08 508 229 29 229 188 88 188
G8 62 62 62 62 62 62 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 859324 24 324 574449 49 449 953179 79 179
G1 34310 10 310 20564 64 564 90512 12 512
G2 20080 80 080 07425 25 425 01749 49 749
G3 27553 53 553 31240 40 240 39937 37 937 50548 48 548 01131 31 131 68321 21 321
G4 16364 64 364 19705 05 705 47319 19 319 63408 08 408 76929 29 929 89071 71 071 98374 74 374 20100 00 100 20456 56 456 33081 81 081 35341 41 341 69290 90 290 80104 04 104 86720 20 720 06208 08 208 14192 92 192 30547 47 547 30829 29 829 63574 74 574 63668 68 668 65637 37 637
G5 7795 95 795 5443 43 443 1238 38 238
G6 1107 07 107 5410 10 410 9517 17 517 2427 27 427 5137 37 137 6287 87 287 2648 48 648 4855 55 855 7629 29 629
G7 550 50 550 493 93 493 296 96 296
G8 87 87 87 66 66 66 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 605558 58 558 043540 40 540 157196 96 196
G1 66665 65 665 45275 75 275 02925 25 925
G2 37575 75 575 36741 41 741 35072 72 072
G3 13402 02 402 49000 00 000 79273 73 273 83373 73 373 06981 81 981 89229 29 229
G4 21370 70 370 24659 59 659 33868 68 868 36469 69 469 43775 75 775 73669 69 669 83708 08 708 12353 53 353 28856 56 856 34831 31 831 38607 07 607 87088 88 088 87877 77 877 97413 13 413 21637 37 637 46535 35 535 51414 14 414 58086 86 086 63152 52 152 81638 38 638 99674 74 674
G5 6157 57 157 5714 14 714 0457 57 457
G6 5216 16 216 8990 90 990 9175 75 175 0053 53 053 6748 48 748 9724 24 724 0466 66 466 2565 65 565 4528 28 528
G7 650 50 650 773 73 773 848 48 848
G8 65 65 65 77 77 77 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/07/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
DB 982997 97 997 986566 66 566 737273 73 273
G1 01054 54 054 52229 29 229 08666 66 666
G2 09840 40 840 76761 61 761 40883 83 883
G3 04618 18 618 52163 63 163 16534 34 534 63798 98 798 00745 45 745 85723 23 723
G4 14015 15 015 49439 39 439 66736 36 736 72615 15 615 78831 31 831 83688 88 688 91491 91 491 07206 06 206 08509 09 509 08735 35 735 12250 50 250 16952 52 952 69208 08 208 95043 43 043 05799 99 799 49325 25 325 62252 52 252 66816 16 816 91886 86 886 96605 05 605 98864 64 864
G5 7403 03 403 6944 44 944 7040 40 040
G6 1465 65 465 3092 92 092 8226 26 226 7681 81 681 8033 33 033 9785 85 785 2101 01 101 9352 52 352 9360 60 360
G7 919 19 919 580 80 580 199 99 199
G8 44 44 44 05 05 05 09 09 09
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
DB 815820 20 820 465176 76 176 472229 29 229
G1 55580 80 580 58645 45 645 76060 60 060
G2 45522 22 522 69988 88 988 19017 17 017
G3 49414 14 414 88225 25 225 04516 16 516 94983 83 983 01707 07 707 71610 10 610
G4 10631 31 631 17448 48 448 34044 44 044 40415 15 415 66080 80 080 81458 58 458 87764 64 764 00062 62 062 55303 03 303 60101 01 101 61444 44 444 61518 18 518 66647 47 647 87476 76 476 06334 34 334 09311 11 311 09336 36 336 13625 25 625 17090 90 090 45583 83 583 64051 51 051
G5 0732 32 732 5005 05 005 5542 42 542
G6 0079 79 079 0565 65 565 8118 18 118 5378 78 378 7517 17 517 9025 25 025 2170 70 170 3650 50 650 3791 91 791
G7 316 16 316 575 75 575 544 44 544
G8 76 76 76 72 72 72 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/06/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật, viết tắt là XSMN Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Chủ Nhật

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang