XSMN Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 21/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 19/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 845597 97 597 227859 59 859 688894 94 894
G1 10618 18 618 65793 93 793 54871 71 871
G2 26030 30 030 65594 94 594 36987 87 987
G3 15016 16 016 52051 51 051 73795 95 795 83465 65 465 84114 14 114 92763 63 763
G4 12091 91 091 33286 86 286 69556 56 556 76016 16 016 79231 31 231 83403 03 403 93644 44 644 14754 54 754 16036 36 036 21489 89 489 33419 19 419 68458 58 458 81093 93 093 92926 26 926 11390 90 390 12533 33 533 21673 73 673 58299 99 299 84145 45 145 95248 48 248 97291 91 291
G5 4669 69 669 2263 63 263 5708 08 708
G6 1131 31 131 2009 09 009 7849 49 849 2901 01 901 5280 80 280 9950 50 950 2264 64 264 5306 06 306 7461 61 461
G7 061 61 061 613 13 613 230 30 230
G8 96 96 96 30 30 30 49 49 49
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 14/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 12/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 573530 30 530 886407 07 407 953844 44 844
G1 31155 55 155 60564 64 564 32088 88 088
G2 51558 58 558 78071 71 071 89671 71 671
G3 24585 85 585 54865 65 865 54186 86 186 99166 66 166 78215 15 215 87766 66 766
G4 00124 24 124 11840 40 840 23327 27 327 33318 18 318 39693 93 693 47133 33 133 96672 72 672 09514 14 514 24463 63 463 25537 37 537 40673 73 673 64038 38 038 73614 14 614 75480 80 480 02912 12 912 27068 68 068 31859 59 859 40499 99 499 41334 34 334 60411 11 411 94588 88 588
G5 0589 89 589 2942 42 942 0394 94 394
G6 2632 32 632 9180 80 180 9892 92 892 1409 09 409 3936 36 936 8601 01 601 0233 33 233 0929 29 929 8167 67 167
G7 434 34 434 733 33 733 194 94 194
G8 67 67 67 62 62 62 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 07/10/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 05/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 017236 36 236 999867 67 867 051005 05 005
G1 35822 22 822 47304 04 304 19621 21 621
G2 03999 99 999 88202 02 202 34908 08 908
G3 49387 87 387 88647 47 647 59600 00 600 91946 46 946 10095 95 095 65999 99 999
G4 02959 59 959 03266 66 266 19013 13 013 24305 05 305 45865 65 865 74190 90 190 81288 88 288 05759 59 759 15123 23 123 32769 69 769 53050 50 050 53074 74 074 74473 73 473 77672 72 672 52957 57 957 67264 64 264 75560 60 560 88394 94 394 91108 08 108 91148 48 148 99782 82 782
G5 9493 93 493 6635 35 635 5929 29 929
G6 5230 30 230 6939 39 939 9304 04 304 8230 30 230 8655 55 655 8675 75 675 0217 17 217 6567 67 567 7671 71 671
G7 493 93 493 519 19 519 585 85 585
G8 86 86 86 44 44 44 14 14 14
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 440346 46 346 609726 26 726 848070 70 070
G1 04159 59 159 95857 57 857 14871 71 871
G2 99595 95 595 29392 92 392 41187 87 187
G3 41011 11 011 62096 96 096 59388 88 388 65551 51 551 37758 58 758 83573 73 573
G4 14699 99 699 30231 31 231 32091 91 091 41997 97 997 49765 65 765 55821 21 821 79515 15 515 08828 28 828 43540 40 540 56335 35 335 61484 84 484 65298 98 298 72919 19 919 85524 24 524 22073 73 073 23707 07 707 35427 27 427 41124 24 124 44753 53 753 57648 48 648 91932 32 932
G5 6667 67 667 2928 28 928 6498 98 498
G6 4409 09 409 5488 88 488 5494 94 494 2574 74 574 8618 18 618 9280 80 280 1214 14 214 1737 37 737 5621 21 621
G7 763 63 763 791 91 791 604 04 604
G8 50 50 50 33 33 33 47 47 47
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 061878 78 878 640409 09 409 318846 46 846
G1 93874 74 874 40132 32 132 12272 72 272
G2 11025 25 025 25701 01 701 96966 66 966
G3 87315 15 315 89106 06 106 08721 21 721 74540 40 540 24676 76 676 72214 14 214
G4 08830 30 830 20934 34 934 25733 33 733 26699 99 699 39290 90 290 55020 20 020 55481 81 481 03700 00 700 28850 50 850 36732 32 732 47559 59 559 48165 65 165 53922 22 922 74160 60 160 02571 71 571 13553 53 553 45429 29 429 56451 51 451 63247 47 247 89298 98 298 93715 15 715
G5 5901 01 901 4441 41 441 6066 66 066
G6 3242 42 242 5111 11 111 5635 35 635 1578 78 578 3077 77 077 5444 44 444 1033 33 033 3000 00 000 4450 50 450
G7 712 12 712 525 25 525 320 20 320
G8 22 22 22 34 34 34 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 784914 14 914 863662 62 662 897387 87 387
G1 99196 96 196 74732 32 732 60835 35 835
G2 53109 09 109 47875 75 875 77412 12 412
G3 09641 41 641 73595 95 595 47284 84 284 58861 61 861 77861 61 861 90063 63 063
G4 20075 75 075 56884 84 884 64881 81 881 64887 87 887 66953 53 953 87945 45 945 91320 20 320 11525 25 525 12052 52 052 53173 73 173 68124 24 124 73464 64 464 83103 03 103 97749 49 749 06503 03 503 10958 58 958 20127 27 127 23911 11 911 53270 70 270 65178 78 178 93676 76 676
G5 8402 02 402 1489 89 489 4652 52 652
G6 0138 38 138 1472 72 472 7177 77 177 0608 08 608 4090 90 090 7349 49 349 3530 30 530 7848 48 848 8836 36 836
G7 732 32 732 856 56 856 358 58 358
G8 78 78 78 32 32 32 02 02 02
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 946156 56 156 511263 63 263 666654 54 654
G1 16900 00 900 19492 92 492 06254 54 254
G2 93443 43 443 70118 18 118 15552 52 552
G3 80644 44 644 88113 13 113 16312 12 312 37259 59 259 76265 65 265 76382 82 382
G4 12159 59 159 26424 24 424 27558 58 558 60171 71 171 87477 77 477 88297 97 297 96861 61 861 05257 57 257 13144 44 144 31853 53 853 44495 95 495 44611 11 611 77891 91 891 97423 23 423 10817 17 817 28324 24 324 48655 55 655 52549 49 549 59054 54 054 79817 17 817 95626 26 626
G5 2162 62 162 2729 29 729 9646 46 646
G6 0730 30 730 8057 57 057 9242 42 242 0765 65 765 2469 69 469 3972 72 972 4730 30 730 5711 11 711 6228 28 228
G7 324 24 324 652 52 652 490 90 490
G8 37 37 37 10 10 10 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/09/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 31/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 009717 17 717 267257 57 257 036034 34 034
G1 65401 01 401 19256 56 256 57631 31 631
G2 38086 86 086 67056 56 056 51175 75 175
G3 45762 62 762 71412 12 412 67770 70 770 97260 60 260 34707 07 707 90094 94 094
G4 03677 77 677 44939 39 939 55924 24 924 57589 89 589 72191 91 191 75372 72 372 90975 75 975 01976 76 976 12391 91 391 22188 88 188 28231 31 231 45059 59 059 60457 57 457 89161 61 161 05818 18 818 11645 45 645 27097 97 097 42947 47 947 65688 88 688 67877 77 877 81583 83 583
G5 0819 19 819 8340 40 340 9109 09 109
G6 3363 63 363 9251 51 251 9799 99 799 5652 52 652 8175 75 175 8198 98 198 6681 81 681 6786 86 786 8884 84 884
G7 467 67 467 006 06 006 801 01 801
G8 70 70 70 57 57 57 46 46 46
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/08/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật, viết tắt là XSMN Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Chủ Nhật

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang