XSMN Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 096736 36 736 772177 77 177 507554 54 554
G1 14216 16 216 31324 24 324 90759 59 759
G2 09250 50 250 20203 03 203 13174 74 174
G3 59091 91 091 96757 57 757 21745 45 745 26941 41 941 69902 02 902 78578 78 578
G4 01482 82 482 05122 22 122 06468 68 468 72204 04 204 82062 62 062 88080 80 080 93999 99 999 02674 74 674 10657 57 657 39113 13 113 41658 58 658 43306 06 306 71588 88 588 93279 79 279 23122 22 122 38482 82 482 47064 64 064 58017 17 017 62210 10 210 83532 32 532 90735 35 735
G5 1081 81 081 7498 98 498 7034 34 034
G6 0367 67 367 1004 04 004 7441 41 441 7532 32 532 9426 26 426 9532 32 532 1640 40 640 3927 27 927 6784 84 784
G7 013 13 013 376 76 376 859 59 859
G8 20 20 20 67 67 67 14 14 14
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 629034 34 034 995848 48 848 369701 01 701
G1 29620 20 620 78482 82 482 68590 90 590
G2 24420 20 420 93765 65 765 72274 74 274
G3 06728 28 728 95682 82 682 60914 14 914 84300 00 300 23061 61 061 37526 26 526
G4 01201 01 201 08355 55 355 44004 04 004 51498 98 498 68898 98 898 74245 45 245 98088 88 088 03569 69 569 13860 60 860 17608 08 608 39854 54 854 60603 03 603 66696 96 696 78219 19 219 00056 56 056 08326 26 326 38947 47 947 46265 65 265 62345 45 345 93657 57 657 97869 69 869
G5 7179 79 179 4227 27 227 7157 57 157
G6 0102 02 102 2776 76 776 5833 33 833 0552 52 552 1198 98 198 1364 64 364 2398 98 398 3545 45 545 7397 97 397
G7 716 16 716 123 23 123 835 35 835
G8 43 43 43 50 50 50 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
DB 994974 74 974 075528 28 528 073846 46 846
G1 88191 91 191 84866 66 866 41833 33 833
G2 31010 10 010 77593 93 593 71765 65 765
G3 17971 71 971 25520 20 520 41558 58 558 76944 44 944 25503 03 503 48628 28 628
G4 20963 63 963 25884 84 884 31390 90 390 35616 16 616 69978 78 978 90562 62 562 90652 52 652 34411 11 411 48795 95 795 56722 22 722 64389 89 389 71022 22 022 73004 04 004 99023 23 023 01490 90 490 01737 37 737 04856 56 856 26150 50 150 32898 98 898 37563 63 563 69599 99 599
G5 3485 85 485 5166 66 166 4426 26 426
G6 2581 81 581 2927 27 927 5471 71 471 3043 43 043 4483 83 483 6372 72 372 5186 86 186 5350 50 350 6987 87 987
G7 998 98 998 833 33 833 338 38 338
G8 14 14 14 19 19 19 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 747789 89 789 694755 55 755 512304 04 304
G1 57642 42 642 19462 62 462 27807 07 807
G2 81839 39 839 93481 81 481 68643 43 643
G3 56894 94 894 74277 77 277 32707 07 707 91630 30 630 07112 12 112 29075 75 075
G4 11263 63 263 22099 99 099 23407 07 407 24818 18 818 27215 15 215 28203 03 203 65002 02 002 04421 21 421 05364 64 364 47921 21 921 54750 50 750 68619 19 619 71641 41 641 97310 10 310 07821 21 821 37003 03 003 57694 94 694 68159 59 159 70196 96 196 77684 84 684 79599 99 599
G5 3837 37 837 3519 19 519 0281 81 281
G6 1758 58 758 2762 62 762 9314 14 314 4662 62 662 4770 70 770 7958 58 958 2058 58 058 7717 17 717 8556 56 556
G7 828 28 828 953 53 953 803 03 803
G8 88 88 88 20 20 20 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 734713 13 713 238830 30 830 855476 76 476
G1 43843 43 843 64401 01 401 01429 29 429
G2 74140 40 140 61606 06 606 99250 50 250
G3 25638 38 638 52740 40 740 18312 12 312 75345 45 345 39058 58 058 96347 47 347
G4 07616 16 616 15570 70 570 28030 30 030 29367 67 367 29792 92 792 85178 78 178 92041 41 041 10509 09 509 40047 47 047 50228 28 228 63517 17 517 65446 46 446 69600 00 600 82086 86 086 06220 20 220 06841 41 841 17874 74 874 19746 46 746 46669 69 669 82893 93 893 96251 51 251
G5 9173 73 173 7024 24 024 2387 87 387
G6 1033 33 033 2875 75 875 7108 08 108 1246 46 246 1391 91 391 7665 65 665 7832 32 832 8017 17 017 8724 24 724
G7 411 11 411 061 61 061 463 63 463
G8 70 70 70 41 41 41 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
DB 578104 04 104 830638 38 638 921924 24 924
G1 90749 49 749 22039 39 039 40779 79 779
G2 08027 27 027 51638 38 638 60373 73 373
G3 12908 08 908 59382 82 382 22082 82 082 69161 61 161 07640 40 640 83575 75 575
G4 03807 07 807 06193 93 193 44469 69 469 69233 33 233 74393 93 393 79286 86 286 92431 31 431 00781 81 781 11406 06 406 13223 23 223 24956 56 956 25016 16 016 31582 82 582 50798 98 798 08855 55 855 16127 27 127 30153 53 153 31873 73 873 36209 09 209 45228 28 228 67042 42 042
G5 5659 59 659 1356 56 356 6989 89 989
G6 2574 74 574 7568 68 568 9554 54 554 1176 76 176 6617 17 617 9865 65 865 3022 22 022 3126 26 126 8954 54 954
G7 870 70 870 078 78 078 598 98 598
G8 25 25 25 21 21 21 46 46 46
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/12/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 917783 83 783 194022 22 022 528242 42 242
G1 65771 71 771 84912 12 912 78946 46 946
G2 47359 59 359 69219 19 219 08403 03 403
G3 10165 65 165 56121 21 121 42338 38 338 44023 23 023 23207 07 207 56724 24 724
G4 01376 76 376 03550 50 550 05131 31 131 30372 72 372 38703 03 703 90987 87 987 94559 59 559 05985 85 985 09389 89 389 15352 52 352 30656 56 656 49400 00 400 63303 03 303 74545 45 545 14239 39 239 15562 62 562 24351 51 351 41947 47 947 44488 88 488 55877 77 877 67852 52 852
G5 2563 63 563 0753 53 753 4073 73 073
G6 3232 32 232 5320 20 320 6764 64 764 1574 74 574 4621 21 621 8216 16 216 3303 03 303 4613 13 613 6642 42 642
G7 023 23 023 488 88 488 234 34 234
G8 66 66 66 59 59 59 37 37 37
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 073540 40 540 238888 88 888 328969 69 969
G1 96278 78 278 90329 29 329 77395 95 395
G2 26921 21 921 74524 24 524 06244 44 244
G3 25519 19 519 44718 18 718 27482 82 482 29521 21 521 22643 43 643 87677 77 677
G4 10430 30 430 40948 48 948 51009 09 009 62958 58 958 71682 82 682 73666 66 666 91063 63 063 02083 83 083 06297 97 297 52061 61 061 74603 03 603 84801 01 801 85345 45 345 87525 25 525 04105 05 105 24658 58 658 26567 67 567 46786 86 786 48223 23 223 50981 81 981 59271 71 271
G5 9027 27 027 0878 78 878 9525 25 525
G6 4013 13 013 7586 86 586 8461 61 461 5973 73 973 8250 50 250 8584 84 584 1139 39 139 8150 50 150 9519 19 519
G7 080 80 080 212 12 212 206 06 206
G8 99 99 99 49 49 49 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 552174 74 174 369416 16 416 593746 46 746
G1 35808 08 808 55385 85 385 29637 37 637
G2 18561 61 561 99650 50 650 52075 75 075
G3 63069 69 069 80784 84 784 01354 54 354 26037 37 037 05305 05 305 28978 78 978
G4 13657 57 657 19756 56 756 72490 90 490 74391 91 391 78851 51 851 82350 50 350 83323 23 323 18868 68 868 45290 90 290 47492 92 492 52286 86 286 67714 14 714 70491 91 491 79065 65 065 00326 26 326 17029 29 029 28697 97 697 32793 93 793 76389 89 389 80522 22 522 82976 76 976
G5 2717 17 717 5062 62 062 2446 46 446
G6 6528 28 528 9244 44 244 9622 22 622 2883 83 883 3461 61 461 4749 49 749 0777 77 777 5175 75 175 5923 23 923
G7 308 08 308 688 88 688 919 19 919
G8 18 18 18 67 67 67 16 16 16
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/11/2019
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật, viết tắt là XSMN Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Chủ Nhật

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang