XSMN Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 006288 88 288 145498 98 498 741720 20 720
G1 10544 44 544 02014 14 014 83191 91 191
G2 95172 72 172 91939 39 939 96951 51 951
G3 50534 34 534 52048 48 048 30842 42 842 63197 97 197 63821 21 821 78818 18 818
G4 02503 03 503 16959 59 959 17573 73 573 38546 46 546 65687 87 687 80879 79 879 88061 61 061 10190 90 190 12579 79 579 18397 97 397 31339 39 339 43403 03 403 80831 31 831 94020 20 020 07618 18 618 28923 23 923 30350 50 350 30888 88 888 53505 05 505 69701 01 701 82617 17 617
G5 1131 31 131 8241 41 241 2086 86 086
G6 0987 87 987 3024 24 024 6249 49 249 0146 46 146 5740 40 740 7209 09 209 0102 02 102 1667 67 667 3456 56 456
G7 467 67 467 025 25 025 561 61 561
G8 99 99 99 17 17 17 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 314656 56 656 197002 02 002 406309 09 309
G1 48974 74 974 75485 85 485 00846 46 846
G2 42378 78 378 17536 36 536 32620 20 620
G3 16358 58 358 98758 58 758 68654 54 654 87428 28 428 48422 22 422 94450 50 450
G4 00941 41 941 09913 13 913 58043 43 043 71121 21 121 76874 74 874 96686 86 686 99134 34 134 02252 52 252 37821 21 821 44548 48 548 46000 00 000 64452 52 452 88703 03 703 94903 03 903 06405 05 405 27327 27 327 28948 48 948 37030 30 030 51832 32 832 70373 73 373 80503 03 503
G5 0752 52 752 5274 74 274 0920 20 920
G6 1245 45 245 4039 39 039 6381 81 381 4518 18 518 4916 16 916 7034 34 034 6304 04 304 7024 24 024 8844 44 844
G7 666 66 666 026 26 026 361 61 361
G8 56 56 56 85 85 85 69 69 69
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
DB 824764 64 764 768564 64 564 222376 76 376
G1 32280 80 280 74532 32 532 10712 12 712
G2 78200 00 200 07982 82 982 35225 25 225
G3 11655 55 655 41517 17 517 07058 58 058 47275 75 275 40657 57 657 69391 91 391
G4 01477 77 477 05522 22 522 10271 71 271 25318 18 318 46612 12 612 66175 75 175 82926 26 926 17377 77 377 26337 37 337 48775 75 775 49370 70 370 54731 31 731 68269 69 269 87150 50 150 12751 51 751 41137 37 137 47738 38 738 59015 15 015 87158 58 158 91421 21 421 98820 20 820
G5 5371 71 371 8306 06 306 5732 32 732
G6 0875 75 875 2664 64 664 8850 50 850 0278 78 278 5344 44 344 6134 34 134 3802 02 802 4485 85 485 5172 72 172
G7 632 32 632 302 02 302 889 89 889
G8 08 08 08 32 32 32 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
DB 535590 90 590 508839 39 839 747077 77 077
G1 38173 73 173 40744 44 744 46433 33 433
G2 95547 47 547 59074 74 074 65634 34 634
G3 67395 95 395 93038 38 038 07925 25 925 09796 96 796 27667 67 667 84530 30 530
G4 02896 96 896 27373 73 373 50280 80 280 52015 15 015 71526 26 526 78758 58 758 90955 55 955 01178 78 178 01362 62 362 09194 94 194 10209 09 209 35175 75 175 61488 88 488 90849 49 849 11034 34 034 13695 95 695 16519 19 519 23873 73 873 24463 63 463 66571 71 571 86461 61 461
G5 9854 54 854 1911 11 911 2789 89 789
G6 2137 37 137 4499 99 499 6941 41 941 5709 09 709 7956 56 956 8570 70 570 0876 76 876 2444 44 444 9196 96 196
G7 421 21 421 621 21 621 251 51 251
G8 33 33 33 46 46 46 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 29/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 281572 72 572 469174 74 174 115934 34 934
G1 10921 21 921 51538 38 538 59268 68 268
G2 99420 20 420 28805 05 805 19235 35 235
G3 04459 59 459 96375 75 375 34265 65 265 58721 21 721 63118 18 118 72968 68 968
G4 02016 16 016 18015 15 015 31166 66 166 43351 51 351 51623 23 623 70859 59 859 73353 53 353 02536 36 536 13976 76 976 44296 96 296 52372 72 372 54683 83 683 95243 43 243 95573 73 573 31319 19 319 41557 57 557 46523 23 523 48846 46 846 54108 08 108 55018 18 018 90453 53 453
G5 1208 08 208 8919 19 919 2912 12 912
G6 0164 64 164 6066 66 066 7166 66 166 5725 25 725 8848 48 848 9482 82 482 2076 76 076 2356 56 356 5048 48 048
G7 711 11 711 407 07 407 926 26 926
G8 80 80 80 66 66 66 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 24/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 22/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 504311 11 311 672718 18 718 087438 38 438
G1 56438 38 438 05275 75 275 96536 36 536
G2 81467 67 467 89128 28 128 83708 08 708
G3 84760 60 760 89110 10 110 45197 97 197 59418 18 418 46850 50 850 88692 92 692
G4 09004 04 004 39464 64 464 40822 22 822 45370 70 370 54733 33 733 66411 11 411 83557 57 557 04202 02 202 32408 08 408 56069 69 069 60902 02 902 64227 27 227 71765 65 765 95646 46 646 07306 06 306 08871 71 871 09984 84 984 36877 77 877 60570 70 570 73116 16 116 87019 19 019
G5 6077 77 077 9844 44 844 5169 69 169
G6 0499 99 499 1357 57 357 2076 76 076 3012 12 012 3938 38 938 7893 93 893 3089 89 089 3285 85 285 5126 26 126
G7 351 51 351 437 37 437 862 62 862
G8 31 31 31 56 56 56 01 01 01
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 17/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 15/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 088233 33 233 572641 41 641 741078 78 078
G1 80875 75 875 01831 31 831 30754 54 754
G2 70035 35 035 47356 56 356 50588 88 588
G3 05526 26 526 23945 45 945 62459 59 459 76211 11 211 39854 54 854 67662 62 662
G4 10721 21 721 52865 65 865 64489 89 489 69600 00 600 77065 65 065 84354 54 354 95192 92 192 02838 38 838 09637 37 637 17752 52 752 57841 41 841 63649 49 649 84037 37 037 87890 90 890 01935 35 935 12624 24 624 25392 92 392 77986 86 986 79721 21 721 82539 39 539 84765 65 765
G5 3640 40 640 6014 14 014 0896 96 896
G6 1732 32 732 4686 86 686 8910 10 910 6932 32 932 7512 12 512 9697 97 697 2415 15 415 3471 71 471 4788 88 788
G7 772 72 772 632 32 632 885 85 885
G8 95 95 95 53 53 53 29 29 29
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 10/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 08/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 966571 71 571 155716 16 716 697962 62 962
G1 87428 28 428 11043 43 043 66008 08 008
G2 00095 95 095 82577 77 577 05728 28 728
G3 41110 10 110 93444 44 444 39686 86 686 96431 31 431 72831 31 831 86083 83 083
G4 18483 83 483 27760 60 760 41387 87 387 79194 94 194 84716 16 716 92528 28 528 99141 41 141 05772 72 772 17664 64 664 55376 76 376 59009 09 009 69866 66 866 78880 80 880 86836 36 836 03190 90 190 09985 85 985 27568 68 568 37936 36 936 51847 47 847 58070 70 070 67273 73 273
G5 5958 58 958 7928 28 928 7688 88 688
G6 2449 49 449 3215 15 215 3332 32 332 1741 41 741 4414 14 414 9079 79 079 3905 05 905 6575 75 575 9271 71 271
G7 271 71 271 649 49 649 067 67 067
G8 25 25 25 18 18 18 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/02/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 202567 67 567 305774 74 774 039590 90 590
G1 75198 98 198 91757 57 757 99061 61 061
G2 53850 50 850 71384 84 384 52119 19 119
G3 50331 31 331 85113 13 113 70294 94 294 98720 20 720 01645 45 645 52321 21 321
G4 05132 32 132 31783 83 783 48276 76 276 73936 36 936 76972 72 972 94582 82 582 98663 63 663 36136 36 136 54870 70 870 70544 44 544 76221 21 221 82225 25 225 88005 05 005 93882 82 882 11622 22 622 24150 50 150 37461 61 461 68335 35 335 79740 40 740 82783 83 783 94457 57 457
G5 7593 93 593 7123 23 123 2009 09 009
G6 2061 61 061 5752 52 752 7571 71 571 2232 32 232 5037 37 037 7528 28 528 0809 09 809 1468 68 468 6954 54 954
G7 613 13 613 205 05 205 085 85 085
G8 05 05 05 62 62 62 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 320023 23 023 840662 62 662 213779 79 779
G1 01854 54 854 76397 97 397 90838 38 838
G2 85655 55 655 62323 23 323 84077 77 077
G3 27309 09 309 66294 94 294 31213 13 213 96914 14 914 11006 06 006 84715 15 715
G4 02870 70 870 14546 46 546 14610 10 610 29966 66 966 64664 64 664 78281 81 281 80624 24 624 06137 37 137 49285 85 285 57145 45 145 71311 11 311 73549 49 549 95072 72 072 97261 61 261 12321 21 321 38085 85 085 44782 82 782 84259 59 259 87529 29 529 94576 76 576 99621 21 621
G5 4506 06 506 4178 78 178 2278 78 278
G6 1883 83 883 2849 49 849 6860 60 860 1101 01 101 4640 40 640 6905 05 905 2686 86 686 3097 97 097 4056 56 056
G7 717 17 717 623 23 623 581 81 581
G8 16 16 16 81 81 81 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/01/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật, viết tắt là XSMN Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Chủ Nhật

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang