XSMN Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
DB 600770 70 770 044718 18 718 307023 23 023
G1 45047 47 047 90093 93 093 14264 64 264
G2 29113 13 113 02738 38 738 28339 39 339
G3 12546 46 546 17074 74 074 22106 06 106 41984 84 984 52462 62 462 89838 38 838
G4 03787 87 787 06932 32 932 18603 03 603 24352 52 352 78284 84 284 91366 66 366 97041 41 041 03262 62 262 11087 87 087 28637 37 637 32466 66 466 78163 63 163 88488 88 488 95054 54 054 14993 93 993 15678 78 678 18246 46 246 55679 79 679 60393 93 393 88281 81 281 91354 54 354
G5 6766 66 766 4245 45 245 4427 27 427
G6 0392 92 392 1610 10 610 7806 06 806 3418 18 418 5147 47 147 5153 53 153 5821 21 821 5933 33 933 7389 89 389
G7 710 10 710 692 92 692 655 55 655
G8 74 74 74 71 71 71 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
DB 254492 92 492 992481 81 481 754876 76 876
G1 12490 90 490 90567 67 567 65209 09 209
G2 39531 31 531 66012 12 012 96835 35 835
G3 15077 77 077 26464 64 464 61176 76 176 72314 14 314 23016 16 016 88421 21 421
G4 17658 58 658 22623 23 623 25995 95 995 53821 21 821 57529 29 529 97721 21 721 99688 88 688 31178 78 178 32228 28 228 32788 88 788 40923 23 923 53305 05 305 83377 77 377 98014 14 014 08150 50 150 17136 36 136 22110 10 110 30198 98 198 36170 70 170 95456 56 456 96440 40 440
G5 0375 75 375 3710 10 710 0334 34 334
G6 0184 84 184 5178 78 178 6523 23 523 8093 93 093 9489 89 489 9591 91 591 0223 23 223 0907 07 907 3983 83 983
G7 712 12 712 966 66 966 602 02 602
G8 62 62 62 11 11 11 35 35 35
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 16/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 14/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
DB 389547 47 547 500167 67 167 844662 62 662
G1 83976 76 976 23623 23 623 28084 84 084
G2 36767 67 767 19723 23 723 72992 92 992
G3 17945 45 945 63218 18 218 12707 07 707 94648 48 648 76474 74 474 97788 88 788
G4 05744 44 744 18851 51 851 29349 49 349 37099 99 099 60999 99 999 73045 45 045 87568 68 568 04471 71 471 30934 34 934 32515 15 515 76472 72 472 80721 21 721 87169 69 169 96795 95 795 21383 83 383 58512 12 512 70117 17 117 76768 68 768 82533 33 533 88094 94 094 92811 11 811
G5 7986 86 986 1629 29 629 6721 21 721
G6 0604 04 604 1864 64 864 4684 84 684 3013 13 013 3651 51 651 6634 34 634 0333 33 333 9155 55 155 9528 28 528
G7 509 09 509 116 16 116 927 27 927
G8 16 16 16 15 15 15 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 09/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 07/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 468650 50 650 965863 63 863 962273 73 273
G1 88378 78 378 30357 57 357 61236 36 236
G2 48241 41 241 38119 19 119 77223 23 223
G3 28928 28 928 77892 92 892 28720 20 720 97836 36 836 31238 38 238 83330 30 330
G4 03365 65 365 22620 20 620 49713 13 713 56844 44 844 59336 36 336 65296 96 296 71140 40 140 06677 77 677 41050 50 050 47481 81 481 59172 72 172 62009 09 009 90026 26 026 99340 40 340 06755 55 755 18704 04 704 22111 11 111 31241 41 241 40038 38 038 55407 07 407 74012 12 012
G5 5545 45 545 6271 71 271 6246 46 246
G6 0127 27 127 8158 58 158 9247 47 247 4135 35 135 4632 32 632 8126 26 126 1027 27 027 7869 69 869 9557 57 557
G7 748 48 748 334 34 334 194 94 194
G8 29 29 29 90 90 90 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 02/11/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 31/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
DB 032941 41 941 434979 79 979 658553 53 553
G1 58234 34 234 39418 18 418 99056 56 056
G2 62313 13 313 24708 08 708 30459 59 459
G3 46222 22 222 68411 11 411 11278 78 278 51285 85 285 41885 85 885 92792 92 792
G4 13084 84 084 15759 59 759 31232 32 232 51590 90 590 69203 03 203 90358 58 358 94767 67 767 11039 39 039 25567 67 567 60724 24 724 87836 36 836 90567 67 567 91213 13 213 91474 74 474 01660 60 660 16196 96 196 48321 21 321 49088 88 088 55989 89 989 58272 72 272 73327 27 327
G5 1107 07 107 0981 81 981 2082 82 082
G6 6033 33 033 6335 35 335 7341 41 341 0043 43 043 0383 83 383 5888 88 888 1471 71 471 4073 73 073 5780 80 780
G7 493 93 493 837 37 837 707 07 707
G8 65 65 65 12 12 12 36 36 36
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 26/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 24/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
DB 111398 98 398 373457 57 457 680848 48 848
G1 27817 17 817 48084 84 084 07871 71 871
G2 70711 11 711 95250 50 250 85070 70 070
G3 14339 39 339 73283 83 283 17554 54 554 19237 37 237 00685 85 685 58025 25 025
G4 25394 94 394 30756 56 756 38401 01 401 57058 58 058 83482 82 482 97044 44 044 99741 41 741 04365 65 365 11597 97 597 16331 31 331 34677 77 677 60426 26 426 89847 47 847 95937 37 937 06791 91 791 18139 39 139 39434 34 434 61612 12 612 75986 86 986 91321 21 321 95460 60 460
G5 8270 70 270 3363 63 363 7478 78 478
G6 5012 12 012 7454 54 454 8495 95 495 0147 47 147 2133 33 133 8432 32 432 2421 21 421 4696 96 696 8899 99 899
G7 456 56 456 163 63 163 865 65 865
G8 69 69 69 02 02 02 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 19/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 17/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
DB 770260 60 260 546888 88 888 212249 49 249
G1 69263 63 263 64460 60 460 37871 71 871
G2 55002 02 002 32813 13 813 60219 19 219
G3 18513 13 513 28287 87 287 71515 15 515 78359 59 359 50173 73 173 89986 86 986
G4 00881 81 881 07253 53 253 13025 25 025 32962 62 962 51171 71 171 75601 01 601 80925 25 925 30202 02 202 45554 54 554 51380 80 380 51522 22 522 72425 25 425 73363 63 363 91807 07 807 15592 92 592 28255 55 255 52829 29 829 75985 85 985 81717 17 717 86293 93 293 93857 57 857
G5 5347 47 347 8865 65 865 0856 56 856
G6 0036 36 036 8130 30 130 9841 41 841 4104 04 104 7586 86 586 8851 51 851 1385 85 385 3300 00 300 8918 18 918
G7 383 83 383 669 69 669 336 36 336
G8 42 42 42 93 93 93 18 18 18
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 12/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 10/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 918223 23 223 520321 21 321 395807 07 807
G1 39768 68 768 02008 08 008 66166 66 166
G2 02592 92 592 26774 74 774 91428 28 428
G3 32244 44 244 61188 88 188 44688 88 688 73495 95 495 31332 32 332 83881 81 881
G4 14458 58 458 17170 70 170 19755 55 755 28072 72 072 32454 54 454 33285 85 285 44586 86 586 01843 43 843 02790 90 790 67243 43 243 67298 98 298 71282 82 282 79462 62 462 81877 77 877 00082 82 082 12063 63 063 55440 40 440 57471 71 471 58833 33 833 71206 06 206 87522 22 522
G5 1536 36 536 4179 79 179 8502 02 502
G6 0430 30 430 1265 65 265 3548 48 548 1794 94 794 6333 33 333 9658 58 658 1324 24 324 8728 28 728 9205 05 205
G7 468 68 468 192 92 192 756 56 756
G8 13 13 13 02 02 02 06 06 06
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 05/10/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 03/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
DB 507357 57 357 902193 93 193 239213 13 213
G1 07687 87 687 71534 34 534 25588 88 588
G2 42434 34 434 78479 79 479 86907 07 907
G3 42670 70 670 93231 31 231 82237 37 237 84643 43 643 37995 95 995 85944 44 944
G4 09349 49 349 27607 07 607 41938 38 938 69560 60 560 69940 40 940 84674 74 674 93137 37 137 15316 16 316 37484 84 484 40521 21 521 45204 04 204 50340 40 340 72950 50 950 98732 32 732 12754 54 754 14757 57 757 19176 76 176 38921 21 921 62947 47 947 75480 80 480 96621 21 621
G5 1168 68 168 8953 53 953 1810 10 810
G6 4241 41 241 8726 26 726 9760 60 760 4561 61 561 5879 79 879 9281 81 281 0694 94 694 4763 63 763 6406 06 406
G7 950 50 950 475 75 475 403 03 403
G8 69 69 69 51 51 51 13 13 13
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 28/09/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 26/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật, viết tắt là XSMN Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Chủ Nhật

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang