XSMN Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 324790 90 790 976886 86 886 192571 71 571
G1 81188 88 188 31338 38 338 51332 32 332
G2 12234 34 234 61603 03 603 75597 97 597
G3 14570 70 570 98539 39 539 56450 50 450 98415 15 415 11768 68 768 57472 72 472
G4 03269 69 269 14915 15 915 46084 84 084 55132 32 132 58243 43 243 73050 50 050 85286 86 286 03300 00 300 27233 33 233 33377 77 377 49161 61 161 60606 06 606 70128 28 128 90393 93 393 30743 43 743 31542 42 542 38797 97 797 55681 81 681 56720 20 720 67740 40 740 94523 23 523
G5 9736 36 736 0669 69 669 6939 39 939
G6 1408 08 408 3232 32 232 3564 64 564 0027 27 027 0640 40 640 8261 61 261 3790 90 790 4057 57 057 5595 95 595
G7 864 64 864 615 15 615 028 28 028
G8 83 83 83 95 95 95 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 25/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 23/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 762189 89 189 289736 36 736 741054 54 054
G1 70691 91 691 34471 71 471 56255 55 255
G2 13719 19 719 28703 03 703 71937 37 937
G3 11153 53 153 52414 14 414 27256 56 256 50421 21 421 68592 92 592 68602 02 602
G4 04135 35 135 08928 28 928 24754 54 754 26826 26 826 34197 97 197 35612 12 612 62940 40 940 00494 94 494 09149 49 149 32486 86 486 32786 86 786 48912 12 912 80268 68 268 93451 51 451 10476 76 476 14790 90 790 31480 80 480 33157 57 157 41100 00 100 75644 44 644 89342 42 342
G5 4376 76 376 7825 25 825 0275 75 275
G6 2018 18 018 8635 35 635 8709 09 709 1895 95 895 3124 24 124 5198 98 198 2214 14 214 8838 38 838 9712 12 712
G7 382 82 382 389 89 389 136 36 136
G8 38 38 38 30 30 30 69 69 69
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 18/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 16/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 046218 18 218 142159 59 159 927346 46 346
G1 76890 90 890 34844 44 844 43345 45 345
G2 55722 22 722 63600 00 600 86174 74 174
G3 00418 18 418 76597 97 597 74528 28 528 88632 32 632 22640 40 640 29605 05 605
G4 32643 43 643 68668 68 668 75994 94 994 85906 06 906 86571 71 571 95243 43 243 97777 77 777 24921 21 921 40986 86 986 48042 42 042 56594 94 594 82867 67 867 86794 94 794 98621 21 621 10336 36 336 35359 59 359 42409 09 409 44056 56 056 51948 48 948 57380 80 380 87455 55 455
G5 0204 04 204 8948 48 948 4421 21 421
G6 2458 58 458 5619 19 619 9365 65 365 0810 10 810 8116 16 116 9123 23 123 0605 05 605 1578 78 578 3171 71 171
G7 399 99 399 041 41 041 269 69 269
G8 11 11 11 60 60 60 08 08 08
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 11/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 09/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
DB 057036 36 036 594533 33 533 534833 33 833
G1 00485 85 485 93387 87 387 25080 80 080
G2 18884 84 884 10597 97 597 33617 17 617
G3 62835 35 835 85191 91 191 35429 29 429 84872 72 872 31073 73 073 88506 06 506
G4 15211 11 211 46433 33 433 56591 91 591 61194 94 194 77199 99 199 81619 19 619 85633 33 633 13572 72 572 23152 52 152 32530 30 530 39383 83 383 75506 06 506 85705 05 705 87295 95 295 15420 20 420 18986 86 986 23244 44 244 25127 27 127 65922 22 922 68813 13 813 87062 62 062
G5 1354 54 354 1471 71 471 7421 21 421
G6 4454 54 454 7045 45 045 7239 39 239 0648 48 648 4093 93 093 6457 57 457 1515 15 515 6533 33 533 9735 35 735
G7 513 13 513 016 16 016 141 41 141
G8 14 14 14 77 77 77 57 57 57
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 04/05/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 02/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/04/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/04/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 864922 22 922 792634 34 634 916813 13 813
G1 25784 84 784 25354 54 354 65703 03 703
G2 63894 94 894 32133 33 133 23922 22 922
G3 08107 07 107 32307 07 307 66378 78 378 97302 02 302 13052 52 052 14448 48 448
G4 12179 79 179 22284 84 284 25576 76 576 39946 46 946 41230 30 230 59530 30 530 94626 26 626 06585 85 585 07239 39 239 25378 78 378 28867 67 867 40100 00 100 80003 03 003 95788 88 788 06845 45 845 06858 58 858 12002 02 002 21941 41 941 65154 54 154 65260 60 260 74703 03 703
G5 9811 11 811 6468 68 468 5204 04 204
G6 2774 74 774 3265 65 265 5814 14 814 4052 52 052 6470 70 470 8004 04 004 1977 77 977 2385 85 385 5249 49 249
G7 895 95 895 956 56 956 097 97 097
G8 19 19 19 90 90 90 02 02 02
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 30/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 28/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 006288 88 288 145498 98 498 741720 20 720
G1 10544 44 544 02014 14 014 83191 91 191
G2 95172 72 172 91939 39 939 96951 51 951
G3 50534 34 534 52048 48 048 30842 42 842 63197 97 197 63821 21 821 78818 18 818
G4 02503 03 503 16959 59 959 17573 73 573 38546 46 546 65687 87 687 80879 79 879 88061 61 061 10190 90 190 12579 79 579 18397 97 397 31339 39 339 43403 03 403 80831 31 831 94020 20 020 07618 18 618 28923 23 923 30350 50 350 30888 88 888 53505 05 505 69701 01 701 82617 17 617
G5 1131 31 131 8241 41 241 2086 86 086
G6 0987 87 987 3024 24 024 6249 49 249 0146 46 146 5740 40 740 7209 09 209 0102 02 102 1667 67 667 3456 56 456
G7 467 67 467 025 25 025 561 61 561
G8 99 99 99 17 17 17 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 23/03/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 21/03/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật, viết tắt là XSMN Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Chủ Nhật

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang