XSMN Chủ Nhật - Kết quả Xổ Số Miền Nam KQXSMN Chủ Nhật | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
DB 353027 27 027 891165 65 165 638656 56 656
G1 31351 51 351 39207 07 207 46167 67 167
G2 06903 03 903 40061 61 061 87200 00 200
G3 38640 40 640 80847 47 847 19375 75 375 47419 19 419 45923 23 923 94906 06 906
G4 00597 97 597 29389 89 389 46614 14 614 63733 33 733 66285 85 285 77274 74 274 85246 46 246 14609 09 609 23390 90 390 52612 12 612 57576 76 576 73605 05 605 97326 26 326 99191 91 191 00232 32 232 12377 77 377 14541 41 541 39062 62 062 51028 28 028 66542 42 542 98290 90 290
G5 2894 94 894 6765 65 765 2845 45 845
G6 0162 62 162 1160 60 160 4093 93 093 0526 26 526 1821 21 821 2224 24 224 3470 70 470 3852 52 852 5778 78 778
G7 764 64 764 600 00 600 868 68 868
G8 41 41 41 62 62 62 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 03/08/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 01/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
DB 325604 04 604 943666 66 666 448426 26 426
G1 78860 60 860 75096 96 096 46678 78 678
G2 34412 12 412 23839 39 839 01912 12 912
G3 46104 04 104 57627 27 627 19844 44 844 81061 61 061 74624 24 624 83199 99 199
G4 20932 32 932 22144 44 144 39491 91 491 51287 87 287 71148 48 148 90541 41 541 91496 96 496 32078 78 078 40682 82 682 41247 47 247 75088 88 088 81204 04 204 86687 87 687 86744 44 744 33841 41 841 47944 44 944 73144 44 144 74269 69 269 76207 07 207 80359 59 359 92578 78 578
G5 8151 51 151 2863 63 863 4637 37 637
G6 1791 91 791 4079 79 079 8920 20 920 2765 65 765 6318 18 318 7279 79 279 6002 02 002 7091 91 091 9878 78 878
G7 383 83 383 661 61 661 591 91 591
G8 17 17 17 21 21 21 69 69 69
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 27/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 25/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 293394 94 394 663642 42 642 917360 60 360
G1 87249 49 249 22402 02 402 63743 43 743
G2 41307 07 307 27170 70 170 29341 41 341
G3 08460 60 460 32793 93 793 00477 77 477 98315 15 315 36162 62 162 69424 24 424
G4 42671 71 671 54496 96 496 56735 35 735 60033 33 033 72963 63 963 78408 08 408 93192 92 192 17133 33 133 24075 75 075 55715 15 715 60906 06 906 80973 73 973 97339 39 339 98885 85 885 14294 94 294 14526 26 526 32045 45 045 36527 27 527 40664 64 664 68366 66 366 74581 81 581
G5 8605 05 605 4790 90 790 8610 10 610
G6 2797 97 797 3690 90 690 9255 55 255 0803 03 803 3020 20 020 5456 56 456 1970 70 970 3036 36 036 6986 86 986
G7 709 09 709 814 14 814 002 02 002
G8 40 40 40 45 45 45 54 54 54
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 20/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 18/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
DB 391221 21 221 141209 09 209 863129 29 129
G1 46206 06 206 44087 87 087 57750 50 750
G2 77166 66 166 69033 33 033 21733 33 733
G3 29196 96 196 92012 12 012 01314 14 314 52624 24 624 34869 69 869 36045 45 045
G4 26404 04 404 32642 42 642 53358 58 358 57666 66 666 62180 80 180 64882 82 882 99956 56 956 01946 46 946 07283 83 283 21779 79 779 37603 03 603 40507 07 507 85879 79 879 98097 97 097 13545 45 545 18532 32 532 18602 02 602 23279 79 279 36074 74 074 63319 19 319 85516 16 516
G5 0693 93 693 6913 13 913 3009 09 009
G6 1396 96 396 3935 35 935 7125 25 125 4165 65 165 4291 91 291 9318 18 318 5635 35 635 5903 03 903 6681 81 681
G7 763 63 763 457 57 457 288 88 288
G8 54 54 54 13 13 13 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 13/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 11/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 453209 09 209 440610 10 610 234290 90 290
G1 20673 73 673 95386 86 386 86660 60 660
G2 54636 36 636 49530 30 530 55576 76 576
G3 25113 13 113 77467 67 467 32189 89 189 55507 07 507 00508 08 508 29187 87 187
G4 13242 42 242 51242 42 242 68038 38 038 69853 53 853 74134 34 134 85671 71 671 90815 15 815 01309 09 309 08369 69 369 15774 74 774 38870 70 870 58597 97 597 59750 50 750 75502 02 502 05793 93 793 08139 39 139 12492 92 492 16103 03 103 43448 48 448 79355 55 355 90281 81 281
G5 4211 11 211 1716 16 716 7571 71 571
G6 0351 51 351 3329 29 329 5881 81 881 1160 60 160 5889 89 889 7952 52 952 2249 49 249 5070 70 070 6599 99 599
G7 770 70 770 796 96 796 674 74 674
G8 10 10 10 12 12 12 67 67 67
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 06/07/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 04/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 347226 26 226 878285 85 285 068007 07 007
G1 46424 24 424 68251 51 251 55280 80 280
G2 97890 90 890 60653 53 653 74824 24 824
G3 21004 04 004 78441 41 441 39235 35 235 82686 86 686 70273 73 273 86893 93 893
G4 07521 21 521 19770 70 770 37072 72 072 47675 75 675 64816 16 816 85520 20 520 98940 40 940 33230 30 230 33729 29 729 39269 69 269 45981 81 981 47478 78 478 83886 86 886 88670 70 670 05873 73 873 18891 91 891 34271 71 271 47189 89 189 70373 73 373 74780 80 780 74786 86 786
G5 6569 69 569 1525 25 525 5953 53 953
G6 1291 91 291 1419 19 419 6137 37 137 0334 34 334 3086 86 086 7106 06 106 5723 23 723 6976 76 976 9629 29 629
G7 574 74 574 932 32 932 923 23 923
G8 89 89 89 30 30 30 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 29/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 27/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
DB 596663 63 663 455787 87 787 447212 12 212
G1 85130 30 130 30784 84 784 99976 76 976
G2 87054 54 054 71046 46 046 14600 00 600
G3 11369 69 369 80439 39 439 16255 55 255 68784 84 784 12685 85 685 20900 00 900
G4 24216 16 216 30914 14 914 50778 78 778 54565 65 565 83902 02 902 91255 55 255 96323 23 323 08463 63 463 27563 63 563 30298 98 298 34003 03 003 51245 45 245 61455 55 455 74749 49 749 13366 66 366 18486 86 486 42005 05 005 50298 98 298 62813 13 813 90034 34 034 92562 62 562
G5 7530 30 530 1824 24 824 4619 19 619
G6 1088 88 088 4731 31 731 7202 02 202 0492 92 492 4524 24 524 8170 70 170 0133 33 133 6627 27 627 7250 50 250
G7 816 16 816 302 02 302 754 54 754
G8 85 85 85 62 62 62 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 22/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 20/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
DB 734277 77 277 320954 54 954 295026 26 026
G1 66960 60 960 54064 64 064 40069 69 069
G2 77367 67 367 63651 51 651 64073 73 073
G3 20138 38 138 35218 18 218 27898 98 898 62682 82 682 08664 64 664 61996 96 996
G4 25653 53 653 45822 22 822 51380 80 380 57175 75 175 64236 36 236 83380 80 380 97095 95 095 12087 87 087 22082 82 082 27173 73 173 41191 91 191 65768 68 768 81560 60 560 90387 87 387 15694 94 694 31180 80 180 36769 69 769 37827 27 827 38124 24 124 57810 10 810 97792 92 792
G5 6628 28 628 5299 99 299 8123 23 123
G6 3019 19 019 4923 23 923 7596 96 596 3193 93 193 7309 09 309 9293 93 293 0722 22 722 5360 60 360 8508 08 508
G7 677 77 677 977 77 977 985 85 985
G8 13 13 13 82 82 82 27 27 27
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 15/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 13/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
DB 238471 71 471 066816 16 816 804194 94 194
G1 75056 56 056 60131 31 131 63329 29 329
G2 22207 07 207 17639 39 639 35862 62 862
G3 53673 73 673 64516 16 516 53174 74 174 67128 28 128 19254 54 254 76867 67 867
G4 03541 41 541 03949 49 949 06916 16 916 13760 60 760 32349 49 349 50493 93 493 82459 59 459 11602 02 602 18850 50 850 22630 30 630 27202 02 202 28514 14 514 35945 45 945 64837 37 837 02223 23 223 39901 01 901 50706 06 706 56115 15 115 69956 56 956 71801 01 801 73679 79 679
G5 8726 26 726 0020 20 020 4524 24 524
G6 0251 51 251 4009 09 009 7443 43 443 0489 89 489 1778 78 778 3579 79 579 5474 74 474 5603 03 603 6897 97 897
G7 797 97 797 165 65 165 488 88 488
G8 20 20 20 13 13 13 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 08/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 06/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Kiên Giang Đà Lạt Tiền Giang
DB 791756 56 756 138039 39 039 627498 98 498
G1 67270 70 270 50023 23 023 53235 35 235
G2 10006 06 006 53520 20 520 47002 02 002
G3 66956 56 956 96382 82 382 43613 13 613 89531 31 531 63989 89 989 99207 07 207
G4 00359 59 359 13418 18 418 17392 92 392 18179 79 179 24287 87 287 65184 84 184 94672 72 672 09804 04 804 20025 25 025 21569 69 569 31299 99 299 49334 34 334 81620 20 620 96663 63 663 34571 71 571 49249 49 249 61714 14 714 63963 63 963 91309 09 309 92359 59 359 94880 80 880
G5 0038 38 038 0231 31 231 4441 41 441
G6 0819 19 819 6160 60 160 8820 20 820 5761 61 761 6333 33 333 8769 69 769 4717 17 717 6275 75 275 6449 49 449
G7 742 42 742 909 09 909 109 09 109
G8 27 27 27 11 11 11 17 17 17
Tham khảo thêm
- Xem kết quả Xổ Số Miền Nam hôm nay
- Xem trực tiếp KQXS
- Xem trực tiếp Kết quả Xổ Số Miền Nam
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Nam 01/06/2020
- Xem lại kết quả XSMN ngày 30/05/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMN Chủ Nhật - Kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 16h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMN Chủ Nhật ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số miền nam, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số miền nam sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMN Chủ Nhật có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Nam được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Nam vào ngày Chủ Nhật, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác Namh thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

Sau 18h mỗi Chủ Nhật hàng tuần thì kết quả xổ số miền Nam Chủ Nhật, viết tắt là XSMN Chủ Nhật đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ Nam cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMN Chủ Nhật của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền Nam hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi Nam thưởng XSMN Chủ Nhật

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Chủ Nhật

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải Nam: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Nam Chủ Nhật

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMN Chủ Nhật là 30 ngày kể từ ngày Nam thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người Nam chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng Nam giải xổ số miền Nam Chủ Nhật cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng Nam trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng Nam giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng Nam giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng Nam thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Nam XSMN Chủ Nhật

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người Nam thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn Nam thưởng xổ số miền Nam Chủ Nhật – XSMN Chủ Nhật. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang