XSMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10TG 12TG 2TG
DB 06320 20 320
G1 13198 98 198
G2 27307 07 307 28417 17 417
G3 00416 16 416 32250 50 250 46179 79 179 50740 40 740 52727 27 727 69985 85 985
G4 3443 43 443 4528 28 528 4712 12 712 7907 07 907
G5 0442 42 442 1176 76 176 2237 37 237 2531 31 531 8939 39 939 9939 39 939
G6 836 36 836 868 68 868 873 73 873
G7 02 02 02 19 19 19 26 26 26 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11TH 12TH 14TH
DB 09929 29 929
G1 10730 30 730
G2 06374 74 374 74958 58 958
G3 03992 92 992 08209 09 209 55858 58 858 59287 87 287 67385 85 385 78520 20 520
G4 2282 82 282 3129 29 129 3543 43 543 8718 18 718
G5 0528 28 528 3125 25 125 4829 29 829 5592 92 592 7025 25 025 7997 97 997
G6 563 63 563 692 92 692 737 37 737
G7 13 13 13 28 28 28 51 51 51 57 57 57
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 11TK 13TK 14TK
DB 50553 53 553
G1 35489 89 489
G2 45561 61 561 95504 04 504
G3 03347 47 347 10754 54 754 22085 85 085 58050 50 050 80468 68 468 92478 78 478
G4 5206 06 206 5432 32 432 8349 49 349 8469 69 469
G5 0268 68 268 0303 03 303 1116 16 116 1679 79 679 4210 10 210 6579 79 579
G6 084 84 084 205 05 205 403 03 403
G7 13 13 13 56 56 56 80 80 80 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10TL 12TL 13TL
DB 59405 05 405
G1 42480 80 480
G2 09839 39 839 36404 04 404
G3 11568 68 568 26092 92 092 26367 67 367 27519 19 519 37134 34 134 98348 48 348
G4 2059 59 059 3260 60 260 8491 91 491 9112 12 112
G5 2737 37 737 4724 24 724 6143 43 143 6396 96 396 7999 99 999 8555 55 555
G6 571 71 571 621 21 621 690 90 690
G7 01 01 01 24 24 24 38 38 38 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12TM 13TM 1TM
DB 95549 49 549
G1 57855 55 855
G2 30983 83 983 43987 87 987
G3 11315 15 315 38204 04 204 44682 82 682 52640 40 640 60811 11 811 61626 26 626
G4 1247 47 247 1870 70 870 3209 09 209 7275 75 275
G5 3690 90 690 4219 19 219 4375 75 375 4618 18 618 4693 93 693 6903 03 903
G6 507 07 507 535 35 535 808 08 808
G7 09 09 09 67 67 67 76 76 76 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10TN 14TN 2TN
DB 29911 11 911
G1 14557 57 557
G2 86320 20 320 87464 64 464
G3 62255 55 255 62597 97 597 70695 95 695 80097 97 097 84585 85 585 90908 08 908
G4 0848 48 848 4421 21 421 8111 11 111 8385 85 385
G5 0011 11 011 1424 24 424 1628 28 628 3396 96 396 6452 52 452 8012 12 012
G6 442 42 442 747 47 747 795 95 795
G7 06 06 06 17 17 17 47 47 47 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10TP 11TP 13TP
DB 52117 17 117
G1 24378 78 378
G2 19074 74 074 40432 32 432
G3 70019 19 019 72678 78 678 77320 20 320 78887 87 887 79296 96 296 83965 65 965
G4 0513 13 513 1624 24 624 4163 63 163 8320 20 320
G5 0323 23 323 0771 71 771 0982 82 982 2710 10 710 6157 57 157 6704 04 704
G6 233 33 233 587 87 587 614 14 614
G7 12 12 12 38 38 38 47 47 47 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13TQ 15TQ 1TQ
DB 74507 07 507
G1 71909 09 909
G2 13971 71 971 76350 50 350
G3 03750 50 750 06649 49 649 15543 43 543 35311 11 311 68736 36 736 91812 12 812
G4 2258 58 258 3827 27 827 5632 32 632 6699 99 699
G5 2665 65 665 2980 80 980 3958 58 958 5613 13 613 7336 36 336 8984 84 984
G6 393 93 393 619 19 619 868 68 868
G7 00 00 00 08 08 08 49 49 49 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11TR 2TR 5TR
DB 05104 04 104
G1 26356 56 356
G2 45998 98 998 66484 84 484
G3 09681 81 681 58508 08 508 59174 74 174 82989 89 989 91627 27 627 93385 85 385
G4 0148 48 148 1119 19 119 3201 01 201 4823 23 823
G5 0945 45 945 5299 99 299 6015 15 015 7046 46 046 7264 64 264 9252 52 252
G6 649 49 649 813 13 813 984 84 984
G7 25 25 25 31 31 31 41 41 41 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10TS 12TS 13TS
DB 83669 69 669
G1 46822 22 822
G2 59811 11 811 96755 55 755
G3 12854 54 854 22305 05 305 41126 26 126 59988 88 988 65439 39 439 77054 54 054
G4 4697 97 697 5849 49 849 8709 09 709 9285 85 285
G5 1372 72 372 1582 82 582 1949 49 949 4696 96 696 5356 56 356 8056 56 056
G6 252 52 252 518 18 518 530 30 530
G7 05 05 05 17 17 17 24 24 24 46 46 46
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/11/2020
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

Thông Tin Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc KQXSMB

 1. Lịch mở thưởng xổ số miền bắc

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMB

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

Kinh nghiệm dự đoán xổ số miền bắc XSMB mới nhất 2020

Xổ số miền Bắc chưa bao giờ khiến mất đi sự hấp dẫn của mình, kể từ khi ra đời cho đến nay. Chơi xổ số chưa bao giờ là trò may rủi, mà hơn thế nữa nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, cân nhắc và quyết định một cách hợp lý. Có như thế thì mới mong dành được thắng lợi. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Bắc được nhiều cao thủ áp dụng.

Sai lầm phổ biến khi dự đoán xổ số miền Bắc XSMB đặc biệt

Một trong những phương pháp dự đoán khả dĩ nhất được khá nhiều người ưa thích đó là ước tính xổ số miền Bắc dàn đặc biệt được nuôi theo tuần. Sở dĩ người ta chú trọng đến kết quả đặc biệt là vì tỷ lệ ăn tiền khi trúng đề cao nhất. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 ngàn, khi trúng thưởng bạn sẽ nhận số tiền lên tới 700.000 đồng, tức là gấp 70 lần số tiền gốc mình bỏ ra. Chẳng quá khó hiểu khi bất cứ dân chơi nào cũng có mơ ước được trúng đề để gỡ gạc lại vốn.

Tuy nhiên, 90% số dân chơi lô đề nghĩ rằng chỉ cần đánh 1 con số bất kỳ thì sẽ trúng đề. Đây chính là điểm khác biệt trong suy nghĩ giữa người chơi chuyên nghiệp, và người chơi ăn may. Có không ít người đã nuôi cả tháng trời 1 số nhất định, nhưng không hề trúng thưởng. Trừ khi bạn có một mức vốn thực sự lớn thì hãy nuôi, bằng không thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm này. 

Dự đoán lô miền Bắc cặp nuôi khung 3 ngày liệu có lãi? 

Ngoài số đề ra, lô tô miền Bắc cũng là một vấn đề được đông đảo người chơi quan tâm. Phương pháp được nhiều dân chơi ưa thích nhất khi đoán lô tô đó là nuôi khung 3 ngày. Để thực hiện phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc này, người chơi phải nuôi 1 cặp số trong vòng 72 giờ liên tiếp. 

Nếu may mắn, số lô tô mà người chơi nuôi sẽ xuất hiện, lúc này cần phải chuyển sang khung khác, hoặc quay về ngày đầu tiên để chơi lại từ đầu. Theo đánh giá của các chuyên gia lô đề, phương pháp dự đoán xổ số miền bắc này cũng cần khá nhiều vốn mới có thể theo được.

Các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc chia sẻ, nếu muốn áp dụng kinh nghiệm này, người chơi tuyệt đối không được phép trượt quá 2 lần/ tháng. Theo tính toán, nếu thuận lợi thì mỗi tháng sẽ có thể lãi 20 – 30% số vốn bỏ ra.

Việc phân bổ nguồn vốn được chia theo như sau: Ngày đầu tiên đánh 10 điểm cho một số, ngày thứ hai sẽ đánh gấp 3 lần ngày thứ nhất ( tức 300 điểm ), và ngày thứ 3 sẽ đánh 100 điểm để chốt hạ. Xác suất trúng thưởng vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lên tới 80%, rất đáng để cho dân chơi áp dụng. 

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, nếu số vốn của mình không quá nhiều có thể giảm bớt lượng đầu tư. 

Những chú ý đừng bỏ qua khi chơi xổ số miền bắc XSMB

Để có thể dự đoán xổ số miền Bắc hiệu quả, bạn đừng bao giờ đợi may mắn rơi xuống đầu mình. Để có thể chơi lâu mà không bị mất tiền, hụt tiền bạn cần nắm chắc cách bắt số, phân chia nguồn tiền, những cách thống kê sử dụng khoa học xác suất. Việc kiểm tra và đối chiếu dữ liệu là nền tảng cho việc nhận ra quy luật một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên để có thể làm được điều này cần nhiều năm kinh nghiệm. 

Hy vọng với một số những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được những thông tin cơ bản cần có khi muốn dự đoán chính xác kết quả xổ số miền Bắc. Truy cập vào website của chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc bạn thành công.

Đầu trang