XSMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12QV 13QV 14QV
DB 98018 18 018
G1 47391 91 391
G2 34513 13 513 46411 11 411
G3 02594 94 594 19707 07 707 20134 34 134 31040 40 040 73795 95 795 91533 33 533
G4 1001 01 001 4034 34 034 5340 40 340 6049 49 049
G5 0915 15 915 1237 37 237 5417 17 417 7007 07 007 8701 01 701 9493 93 493
G6 078 78 078 318 18 318 672 72 672
G7 02 02 02 65 65 65 77 77 77 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/09/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10QX 13QX 1QX
DB 87082 82 082
G1 76056 56 056
G2 80203 03 203 89491 91 491
G3 10791 91 791 12192 92 192 23850 50 850 24493 93 493 57269 69 269 66130 30 130
G4 2186 86 186 3392 92 392 6448 48 448 9267 67 267
G5 0005 05 005 1667 67 667 3543 43 543 6469 69 469 7674 74 674 7842 42 842
G6 305 05 305 480 80 480 679 79 679
G7 61 61 61 66 66 66 84 84 84 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/09/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10QY 15QY 3QY
DB 97711 11 711
G1 12267 67 267
G2 16032 32 032 77137 37 137
G3 52367 67 367 72642 42 642 78487 87 487 81737 37 737 84036 36 036 89269 69 269
G4 1831 31 831 6474 74 474 7410 10 410 8361 61 361
G5 0526 26 526 1311 11 311 1620 20 620 1693 93 693 1963 63 963 6218 18 218
G6 001 01 001 151 51 151 741 41 741
G7 35 35 35 42 42 42 86 86 86 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/09/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11QZ 12QZ 14QZ
DB 87486 86 486
G1 91069 69 069
G2 14647 47 647 65300 00 300
G3 04126 26 126 49586 86 586 65897 97 897 75217 17 217 78861 61 861 79476 76 476
G4 1687 87 687 3158 58 158 3167 67 167 5488 88 488
G5 4693 93 693 5309 09 309 5874 74 874 5945 45 945 8233 33 233 9738 38 738
G6 090 90 090 384 84 384 746 46 746
G7 06 06 06 25 25 25 80 80 80 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/09/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12PA 14PA 15PA
DB 68757 57 757
G1 12181 81 181
G2 12884 84 884 13951 51 951
G3 08419 19 419 11237 37 237 28647 47 647 58511 11 511 69298 98 298 87495 95 495
G4 6564 64 564 7696 96 696 9454 54 454 9713 13 713
G5 0836 36 836 1502 02 502 2374 74 374 4747 47 747 4864 64 864 8317 17 317
G6 363 63 363 691 91 691 839 39 839
G7 21 21 21 29 29 29 35 35 35 49 49 49
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/09/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 13PB 1PB 4PB
DB 05042 42 042
G1 66900 00 900
G2 03482 82 482 31797 97 797
G3 11897 97 897 17931 31 931 26393 93 393 36521 21 521 53457 57 457 54749 49 749
G4 0057 57 057 0505 05 505 1535 35 535 7952 52 952
G5 1079 79 079 1522 22 522 6497 97 497 6887 87 887 8970 70 970 9606 06 606
G6 174 74 174 732 32 732 827 27 827
G7 06 06 06 54 54 54 61 61 61 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/09/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11PC 14PC 1PC
DB 54004 04 004
G1 72588 88 588
G2 50167 67 167 90168 68 168
G3 04989 89 989 20782 82 782 32779 79 779 44493 93 493 54543 43 543 72573 73 573
G4 2253 53 253 2513 13 513 3108 08 108 7024 24 024
G5 1253 53 253 2236 36 236 2592 92 592 7094 94 094 7713 13 713 8686 86 686
G6 322 22 322 478 78 478 586 86 586
G7 14 14 14 31 31 31 68 68 68 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/09/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12PD 14PD 1PD
DB 20290 90 290
G1 28162 62 162
G2 04541 41 541 39930 30 930
G3 12820 20 820 49798 98 798 74480 80 480 74603 03 603 79568 68 568 99474 74 474
G4 2797 97 797 6076 76 076 7212 12 212 9436 36 436
G5 0937 37 937 1688 88 688 4212 12 212 4233 33 233 5840 40 840 8930 30 930
G6 299 99 299 363 63 363 612 12 612
G7 01 01 01 23 23 23 45 45 45 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/09/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10PE 11PE 12PE
DB
G1 71985 85 985
G2 16141 41 141 43509 09 509
G3 30730 30 730 35981 81 981 58831 31 831 80153 53 153 83764 64 764 91048 48 048
G4 0914 14 914 1276 76 276 1931 31 931 7961 61 961
G5 1138 38 138 2306 06 306 3697 97 697 3873 73 873 4669 69 669 8042 42 042
G6 256 56 256 496 96 496 878 78 878
G7 28 28 28 34 34 34 60 60 60 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/09/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 13PF 15PF 1PF
DB 89582 82 582
G1 71120 20 120
G2 80529 29 529 90561 61 561
G3 24493 93 493 34640 40 640 35792 92 792 49983 83 983 73121 21 121 75011 11 011
G4 1487 87 487 1574 74 574 2359 59 359 4352 52 352
G5 2433 33 433 3240 40 240 3388 88 388 3394 94 394 3919 19 919 4554 54 554
G6 043 43 043 151 51 151 986 86 986
G7 12 12 12 32 32 32 33 33 33 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/09/2020
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

Thông Tin Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc KQXSMB

 1. Lịch mở thưởng xổ số miền bắc

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMB

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

Kinh nghiệm dự đoán xổ số miền bắc XSMB mới nhất 2020

Xổ số miền Bắc chưa bao giờ khiến mất đi sự hấp dẫn của mình, kể từ khi ra đời cho đến nay. Chơi xổ số chưa bao giờ là trò may rủi, mà hơn thế nữa nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, cân nhắc và quyết định một cách hợp lý. Có như thế thì mới mong dành được thắng lợi. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Bắc được nhiều cao thủ áp dụng.

Sai lầm phổ biến khi dự đoán xổ số miền Bắc XSMB đặc biệt

Một trong những phương pháp dự đoán khả dĩ nhất được khá nhiều người ưa thích đó là ước tính xổ số miền Bắc dàn đặc biệt được nuôi theo tuần. Sở dĩ người ta chú trọng đến kết quả đặc biệt là vì tỷ lệ ăn tiền khi trúng đề cao nhất. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 ngàn, khi trúng thưởng bạn sẽ nhận số tiền lên tới 700.000 đồng, tức là gấp 70 lần số tiền gốc mình bỏ ra. Chẳng quá khó hiểu khi bất cứ dân chơi nào cũng có mơ ước được trúng đề để gỡ gạc lại vốn.

Tuy nhiên, 90% số dân chơi lô đề nghĩ rằng chỉ cần đánh 1 con số bất kỳ thì sẽ trúng đề. Đây chính là điểm khác biệt trong suy nghĩ giữa người chơi chuyên nghiệp, và người chơi ăn may. Có không ít người đã nuôi cả tháng trời 1 số nhất định, nhưng không hề trúng thưởng. Trừ khi bạn có một mức vốn thực sự lớn thì hãy nuôi, bằng không thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm này. 

Dự đoán lô miền Bắc cặp nuôi khung 3 ngày liệu có lãi? 

Ngoài số đề ra, lô tô miền Bắc cũng là một vấn đề được đông đảo người chơi quan tâm. Phương pháp được nhiều dân chơi ưa thích nhất khi đoán lô tô đó là nuôi khung 3 ngày. Để thực hiện phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc này, người chơi phải nuôi 1 cặp số trong vòng 72 giờ liên tiếp. 

Nếu may mắn, số lô tô mà người chơi nuôi sẽ xuất hiện, lúc này cần phải chuyển sang khung khác, hoặc quay về ngày đầu tiên để chơi lại từ đầu. Theo đánh giá của các chuyên gia lô đề, phương pháp dự đoán xổ số miền bắc này cũng cần khá nhiều vốn mới có thể theo được.

Các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc chia sẻ, nếu muốn áp dụng kinh nghiệm này, người chơi tuyệt đối không được phép trượt quá 2 lần/ tháng. Theo tính toán, nếu thuận lợi thì mỗi tháng sẽ có thể lãi 20 – 30% số vốn bỏ ra.

Việc phân bổ nguồn vốn được chia theo như sau: Ngày đầu tiên đánh 10 điểm cho một số, ngày thứ hai sẽ đánh gấp 3 lần ngày thứ nhất ( tức 300 điểm ), và ngày thứ 3 sẽ đánh 100 điểm để chốt hạ. Xác suất trúng thưởng vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lên tới 80%, rất đáng để cho dân chơi áp dụng. 

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, nếu số vốn của mình không quá nhiều có thể giảm bớt lượng đầu tư. 

Những chú ý đừng bỏ qua khi chơi xổ số miền bắc XSMB

Để có thể dự đoán xổ số miền Bắc hiệu quả, bạn đừng bao giờ đợi may mắn rơi xuống đầu mình. Để có thể chơi lâu mà không bị mất tiền, hụt tiền bạn cần nắm chắc cách bắt số, phân chia nguồn tiền, những cách thống kê sử dụng khoa học xác suất. Việc kiểm tra và đối chiếu dữ liệu là nền tảng cho việc nhận ra quy luật một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên để có thể làm được điều này cần nhiều năm kinh nghiệm. 

Hy vọng với một số những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được những thông tin cơ bản cần có khi muốn dự đoán chính xác kết quả xổ số miền Bắc. Truy cập vào website của chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc bạn thành công.

Đầu trang