XSMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10UV 13UV 14UV
DB 27054 54 054
G1 73286 86 286
G2 06974 74 974 12931 31 931
G3 03153 53 153 24404 04 404 36897 97 897 49647 47 647 56497 97 497 61913 13 913
G4 2117 17 117 2950 50 950 4500 00 500 9337 37 337
G5 0007 07 007 1448 48 448 3461 61 461 9004 04 004 9222 22 222 9478 78 478
G6 194 94 194 305 05 305 931 31 931
G7 34 34 34 45 45 45 48 48 48 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10UX 12UX 2UX
DB 12950 50 950
G1 54592 92 592
G2 38897 97 897 56852 52 852
G3 11261 61 261 24295 95 295 73494 94 494 90935 35 935 91199 99 199 92200 00 200
G4 1897 97 897 5424 24 424 8545 45 545 9068 68 068
G5 0894 94 894 3054 54 054 3395 95 395 3660 60 660 5151 51 151 6815 15 815
G6 226 26 226 692 92 692 814 14 814
G7 10 10 10 26 26 26 44 44 44 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 11UY 3UY 4UY
DB 16363 63 363
G1 07856 56 856
G2 30685 85 685 50833 33 833
G3 14626 26 626 46952 52 952 69588 88 588 72740 40 740 79031 31 031 83465 65 465
G4 5138 38 138 6272 72 272 7499 99 499 7784 84 784
G5 2128 28 128 3016 16 016 3033 33 033 3969 69 969 5697 97 697 7432 32 432
G6 409 09 409 415 15 415 902 02 902
G7 26 26 26 33 33 33 64 64 64 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11UZ 13UZ 14UZ
DB 61681 81 681
G1 08876 76 876
G2 07975 75 975 44011 11 011
G3 27038 38 038 47125 25 125 53949 49 949 77941 41 941 83041 41 041 90667 67 667
G4 1272 72 272 1890 90 890 5397 97 397 9317 17 317
G5 0459 59 459 2231 31 231 3339 39 339 3407 07 407 7501 01 501 9944 44 944
G6 097 97 097 602 02 602 681 81 681
G7 20 20 20 34 34 34 53 53 53 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11TA 12TA 14TA
DB 45776 76 776
G1 48389 89 389
G2 24474 74 474 51239 39 239
G3 03031 31 031 14960 60 960 62596 96 596 76854 54 854 94319 19 319 96888 88 888
G4 1937 37 937 2514 14 514 4376 76 376 8133 33 133
G5 0059 59 059 0261 61 261 1121 21 121 2998 98 998 4489 89 489 7162 62 162
G6 166 66 166 436 36 436 477 77 477
G7 22 22 22 47 47 47 71 71 71 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 14TB 2TB 3TB
DB 08528 28 528
G1 69066 66 066
G2 18326 26 326 88086 86 086
G3 12053 53 053 17647 47 647 18299 99 299 25200 00 200 42049 49 049 52540 40 540
G4 0835 35 835 7698 98 698 7990 90 990 9033 33 033
G5 0906 06 906 2270 70 270 4787 87 787 5082 82 082 5139 39 139 6102 02 102
G6 462 62 462 858 58 858 963 63 963
G7 20 20 20 42 42 42 62 62 62 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10TC 13TC 15TC
DB 09945 45 945
G1 82418 18 418
G2 42350 50 350 86213 13 213
G3 03826 26 826 48935 35 935 49505 05 505 56499 99 499 69986 86 986 94720 20 720
G4 2404 04 404 4286 86 286 7475 75 475 9489 89 489
G5 0697 97 697 1012 12 012 1212 12 212 2901 01 901 4501 01 501 5487 87 487
G6 471 71 471 474 74 474 956 56 956
G7 18 18 18 26 26 26 29 29 29 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12TD 13TD 14TD
DB 46551 51 551
G1 98348 48 348
G2 24426 26 426 38049 49 049
G3 20309 09 309 21341 41 341 75953 53 953 78983 83 983 81196 96 196 99948 48 948
G4 2059 59 059 3766 66 766 7895 95 895 8926 26 926
G5 0888 88 888 1970 70 970 3245 45 245 3479 79 479 4286 86 286 6103 03 103
G6 202 02 202 921 21 921 948 48 948
G7 40 40 40 47 47 47 74 74 74 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10TE 13TE 14TE
DB 24835 35 835
G1 15602 02 602
G2 56474 74 474 81046 46 046
G3 03511 11 511 06129 29 129 17835 35 835 33526 26 526 75077 77 077 76014 14 014
G4 3780 80 780 4362 62 362 7344 44 344 7732 32 732
G5 0987 87 987 1333 33 333 1725 25 725 1994 94 994 2790 90 790 8133 33 133
G6 371 71 371 520 20 520 647 47 647
G7 01 01 01 18 18 18 33 33 33 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10TF 14TF 2TF
DB 92041 41 041
G1 40510 10 510
G2 09509 09 509 91382 82 382
G3 19773 73 773 42146 46 146 60338 38 338 70748 48 748 75478 78 478 85700 00 700
G4 0430 30 430 0955 55 955 3283 83 283 9657 57 657
G5 0910 10 910 1142 42 142 1974 74 974 2055 55 055 6030 30 030 7992 92 992
G6 190 90 190 303 03 303 887 87 887
G7 19 19 19 38 38 38 54 54 54 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/12/2020
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

Thông Tin Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc KQXSMB

 1. Lịch mở thưởng xổ số miền bắc

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMB

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

Kinh nghiệm dự đoán xổ số miền bắc XSMB mới nhất 2020

Xổ số miền Bắc chưa bao giờ khiến mất đi sự hấp dẫn của mình, kể từ khi ra đời cho đến nay. Chơi xổ số chưa bao giờ là trò may rủi, mà hơn thế nữa nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, cân nhắc và quyết định một cách hợp lý. Có như thế thì mới mong dành được thắng lợi. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Bắc được nhiều cao thủ áp dụng.

Sai lầm phổ biến khi dự đoán xổ số miền Bắc XSMB đặc biệt

Một trong những phương pháp dự đoán khả dĩ nhất được khá nhiều người ưa thích đó là ước tính xổ số miền Bắc dàn đặc biệt được nuôi theo tuần. Sở dĩ người ta chú trọng đến kết quả đặc biệt là vì tỷ lệ ăn tiền khi trúng đề cao nhất. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 ngàn, khi trúng thưởng bạn sẽ nhận số tiền lên tới 700.000 đồng, tức là gấp 70 lần số tiền gốc mình bỏ ra. Chẳng quá khó hiểu khi bất cứ dân chơi nào cũng có mơ ước được trúng đề để gỡ gạc lại vốn.

Tuy nhiên, 90% số dân chơi lô đề nghĩ rằng chỉ cần đánh 1 con số bất kỳ thì sẽ trúng đề. Đây chính là điểm khác biệt trong suy nghĩ giữa người chơi chuyên nghiệp, và người chơi ăn may. Có không ít người đã nuôi cả tháng trời 1 số nhất định, nhưng không hề trúng thưởng. Trừ khi bạn có một mức vốn thực sự lớn thì hãy nuôi, bằng không thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm này. 

Dự đoán lô miền Bắc cặp nuôi khung 3 ngày liệu có lãi? 

Ngoài số đề ra, lô tô miền Bắc cũng là một vấn đề được đông đảo người chơi quan tâm. Phương pháp được nhiều dân chơi ưa thích nhất khi đoán lô tô đó là nuôi khung 3 ngày. Để thực hiện phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc này, người chơi phải nuôi 1 cặp số trong vòng 72 giờ liên tiếp. 

Nếu may mắn, số lô tô mà người chơi nuôi sẽ xuất hiện, lúc này cần phải chuyển sang khung khác, hoặc quay về ngày đầu tiên để chơi lại từ đầu. Theo đánh giá của các chuyên gia lô đề, phương pháp dự đoán xổ số miền bắc này cũng cần khá nhiều vốn mới có thể theo được.

Các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc chia sẻ, nếu muốn áp dụng kinh nghiệm này, người chơi tuyệt đối không được phép trượt quá 2 lần/ tháng. Theo tính toán, nếu thuận lợi thì mỗi tháng sẽ có thể lãi 20 – 30% số vốn bỏ ra.

Việc phân bổ nguồn vốn được chia theo như sau: Ngày đầu tiên đánh 10 điểm cho một số, ngày thứ hai sẽ đánh gấp 3 lần ngày thứ nhất ( tức 300 điểm ), và ngày thứ 3 sẽ đánh 100 điểm để chốt hạ. Xác suất trúng thưởng vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lên tới 80%, rất đáng để cho dân chơi áp dụng. 

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, nếu số vốn của mình không quá nhiều có thể giảm bớt lượng đầu tư. 

Những chú ý đừng bỏ qua khi chơi xổ số miền bắc XSMB

Để có thể dự đoán xổ số miền Bắc hiệu quả, bạn đừng bao giờ đợi may mắn rơi xuống đầu mình. Để có thể chơi lâu mà không bị mất tiền, hụt tiền bạn cần nắm chắc cách bắt số, phân chia nguồn tiền, những cách thống kê sử dụng khoa học xác suất. Việc kiểm tra và đối chiếu dữ liệu là nền tảng cho việc nhận ra quy luật một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên để có thể làm được điều này cần nhiều năm kinh nghiệm. 

Hy vọng với một số những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được những thông tin cơ bản cần có khi muốn dự đoán chính xác kết quả xổ số miền Bắc. Truy cập vào website của chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc bạn thành công.

Đầu trang