XSMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13SQ 15SQ 3SQ
DB 37874 74 874
G1 19947 47 947
G2 17462 62 462 43759 59 759
G3 06073 73 073 07564 64 564 16492 92 492 40610 10 610 84073 73 073 87118 18 118
G4 0120 20 120 2169 69 169 2369 69 369 4058 58 058
G5 3494 94 494 5804 04 804 5842 42 842 7280 80 280 7751 51 751 8235 35 235
G6 018 18 018 096 96 096 833 33 833
G7 62 62 62 71 71 71 86 86 86 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11SR 12SR 6SR
DB 20047 47 047
G1 89458 58 458
G2 25831 31 831 47637 37 637
G3 34659 59 659 43882 82 882 55840 40 840 56560 60 560 63693 93 693 70998 98 998
G4 0021 21 021 0424 24 424 2445 45 445 7541 41 541
G5 4124 24 124 4248 48 248 5562 62 562 7873 73 873 8986 86 986 9878 78 878
G6 389 89 389 470 70 470 769 69 769
G7 03 03 03 08 08 08 72 72 72 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 13ST 14ST 2ST
DB 46411 11 411
G1 72709 09 709
G2 03947 47 947 26921 21 921
G3 20277 77 277 29491 91 491 64528 28 528 78644 44 644 79056 56 056 97433 33 433
G4 1996 96 996 5737 37 737 6412 12 412 7204 04 204
G5 0821 21 821 2614 14 614 4326 26 326 4387 87 387 7451 51 451 9068 68 068
G6 029 29 029 466 66 466 827 27 827
G7 15 15 15 38 38 38 57 57 57 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 14SU 15SU 1SU
DB 00356 56 356
G1 90783 83 783
G2 40070 70 070 72208 08 208
G3 16787 87 787 28026 26 026 39461 61 461 44812 12 812 50863 63 863 86087 87 087
G4 0950 50 950 4301 01 301 5863 63 863 6816 16 816
G5 1488 88 488 4744 44 744 5195 95 195 6439 39 439 6832 32 832 9143 43 143
G6 004 04 004 758 58 758 980 80 980
G7 17 17 17 48 48 48 67 67 67 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10SV 11SV 12SV
DB 44571 71 571
G1 02894 94 894
G2 57593 93 593 63559 59 559
G3 09164 64 164 38444 44 444 46685 85 685 58707 07 707 74801 01 801 86504 04 504
G4 0046 46 046 1872 72 872 8372 72 372 8399 99 399
G5 0127 27 127 1532 32 532 2643 43 643 3068 68 068 7471 71 471 8568 68 568
G6 126 26 126 330 30 330 472 72 472
G7 10 10 10 26 26 26 65 65 65 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12SX 14SX 15SX
DB 96225 25 225
G1 12416 16 416
G2 70895 95 895 88289 89 289
G3 06198 98 198 29410 10 410 31034 34 034 34667 67 667 58540 40 540 96487 87 487
G4 1517 17 517 1632 32 632 3911 11 911 9184 84 184
G5 0169 69 169 2845 45 845 4805 05 805 6495 95 495 7416 16 416 7630 30 630
G6 148 48 148 248 48 248 899 99 899
G7 44 44 44 67 67 67 80 80 80 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10SY 12SY 14SY
DB 16921 21 921
G1 25081 81 081
G2 45353 53 353 75450 50 450
G3 12918 18 918 44417 17 417 55311 11 311 55453 53 453 83486 86 486 92270 70 270
G4 2151 51 151 2898 98 898 7172 72 172 8653 53 653
G5 1025 25 025 1391 91 391 1497 97 497 3557 57 557 7488 88 488 8536 36 536
G6 056 56 056 235 35 235 774 74 774
G7 01 01 01 38 38 38 60 60 60 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10SZ 13SZ 1SZ
DB 53818 18 818
G1 63246 46 246
G2 06381 81 381 34137 37 137
G3 07170 70 170 13527 27 527 40142 42 142 65599 99 599 74076 76 076 87238 38 238
G4 0345 45 345 2115 15 115 4234 34 234 4380 80 380
G5 0632 32 632 3569 69 569 5704 04 704 6392 92 392 9541 41 541 9912 12 912
G6 034 34 034 112 12 112 130 30 130
G7 00 00 00 24 24 24 57 57 57 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11RA 1RA 3RA
DB 32461 61 461
G1 86683 83 683
G2 23097 97 097 23669 69 669
G3 08009 09 009 11909 09 909 24040 40 040 34290 90 290 70970 70 970 84388 88 388
G4 4163 63 163 7479 79 479 8148 48 148 9648 48 648
G5 1754 54 754 2772 72 772 3949 49 949 4784 84 784 8199 99 199 9927 27 927
G6 102 02 102 809 09 809 927 27 927
G7 13 13 13 68 68 68 73 73 73 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 12RB 15RB 2RB
DB 97059 59 059
G1 75778 78 778
G2 32668 68 668 45173 73 173
G3 36694 94 694 70353 53 353 71338 38 338 78156 56 156 80690 90 690 93702 02 702
G4 2189 89 189 5765 65 765 8282 82 282 9274 74 274
G5 1735 35 735 2483 83 483 5563 63 563 6101 01 101 7093 93 093 9933 33 933
G6 326 26 326 493 93 493 907 07 907
G7 48 48 48 66 66 66 77 77 77 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 31/10/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc KQXSMB

 1. Lịch mở thưởng xổ số miền bắc

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMB

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

Kinh nghiệm dự đoán xổ số miền bắc XSMB mới nhất 2020

Xổ số miền Bắc chưa bao giờ khiến mất đi sự hấp dẫn của mình, kể từ khi ra đời cho đến nay. Chơi xổ số chưa bao giờ là trò may rủi, mà hơn thế nữa nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, cân nhắc và quyết định một cách hợp lý. Có như thế thì mới mong dành được thắng lợi. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Bắc được nhiều cao thủ áp dụng.

Sai lầm phổ biến khi dự đoán xổ số miền Bắc XSMB đặc biệt

Một trong những phương pháp dự đoán khả dĩ nhất được khá nhiều người ưa thích đó là ước tính xổ số miền Bắc dàn đặc biệt được nuôi theo tuần. Sở dĩ người ta chú trọng đến kết quả đặc biệt là vì tỷ lệ ăn tiền khi trúng đề cao nhất. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 ngàn, khi trúng thưởng bạn sẽ nhận số tiền lên tới 700.000 đồng, tức là gấp 70 lần số tiền gốc mình bỏ ra. Chẳng quá khó hiểu khi bất cứ dân chơi nào cũng có mơ ước được trúng đề để gỡ gạc lại vốn.

Tuy nhiên, 90% số dân chơi lô đề nghĩ rằng chỉ cần đánh 1 con số bất kỳ thì sẽ trúng đề. Đây chính là điểm khác biệt trong suy nghĩ giữa người chơi chuyên nghiệp, và người chơi ăn may. Có không ít người đã nuôi cả tháng trời 1 số nhất định, nhưng không hề trúng thưởng. Trừ khi bạn có một mức vốn thực sự lớn thì hãy nuôi, bằng không thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm này. 

Dự đoán lô miền Bắc cặp nuôi khung 3 ngày liệu có lãi? 

Ngoài số đề ra, lô tô miền Bắc cũng là một vấn đề được đông đảo người chơi quan tâm. Phương pháp được nhiều dân chơi ưa thích nhất khi đoán lô tô đó là nuôi khung 3 ngày. Để thực hiện phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc này, người chơi phải nuôi 1 cặp số trong vòng 72 giờ liên tiếp. 

Nếu may mắn, số lô tô mà người chơi nuôi sẽ xuất hiện, lúc này cần phải chuyển sang khung khác, hoặc quay về ngày đầu tiên để chơi lại từ đầu. Theo đánh giá của các chuyên gia lô đề, phương pháp dự đoán xổ số miền bắc này cũng cần khá nhiều vốn mới có thể theo được.

Các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc chia sẻ, nếu muốn áp dụng kinh nghiệm này, người chơi tuyệt đối không được phép trượt quá 2 lần/ tháng. Theo tính toán, nếu thuận lợi thì mỗi tháng sẽ có thể lãi 20 – 30% số vốn bỏ ra.

Việc phân bổ nguồn vốn được chia theo như sau: Ngày đầu tiên đánh 10 điểm cho một số, ngày thứ hai sẽ đánh gấp 3 lần ngày thứ nhất ( tức 300 điểm ), và ngày thứ 3 sẽ đánh 100 điểm để chốt hạ. Xác suất trúng thưởng vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lên tới 80%, rất đáng để cho dân chơi áp dụng. 

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, nếu số vốn của mình không quá nhiều có thể giảm bớt lượng đầu tư. 

Những chú ý đừng bỏ qua khi chơi xổ số miền bắc XSMB

Để có thể dự đoán xổ số miền Bắc hiệu quả, bạn đừng bao giờ đợi may mắn rơi xuống đầu mình. Để có thể chơi lâu mà không bị mất tiền, hụt tiền bạn cần nắm chắc cách bắt số, phân chia nguồn tiền, những cách thống kê sử dụng khoa học xác suất. Việc kiểm tra và đối chiếu dữ liệu là nền tảng cho việc nhận ra quy luật một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên để có thể làm được điều này cần nhiều năm kinh nghiệm. 

Hy vọng với một số những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được những thông tin cơ bản cần có khi muốn dự đoán chính xác kết quả xổ số miền Bắc. Truy cập vào website của chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc bạn thành công.

Đầu trang