XSMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10VX 11VX 14VX
DB 09854 54 854
G1 15562 62 562
G2 15681 81 681 28845 45 845
G3 21044 44 044 39798 98 798 44614 14 614 52457 57 457 56370 70 370 84466 66 466
G4 4489 89 489 5987 87 987 6288 88 288 7646 46 646
G5 0871 71 871 3518 18 518 3749 49 749 4814 14 814 8784 84 784 9809 09 809
G6 040 40 040 284 84 284 841 41 841
G7 15 15 15 34 34 34 62 62 62 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 15VY 3VY 5VY
DB 90402 02 402
G1 75947 47 947
G2 44677 77 677 74911 11 911
G3 00881 81 881 21480 80 480 59071 71 071 73443 43 443 88629 29 629 97489 89 489
G4 2119 19 119 2510 10 510 4621 21 621 6853 53 853
G5 3419 19 419 6096 96 096 6129 29 129 7445 45 445 9127 27 127 9897 97 897
G6 040 40 040 049 49 049 467 67 467
G7 08 08 08 12 12 12 32 32 32 46 46 46
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 12VZ 3VZ 5VZ
DB 19376 76 376
G1 05036 36 036
G2 31276 76 276 43342 42 342
G3 07354 54 354 12554 54 554 13368 68 368 49547 47 547 86804 04 804 90617 17 617
G4 4737 37 737 5214 14 214 7623 23 623 9688 88 688
G5 0265 65 265 2430 30 430 2704 04 704 3885 85 885 3998 98 998 9596 96 596
G6 166 66 166 198 98 198 257 57 257
G7 09 09 09 24 24 24 70 70 70 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10UA 12UA 13UA
DB 42988 88 988
G1 92795 95 795
G2 19046 46 046 79580 80 580
G3 11171 71 171 46875 75 875 73614 14 614 87526 26 526 92979 79 979 96595 95 595
G4 0809 09 809 5509 09 509 5921 21 921 7434 34 434
G5 1512 12 512 3716 16 716 3814 14 814 4143 43 143 8088 88 088 9851 51 851
G6 797 97 797 880 80 880 927 27 927
G7 14 14 14 39 39 39 63 63 63 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10UB 12UB 1UB
DB 43132 32 132
G1 27110 10 110
G2 90752 52 752 95760 60 760
G3 18868 68 868 51171 71 171 53041 41 041 78424 24 424 88054 54 054 95706 06 706
G4 0372 72 372 0840 40 840 9587 87 587 9618 18 618
G5 0060 60 060 3728 28 728 4514 14 514 4852 52 852 5704 04 704 8855 55 855
G6 131 31 131 493 93 493 597 97 597
G7 16 16 16 25 25 25 59 59 59 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11UC 12UC 13UC
DB 20681 81 681
G1 89427 27 427
G2 32886 86 886 74910 10 910
G3 03204 04 204 14732 32 732 46106 06 106 78936 36 936 81595 95 595 82919 19 919
G4 5855 55 855 6502 02 502 7283 83 283 7613 13 613
G5 0496 96 496 1430 30 430 3855 55 855 4451 51 451 4778 78 778 9023 23 023
G6 057 57 057 083 83 083 567 67 567
G7 12 12 12 19 19 19 29 29 29 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/01/2021
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10UD 11UD 1UD
DB 78885 85 885
G1 61981 81 981
G2 32168 68 168 74990 90 990
G3 22866 66 866 39539 39 539 43037 37 037 52955 55 955 82586 86 586 93657 57 657
G4 1426 26 426 5333 33 333 9023 23 023 9925 25 925
G5 1675 75 675 4289 89 289 4487 87 487 5377 77 377 6576 76 576 7039 39 039
G6 145 45 145 210 10 210 565 65 565
G7 08 08 08 11 11 11 14 14 14 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 31/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13UE 17UE 19UE
DB 42050 50 050
G1 71602 02 602
G2 14507 07 507 46241 41 241
G3 38732 32 732 54004 04 004 64804 04 804 74322 22 322 78836 36 836 98669 69 669
G4 0361 61 361 7045 45 045 7208 08 208 9902 02 902
G5 1677 77 677 3257 57 257 3405 05 405 4746 46 746 7016 16 016 9524 24 524
G6 030 30 030 607 07 607 710 10 710
G7 00 00 00 08 08 08 11 11 11 69 69 69
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/01/2021
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 12UF 13UF 14UF
DB 57905 05 905
G1 52634 34 634
G2 35303 03 303 59730 30 730
G3 30386 86 386 49658 58 658 51127 27 127 54982 82 982 70941 41 941 91459 59 459
G4 1979 79 979 4468 68 468 4548 48 548 9722 22 722
G5 4076 76 076 4492 92 492 5630 30 630 8964 64 964 9300 00 300 9597 97 597
G6 325 25 325 491 91 491 933 33 933
G7 12 12 12 35 35 35 77 77 77 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 31/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 1UG 2UG 3UG
DB 63111 11 111
G1 97528 28 528
G2 14050 50 050 50982 82 982
G3 10317 17 317 11417 17 417 26541 41 541 69821 21 821 74802 02 802 90281 81 281
G4 3565 65 565 4779 79 779 8546 46 546 9985 85 985
G5 3429 29 429 3702 02 702 3910 10 910 5600 00 600 6912 12 912 7187 87 187
G6 107 07 107 432 32 432 921 21 921
G7 06 06 06 17 17 17 39 39 39 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/12/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc KQXSMB

 1. Lịch mở thưởng xổ số miền bắc

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMB

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

Kinh nghiệm dự đoán xổ số miền bắc XSMB mới nhất 2020

Xổ số miền Bắc chưa bao giờ khiến mất đi sự hấp dẫn của mình, kể từ khi ra đời cho đến nay. Chơi xổ số chưa bao giờ là trò may rủi, mà hơn thế nữa nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, cân nhắc và quyết định một cách hợp lý. Có như thế thì mới mong dành được thắng lợi. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Bắc được nhiều cao thủ áp dụng.

Sai lầm phổ biến khi dự đoán xổ số miền Bắc XSMB đặc biệt

Một trong những phương pháp dự đoán khả dĩ nhất được khá nhiều người ưa thích đó là ước tính xổ số miền Bắc dàn đặc biệt được nuôi theo tuần. Sở dĩ người ta chú trọng đến kết quả đặc biệt là vì tỷ lệ ăn tiền khi trúng đề cao nhất. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 ngàn, khi trúng thưởng bạn sẽ nhận số tiền lên tới 700.000 đồng, tức là gấp 70 lần số tiền gốc mình bỏ ra. Chẳng quá khó hiểu khi bất cứ dân chơi nào cũng có mơ ước được trúng đề để gỡ gạc lại vốn.

Tuy nhiên, 90% số dân chơi lô đề nghĩ rằng chỉ cần đánh 1 con số bất kỳ thì sẽ trúng đề. Đây chính là điểm khác biệt trong suy nghĩ giữa người chơi chuyên nghiệp, và người chơi ăn may. Có không ít người đã nuôi cả tháng trời 1 số nhất định, nhưng không hề trúng thưởng. Trừ khi bạn có một mức vốn thực sự lớn thì hãy nuôi, bằng không thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm này. 

Dự đoán lô miền Bắc cặp nuôi khung 3 ngày liệu có lãi? 

Ngoài số đề ra, lô tô miền Bắc cũng là một vấn đề được đông đảo người chơi quan tâm. Phương pháp được nhiều dân chơi ưa thích nhất khi đoán lô tô đó là nuôi khung 3 ngày. Để thực hiện phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc này, người chơi phải nuôi 1 cặp số trong vòng 72 giờ liên tiếp. 

Nếu may mắn, số lô tô mà người chơi nuôi sẽ xuất hiện, lúc này cần phải chuyển sang khung khác, hoặc quay về ngày đầu tiên để chơi lại từ đầu. Theo đánh giá của các chuyên gia lô đề, phương pháp dự đoán xổ số miền bắc này cũng cần khá nhiều vốn mới có thể theo được.

Các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc chia sẻ, nếu muốn áp dụng kinh nghiệm này, người chơi tuyệt đối không được phép trượt quá 2 lần/ tháng. Theo tính toán, nếu thuận lợi thì mỗi tháng sẽ có thể lãi 20 – 30% số vốn bỏ ra.

Việc phân bổ nguồn vốn được chia theo như sau: Ngày đầu tiên đánh 10 điểm cho một số, ngày thứ hai sẽ đánh gấp 3 lần ngày thứ nhất ( tức 300 điểm ), và ngày thứ 3 sẽ đánh 100 điểm để chốt hạ. Xác suất trúng thưởng vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lên tới 80%, rất đáng để cho dân chơi áp dụng. 

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, nếu số vốn của mình không quá nhiều có thể giảm bớt lượng đầu tư. 

Những chú ý đừng bỏ qua khi chơi xổ số miền bắc XSMB

Để có thể dự đoán xổ số miền Bắc hiệu quả, bạn đừng bao giờ đợi may mắn rơi xuống đầu mình. Để có thể chơi lâu mà không bị mất tiền, hụt tiền bạn cần nắm chắc cách bắt số, phân chia nguồn tiền, những cách thống kê sử dụng khoa học xác suất. Việc kiểm tra và đối chiếu dữ liệu là nền tảng cho việc nhận ra quy luật một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên để có thể làm được điều này cần nhiều năm kinh nghiệm. 

Hy vọng với một số những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được những thông tin cơ bản cần có khi muốn dự đoán chính xác kết quả xổ số miền Bắc. Truy cập vào website của chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc bạn thành công.

Đầu trang