XSMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10GK 7GK 9GK
DB 33963 63 963
G1 33143 43 143
G2 79746 46 746 86475 75 475
G3 13165 65 165 33683 83 683 41171 71 171 50445 45 445 67807 07 807 76267 67 267
G4 1077 77 077 2371 71 371 6672 72 672 7174 74 174
G5 1742 42 742 3328 28 328 4104 04 104 4445 45 445 7446 46 446 8793 93 793
G6 124 24 124 178 78 178 981 81 981
G7 12 12 12 15 15 15 44 44 44 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 2GL 5GL 6GL
DB 12795 95 795
G1 32463 63 463
G2 24668 68 668 25372 72 372
G3 00003 03 003 38626 26 626 41720 20 720 45237 37 237 75964 64 964 85085 85 085
G4 0777 77 777 7911 11 911 8121 21 121 8388 88 388
G5 2421 21 421 2572 72 572 6702 02 702 6781 81 781 6942 42 942 8688 88 688
G6 055 55 055 448 48 448 533 33 533
G7 17 17 17 39 39 39 50 50 50 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10GM 15GM 6GM
DB 35009 09 009
G1 75293 93 293
G2 07897 97 897 24629 29 629
G3 03576 76 576 45024 24 024 45761 61 761 56580 80 580 59952 52 952 94542 42 542
G4 1844 44 844 3712 12 712 7518 18 518 9142 42 142
G5 0685 85 685 5133 33 133 5468 68 468 7500 00 500 7961 61 961 9046 46 046
G6 327 27 327 388 88 388 625 25 625
G7 22 22 22 33 33 33 35 35 35 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12GN 2GN 8GN
DB 02419 19 419
G1 49825 25 825
G2 45280 80 280 80176 76 176
G3 35548 48 548 45699 99 699 75055 55 055 75764 64 764 77394 94 394 84866 66 866
G4 0668 68 668 1792 92 792 6805 05 805 6836 36 836
G5 1149 49 149 1500 00 500 5016 16 016 5095 95 095 5381 81 381 6339 39 339
G6 553 53 553 565 65 565 665 65 665
G7 43 43 43 73 73 73 95 95 95 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10GP 12GP 14GP
DB 32765 65 765
G1 48805 05 805
G2 16309 09 309 42980 80 980
G3 10216 16 216 13051 51 051 51276 76 276 70554 54 554 87948 48 948 90746 46 746
G4 0842 42 842 4374 74 374 6602 02 602 7202 02 202
G5 1034 34 034 2609 09 609 3280 80 280 6116 16 116 6489 89 489 7370 70 370
G6 436 36 436 552 52 552 594 94 594
G7 22 22 22 44 44 44 59 59 59 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 12GQ 1GQ 2GQ
DB 71770 70 770
G1 50898 98 898
G2 69799 99 799 71237 37 237
G3 12261 61 261 44048 48 048 73695 95 695 84738 38 738 97203 03 203 98825 25 825
G4 2713 13 713 4834 34 834 6500 00 500 8904 04 904
G5 1105 05 105 2722 22 722 3703 03 703 5158 58 158 7922 22 922 9125 25 125
G6 341 41 341 619 19 619 844 44 844
G7 02 02 02 25 25 25 75 75 75 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 14GR 3GR 9GR
DB 67241 41 241
G1 56017 17 017
G2 65457 57 457 77028 28 028
G3 23957 57 957 26148 48 148 26855 55 855 69459 59 459 76907 07 907 87154 54 154
G4 3704 04 704 5913 13 913 6079 79 079 9223 23 223
G5 0403 03 403 0874 74 874 1610 10 610 1874 74 874 2328 28 328 5668 68 668
G6 645 45 645 907 07 907 959 59 959
G7 42 42 42 67 67 67 86 86 86 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12GS 6GS 8GS
DB 83382 82 382
G1 20244 44 244
G2 08910 10 910 47001 01 001
G3 03936 36 936 06413 13 413 29556 56 556 32683 83 683 37934 34 934 81625 25 625
G4 1120 20 120 2471 71 471 3402 02 402 6427 27 427
G5 0966 66 966 3660 60 660 4191 91 191 6017 17 017 6511 11 511 6992 92 992
G6 124 24 124 716 16 716 785 85 785
G7 08 08 08 16 16 16 78 78 78 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 11GT 12GT 1GT
DB 03336 36 336
G1 87945 45 945
G2 51794 94 794 97226 26 226
G3 15916 16 916 51130 30 130 64543 43 543 85086 86 086 86584 84 584 91068 68 068
G4 2772 72 772 6143 43 143 7435 35 435 8731 31 731
G5 5445 45 445 6374 74 374 6429 29 429 6826 26 826 8420 20 420 9041 41 041
G6 013 13 013 613 13 613 673 73 673
G7 15 15 15 25 25 25 36 36 36 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/05/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 3GU 5GU 9GU
DB 56872 72 872
G1 45029 29 029
G2 35063 63 063 71698 98 698
G3 31542 42 542 34393 93 393 60793 93 793 69422 22 422 76710 10 710 85203 03 203
G4 1537 37 537 4393 93 393 6871 71 871 9598 98 598
G5 0608 08 608 0722 22 722 6880 80 880 7337 37 337 9061 61 061 9988 88 988
G6 426 26 426 471 71 471 950 50 950
G7 20 20 20 25 25 25 37 37 37 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/05/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/05/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc KQXSMB

 1. Lịch mở thưởng xổ số miền bắc

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMB

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

Kinh nghiệm dự đoán xổ số miền bắc XSMB mới nhất 2020

Xổ số miền Bắc chưa bao giờ khiến mất đi sự hấp dẫn của mình, kể từ khi ra đời cho đến nay. Chơi xổ số chưa bao giờ là trò may rủi, mà hơn thế nữa nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, cân nhắc và quyết định một cách hợp lý. Có như thế thì mới mong dành được thắng lợi. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Bắc được nhiều cao thủ áp dụng.

Sai lầm phổ biến khi dự đoán xổ số miền Bắc XSMB đặc biệt

Một trong những phương pháp dự đoán khả dĩ nhất được khá nhiều người ưa thích đó là ước tính xổ số miền Bắc dàn đặc biệt được nuôi theo tuần. Sở dĩ người ta chú trọng đến kết quả đặc biệt là vì tỷ lệ ăn tiền khi trúng đề cao nhất. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 ngàn, khi trúng thưởng bạn sẽ nhận số tiền lên tới 700.000 đồng, tức là gấp 70 lần số tiền gốc mình bỏ ra. Chẳng quá khó hiểu khi bất cứ dân chơi nào cũng có mơ ước được trúng đề để gỡ gạc lại vốn.

Tuy nhiên, 90% số dân chơi lô đề nghĩ rằng chỉ cần đánh 1 con số bất kỳ thì sẽ trúng đề. Đây chính là điểm khác biệt trong suy nghĩ giữa người chơi chuyên nghiệp, và người chơi ăn may. Có không ít người đã nuôi cả tháng trời 1 số nhất định, nhưng không hề trúng thưởng. Trừ khi bạn có một mức vốn thực sự lớn thì hãy nuôi, bằng không thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm này. 

Dự đoán lô miền Bắc cặp nuôi khung 3 ngày liệu có lãi? 

Ngoài số đề ra, lô tô miền Bắc cũng là một vấn đề được đông đảo người chơi quan tâm. Phương pháp được nhiều dân chơi ưa thích nhất khi đoán lô tô đó là nuôi khung 3 ngày. Để thực hiện phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc này, người chơi phải nuôi 1 cặp số trong vòng 72 giờ liên tiếp. 

Nếu may mắn, số lô tô mà người chơi nuôi sẽ xuất hiện, lúc này cần phải chuyển sang khung khác, hoặc quay về ngày đầu tiên để chơi lại từ đầu. Theo đánh giá của các chuyên gia lô đề, phương pháp dự đoán xổ số miền bắc này cũng cần khá nhiều vốn mới có thể theo được.

Các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc chia sẻ, nếu muốn áp dụng kinh nghiệm này, người chơi tuyệt đối không được phép trượt quá 2 lần/ tháng. Theo tính toán, nếu thuận lợi thì mỗi tháng sẽ có thể lãi 20 – 30% số vốn bỏ ra.

Việc phân bổ nguồn vốn được chia theo như sau: Ngày đầu tiên đánh 10 điểm cho một số, ngày thứ hai sẽ đánh gấp 3 lần ngày thứ nhất ( tức 300 điểm ), và ngày thứ 3 sẽ đánh 100 điểm để chốt hạ. Xác suất trúng thưởng vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lên tới 80%, rất đáng để cho dân chơi áp dụng. 

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, nếu số vốn của mình không quá nhiều có thể giảm bớt lượng đầu tư. 

Những chú ý đừng bỏ qua khi chơi xổ số miền bắc XSMB

Để có thể dự đoán xổ số miền Bắc hiệu quả, bạn đừng bao giờ đợi may mắn rơi xuống đầu mình. Để có thể chơi lâu mà không bị mất tiền, hụt tiền bạn cần nắm chắc cách bắt số, phân chia nguồn tiền, những cách thống kê sử dụng khoa học xác suất. Việc kiểm tra và đối chiếu dữ liệu là nền tảng cho việc nhận ra quy luật một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên để có thể làm được điều này cần nhiều năm kinh nghiệm. 

Hy vọng với một số những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được những thông tin cơ bản cần có khi muốn dự đoán chính xác kết quả xổ số miền Bắc. Truy cập vào website của chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc bạn thành công.

Đầu trang