XSMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10RX 12RX 15RX
DB 62428 28 428
G1 42840 40 840
G2 13867 67 867 38422 22 422
G3 43529 29 529 47034 34 034 87100 00 100 95247 47 247 95413 13 413 98334 34 334
G4 0179 79 179 5760 60 760 5812 12 812 6915 15 915
G5 2051 51 051 2805 05 805 3018 18 018 6012 12 012 6857 57 857 7802 02 802
G6 385 85 385 480 80 480 556 56 556
G7 26 26 26 33 33 33 50 50 50 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10RY 14RY 2RY
DB 77616 16 616
G1 85409 09 409
G2 19062 62 062 37819 19 819
G3 08017 17 017 14642 42 642 48176 76 176 67126 26 126 79504 04 504 89916 16 916
G4 3235 35 235 6995 95 995 9403 03 403 9996 96 996
G5 0825 25 825 1082 82 082 2791 91 791 3027 27 027 4205 05 205 8613 13 613
G6 260 60 260 326 26 326 650 50 650
G7 14 14 14 38 38 38 62 62 62 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 12RZ 13RZ 14RZ
DB 46266 66 266
G1 06681 81 681
G2 22887 87 887 35295 95 295
G3 18022 22 022 24938 38 938 70761 61 761 84704 04 704 89224 24 224 90278 78 278
G4 1060 60 060 4889 89 889 7616 16 616 9684 84 684
G5 0956 56 956 3323 23 323 3375 75 375 8120 20 120 8749 49 749 9135 35 135
G6 138 38 138 363 63 363 994 94 994
G7 02 02 02 14 14 14 30 30 30 51 51 51
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10QA 15QA 3QA
DB 25618 18 618
G1 70158 58 158
G2 22038 38 038 66040 40 040
G3 15065 65 065 57835 35 835 72820 20 820 89596 96 596 92705 05 705 94310 10 310
G4 1871 71 871 6614 14 614 6842 42 842 8710 10 710
G5 0176 76 176 0265 65 265 1931 31 931 3784 84 784 7403 03 403 7804 04 804
G6 333 33 333 795 95 795 896 96 896
G7 12 12 12 28 28 28 71 71 71 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Thái Bình
Mã ĐB 10QB 12QB 13QB
DB 82094 94 094
G1 58766 66 766
G2 28009 09 009 86108 08 108
G3 20020 20 020 24011 11 011 46056 56 056 61772 72 772 90318 18 318 97968 68 968
G4 1637 37 637 5612 12 612 6626 26 626 9311 11 311
G5 6260 60 260 6873 73 873 8704 04 704 8773 73 773 9249 49 249 9625 25 625
G6 065 65 065 200 00 200 478 78 478
G7 35 35 35 39 39 39 46 46 46 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Thái Bình,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10QC 11QC 15QC
DB 52248 48 248
G1 01993 93 993
G2 73977 77 977 89571 71 571
G3 37259 59 259 50225 25 225 71443 43 443 75177 77 177 80919 19 919 81001 01 001
G4 0257 57 257 0823 23 823 1371 71 371 3782 82 782
G5 1384 84 384 1686 86 686 1702 02 702 2714 14 714 3574 74 574 9598 98 598
G6 648 48 648 666 66 666 703 03 703
G7 19 19 19 29 29 29 72 72 72 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11QD 12QD 15QD
DB 60541 41 541
G1 68899 99 899
G2 04938 38 938 42547 47 547
G3 06347 47 347 21866 66 866 57821 21 821 86104 04 104 92438 38 438 95542 42 542
G4 1909 09 909 3453 53 453 7787 87 787 9347 47 347
G5 1514 14 514 2101 01 101 2988 88 988 3933 33 933 7102 02 102 8025 25 025
G6 513 13 513 540 40 540 771 71 771
G7 01 01 01 22 22 22 63 63 63 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 1QE 5QE 6QE
DB 09726 26 726
G1 69001 01 001
G2 72106 06 106 88521 21 521
G3 22475 75 475 33089 89 089 50376 76 376 50825 25 825 56524 24 524 64991 91 991
G4 1276 76 276 4190 90 190 4568 68 568 9341 41 341
G5 1594 94 594 3719 19 719 7046 46 046 7089 89 089 7169 69 169 9892 92 892
G6 279 79 279 525 25 525 804 04 804
G7 30 30 30 37 37 37 73 73 73 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 14QF 15QF 1QF
DB 19665 65 665
G1 99139 39 139
G2 04815 15 815 08653 53 653
G3 26994 94 994 50762 62 762 50915 15 915 79209 09 209 82798 98 798 97336 36 336
G4 1130 30 130 2590 90 590 3912 12 912 7889 89 889
G5 0238 38 238 1584 84 584 1767 67 767 3684 84 684 5193 93 193 9615 15 615
G6 120 20 120 319 19 319 375 75 375
G7 03 03 03 41 41 41 44 44 44 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11QG 13QG 14QG
DB 34965 65 965
G1 91685 85 685
G2 22853 53 853 89331 31 331
G3 12371 71 371 21386 86 386 34092 92 092 54281 81 281 61127 27 127 64157 57 157
G4 2235 35 235 2457 57 457 3929 29 929 7767 67 767
G5 0199 99 199 2589 89 589 4940 40 940 5353 53 353 7983 83 983 9776 76 776
G6 438 38 438 448 48 448 554 54 554
G7 06 06 06 50 50 50 51 51 51 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/10/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc KQXSMB

 1. Lịch mở thưởng xổ số miền bắc

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng XSMB

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000

Kinh nghiệm dự đoán xổ số miền bắc XSMB mới nhất 2020

Xổ số miền Bắc chưa bao giờ khiến mất đi sự hấp dẫn của mình, kể từ khi ra đời cho đến nay. Chơi xổ số chưa bao giờ là trò may rủi, mà hơn thế nữa nó đòi hỏi người chơi phải biết tính toán, cân nhắc và quyết định một cách hợp lý. Có như thế thì mới mong dành được thắng lợi. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm dự đoán xổ số miền Bắc được nhiều cao thủ áp dụng.

Sai lầm phổ biến khi dự đoán xổ số miền Bắc XSMB đặc biệt

Một trong những phương pháp dự đoán khả dĩ nhất được khá nhiều người ưa thích đó là ước tính xổ số miền Bắc dàn đặc biệt được nuôi theo tuần. Sở dĩ người ta chú trọng đến kết quả đặc biệt là vì tỷ lệ ăn tiền khi trúng đề cao nhất. Chỉ cần bỏ ra khoảng 10 ngàn, khi trúng thưởng bạn sẽ nhận số tiền lên tới 700.000 đồng, tức là gấp 70 lần số tiền gốc mình bỏ ra. Chẳng quá khó hiểu khi bất cứ dân chơi nào cũng có mơ ước được trúng đề để gỡ gạc lại vốn.

Tuy nhiên, 90% số dân chơi lô đề nghĩ rằng chỉ cần đánh 1 con số bất kỳ thì sẽ trúng đề. Đây chính là điểm khác biệt trong suy nghĩ giữa người chơi chuyên nghiệp, và người chơi ăn may. Có không ít người đã nuôi cả tháng trời 1 số nhất định, nhưng không hề trúng thưởng. Trừ khi bạn có một mức vốn thực sự lớn thì hãy nuôi, bằng không thì đừng bao giờ phạm phải sai lầm này. 

Dự đoán lô miền Bắc cặp nuôi khung 3 ngày liệu có lãi? 

Ngoài số đề ra, lô tô miền Bắc cũng là một vấn đề được đông đảo người chơi quan tâm. Phương pháp được nhiều dân chơi ưa thích nhất khi đoán lô tô đó là nuôi khung 3 ngày. Để thực hiện phương pháp dự đoán xổ số miền Bắc này, người chơi phải nuôi 1 cặp số trong vòng 72 giờ liên tiếp. 

Nếu may mắn, số lô tô mà người chơi nuôi sẽ xuất hiện, lúc này cần phải chuyển sang khung khác, hoặc quay về ngày đầu tiên để chơi lại từ đầu. Theo đánh giá của các chuyên gia lô đề, phương pháp dự đoán xổ số miền bắc này cũng cần khá nhiều vốn mới có thể theo được.

Các chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc chia sẻ, nếu muốn áp dụng kinh nghiệm này, người chơi tuyệt đối không được phép trượt quá 2 lần/ tháng. Theo tính toán, nếu thuận lợi thì mỗi tháng sẽ có thể lãi 20 – 30% số vốn bỏ ra.

Việc phân bổ nguồn vốn được chia theo như sau: Ngày đầu tiên đánh 10 điểm cho một số, ngày thứ hai sẽ đánh gấp 3 lần ngày thứ nhất ( tức 300 điểm ), và ngày thứ 3 sẽ đánh 100 điểm để chốt hạ. Xác suất trúng thưởng vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 lên tới 80%, rất đáng để cho dân chơi áp dụng. 

Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, nếu số vốn của mình không quá nhiều có thể giảm bớt lượng đầu tư. 

Những chú ý đừng bỏ qua khi chơi xổ số miền bắc XSMB

Để có thể dự đoán xổ số miền Bắc hiệu quả, bạn đừng bao giờ đợi may mắn rơi xuống đầu mình. Để có thể chơi lâu mà không bị mất tiền, hụt tiền bạn cần nắm chắc cách bắt số, phân chia nguồn tiền, những cách thống kê sử dụng khoa học xác suất. Việc kiểm tra và đối chiếu dữ liệu là nền tảng cho việc nhận ra quy luật một cách hiệu quả hơn, tuy nhiên để có thể làm được điều này cần nhiều năm kinh nghiệm. 

Hy vọng với một số những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được những thông tin cơ bản cần có khi muốn dự đoán chính xác kết quả xổ số miền Bắc. Truy cập vào website của chúng tôi thường xuyên để biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Chúc bạn thành công.

Đầu trang