XSMB Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10RN 14RN 9RN
DB 84598 98 598
G1 21843 43 843
G2 23128 28 128 81281 81 281
G3 26985 85 985 31052 52 052 33168 68 168 44345 45 345 45120 20 120 53701 01 701
G4 2599 99 599 6190 90 190 7944 44 944 8833 33 833
G5 1420 20 420 2760 60 760 2793 93 793 4398 98 398 6030 30 030 8905 05 905
G6 140 40 140 458 58 458 577 77 577
G7 27 27 27 53 53 53 67 67 67 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 2RE 6RE 7RE
DB 14040 40 040
G1 88656 56 656
G2 28492 92 492 82265 65 265
G3 17294 94 294 45902 02 902 58220 20 220 69565 65 565 85253 53 253 98451 51 451
G4 6465 65 465 6914 14 914 8703 03 703 9772 72 772
G5 1105 05 105 1743 43 743 4256 56 256 6796 96 796 6903 03 903 9165 65 165
G6 168 68 168 476 76 476 685 85 685
G7 47 47 47 62 62 62 84 84 84 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 1QL 2QL 3QL
DB 25333 33 333
G1 65118 18 118
G2 44155 55 155 89458 58 458
G3 05022 22 022 32612 12 612 44886 86 886 45770 70 770 72885 85 885 93082 82 082
G4 1894 94 894 2137 37 137 2174 74 174 7039 39 039
G5 0262 62 262 0582 82 582 4508 08 508 6167 67 167 6533 33 533 9252 52 252
G6 196 96 196 214 14 214 491 91 491
G7 05 05 05 37 37 37 69 69 69 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10QC 4QC 9QC
DB 65694 94 694
G1 80171 71 171
G2 20697 97 697 29886 86 886
G3 01454 54 454 06218 18 218 18892 92 892 57837 37 837 58660 60 660 73992 92 992
G4 0217 17 217 3443 43 443 3988 88 988 6633 33 633
G5 0849 49 849 4820 20 820 7633 33 633 8702 02 702 9822 22 822 9978 78 978
G6 051 51 051 096 96 096 492 92 492
G7 10 10 10 17 17 17 33 33 33 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 1PH 3PH 5PH
DB 17705 05 705
G1 00144 44 144
G2 09232 32 232 26251 51 251
G3 09577 77 577 23572 72 572 26866 66 866 52954 54 954 53599 99 599 68353 53 353
G4 0901 01 901 1983 83 983 4677 77 677 6011 11 011
G5 1035 35 035 1809 09 809 3338 38 338 5634 34 634 5690 90 690 6488 88 488
G6 645 45 645 685 85 685 699 99 699
G7 16 16 16 30 30 30 56 56 56 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 13PA 1PA 9PA
DB 63297 97 297
G1 65729 29 729
G2 44893 93 893 86306 06 306
G3 07863 63 863 30121 21 121 39671 71 671 40845 45 845 76344 44 344 95042 42 042
G4 0142 42 142 1273 73 273 1730 30 730 5383 83 383
G5 2119 19 119 2430 30 430 3930 30 930 6994 94 994 7402 02 402 9837 37 837
G6 194 94 194 489 89 489 923 23 923
G7 11 11 11 46 46 46 55 55 55 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 14NE 2NE 6NE
DB 82297 97 297
G1 13311 11 311
G2 09405 05 405 16443 43 443
G3 01268 68 268 38300 00 300 39657 57 657 69660 60 660 92084 84 084 92161 61 161
G4 0725 25 725 1259 59 259 6745 45 745 9558 58 558
G5 0819 19 819 1030 30 030 1202 02 202 6200 00 200 6207 07 207 6390 90 390
G6 451 51 451 549 49 549 900 00 900
G7 65 65 65 68 68 68 80 80 80 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 5MH 6MH 8MH
DB 97734 34 734
G1 58493 93 493
G2 49762 62 762 51935 35 935
G3 00329 29 329 03064 64 064 54365 65 365 67838 38 838 75100 00 100 97448 48 448
G4 1968 68 968 6008 08 008 7837 37 837 9597 97 597
G5 0811 11 811 2086 86 086 3982 82 982 5992 92 992 6541 41 541 9301 01 301
G6 299 99 299 526 26 526 836 36 836
G7 10 10 10 85 85 85 86 86 86 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10MA 11MA 13MA
DB 13304 04 304
G1 33760 60 760
G2 06198 98 198 79995 95 995
G3 05995 95 995 10127 27 127 14296 96 296 83562 62 562 90658 58 658 93833 33 833
G4 6154 54 154 7084 84 084 7263 63 263 7466 66 466
G5 2302 02 302 2798 98 798 3296 96 296 9586 86 586 9729 29 729 9809 09 809
G6 162 62 162 616 16 616 854 54 854
G7 34 34 34 35 35 35 45 45 45 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10UZ 2UZ 4UZ
DB 16509 09 509
G1 12231 31 231
G2 15508 08 508 32933 33 933
G3 03632 32 632 12740 40 740 14449 49 449 34295 95 295 73842 42 842 89913 13 913
G4 5930 30 930 8627 27 627 9457 57 457 9751 51 751
G5 0804 04 804 1729 29 729 2739 39 739 3813 13 813 5105 05 105 8266 66 266
G6 115 15 115 433 33 433 641 41 641
G7 43 43 43 51 51 51 54 54 54 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 – XSMB Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 7, viết tắt là XSMB Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 7 – XSMB Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang