XSMB Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 13XB 15XB 6XB
DB 63309 09 309
G1 82597 97 597
G2 01042 42 042 45534 34 534
G3 11793 93 793 13101 01 101 15913 13 913 52668 68 668 56080 80 080 59759 59 759
G4 1571 71 571 4468 68 468 4970 70 970 7119 19 119
G5 0728 28 728 2876 76 876 3705 05 705 4042 42 042 8790 90 790 9468 68 468
G6 105 05 105 352 52 352 487 87 487
G7 11 11 11 59 59 59 85 85 85 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 13VP 2VP 3VP
DB 29598 98 598
G1 58642 42 642
G2 14197 97 197 87766 66 766
G3 24718 18 718 33528 28 528 63825 25 825 66042 42 042 73584 84 584 97037 37 037
G4 0442 42 442 5157 57 157 9610 10 610 9728 28 728
G5 0567 67 567 1977 77 977 2908 08 908 3758 58 758 4873 73 873 5337 37 337
G6 310 10 310 481 81 481 571 71 571
G7 05 05 05 19 19 19 40 40 40 59 59 59
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 12VF 1VF 2VF
DB 31409 09 409
G1 37692 92 692
G2 29170 70 170 60347 47 347
G3 03182 82 182 08134 34 134 23480 80 480 28448 48 448 36975 75 975 44686 86 686
G4 2844 44 844 3163 63 163 9635 35 635 9724 24 724
G5 0829 29 829 0997 97 997 1903 03 903 2934 34 934 8316 16 316 8569 69 569
G6 678 78 678 919 19 919 958 58 958
G7 45 45 45 64 64 64 84 84 84 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10US 14US 8US
DB 04752 52 752
G1 41831 31 831
G2 15044 44 044 57125 25 125
G3 13866 66 866 24369 69 369 42913 13 913 54878 78 878 76958 58 958 91576 76 576
G4 1302 02 302 4492 92 492 4871 71 871 5506 06 506
G5 4840 40 840 4891 91 891 6452 52 452 6846 46 846 6942 42 942 9875 75 875
G6 171 71 171 364 64 364 916 16 916
G7 04 04 04 09 09 09 11 11 11 50 50 50
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 13UK 2UK 4UK
DB 59416 16 416
G1 23193 93 193
G2 71438 38 438 72814 14 814
G3 07839 39 839 39754 54 754 53912 12 912 63846 46 846 82168 68 168 88812 12 812
G4 0976 76 976 1506 06 506 6020 20 020 6684 84 684
G5 2672 72 672 2859 59 859 2923 23 923 4829 29 829 6143 43 143 9460 60 460
G6 241 41 241 827 27 827 857 57 857
G7 08 08 08 09 09 09 37 37 37 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 4UB 5UB 8UB
DB 71778 78 778
G1 84659 59 659
G2 01187 87 187 44538 38 538
G3 31637 37 637 36962 62 962 42114 14 114 42592 92 592 76821 21 821 85192 92 192
G4 6847 47 847 7840 40 840 8475 75 475 9186 86 186
G5 4893 93 893 6520 20 520 7860 60 860 7922 22 922 8774 74 774 9803 03 803
G6 437 37 437 667 67 667 705 05 705
G7 09 09 09 37 37 37 56 56 56 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10TM 14TM 7TM
DB 81843 43 843
G1 53557 57 557
G2 53032 32 032 76583 83 583
G3 00500 00 500 01197 97 197 23148 48 148 46350 50 350 62208 08 208 86806 06 806
G4 3970 70 970 6620 20 620 7712 12 712 9368 68 368
G5 1037 37 037 1125 25 125 1187 87 187 3565 65 565 6169 69 169 6327 27 327
G6 268 68 268 673 73 673 689 89 689
G7 34 34 34 37 37 37 56 56 56 57 57 57
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 1TD 3TD 8TD
DB 97616 16 616
G1 01357 57 357
G2 66464 64 464 82135 35 135
G3 25349 49 349 40983 83 983 53109 09 109 81190 90 190 82457 57 457 96970 70 970
G4 7602 02 602 8068 68 068 8425 25 425 9738 38 738
G5 0374 74 374 1459 59 459 1476 76 476 1883 83 883 5255 55 255 9782 82 782
G6 503 03 503 552 52 552 821 21 821
G7 21 21 21 48 48 48 70 70 70 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 13SN 15SN 6SN
DB 70560 60 560
G1 42546 46 546
G2 14478 78 478 22099 99 099
G3 00022 22 022 14889 89 889 25900 00 900 47568 68 568 57913 13 913 75336 36 336
G4 1999 99 999 6018 18 018 6514 14 514 8972 72 972
G5 0069 69 069 1600 00 600 2422 22 422 4750 50 750 7263 63 263 8706 06 706
G6 385 85 385 602 02 602 794 94 794
G7 27 27 27 44 44 44 60 60 60 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 1SE 3SE 9SE
DB 25362 62 362
G1 12645 45 645
G2 58990 90 990 59625 25 625
G3 00419 19 419 32551 51 551 42078 78 078 64717 17 717 82171 71 171 99169 69 169
G4 0804 04 804 1840 40 840 3273 73 273 9361 61 361
G5 0492 92 492 1079 79 079 1694 94 694 1882 82 882 7940 40 940 9382 82 382
G6 322 22 322 382 82 382 645 45 645
G7 23 23 23 28 28 28 31 31 31 44 44 44
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 – XSMB Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 7, viết tắt là XSMB Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 7 – XSMB Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang