XSMB Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10AL 13AL 1AL
DB 54949 49 949
G1 08119 19 119
G2 18807 07 807 83419 19 419
G3 04288 88 288 12384 84 384 17235 35 235 84620 20 620 96779 79 779 97115 15 115
G4 2897 97 897 6409 09 409 8411 11 411 9498 98 498
G5 3219 19 219 3554 54 554 3799 99 799 6767 67 767 7061 61 061 7106 06 106
G6 220 20 220 753 53 753 886 86 886
G7 07 07 07 47 47 47 70 70 70 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 14AT 2AT 9AT
DB 95201 01 201
G1 21900 00 900
G2 15098 98 098 67305 05 305
G3 19780 80 780 23635 35 635 40807 07 807 42810 10 810 60054 54 054 61786 86 786
G4 3211 11 211 3323 23 323 8242 42 242 8327 27 327
G5 0822 22 822 1776 76 776 3288 88 288 3587 87 587 8421 21 421 9062 62 062
G6 185 85 185 796 96 796 936 36 936
G7 10 10 10 65 65 65 84 84 84 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 12ZV 3ZV 8ZV
DB 24148 48 148
G1 45828 28 828
G2 32091 91 091 57085 85 085
G3 35006 06 006 45090 90 090 47688 88 688 57036 36 036 58605 05 605 94103 03 103
G4 1484 84 484 1691 91 691 7610 10 610 9959 59 959
G5 2338 38 338 4396 96 396 5749 49 749 6247 47 247 7346 46 346 7660 60 660
G6 112 12 112 250 50 250 975 75 975
G7 05 05 05 23 23 23 24 24 24 26 26 26
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11ZN 15ZN 6ZN
DB 46694 94 694
G1 27845 45 845
G2 12778 78 778 89706 06 706
G3 08686 86 686 08984 84 984 44875 75 875 54926 26 926 56570 70 570 73002 02 002
G4 1783 83 783 3340 40 340 3558 58 558 9929 29 929
G5 0882 82 882 1592 92 592 3379 79 379 5540 40 540 6705 05 705 6902 02 902
G6 424 24 424 902 02 902 989 89 989
G7 21 21 21 46 46 46 91 91 91 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 1ZE 4ZE 6ZE
DB 60238 38 238
G1 57799 99 799
G2 11209 09 209 23021 21 021
G3 45216 16 216 53246 46 246 55661 61 661 56878 78 878 79872 72 872 82229 29 229
G4 0956 56 956 3141 41 141 6956 56 956 7728 28 728
G5 1636 36 636 4592 92 592 6916 16 916 6968 68 968 8306 06 306 8828 28 828
G6 273 73 273 582 82 582 904 04 904
G7 21 21 21 40 40 40 68 68 68 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10YU 4YU 7YU
DB 36896 96 896
G1 40418 18 418
G2 45200 00 200 55320 20 320
G3 47390 90 390 63268 68 268 70584 84 584 73650 50 650 74775 75 775 90181 81 181
G4 1792 92 792 2794 94 794 8148 48 148 8419 19 419
G5 0643 43 643 4786 86 786 4847 47 847 6863 63 863 8893 93 893 9368 68 368
G6 185 85 185 551 51 551 903 03 903
G7 52 52 52 54 54 54 62 62 62 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 13YM 1YM 4YM
DB 89736 36 736
G1 24489 89 489
G2 14968 68 968 93261 61 261
G3 18712 12 712 37447 47 447 46752 52 752 54277 77 277 68608 08 608 76123 23 123
G4 1061 61 061 1297 97 297 7162 62 162 8342 42 342
G5 0491 91 491 1412 12 412 1984 84 984 5247 47 247 6274 74 274 6501 01 501
G6 350 50 350 968 68 968 996 96 996
G7 05 05 05 25 25 25 80 80 80 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 12YD 15YD 3YD
DB 01682 82 682
G1 46487 87 487
G2 45968 68 968 79292 92 292
G3 02403 03 403 10737 37 737 15656 56 656 39785 85 785 47020 20 020 60879 79 879
G4 2114 14 114 3142 42 142 5510 10 510 7726 26 726
G5 1798 98 798 2546 46 546 3693 93 693 6800 00 800 7019 19 019 8149 49 149
G6 163 63 163 483 83 483 984 84 984
G7 35 35 35 49 49 49 77 77 77 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11XS 2XS 5XS
DB 26502 02 502
G1 25577 77 577
G2 32963 63 963 84850 50 850
G3 16400 00 400 19390 90 390 24467 67 467 37973 73 973 38891 91 891 61193 93 193
G4 0195 95 195 0677 77 677 5383 83 383 6291 91 291
G5 0388 88 388 0795 95 795 0800 00 800 1185 85 185 6193 93 193 7572 72 572
G6 158 58 158 398 98 398 809 09 809
G7 03 03 03 60 60 60 73 73 73 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 12XK 2XK 5XK
DB 93894 94 894
G1 36798 98 798
G2 41495 95 495 56510 10 510
G3 34646 46 646 53725 25 725 62567 67 567 75567 67 567 76107 07 107 88093 93 093
G4 0439 39 439 0981 81 981 7764 64 764 9281 81 281
G5 1194 94 194 1402 02 402 1779 79 779 2862 62 862 3373 73 373 3955 55 955
G6 145 45 145 459 59 459 869 69 869
G7 46 46 46 47 47 47 65 65 65 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 – XSMB Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 7, viết tắt là XSMB Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 7 – XSMB Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang