XSMB Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11EY 14EY 3EY
DB 55521 21 521
G1 17703 03 703
G2 49924 24 924 75598 98 598
G3 25272 72 272 37437 37 437 56896 96 896 74398 98 398 85690 90 690 96015 15 015
G4 0443 43 443 1428 28 428 4724 24 724 7921 21 921
G5 1677 77 677 3035 35 035 3314 14 314 7586 86 586 7751 51 751 8334 34 334
G6 214 14 214 306 06 306 612 12 612
G7 26 26 26 48 48 48 90 90 90 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 13DG 8DG 9DG
DB 18915 15 915
G1 50209 09 209
G2 46360 60 360 69622 22 622
G3 01316 16 316 15750 50 750 51970 70 970 58671 71 671 71028 28 028 85924 24 924
G4 2972 72 972 4090 90 090 4710 10 710 5861 61 861
G5 0181 81 181 0274 74 274 3505 05 505 4113 13 113 8599 99 599 8715 15 715
G6 187 87 187 621 21 621 714 14 714
G7 02 02 02 15 15 15 35 35 35 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11DQ 12DQ 5DQ
DB 87368 68 368
G1 73173 73 173
G2 27036 36 036 54544 44 544
G3 19856 56 856 59408 08 408 72899 99 899 73114 14 114 77812 12 812 82344 44 344
G4 2531 31 531 5162 62 162 5565 65 565 8203 03 203
G5 1387 87 387 1730 30 730 3015 15 015 3276 76 276 7061 61 061 7577 77 577
G6 058 58 058 275 75 275 910 10 910
G7 06 06 06 12 12 12 83 83 83 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 13DY 1DY 5DY
DB 80805 05 805
G1 71818 18 818
G2 13763 63 763 88766 66 766
G3 44422 22 422 52389 89 389 55750 50 750 71702 02 702 78938 38 938 82346 46 346
G4 1433 33 433 7287 87 287 7570 70 570 9786 86 786
G5 2954 54 954 3326 26 326 3852 52 852 6203 03 203 6645 45 645 9568 68 568
G6 212 12 212 810 10 810 915 15 915
G7 01 01 01 05 05 05 10 10 10 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 12CG 3CG 7CG
DB 37647 47 647
G1 52140 40 140
G2 89553 53 553 90068 68 068
G3 33287 87 287 40219 19 219 44299 99 299 65973 73 973 71363 63 363 97734 34 734
G4 0315 15 315 2476 76 476 5186 86 186 8723 23 723
G5 0370 70 370 0514 14 514 4034 34 034 5295 95 295 7691 91 691 7789 89 789
G6 078 78 078 684 84 684 757 57 757
G7 32 32 32 33 33 33 60 60 60 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10CQ 6CQ 7CQ
DB 47417 17 417
G1 56746 46 746
G2 02208 08 208 90927 27 927
G3 05678 78 678 08543 43 543 39250 50 250 42888 88 888 46376 76 376 58732 32 732
G4 1320 20 320 4057 57 057 5051 51 051 8760 60 760
G5 4440 40 440 4963 63 963 5996 96 996 8146 46 146 9132 32 132 9148 48 148
G6 043 43 043 740 40 740 948 48 948
G7 30 30 30 41 41 41 88 88 88 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11CY 2CY 4CY
DB 22191 91 191
G1 97112 12 112
G2 39940 40 940 40888 88 888
G3 14865 65 865 39500 00 500 73056 56 056 85281 81 281 94839 39 839 96191 91 191
G4 0731 31 731 1620 20 620 2825 25 825 6430 30 430
G5 1397 97 397 3602 02 602 3671 71 671 4851 51 851 7642 42 642 9578 78 578
G6 016 16 016 641 41 641 954 54 954
G7 15 15 15 52 52 52 59 59 59 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 3BG 4BG 7BG
DB 72130 30 130
G1 80885 85 885
G2 17263 63 263 71468 68 468
G3 10446 46 446 22827 27 827 36430 30 430 48639 39 639 63775 75 775 91841 41 841
G4 1422 22 422 2339 39 339 5617 17 617 8901 01 901
G5 1699 99 699 3339 39 339 5532 32 532 5607 07 607 8062 62 062 8448 48 448
G6 415 15 415 465 65 465 525 25 525
G7 22 22 22 57 57 57 71 71 71 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 31/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 12BT 5BT 9BT
DB 34706 06 706
G1 91118 18 118
G2 29837 37 837 38146 46 146
G3 01080 80 080 08089 89 089 14042 42 042 32218 18 218 62709 09 709 77255 55 255
G4 0481 81 481 3337 37 337 4730 30 730 7951 51 951
G5 0850 50 850 3345 45 345 3635 35 635 8174 74 174 9871 71 871 9998 98 998
G6 764 64 764 801 01 801 849 49 849
G7 48 48 48 59 59 59 71 71 71 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 7 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 7 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 – XSMB Thứ 7 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 7, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 7 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 7, viết tắt là XSMB Thứ 7 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 7 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 7

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 7

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 7

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 7 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 7 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 7

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 7 – XSMB Thứ 7. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang