XSMB Thứ 7 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 14EQ 2EQ 7EQ
DB 91159 59 159
G1 40109 09 109
G2 66379 79 379 87459 59 459
G3 10908 08 908 30091 91 091 57906 06 906 60879 79 879 96546 46 546 97314 14 314
G4 0402 02 402 5637 37 637 6281 81 281 7531 31 531
G5 1195 95 195 3363 63 363 3528 28 528 6735 35 735 6791 91 791 7953 53 953
G6 345 45 345 758 58 758 815 15 815
G7 03 03 03 10 10 10 23 23 23 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 59 giống với Nam Định hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-09-25 87259 Bắc Ninh
2019-08-12 69859 Hà Nội
2019-06-13 69759 Hà Nội
2019-03-27 63559 Bắc Ninh
2019-03-10 74359 Thái Bình
2019-02-11 27459 Hà Nội
2019-01-10 30559 Hà Nội
2018-12-04 97859 Quảng Ninh
2018-11-13 07459 Quảng Ninh
2018-02-21 29059 Bắc Ninh
2017-12-31 73459 Thái Bình
2017-09-05 70059 Quảng Ninh
2017-04-11 20459 Quảng Ninh
2017-02-24 19659 Hải Phòng
2017-02-06 06859 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11EY 14EY 3EY
DB 55521 21 521
G1 17703 03 703
G2 49924 24 924 75598 98 598
G3 25272 72 272 37437 37 437 56896 96 896 74398 98 398 85690 90 690 96015 15 015
G4 0443 43 443 1428 28 428 4724 24 724 7921 21 921
G5 1677 77 677 3035 35 035 3314 14 314 7586 86 586 7751 51 751 8334 34 334
G6 214 14 214 306 06 306 612 12 612
G7 26 26 26 48 48 48 90 90 90 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 21 giống với Nam Định hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2018-11-30 88321 Hải Phòng
2018-11-21 79721 Bắc Ninh
2018-09-21 31221 Hải Phòng
2018-01-19 67721 Hải Phòng
2018-01-14 45021 Thái Bình
2017-12-22 59521 Hải Phòng
2017-07-01 82721 Nam Định
2017-06-11 18721 Thái Bình
2017-05-26 56321 Hải Phòng
2017-04-29 54621 Nam Định
2016-12-08 83121 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 13DG 8DG 9DG
DB 18915 15 915
G1 50209 09 209
G2 46360 60 360 69622 22 622
G3 01316 16 316 15750 50 750 51970 70 970 58671 71 671 71028 28 028 85924 24 924
G4 2972 72 972 4090 90 090 4710 10 710 5861 61 861
G5 0181 81 181 0274 74 274 3505 05 505 4113 13 113 8599 99 599 8715 15 715
G6 187 87 187 621 21 621 714 14 714
G7 02 02 02 15 15 15 35 35 35 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 15 giống với Nam Định hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-21 15315 Hà Nội
2019-10-01 19515 Quảng Ninh
2018-12-18 84415 Quảng Ninh
2018-10-06 68515 Nam Định
2018-09-27 14915 Hà Nội
2018-09-08 66915 Nam Định
2018-06-20 81615 Bắc Ninh
2017-09-09 41715 Nam Định
2017-04-18 03215 Quảng Ninh
2017-03-06 75615 Hà Nội
2017-02-23 44215 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11DQ 12DQ 5DQ
DB 87368 68 368
G1 73173 73 173
G2 27036 36 036 54544 44 544
G3 19856 56 856 59408 08 408 72899 99 899 73114 14 114 77812 12 812 82344 44 344
G4 2531 31 531 5162 62 162 5565 65 565 8203 03 203
G5 1387 87 387 1730 30 730 3015 15 015 3276 76 276 7061 61 061 7577 77 577
G6 058 58 058 275 75 275 910 10 910
G7 06 06 06 12 12 12 83 83 83 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 68 giống với Nam Định hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-25 30468 Hà Nội
2019-11-01 23568 Hải Phòng
2019-10-11 16768 Hải Phòng
2019-09-08 44868 Thái Bình
2019-06-25 53768 Quảng Ninh
2019-05-13 75368 Hà Nội
2019-02-25 37168 Hà Nội
2019-02-21 89968 Hà Nội
2018-07-21 16268 Nam Định
2018-04-22 29568 Thái Bình
2018-03-29 46168 Hà Nội
2018-02-11 49568 Thái Bình
2018-01-25 60568 Hà Nội
2017-12-20 94568 Bắc Ninh
2017-12-15 17168 Hải Phòng
2017-11-24 43268 Hải Phòng
2017-08-23 18468 Bắc Ninh
2016-11-18 73368 Hải Phòng
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 13DY 1DY 5DY
DB 80805 05 805
G1 71818 18 818
G2 13763 63 763 88766 66 766
G3 44422 22 422 52389 89 389 55750 50 750 71702 02 702 78938 38 938 82346 46 346
G4 1433 33 433 7287 87 287 7570 70 570 9786 86 786
G5 2954 54 954 3326 26 326 3852 52 852 6203 03 203 6645 45 645 9568 68 568
G6 212 12 212 810 10 810 915 15 915
G7 01 01 01 05 05 05 10 10 10 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 05 giống với Nam Định hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-07-20 17705 Nam Định
2019-07-07 95705 Thái Bình
2019-05-31 79905 Hải Phòng
2019-03-23 40005 Nam Định
2019-03-02 62505 Nam Định
2019-02-19 86105 Quảng Ninh
2018-10-11 75705 Hà Nội
2018-01-05 18105 Hải Phòng
2017-12-28 59705 Hà Nội
2017-11-28 36205 Quảng Ninh
2017-04-23 96705 Thái Bình
2017-01-21 64105 Nam Định
2016-09-17 54005 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 12CG 3CG 7CG
DB 37647 47 647
G1 52140 40 140
G2 89553 53 553 90068 68 068
G3 33287 87 287 40219 19 219 44299 99 299 65973 73 973 71363 63 363 97734 34 734
G4 0315 15 315 2476 76 476 5186 86 186 8723 23 723
G5 0370 70 370 0514 14 514 4034 34 034 5295 95 295 7691 91 691 7789 89 789
G6 078 78 078 684 84 684 757 57 757
G7 32 32 32 33 33 33 60 60 60 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 47 giống với Nam Định hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-12-12 02447 Hà Nội
2019-08-23 79347 Hải Phòng
2019-05-27 09247 Hà Nội
2018-04-29 19447 Thái Bình
2018-01-29 75547 Hà Nội
2017-07-31 09747 Hà Nội
2017-07-10 32247 Hà Nội
2017-02-12 94247 Thái Bình
2017-01-19 80047 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 10CQ 6CQ 7CQ
DB 47417 17 417
G1 56746 46 746
G2 02208 08 208 90927 27 927
G3 05678 78 678 08543 43 543 39250 50 250 42888 88 888 46376 76 376 58732 32 732
G4 1320 20 320 4057 57 057 5051 51 051 8760 60 760
G5 4440 40 440 4963 63 963 5996 96 996 8146 46 146 9132 32 132 9148 48 148
G6 043 43 043 740 40 740 948 48 948
G7 30 30 30 41 41 41 88 88 88 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 17 giống với Nam Định hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-09-12 75717 Hà Nội
2019-09-06 58517 Hải Phòng
2019-04-29 00417 Hà Nội
2018-12-13 83517 Hà Nội
2018-08-24 63517 Hải Phòng
2018-08-09 47717 Hà Nội
2018-07-19 15817 Hà Nội
2018-07-01 66017 Thái Bình
2018-01-03 11717 Bắc Ninh
2017-03-04 32217 Nam Định
2016-12-30 19617 Hải Phòng
2016-09-20 67317 Quảng Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 11CY 2CY 4CY
DB 22191 91 191
G1 97112 12 112
G2 39940 40 940 40888 88 888
G3 14865 65 865 39500 00 500 73056 56 056 85281 81 281 94839 39 839 96191 91 191
G4 0731 31 731 1620 20 620 2825 25 825 6430 30 430
G5 1397 97 397 3602 02 602 3671 71 671 4851 51 851 7642 42 642 9578 78 578
G6 016 16 016 641 41 641 954 54 954
G7 15 15 15 52 52 52 59 59 59 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 91 giống với Nam Định hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-08-05 60091 Hà Nội
2019-06-01 68191 Nam Định
2019-03-11 97291 Hà Nội
2019-02-13 67091 Bắc Ninh
2019-01-06 64391 Thái Bình
2018-12-22 54691 Nam Định
2018-12-11 38991 Quảng Ninh
2017-10-23 30791 Hà Nội
2017-03-17 72191 Hải Phòng
2016-12-27 97291 Quảng Ninh
2016-12-02 16291 Hải Phòng
2016-11-17 52091 Hà Nội
2016-09-27 19291 Quảng Ninh
2016-08-06 20891 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB 3BG 4BG 7BG
DB 72130 30 130
G1 80885 85 885
G2 17263 63 263 71468 68 468
G3 10446 46 446 22827 27 827 36430 30 430 48639 39 639 63775 75 775 91841 41 841
G4 1422 22 422 2339 39 339 5617 17 617 8901 01 901
G5 1699 99 699 3339 39 339 5532 32 532 5607 07 607 8062 62 062 8448 48 448
G6 415 15 415 465 65 465 525 25 525
G7 22 22 22 57 57 57 71 71 71 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 31/01/2020
Các ngày có giải đặc biệt 30 giống với Nam Định hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-12-06 82830 Hải Phòng
2019-10-15 45930 Quảng Ninh
2019-05-07 74530 Quảng Ninh
2018-12-26 73330 Bắc Ninh
2018-09-29 08030 Nam Định
2018-07-03 09530 Quảng Ninh
2018-05-22 81330 Quảng Ninh
2018-04-27 10230 Hải Phòng
2018-03-10 03830 Nam Định
2017-09-08 00730 Hải Phòng
2017-07-29 66230 Nam Định
2017-06-01 98130 Hà Nội
2016-11-11 72030 Hải Phòng
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Nam Định
Mã ĐB
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Nam Định,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000
Đầu trang