XSMB Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12SD 15SD 4SD
DB 79347 47 347
G1 21963 63 963
G2 12818 18 818 83766 66 766
G3 05012 12 012 24131 31 131 48223 23 223 68691 91 691 77480 80 480 96538 38 538
G4 4878 78 878 6062 62 062 7476 76 476 7573 73 573
G5 0872 72 872 2587 87 587 5367 67 367 8089 89 089 8934 34 934 9487 87 487
G6 121 21 121 648 48 648 694 94 694
G7 01 01 01 39 39 39 80 80 80 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10RM 4RM 8RM
DB 65374 74 374
G1 36834 34 834
G2 47251 51 251 79171 71 171
G3 10612 12 612 13170 70 170 27013 13 013 32162 62 162 74291 91 291 79064 64 064
G4 2523 23 523 2811 11 811 4130 30 130 8719 19 719
G5 4693 93 693 4838 38 838 6135 35 135 9306 06 306 9511 11 511 9688 88 688
G6 103 03 103 468 68 468 940 40 940
G7 03 03 03 47 47 47 83 83 83 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 13RD 4RD 6RD
DB 25002 02 002
G1 39146 46 146
G2 13758 58 758 23706 06 706
G3 17482 82 482 49459 59 459 56567 67 567 60305 05 305 70456 56 456 74415 15 415
G4 2283 83 283 2369 69 369 5166 66 166 8830 30 830
G5 3382 82 382 4562 62 562 4603 03 603 6223 23 223 6679 79 679 8157 57 157
G6 144 44 144 434 34 434 504 04 504
G7 44 44 44 55 55 55 77 77 77 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 2QK 5QK 9QK
DB 82782 82 782
G1 94045 45 045
G2 38238 38 238 58669 69 669
G3 06079 79 079 16322 22 322 28577 77 577 43240 40 240 58894 94 894 83344 44 344
G4 0191 91 191 0256 56 256 2612 12 612 2671 71 671
G5 1144 44 144 1619 19 619 2372 72 372 3121 21 121 3751 51 751 7444 44 444
G6 053 53 053 278 78 278 929 29 929
G7 63 63 63 68 68 68 79 79 79 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 15QB 3QB 5QB
DB 97420 20 420
G1 62976 76 976
G2 11950 50 950 27803 03 803
G3 23770 70 770 41424 24 424 49853 53 853 54417 17 417 55999 99 999 91552 52 552
G4 3632 32 632 5495 95 495 7559 59 559 9831 31 831
G5 1973 73 973 3317 17 317 5003 03 003 8155 55 155 9703 03 703 9950 50 950
G6 006 06 006 441 41 441 643 43 643
G7 05 05 05 06 06 06 30 30 30 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12PG 14PG 15PG
DB 15102 02 102
G1 84936 36 936
G2 17598 98 598 63579 79 579
G3 07421 21 421 13439 39 439 44390 90 390 54471 71 471 62597 97 597 98428 28 428
G4 3310 10 310 5387 87 387 6682 82 682 8876 76 876
G5 0225 25 225 1113 13 113 3606 06 606 7107 07 107 7167 67 167 7551 51 551
G6 412 12 412 445 45 445 992 92 992
G7 22 22 22 63 63 63 84 84 84 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 15NM 6NM 8NM
DB 16289 89 289
G1 51376 76 376
G2 44043 43 043 67661 61 661
G3 09837 37 837 21171 71 171 48198 98 198 61978 78 978 83773 73 773 87451 51 451
G4 1211 11 211 4182 82 182 7364 64 364 9430 30 430
G5 0233 33 233 1859 59 859 2928 28 928 3840 40 840 7497 97 497 9736 36 736
G6 517 17 517 648 48 648 910 10 910
G7 23 23 23 57 57 57 58 58 58 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 1ND 2ND 7ND
DB 81937 37 937
G1 00433 33 433
G2 55350 50 350 81286 86 286
G3 19483 83 483 46315 15 315 58704 04 704 66315 15 315 87012 12 012 98948 48 948
G4 0134 34 134 0909 09 909 5444 44 444 6903 03 903
G5 0419 19 419 3319 19 319 4167 67 167 4221 21 221 7896 96 896 8132 32 132
G6 525 25 525 820 20 820 921 21 921
G7 19 19 19 33 33 33 39 39 39 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 15MG 3MG 5MG
DB 98073 73 073
G1 45763 63 763
G2 15351 51 351 32341 41 341
G3 20309 09 309 26094 94 094 27799 99 799 85413 13 413 93354 54 354 94620 20 620
G4 3402 02 402 4770 70 770 6880 80 880 7930 30 930
G5 2412 12 412 3897 97 897 5259 59 259 7037 37 037 7759 59 759 8681 81 681
G6 393 93 393 483 83 483 793 93 793
G7 10 10 10 38 38 38 54 54 54 55 55 55
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10YZ 4YZ 8YZ
DB 69886 86 886
G1 10248 48 248
G2 33354 54 354 45804 04 804
G3 17491 91 491 30609 09 609 39346 46 346 57190 90 190 64528 28 528 99100 00 100
G4 0193 93 193 1428 28 428 5182 82 182 8434 34 434
G5 3726 26 726 5233 33 233 6158 58 158 6291 91 291 6340 40 340 8518 18 518
G6 047 47 047 658 58 658 807 07 807
G7 11 11 11 37 37 37 40 40 40 57 57 57
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 6, viết tắt là XSMB Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang