XSMB Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 13XH 4XH 6XH
DB 23568 68 568
G1 89592 92 592
G2 22392 92 392 51423 23 423
G3 15761 61 761 21162 62 162 45814 14 814 65511 11 511 84645 45 645 94433 33 433
G4 1764 64 764 3652 52 652 6416 16 416 8503 03 503
G5 3152 52 152 3486 86 486 4072 72 072 6278 78 278 6970 70 970 8420 20 420
G6 456 56 456 639 39 639 871 71 871
G7 51 51 51 72 72 72 83 83 83 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 31/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 15XA 2XA 3XA
DB 88584 84 584
G1 01811 11 811
G2 14580 80 580 25902 02 902
G3 01482 82 482 14613 13 613 26679 79 679 67800 00 800 79748 48 748 93887 87 887
G4 3462 62 462 3563 63 563 5557 57 557 7863 63 863
G5 1207 07 207 1521 21 521 2535 35 535 4721 21 721 8049 49 049 8103 03 103
G6 443 43 443 577 77 577 676 76 676
G7 22 22 22 26 26 26 33 33 33 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 14VN 4VN 7VN
DB 65897 97 897
G1 62332 32 332
G2 65042 42 042 70093 93 093
G3 21703 03 703 35283 83 283 39059 59 059 43629 29 629 95237 37 237 96019 19 019
G4 1095 95 095 6248 48 248 7459 59 459 9477 77 477
G5 0597 97 597 2314 14 314 3911 11 911 4718 18 718 4885 85 885 6548 48 548
G6 744 44 744 947 47 947 978 78 978
G7 62 62 62 67 67 67 74 74 74 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10VE 2VE 7VE
DB 16768 68 768
G1 74300 00 300
G2 38614 14 614 56212 12 212
G3 12250 50 250 12618 18 618 32467 67 467 48801 01 801 52274 74 274 73018 18 018
G4 4257 57 257 4757 57 757 5436 36 436 6831 31 831
G5 1680 80 680 2803 03 803 3408 08 408 3687 87 687 5294 94 294 9395 95 395
G6 479 79 479 695 95 695 848 48 848
G7 27 27 27 28 28 28 58 58 58 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10UR 4UR 6UR
DB 78051 51 051
G1 50790 90 790
G2 13999 99 999 29250 50 250
G3 09799 99 799 16340 40 340 24893 93 893 45321 21 321 54441 41 441 74346 46 346
G4 1119 19 119 4688 88 688 5156 56 156 9950 50 950
G5 0374 74 374 0650 50 650 2624 24 624 3970 70 970 4029 29 029 7467 67 467
G6 122 22 122 376 76 376 898 98 898
G7 52 52 52 62 62 62 91 91 91 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10UH 15UH 1UH
DB 98278 78 278
G1 81201 01 201
G2 16446 46 446 23668 68 668
G3 04190 90 190 53102 02 102 60629 29 629 76636 36 636 79568 68 568 92133 33 133
G4 0054 54 054 1723 23 723 1954 54 954 4764 64 764
G5 0754 54 754 2364 64 364 2723 23 723 3811 11 811 4458 58 458 9929 29 929
G6 076 76 076 078 78 078 177 77 177
G7 07 07 07 57 57 57 92 92 92 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 2UA 3UA 5UA
DB 02376 76 376
G1 28487 87 487
G2 31125 25 125 61008 08 008
G3 26101 01 101 29253 53 253 40460 60 460 48033 33 033 80165 65 165 96770 70 770
G4 4440 40 440 6056 56 056 7593 93 593 8101 01 101
G5 0030 30 030 1355 55 355 2498 98 498 3044 44 044 6556 56 556 8453 53 453
G6 046 46 046 086 86 086 834 34 834
G7 35 35 35 44 44 44 83 83 83 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10TL 4TL 7TL
DB 82182 82 182
G1 68797 97 797
G2 12518 18 518 28491 91 491
G3 42486 86 486 62567 67 567 82318 18 318 88892 92 892 97756 56 756 99144 44 144
G4 1784 84 784 4080 80 080 5609 09 609 8270 70 270
G5 0524 24 524 3437 37 437 3544 44 544 3692 92 692 6079 79 079 7520 20 520
G6 333 33 333 374 74 374 503 03 503
G7 26 26 26 38 38 38 48 48 48 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11TC 5TC 7TC
DB 58517 17 517
G1 15045 45 045
G2 36548 48 548 93310 10 310
G3 14419 19 419 21826 26 826 27127 27 127 62322 22 322 79836 36 836 96909 09 909
G4 0414 14 414 6406 06 406 8870 70 870 9324 24 324
G5 0126 26 126 0581 81 581 2221 21 221 3335 35 335 8941 41 941 9296 96 296
G6 467 67 467 666 66 666 947 47 947
G7 31 31 31 60 60 60 77 77 77 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 1SM 6SM 8SM
DB 52766 66 766
G1 33040 40 040
G2 21272 72 272 22888 88 888
G3 10293 93 293 37764 64 764 40025 25 025 46827 27 827 84066 66 066 98932 32 932
G4 0992 92 992 2978 78 978 3508 08 508 7776 76 776
G5 0885 85 885 5752 52 752 6090 90 090 7699 99 699 8573 73 573 9963 63 963
G6 490 90 490 666 66 666 925 25 925
G7 19 19 19 63 63 63 79 79 79 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 31/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 6, viết tắt là XSMB Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang