XSMB Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 14AD 2AD 7AD
DB 26396 96 396
G1 07249 49 249
G2 62280 80 280 65932 32 932
G3 24486 86 486 38330 30 330 53999 99 999 80414 14 414 82673 73 673 92920 20 920
G4 3688 88 688 5138 38 138 5908 08 908 7264 64 264
G5 0686 86 686 1894 94 894 4348 48 348 4760 60 760 5461 61 461 9358 58 358
G6 050 50 050 131 31 131 958 58 958
G7 22 22 22 41 41 41 91 91 91 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 13AM 14AM 8AM
DB 19143 43 143
G1 80801 01 801
G2 41658 58 658 64482 82 482
G3 06706 06 706 15807 07 807 19586 86 586 70550 50 550 76479 79 479 97337 37 337
G4 1823 23 823 3273 73 273 3284 84 284 8386 86 386
G5 0960 60 960 1275 75 275 2939 39 939 8036 36 036 8430 30 430 9338 38 338
G6 363 63 363 433 33 433 587 87 587
G7 02 02 02 37 37 37 82 82 82 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11AU 14AU 7AU
DB 04477 77 477
G1 86108 08 108
G2 16664 64 664 65637 37 637
G3 24451 51 451 71826 26 826 78134 34 134 83666 66 666 86158 58 158 88494 94 494
G4 3655 55 655 4583 83 583 6318 18 318 6878 78 878
G5 3495 95 495 3563 63 563 6518 18 518 6966 66 966 7084 84 084 8319 19 319
G6 296 96 296 702 02 702 780 80 780
G7 00 00 00 32 32 32 41 41 41 47 47 47
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 15ZU 1ZU 4ZU
DB 76684 84 684
G1 41910 10 910
G2 06910 10 910 30143 43 143
G3 12088 88 088 29537 37 537 47250 50 250 51557 57 557 52763 63 763 69037 37 037
G4 0894 94 894 6047 47 047 6181 81 181 8078 78 078
G5 0870 70 870 1283 83 283 1891 91 891 5009 09 009 5808 08 808 7276 76 276
G6 099 99 099 186 86 186 888 88 888
G7 44 44 44 75 75 75 87 87 87 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 1ZM 2ZM 3ZM
DB 30476 76 476
G1 17496 96 496
G2 47249 49 249 90117 17 117
G3 08860 60 860 25932 32 932 30651 51 651 35326 26 326 47643 43 643 84575 75 575
G4 3260 60 260 5848 48 848 6388 88 388 9692 92 692
G5 0484 84 484 2561 61 561 3876 76 876 4060 60 060 8728 28 728 9586 86 586
G6 114 14 114 213 13 213 493 93 493
G7 01 01 01 16 16 16 49 49 49 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12ZD 2ZD 7ZD
DB 82830 30 830
G1 97828 28 828
G2 51651 51 651 94234 34 234
G3 24756 56 756 39541 41 541 55076 76 076 74957 57 957 80790 90 790 93456 56 456
G4 1927 27 927 2307 07 307 2826 26 826 7764 64 764
G5 1017 17 017 1640 40 640 2026 26 026 8143 43 143 9261 61 261 9688 88 688
G6 228 28 228 487 87 487 975 75 975
G7 21 21 21 25 25 25 66 66 66 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11YT 7YT 9YT
DB 40803 03 803
G1 78281 81 281
G2 35405 05 405 76878 78 878
G3 03048 48 048 36801 01 801 39948 48 948 45065 65 065 45587 87 587 86596 96 596
G4 0838 38 838 3342 42 342 6213 13 213 9537 37 537
G5 1345 45 345 1631 31 631 3465 65 465 6352 52 352 9325 25 325 9422 22 422
G6 038 38 038 134 34 134 303 03 303
G7 35 35 35 47 47 47 66 66 66 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10YL 13YL 7YL
DB 75178 78 178
G1 51146 46 146
G2 71345 45 345 82930 30 930
G3 03039 39 039 10717 17 717 13472 72 472 16023 23 023 37990 90 990 39838 38 838
G4 2554 54 554 4756 56 756 6248 48 248 6723 23 723
G5 0430 30 430 1823 23 823 3573 73 573 4831 31 831 9371 71 371 9595 95 595
G6 282 82 282 654 54 654 788 88 788
G7 76 76 76 87 87 87 90 90 90 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10YC 11YC 13YC
DB 09208 08 208
G1 06347 47 347
G2 77886 86 886 81535 35 535
G3 21832 32 832 30750 50 750 34702 02 702 37787 87 787 49646 46 646 72258 58 258
G4 0783 83 783 3949 49 949 8487 87 487 9305 05 305
G5 1692 92 692 4091 91 091 4371 71 371 6961 61 961 7855 55 855 8974 74 974
G6 248 48 248 700 00 700 883 83 883
G7 19 19 19 50 50 50 69 69 69 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11XR 12XR 6XR
DB 37892 92 892
G1 75605 05 605
G2 89024 24 024 98138 38 138
G3 11062 62 062 21487 87 487 26233 33 233 30227 27 227 34872 72 872 91330 30 330
G4 2377 77 377 4977 77 977 6603 03 603 7252 52 252
G5 1773 73 773 4427 27 427 6106 06 106 9295 95 295 9786 86 786 9909 09 909
G6 065 65 065 825 25 825 851 51 851
G7 28 28 28 58 58 58 67 67 67 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 6, viết tắt là XSMB Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang