XSMB Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11EZ 2EZ 8EZ
DB 85736 36 736
G1 50768 68 768
G2 01694 94 694 07778 78 778
G3 05675 75 675 19342 42 342 67664 64 664 71816 16 816 80446 46 446 95155 55 155
G4 0268 68 268 3456 56 456 3562 62 562 6841 41 841
G5 1714 14 714 1791 91 791 2591 91 591 4306 06 306 4871 71 871 7101 01 101
G6 331 31 331 374 74 374 831 31 831
G7 21 21 21 73 73 73 74 74 74 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11DH 2DH 4DH
DB 73118 18 118
G1 09141 41 141
G2 40822 22 822 98087 87 087
G3 13005 05 005 22989 89 989 52331 31 331 58740 40 740 72524 24 524 98211 11 211
G4 1719 19 719 7100 00 100 8423 23 423 9083 83 083
G5 1384 84 384 4900 00 900 5081 81 081 8400 00 400 9040 40 040 9262 62 262
G6 387 87 387 814 14 814 852 52 852
G7 02 02 02 82 82 82 92 92 92 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10DR 6DR 7DR
DB 78854 54 854
G1 13173 73 173
G2 03693 93 693 62902 02 902
G3 16300 00 300 23758 58 758 45332 32 332 75573 73 573 90003 03 003 90057 57 057
G4 0423 23 423 6138 38 138 6326 26 326 9311 11 311
G5 0021 21 021 0188 88 188 3204 04 204 4798 98 798 5847 47 847 6373 73 373
G6 157 57 157 363 63 363 677 77 677
G7 00 00 00 17 17 17 71 71 71 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11DZ 12DZ 6DZ
DB 45982 82 982
G1 62271 71 271
G2 59955 55 955 76182 82 182
G3 05407 07 407 18088 88 088 42396 96 396 64855 55 855 72241 41 241 76780 80 780
G4 0834 34 834 0924 24 924 1415 15 415 6482 82 482
G5 0609 09 609 1146 46 146 3659 59 659 4157 57 157 5070 70 070 9139 39 139
G6 723 23 723 789 89 789 804 04 804
G7 27 27 27 65 65 65 96 96 96 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12CH 14CH 8CH
DB 36089 89 089
G1 26541 41 541
G2 33678 78 678 81840 40 840
G3 23901 01 901 26101 01 101 59205 05 205 70618 18 618 88284 84 284 96261 61 261
G4 0705 05 705 1674 74 674 6019 19 019 8595 95 595
G5 3432 32 432 5065 65 065 5562 62 562 6785 85 785 7766 66 766 8929 29 929
G6 174 74 174 366 66 366 533 33 533
G7 40 40 40 57 57 57 61 61 61 67 67 67
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11CR 2CR 7CR
DB 51855 55 855
G1 08402 02 402
G2 81863 63 863 94490 90 490
G3 15269 69 269 24274 74 274 49212 12 212 50504 04 504 57083 83 083 72405 05 405
G4 3683 83 683 4789 89 789 6299 99 299 6841 41 841
G5 2244 44 244 2305 05 305 4188 88 188 7762 62 762 9592 92 592 9625 25 625
G6 069 69 069 488 88 488 621 21 621
G7 33 33 33 34 34 34 68 68 68 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12CZ 13CZ 14CZ
DB 14973 73 973
G1 31007 07 007
G2 51996 96 996 98439 39 439
G3 25328 28 328 33295 95 295 50326 26 326 66382 82 382 81590 90 590 95453 53 453
G4 0979 79 979 1102 02 102 1506 06 506 6872 72 872
G5 1943 43 943 4121 21 121 4848 48 848 6643 43 643 8759 59 759 8774 74 774
G6 249 49 249 418 18 418 419 19 419
G7 12 12 12 18 18 18 40 40 40 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 14BH 3BH 9BH
DB 49715 15 715
G1 85264 64 264
G2 05684 84 684 96066 66 066
G3 05012 12 012 33836 36 836 54869 69 869 76899 99 899 92715 15 715 95769 69 769
G4 3638 38 638 4375 75 375 8476 76 476 9949 49 949
G5 0122 22 122 2339 39 339 2488 88 488 2751 51 751 7183 83 183 7443 43 443
G6 051 51 051 053 53 053 361 61 361
G7 29 29 29 54 54 54 61 61 61 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 16BU 4BU 6BU
DB 97571 71 571
G1 47197 97 197
G2 17744 44 744 47647 47 647
G3 26520 20 520 30084 84 084 47592 92 592 50342 42 342 79871 71 871 81710 10 710
G4 0247 47 247 2568 68 568 7406 06 406 9731 31 731
G5 0171 71 171 0464 64 464 5438 38 438 7302 02 302 8978 78 978 9849 49 849
G6 470 70 470 572 72 572 646 46 646
G7 28 28 28 71 71 71 74 74 74 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 6, viết tắt là XSMB Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang