XSMB Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10MF 11MF 13MF
DB 43614 14 614
G1 70914 14 914
G2 30674 74 674 50335 35 335
G3 07365 65 365 08197 97 197 28938 38 938 35081 81 081 72281 81 281 81989 89 989
G4 2930 30 930 3921 21 921 4179 79 179 7083 83 083
G5 0545 45 545 3184 84 184 7671 71 671 8038 38 038 8839 39 839 9763 63 763
G6 290 90 290 613 13 613 982 82 982
G7 07 07 07 30 30 30 50 50 50 53 53 53
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10MR 15MR 1MR
DB 14362 62 362
G1 38252 52 252
G2 63687 87 687 65066 66 066
G3 04103 03 103 15629 29 629 19956 56 956 45102 02 102 59617 17 617 72915 15 915
G4 5571 71 571 7871 71 871 9392 92 392 9646 46 646
G5 0105 05 105 3032 32 032 4535 35 535 5871 71 871 6895 95 895 8993 93 993
G6 028 28 028 512 12 512 633 33 633
G7 03 03 03 42 42 42 81 81 81 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10MZ 2MZ 4MZ
DB 57597 97 597
G1 30231 31 231
G2 47152 52 152 94758 58 758
G3 24173 73 173 39425 25 425 73323 23 323 79305 05 305 80480 80 480 87072 72 072
G4 4515 15 515 5632 32 632 6822 22 822 7254 54 254
G5 0554 54 554 2357 57 357 3494 94 494 4429 29 429 7770 70 770 8426 26 426
G6 019 19 019 069 69 069 583 83 583
G7 16 16 16 24 24 24 52 52 52 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10LG 11LG 12LG
DB 60814 14 814
G1 94807 07 807
G2 65879 79 879 80885 85 885
G3 11601 01 601 24813 13 813 36791 91 791 59296 96 296 73941 41 941 96950 50 950
G4 0302 02 302 6913 13 913 8928 28 928 9395 95 395
G5 0678 78 678 1296 96 296 2468 68 468 2489 89 489 6416 16 416 7050 50 050
G6 615 15 615 622 22 622 698 98 698
G7 05 05 05 35 35 35 38 38 38 59 59 59
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 14LR 1LR 2LR
DB 77969 69 969
G1 17076 76 076
G2 23564 64 564 84622 22 622
G3 05880 80 880 24864 64 864 27434 34 434 42259 59 259 85572 72 572 90812 12 812
G4 4577 77 577 4593 93 593 5886 86 886 8354 54 354
G5 0471 71 471 2055 55 055 2893 93 893 5786 86 786 7821 21 821 7995 95 995
G6 555 55 555 586 86 586 631 31 631
G7 07 07 07 28 28 28 32 32 32 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10LZ 12LZ 14LZ
DB 58827 27 827
G1 67119 19 119
G2 20017 17 017 74828 28 828
G3 05128 28 128 15849 49 849 42557 57 557 70152 52 152 90611 11 611 97170 70 170
G4 4839 39 839 5102 02 102 7284 84 284 9882 82 882
G5 0342 42 342 6746 46 746 7478 78 478 7729 29 729 7816 16 816 9252 52 252
G6 247 47 247 789 89 789 958 58 958
G7 06 06 06 27 27 27 32 32 32 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 13KG 14KG 15KG
DB 01316 16 316
G1 06155 55 155
G2 25162 62 162 84573 73 573
G3 08797 97 797 53870 70 870 59948 48 948 73728 28 728 75867 67 867 77527 27 527
G4 0704 04 704 8238 38 238 9427 27 427 9814 14 814
G5 0134 34 134 2658 58 658 3152 52 152 5194 94 194 6446 46 446 9337 37 337
G6 321 21 321 431 31 431 902 02 902
G7 16 16 16 22 22 22 31 31 31 38 38 38
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 13KR 5KR 6KR
DB 04630 30 630
G1 57457 57 457
G2 76246 46 246 93913 13 913
G3 05246 46 246 37236 36 236 45032 32 032 63220 20 220 76460 60 460 98088 88 088
G4 2003 03 003 4835 35 835 4913 13 913 5104 04 104
G5 0208 08 208 1043 43 043 3869 69 869 8773 73 773 9264 64 264 9530 30 530
G6 044 44 044 417 17 417 638 38 638
G7 38 38 38 56 56 56 59 59 59 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 13KZ 6KZ 8KZ
DB 51903 03 903
G1 86977 77 977
G2 53855 55 855 82649 49 649
G3 31100 00 100 32984 84 984 38224 24 224 64046 46 046 69222 22 222 82680 80 680
G4 2170 70 170 3246 46 246 4539 39 539 8108 08 108
G5 0683 83 683 3628 28 628 4448 48 448 5033 33 033 5654 54 654 7734 34 734
G6 469 69 469 497 97 497 771 71 771
G7 03 03 03 09 09 09 34 34 34 40 40 40
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11HG 15HG 7HG
DB 79913 13 913
G1 01136 36 136
G2 98576 76 576 99322 22 322
G3 06602 02 602 23813 13 813 27226 26 226 51366 66 366 87720 20 720 99799 99 799
G4 3380 80 380 3901 01 901 5400 00 400 5847 47 847
G5 0638 38 638 3103 03 103 3408 08 408 6047 47 047 7642 42 642 7653 53 653
G6 530 30 530 547 47 547 726 26 726
G7 23 23 23 31 31 31 38 38 38 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 6, viết tắt là XSMB Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang