XSMB Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12CH 14CH 8CH
DB 36089 89 089
G1 26541 41 541
G2 33678 78 678 81840 40 840
G3 23901 01 901 26101 01 101 59205 05 205 70618 18 618 88284 84 284 96261 61 261
G4 0705 05 705 1674 74 674 6019 19 019 8595 95 595
G5 3432 32 432 5065 65 065 5562 62 562 6785 85 785 7766 66 766 8929 29 929
G6 174 74 174 366 66 366 533 33 533
G7 40 40 40 57 57 57 61 61 61 67 67 67
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11CR 2CR 7CR
DB 51855 55 855
G1 08402 02 402
G2 81863 63 863 94490 90 490
G3 15269 69 269 24274 74 274 49212 12 212 50504 04 504 57083 83 083 72405 05 405
G4 3683 83 683 4789 89 789 6299 99 299 6841 41 841
G5 2244 44 244 2305 05 305 4188 88 188 7762 62 762 9592 92 592 9625 25 625
G6 069 69 069 488 88 488 621 21 621
G7 33 33 33 34 34 34 68 68 68 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12CZ 13CZ 14CZ
DB 14973 73 973
G1 31007 07 007
G2 51996 96 996 98439 39 439
G3 25328 28 328 33295 95 295 50326 26 326 66382 82 382 81590 90 590 95453 53 453
G4 0979 79 979 1102 02 102 1506 06 506 6872 72 872
G5 1943 43 943 4121 21 121 4848 48 848 6643 43 643 8759 59 759 8774 74 774
G6 249 49 249 418 18 418 419 19 419
G7 12 12 12 18 18 18 40 40 40 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 14BH 3BH 9BH
DB 49715 15 715
G1 85264 64 264
G2 05684 84 684 96066 66 066
G3 05012 12 012 33836 36 836 54869 69 869 76899 99 899 92715 15 715 95769 69 769
G4 3638 38 638 4375 75 375 8476 76 476 9949 49 949
G5 0122 22 122 2339 39 339 2488 88 488 2751 51 751 7183 83 183 7443 43 443
G6 051 51 051 053 53 053 361 61 361
G7 29 29 29 54 54 54 61 61 61 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 16BU 4BU 6BU
DB 97571 71 571
G1 47197 97 197
G2 17744 44 744 47647 47 647
G3 26520 20 520 30084 84 084 47592 92 592 50342 42 342 79871 71 871 81710 10 710
G4 0247 47 247 2568 68 568 7406 06 406 9731 31 731
G5 0171 71 171 0464 64 464 5438 38 438 7302 02 302 8978 78 978 9849 49 849
G6 470 70 470 572 72 572 646 46 646
G7 28 28 28 71 71 71 74 74 74 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 14AD 2AD 7AD
DB 26396 96 396
G1 07249 49 249
G2 62280 80 280 65932 32 932
G3 24486 86 486 38330 30 330 53999 99 999 80414 14 414 82673 73 673 92920 20 920
G4 3688 88 688 5138 38 138 5908 08 908 7264 64 264
G5 0686 86 686 1894 94 894 4348 48 348 4760 60 760 5461 61 461 9358 58 358
G6 050 50 050 131 31 131 958 58 958
G7 22 22 22 41 41 41 91 91 91 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 13AM 14AM 8AM
DB 19143 43 143
G1 80801 01 801
G2 41658 58 658 64482 82 482
G3 06706 06 706 15807 07 807 19586 86 586 70550 50 550 76479 79 479 97337 37 337
G4 1823 23 823 3273 73 273 3284 84 284 8386 86 386
G5 0960 60 960 1275 75 275 2939 39 939 8036 36 036 8430 30 430 9338 38 338
G6 363 63 363 433 33 433 587 87 587
G7 02 02 02 37 37 37 82 82 82 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11AU 14AU 7AU
DB 04477 77 477
G1 86108 08 108
G2 16664 64 664 65637 37 637
G3 24451 51 451 71826 26 826 78134 34 134 83666 66 666 86158 58 158 88494 94 494
G4 3655 55 655 4583 83 583 6318 18 318 6878 78 878
G5 3495 95 495 3563 63 563 6518 18 518 6966 66 966 7084 84 084 8319 19 319
G6 296 96 296 702 02 702 780 80 780
G7 00 00 00 32 32 32 41 41 41 47 47 47
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 15ZU 1ZU 4ZU
DB 76684 84 684
G1 41910 10 910
G2 06910 10 910 30143 43 143
G3 12088 88 088 29537 37 537 47250 50 250 51557 57 557 52763 63 763 69037 37 037
G4 0894 94 894 6047 47 047 6181 81 181 8078 78 078
G5 0870 70 870 1283 83 283 1891 91 891 5009 09 009 5808 08 808 7276 76 276
G6 099 99 099 186 86 186 888 88 888
G7 44 44 44 75 75 75 87 87 87 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/12/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000
Đầu trang