XSMB Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11ER 3ER 5ER
DB 33555 55 555
G1 52557 57 557
G2 50894 94 894 51062 62 062
G3 17067 67 067 26045 45 045 31970 70 970 36571 71 571 41228 28 228 92048 48 048
G4 4978 78 978 8932 32 932 8979 79 979 9209 09 209
G5 1138 38 138 2793 93 793 5484 84 484 5679 79 679 6344 44 344 9923 23 923
G6 204 04 204 276 76 276 911 11 911
G7 38 38 38 54 54 54 82 82 82 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 55 giống với Hải Phòng hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-07-16 68355 Quảng Ninh
2019-03-04 11155 Hà Nội
2018-11-06 70455 Quảng Ninh
2018-09-30 68455 Thái Bình
2017-11-06 03355 Hà Nội
2017-08-28 66755 Hà Nội
2017-06-12 83555 Hà Nội
2017-05-27 15355 Nam Định
2017-05-13 58255 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11EZ 2EZ 8EZ
DB 85736 36 736
G1 50768 68 768
G2 01694 94 694 07778 78 778
G3 05675 75 675 19342 42 342 67664 64 664 71816 16 816 80446 46 446 95155 55 155
G4 0268 68 268 3456 56 456 3562 62 562 6841 41 841
G5 1714 14 714 1791 91 791 2591 91 591 4306 06 306 4871 71 871 7101 01 101
G6 331 31 331 374 74 374 831 31 831
G7 21 21 21 73 73 73 74 74 74 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 36 giống với Hải Phòng hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-23 89736 Nam Định
2019-05-16 23736 Hà Nội
2019-04-11 52236 Hà Nội
2019-01-24 69336 Hà Nội
2018-07-31 28236 Quảng Ninh
2018-05-25 89936 Hải Phòng
2018-05-13 27336 Thái Bình
2018-03-17 81636 Nam Định
2017-06-02 81736 Hải Phòng
2017-05-18 35236 Hà Nội
2017-04-22 59036 Nam Định
2016-11-05 85236 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11DH 2DH 4DH
DB 73118 18 118
G1 09141 41 141
G2 40822 22 822 98087 87 087
G3 13005 05 005 22989 89 989 52331 31 331 58740 40 740 72524 24 524 98211 11 211
G4 1719 19 719 7100 00 100 8423 23 423 9083 83 083
G5 1384 84 384 4900 00 900 5081 81 081 8400 00 400 9040 40 040 9262 62 262
G6 387 87 387 814 14 814 852 52 852
G7 02 02 02 82 82 82 92 92 92 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 18 giống với Hải Phòng hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-13 29618 Bắc Ninh
2019-07-29 79918 Hà Nội
2018-10-30 42318 Quảng Ninh
2018-10-12 68218 Hải Phòng
2018-04-12 70118 Hà Nội
2017-12-19 25818 Quảng Ninh
2016-12-20 66718 Quảng Ninh
2016-12-03 16718 Nam Định
2016-10-15 42118 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10DR 6DR 7DR
DB 78854 54 854
G1 13173 73 173
G2 03693 93 693 62902 02 902
G3 16300 00 300 23758 58 758 45332 32 332 75573 73 573 90003 03 003 90057 57 057
G4 0423 23 423 6138 38 138 6326 26 326 9311 11 311
G5 0021 21 021 0188 88 188 3204 04 204 4798 98 798 5847 47 847 6373 73 373
G6 157 57 157 363 63 363 677 77 677
G7 00 00 00 17 17 17 71 71 71 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 54 giống với Hải Phòng hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-09-03 91254 Quảng Ninh
2018-12-06 81154 Hà Nội
2018-09-25 69654 Quảng Ninh
2018-07-11 19854 Bắc Ninh
2018-06-11 35854 Hà Nội
2018-05-31 93554 Hà Nội
2018-03-14 90354 Bắc Ninh
2018-02-24 00154 Nam Định
2017-08-31 30454 Hà Nội
2017-03-03 42654 Hải Phòng
2016-08-10 47054 Bắc Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11DZ 12DZ 6DZ
DB 45982 82 982
G1 62271 71 271
G2 59955 55 955 76182 82 182
G3 05407 07 407 18088 88 088 42396 96 396 64855 55 855 72241 41 241 76780 80 780
G4 0834 34 834 0924 24 924 1415 15 415 6482 82 482
G5 0609 09 609 1146 46 146 3659 59 659 4157 57 157 5070 70 070 9139 39 139
G6 723 23 723 789 89 789 804 04 804
G7 27 27 27 65 65 65 96 96 96 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 82 giống với Hải Phòng hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-16 01682 Nam Định
2019-09-13 82182 Hải Phòng
2019-08-19 91082 Hà Nội
2019-08-02 82782 Hải Phòng
2019-07-25 22382 Hà Nội
2019-05-14 38982 Quảng Ninh
2019-03-16 26682 Nam Định
2018-06-07 45882 Hà Nội
2018-05-05 29482 Nam Định
2018-04-04 64482 Bắc Ninh
2017-10-26 42282 Hà Nội
2017-07-06 88882 Hà Nội
2016-08-14 50182 Thái Bình
2016-07-30 64182 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12CH 14CH 8CH
DB 36089 89 089
G1 26541 41 541
G2 33678 78 678 81840 40 840
G3 23901 01 901 26101 01 101 59205 05 205 70618 18 618 88284 84 284 96261 61 261
G4 0705 05 705 1674 74 674 6019 19 019 8595 95 595
G5 3432 32 432 5065 65 065 5562 62 562 6785 85 785 7766 66 766 8929 29 929
G6 174 74 174 366 66 366 533 33 533
G7 40 40 40 57 57 57 61 61 61 67 67 67
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 89 giống với Hải Phòng hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-07-12 16289 Hải Phòng
2019-01-28 85889 Hà Nội
2019-01-18 04289 Hải Phòng
2019-01-07 32489 Hà Nội
2019-01-01 93689 Quảng Ninh
2018-11-01 51489 Hà Nội
2018-06-19 15489 Quảng Ninh
2018-02-13 56489 Quảng Ninh
2018-01-06 15589 Nam Định
2017-09-01 22989 Hải Phòng
2017-01-24 57089 Quảng Ninh
2017-01-15 02489 Thái Bình
2016-12-14 35289 Bắc Ninh
2016-08-31 77489 Bắc Ninh
2016-08-21 04689 Thái Bình
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11CR 2CR 7CR
DB 51855 55 855
G1 08402 02 402
G2 81863 63 863 94490 90 490
G3 15269 69 269 24274 74 274 49212 12 212 50504 04 504 57083 83 083 72405 05 405
G4 3683 83 683 4789 89 789 6299 99 299 6841 41 841
G5 2244 44 244 2305 05 305 4188 88 188 7762 62 762 9592 92 592 9625 25 625
G6 069 69 069 488 88 488 621 21 621
G7 33 33 33 34 34 34 68 68 68 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 55 giống với Hải Phòng hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-07-16 68355 Quảng Ninh
2019-03-04 11155 Hà Nội
2018-11-06 70455 Quảng Ninh
2018-09-30 68455 Thái Bình
2017-11-06 03355 Hà Nội
2017-08-28 66755 Hà Nội
2017-06-12 83555 Hà Nội
2017-05-27 15355 Nam Định
2017-05-13 58255 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12CZ 13CZ 14CZ
DB 14973 73 973
G1 31007 07 007
G2 51996 96 996 98439 39 439
G3 25328 28 328 33295 95 295 50326 26 326 66382 82 382 81590 90 590 95453 53 453
G4 0979 79 979 1102 02 102 1506 06 506 6872 72 872
G5 1943 43 943 4121 21 121 4848 48 848 6643 43 643 8759 59 759 8774 74 774
G6 249 49 249 418 18 418 419 19 419
G7 12 12 12 18 18 18 40 40 40 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 73 giống với Hải Phòng hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-08-29 89773 Hà Nội
2019-06-28 98073 Hải Phòng
2019-06-07 43073 Hải Phòng
2019-06-03 31873 Hà Nội
2019-03-19 39473 Quảng Ninh
2018-08-22 57873 Bắc Ninh
2018-05-26 70873 Nam Định
2018-03-04 16873 Thái Bình
2018-02-02 61573 Hải Phòng
2017-12-30 61773 Nam Định
2017-12-29 53773 Hải Phòng
2017-09-20 07873 Bắc Ninh
2016-11-10 61973 Hà Nội
2016-10-31 45373 Hà Nội
2016-10-28 33073 Hải Phòng
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 14BH 3BH 9BH
DB 49715 15 715
G1 85264 64 264
G2 05684 84 684 96066 66 066
G3 05012 12 012 33836 36 836 54869 69 869 76899 99 899 92715 15 715 95769 69 769
G4 3638 38 638 4375 75 375 8476 76 476 9949 49 949
G5 0122 22 122 2339 39 339 2488 88 488 2751 51 751 7183 83 183 7443 43 443
G6 051 51 051 053 53 053 361 61 361
G7 29 29 29 54 54 54 61 61 61 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/01/2020
Các ngày có giải đặc biệt 15 giống với Hải Phòng hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-21 15315 Hà Nội
2019-10-01 19515 Quảng Ninh
2018-12-18 84415 Quảng Ninh
2018-10-06 68515 Nam Định
2018-09-27 14915 Hà Nội
2018-09-08 66915 Nam Định
2018-06-20 81615 Bắc Ninh
2017-09-09 41715 Nam Định
2017-04-18 03215 Quảng Ninh
2017-03-06 75615 Hà Nội
2017-02-23 44215 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000
Đầu trang