XSMB Thứ 6 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 6 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10SD 11SD 14SD
DB 92780 80 780
G1 23593 93 593
G2 46273 73 273 78703 03 703
G3 00990 90 990 07624 24 624 08148 48 148 11931 31 931 13632 32 632 94855 55 855
G4 0687 87 687 1575 75 575 3918 18 918 6332 32 332
G5 0057 57 057 0896 96 896 2412 12 412 5797 97 797 6453 53 453 6856 56 856
G6 412 12 412 586 86 586 836 36 836
G7 06 06 06 10 10 10 13 13 13 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 14SM 1SM 3SM
DB 88287 87 287
G1 11204 04 204
G2 25196 96 196 38454 54 454
G3 19502 02 502 24596 96 596 35845 45 845 82047 47 047 83564 64 564 86373 73 373
G4 3985 85 985 4185 85 185 5401 01 401 9731 31 731
G5 0342 42 342 0359 59 359 3379 79 379 3714 14 714 6589 89 589 7901 01 901
G6 030 30 030 188 88 188 616 16 616
G7 22 22 22 30 30 30 38 38 38 49 49 49
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10SV 11SV 12SV
DB 44571 71 571
G1 02894 94 894
G2 57593 93 593 63559 59 559
G3 09164 64 164 38444 44 444 46685 85 685 58707 07 707 74801 01 801 86504 04 504
G4 0046 46 046 1872 72 872 8372 72 372 8399 99 399
G5 0127 27 127 1532 32 532 2643 43 643 3068 68 068 7471 71 471 8568 68 568
G6 126 26 126 330 30 330 472 72 472
G7 10 10 10 26 26 26 65 65 65 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 10RD 2RD 3RD
DB 57483 83 483
G1 33678 78 678
G2 12466 66 466 88663 63 663
G3 11226 26 226 25228 28 228 63581 81 581 70581 81 581 75675 75 675 83621 21 621
G4 5155 55 155 7834 34 834 8601 01 601 9808 08 808
G5 2169 69 169 3721 21 721 5346 46 346 5390 90 390 7358 58 358 7520 20 520
G6 081 81 081 695 95 695 720 20 720
G7 31 31 31 57 57 57 65 65 65 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 31/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12RM 15RM 2RM
DB 06125 25 125
G1 02898 98 898
G2 05454 54 454 91024 24 024
G3 01371 71 371 28179 79 179 34370 70 370 39463 63 463 68522 22 522 77795 95 795
G4 0440 40 440 5402 02 402 8279 79 279 8832 32 832
G5 1728 28 728 2805 05 805 3261 61 261 3605 05 605 5764 64 764 8108 08 108
G6 200 00 200 624 24 624 992 92 992
G7 26 26 26 31 31 31 44 44 44 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11RV 4RV 5RV
DB 14408 08 408
G1 28308 08 308
G2 68897 97 897 99131 31 131
G3 05188 88 188 11317 17 317 19395 95 395 50764 64 764 55010 10 010 73841 41 841
G4 0716 16 716 2161 61 161 3162 62 162 9104 04 104
G5 1187 87 187 4221 21 221 4714 14 714 6940 40 940 7043 43 043 7398 98 398
G6 250 50 250 385 85 385 857 57 857
G7 00 00 00 01 01 01 04 04 04 21 21 21
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 11QD 12QD 15QD
DB 60541 41 541
G1 68899 99 899
G2 04938 38 938 42547 47 547
G3 06347 47 347 21866 66 866 57821 21 821 86104 04 104 92438 38 438 95542 42 542
G4 1909 09 909 3453 53 453 7787 87 787 9347 47 347
G5 1514 14 514 2101 01 101 2988 88 988 3933 33 933 7102 02 102 8025 25 025
G6 513 13 513 540 40 540 771 71 771
G7 01 01 01 22 22 22 63 63 63 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12QM 1QM 2QM
DB 99600 00 600
G1 25157 57 157
G2 01801 01 801 41602 02 602
G3 07691 91 691 13837 37 837 36479 79 479 48562 62 562 61779 79 779 63586 86 586
G4 1983 83 983 3449 49 449 3930 30 930 7790 90 790
G5 0931 31 931 3793 93 793 4528 28 528 4849 49 849 8407 07 407 9054 54 054
G6 521 21 521 680 80 680 821 21 821
G7 02 02 02 21 21 21 38 38 38 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hải Phòng
Mã ĐB 12QV 13QV 14QV
DB 98018 18 018
G1 47391 91 391
G2 34513 13 513 46411 11 411
G3 02594 94 594 19707 07 707 20134 34 134 31040 40 040 73795 95 795 91533 33 533
G4 1001 01 001 4034 34 034 5340 40 340 6049 49 049
G5 0915 15 915 1237 37 237 5417 17 417 7007 07 007 8701 01 701 9493 93 493
G6 078 78 078 318 18 318 672 72 672
G7 02 02 02 65 65 65 77 77 77 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hải Phòng,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 6 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 6 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 6, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 6 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 6, viết tắt là XSMB Thứ 6 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 6 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 6

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 6

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 6

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 6 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 6 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 6

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 6 – XSMB Thứ 6. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang