XSMB Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 15RL 1RL 4RL
DB 17474 74 474
G1 61235 35 235
G2 40921 21 921 75577 77 577
G3 16557 57 557 31461 61 461 46580 80 580 61352 52 352 61683 83 683 93636 36 636
G4 3447 47 447 3891 91 891 3921 21 921 4622 22 622
G5 1752 52 752 3749 49 749 4139 39 139 5803 03 803 6853 53 853 7856 56 856
G6 138 38 138 448 48 448 655 55 655
G7 11 11 11 25 25 25 55 55 55 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10RC 15RC 2RC
DB 09562 62 562
G1 47108 08 108
G2 61475 75 475 81675 75 675
G3 02437 37 437 17726 26 726 27123 23 123 42191 91 191 86964 64 964 95408 08 408
G4 0628 28 628 0767 67 767 7519 19 519 8861 61 861
G5 0892 92 892 3553 53 553 3898 98 898 4132 32 132 5500 00 500 6120 20 120
G6 395 95 395 405 05 405 592 92 592
G7 18 18 18 39 39 39 75 75 75 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 15QH 2QH 5QH
DB 05356 56 356
G1 75468 68 468
G2 65136 36 136 75794 94 794
G3 13362 62 362 22868 68 868 41265 65 265 47922 22 922 88612 12 612 88785 85 785
G4 1356 56 356 3501 01 501 6292 92 292 8661 61 661
G5 5150 50 150 5537 37 537 7117 17 117 7724 24 724 7741 41 741 8650 50 650
G6 316 16 316 635 35 635 795 95 795
G7 05 05 05 14 14 14 17 17 17 20 20 20
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 31/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10QA 15QA 3QA
DB 22382 82 382
G1 22363 63 363
G2 02040 40 040 20422 22 422
G3 59456 56 456 61355 55 355 61772 72 772 71593 93 593 71878 78 878 76971 71 971
G4 3522 22 522 4218 18 218 4330 30 330 8172 72 172
G5 0930 30 930 1582 82 582 3022 22 022 8411 11 411 8602 02 602 9644 44 644
G6 439 39 439 605 05 605 607 07 607
G7 34 34 34 35 35 35 64 64 64 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13PF 7PF 8PF
DB 85507 07 507
G1 47061 61 061
G2 18275 75 275 45630 30 630
G3 22338 38 338 44580 80 580 52148 48 148 59029 29 029 67976 76 976 93544 44 544
G4 1232 32 232 3169 69 169 5070 70 070 8227 27 227
G5 0310 10 310 0654 54 654 6197 97 197 7003 03 003 9048 48 048 9418 18 418
G6 309 09 309 313 13 313 560 60 560
G7 09 09 09 11 11 11 38 38 38 43 43 43
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 3NL 4NL 6NL
DB 67166 66 166
G1 62015 15 015
G2 19632 32 632 96225 25 225
G3 06346 46 346 25777 77 777 27572 72 572 39988 88 988 42791 91 791 84870 70 870
G4 1065 65 065 4740 40 740 5483 83 483 8325 25 325
G5 5057 57 057 6058 58 058 6600 00 600 7119 19 119 7722 22 722 8000 00 000
G6 271 71 271 857 57 857 902 02 902
G7 08 08 08 24 24 24 38 38 38 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13NC 15NC 4NC
DB 19120 20 120
G1 63741 41 741
G2 38353 53 353 93296 96 296
G3 12602 02 602 15050 50 050 24702 02 702 29158 58 158 64899 99 899 76760 60 760
G4 0525 25 525 1282 82 282 2047 47 047 3072 72 072
G5 0857 57 857 1351 51 351 6430 30 430 6857 57 857 7965 65 965 9763 63 763
G6 096 96 096 507 07 507 968 68 968
G7 13 13 13 31 31 31 88 88 88 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12MF 1MF 2MF
DB 51776 76 776
G1 72323 23 323
G2 34926 26 926 74307 07 307
G3 27047 47 047 49064 64 064 54649 49 649 58920 20 920 90065 65 065 98856 56 856
G4 3166 66 166 5755 55 755 7064 64 064 9702 02 702
G5 1054 54 054 3734 34 734 4168 68 168 6286 86 286 7131 31 131 7471 71 471
G6 227 27 227 317 17 317 955 55 955
G7 04 04 04 20 20 20 75 75 75 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 1XZ 4XZ 7XZ
DB 25132 32 132
G1 62479 79 479
G2 28020 20 020 76620 20 620
G3 40382 82 382 41714 14 714 53952 52 952 73016 16 016 77936 36 936 84749 49 749
G4 0553 53 553 7828 28 828 8713 13 713 9029 29 029
G5 1958 58 958 3140 40 140 6379 79 379 6440 40 440 6687 87 687 7413 13 413
G6 461 61 461 548 48 548 697 97 697
G7 09 09 09 53 53 53 87 87 87 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10UX 15UX 5UX
DB 69759 59 759
G1 56608 08 608
G2 41985 85 985 96681 81 681
G3 00934 34 934 10734 34 734 38517 17 517 57864 64 864 98050 50 050 99499 99 499
G4 0799 99 799 3166 66 166 8182 82 182 8724 24 724
G5 2353 53 353 5078 78 078 6480 80 480 7163 63 163 7890 90 890 9905 05 905
G6 583 83 583 629 29 629 846 46 846
G7 16 16 16 18 18 18 22 22 22 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 – XSMB Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 5, viết tắt là XSMB Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 5

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 5 – XSMB Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang