XSMB Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 3VU 7VU 9VU
DB 65074 74 074
G1 54557 57 557
G2 57738 38 738 75914 14 914
G3 62690 90 690 72248 48 248 89807 07 807 91520 20 520 95919 19 919 97762 62 762
G4 5619 19 619 7084 84 084 8089 89 089 9918 18 918
G5 1015 15 015 1804 04 804 3716 16 716 4007 07 007 6243 43 243 9756 56 756
G6 104 04 104 288 88 288 290 90 290
G7 86 86 86 87 87 87 98 98 98 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11VM 14VM 3VM
DB 16461 61 461
G1 60560 60 560
G2 10958 58 958 98368 68 368
G3 02809 09 809 05064 64 064 41858 58 858 71070 70 070 89840 40 840 91444 44 444
G4 3049 49 049 3777 77 777 7147 47 147 8278 78 278
G5 2300 00 300 3153 53 153 7445 45 445 7837 37 837 8515 15 515 9339 39 339
G6 073 73 073 248 48 248 741 41 741
G7 27 27 27 41 41 41 53 53 53 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11VD 6VD 8VD
DB 44946 46 946
G1 42387 87 387
G2 29469 69 469 81886 86 886
G3 01917 17 917 03221 21 221 13602 02 602 18974 74 974 52983 83 983 98992 92 992
G4 3283 83 283 4309 09 309 4840 40 840 7724 24 724
G5 0759 59 759 1728 28 728 1920 20 920 2005 05 005 2160 60 160 3204 04 204
G6 572 72 572 653 53 653 834 34 834
G7 29 29 29 30 30 30 42 42 42 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11UQ 15UQ 4UQ
DB 17227 27 227
G1 10166 66 166
G2 42373 73 373 61482 82 482
G3 30619 19 619 30852 52 852 40327 27 327 48381 81 381 57254 54 254 84859 59 859
G4 3574 74 574 3825 25 825 4439 39 439 8107 07 107
G5 2328 28 328 2577 77 577 3675 75 675 5035 35 035 6161 61 161 9901 01 901
G6 344 44 344 351 51 351 775 75 775
G7 14 14 14 59 59 59 67 67 67 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 15UG 6UG 7UG
DB 83657 57 657
G1 83729 29 729
G2 07225 25 225 65071 71 071
G3 00820 20 820 06502 02 502 16376 76 376 37581 81 581 61316 16 316 81256 56 256
G4 0723 23 723 3898 98 898 6212 12 212 9827 27 827
G5 1768 68 768 4283 83 283 6715 15 715 6854 54 854 7835 35 835 8517 17 517
G6 092 92 092 589 89 589 884 84 884
G7 00 00 00 79 79 79 85 85 85 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10TS 4TS 5TS
DB 80620 20 620
G1 39822 22 822
G2 69856 56 856 74778 78 778
G3 14155 55 155 18910 10 910 45623 23 623 50068 68 068 56245 45 245 84788 88 788
G4 0006 06 006 0021 21 021 5561 61 561 6930 30 930
G5 0649 49 649 0998 98 998 1380 80 380 2804 04 804 2825 25 825 3805 05 805
G6 372 72 372 560 60 560 879 79 879
G7 27 27 27 74 74 74 84 84 84 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 15TK 2TK 5TK
DB 75717 17 717
G1 46105 05 105
G2 26932 32 932 80273 73 273
G3 26636 36 636 42814 14 814 46955 55 955 81894 94 894 82563 63 563 92189 89 189
G4 1303 03 303 3064 64 064 4856 56 856 8823 23 823
G5 1266 66 266 2720 20 720 3267 67 267 4747 47 747 5228 28 228 9697 97 697
G6 221 21 221 526 26 526 924 24 924
G7 15 15 15 64 64 64 70 70 70 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 15TB 1TB 7TB
DB 30051 51 051
G1 43294 94 294
G2 43790 90 790 48137 37 137
G3 39403 03 403 39971 71 971 51700 00 700 63070 70 070 69689 89 689 84610 10 610
G4 2312 12 312 2853 53 853 6240 40 240 9803 03 803
G5 2255 55 255 2794 94 794 4203 03 203 4899 99 899 7985 85 985 8178 78 178
G6 157 57 157 441 41 441 896 96 896
G7 03 03 03 16 16 16 50 50 50 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 15SL 2SL 7SL
DB 89773 73 773
G1 76425 25 425
G2 01236 36 236 75302 02 302
G3 13727 27 727 27635 35 635 53228 28 228 55912 12 912 78563 63 563 81576 76 576
G4 1455 55 455 2425 25 425 7113 13 113 7652 52 652
G5 0163 63 163 0220 20 220 0641 41 641 1404 04 404 5724 24 724 8830 30 830
G6 228 28 228 672 72 672 796 96 796
G7 24 24 24 55 55 55 79 79 79 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11SC 4SC 9SC
DB 56093 93 093
G1 64281 81 281
G2 29398 98 398 58617 17 617
G3 09531 31 531 37240 40 240 38604 04 604 82489 89 489 96360 60 360 99620 20 620
G4 0340 40 340 1839 39 839 3028 28 028 6158 58 158
G5 0856 56 856 1234 34 234 3158 58 158 4523 23 523 8416 16 416 9969 69 969
G6 764 64 764 833 33 833 975 75 975
G7 39 39 39 41 41 41 44 44 44 52 52 52
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 – XSMB Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 5, viết tắt là XSMB Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 5

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 5 – XSMB Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang