XSMB Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 2AN 6AN 9AN
DB 73604 04 604
G1 27909 09 909
G2 59182 82 182 96677 77 677
G3 06210 10 210 25056 56 056 26419 19 419 71718 18 718 94576 76 576 96614 14 614
G4 1604 04 604 5441 41 441 7486 86 486 8369 69 369
G5 0329 29 329 4287 87 287 5812 12 812 7801 01 801 8338 38 338 9782 82 782
G6 031 31 031 411 11 411 776 76 776
G7 34 34 34 48 48 48 58 58 58 88 88 88
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11AV 4AV 6AV
DB 05939 39 939
G1 33589 89 589
G2 00419 19 419 95549 49 549
G3 33834 34 834 40892 92 892 41976 76 976 67154 54 154 68573 73 573 82949 49 949
G4 0759 59 759 2547 47 547 4254 54 254 5463 63 463
G5 0958 58 958 3247 47 247 4482 82 482 7910 10 910 8274 74 274 8620 20 620
G6 054 54 054 286 86 286 672 72 672
G7 02 02 02 74 74 74 75 75 75 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10ZT 5ZT 6ZT
DB 46081 81 081
G1 65929 29 929
G2 01964 64 964 60800 00 800
G3 39749 49 749 51262 62 262 73427 27 427 79974 74 974 92244 44 244 93221 21 221
G4 0326 26 326 3350 50 350 4460 60 460 7249 49 249
G5 1211 11 211 2673 73 673 4958 58 958 7033 33 033 8884 84 884 9489 89 489
G6 335 35 335 938 38 938 962 62 962
G7 26 26 26 74 74 74 75 75 75 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13ZL 2ZL 7ZL
DB 02447 47 447
G1 23701 01 701
G2 43773 73 773 94768 68 768
G3 01948 48 948 34312 12 312 73739 39 739 78176 76 176 81694 94 694 98699 99 699
G4 1223 23 223 2227 27 227 2760 60 760 9504 04 504
G5 5301 01 301 7369 69 369 8035 35 035 8562 62 562 9140 40 140 9658 58 658
G6 024 24 024 823 23 823 875 75 875
G7 01 01 01 27 27 27 77 77 77 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11ZC 5ZC 7ZC
DB 22867 67 867
G1 79221 21 221
G2 24742 42 742 82193 93 193
G3 13194 94 194 26880 80 880 33242 42 242 34809 09 809 46394 94 394 84675 75 675
G4 5261 61 261 6040 40 040 9630 30 630 9684 84 684
G5 0706 06 706 1674 74 674 4625 25 625 8637 37 637 9543 43 543 9942 42 942
G6 187 87 187 192 92 192 938 38 938
G7 35 35 35 75 75 75 78 78 78 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 15YS 4YS 5YS
DB 23232 32 232
G1 38589 89 589
G2 20371 71 371 92532 32 532
G3 21243 43 243 29089 89 089 34347 47 347 44384 84 384 74920 20 920 88411 11 411
G4 4420 20 420 4730 30 730 5019 19 019 8242 42 242
G5 5149 49 149 5812 12 812 6669 69 669 7691 91 691 7878 78 878 9346 46 346
G6 114 14 114 776 76 776 834 34 834
G7 01 01 01 16 16 16 81 81 81 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11YK 2YK 5YK
DB 15315 15 315
G1 20924 24 924
G2 08284 84 284 58886 86 886
G3 03705 05 705 06850 50 850 49520 20 520 58258 58 258 75368 68 368 84703 03 703
G4 1776 76 776 2035 35 035 3104 04 104 4264 64 264
G5 4195 95 195 4743 43 743 5310 10 310 7257 57 257 8789 89 789 9643 43 643
G6 568 68 568 569 69 569 731 31 731
G7 03 03 03 08 08 08 11 11 11 12 12 12
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11YB 13YB 2YB
DB 86358 58 358
G1 65126 26 126
G2 33802 02 802 41801 01 801
G3 14790 90 790 42209 09 209 58180 80 180 59587 87 587 59611 11 611 80595 95 595
G4 0304 04 304 1132 32 132 1161 61 161 2432 32 432
G5 1375 75 375 7010 10 010 7025 25 025 7313 13 313 7486 86 486 9291 91 291
G6 113 13 113 377 77 377 419 19 419
G7 54 54 54 65 65 65 66 66 66 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 1XQ 3XQ 4XQ
DB 87024 24 024
G1 45295 95 295
G2 42291 91 291 85731 31 731
G3 09496 96 496 59201 01 201 59440 40 440 85455 55 455 90956 56 956 93266 66 266
G4 0003 03 003 2654 54 654 3676 76 676 6983 83 983
G5 2136 36 136 2314 14 314 3086 86 086 5599 99 599 5875 75 875 8236 36 236
G6 123 23 123 400 00 400 907 07 907
G7 05 05 05 83 83 83 95 95 95 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 14XG 2XG 7XG
DB 88962 62 962
G1 54054 54 054
G2 47439 39 439 70333 33 333
G3 08202 02 202 09161 61 161 36988 88 988 79889 89 889 86951 51 951 91669 69 669
G4 1758 58 758 5042 42 042 7325 25 325 9236 36 236
G5 0524 24 524 2503 03 503 2910 10 910 3743 43 743 3977 77 977 7376 76 376
G6 095 95 095 251 51 251 301 01 301
G7 12 12 12 42 42 42 66 66 66 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/10/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 – XSMB Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 5, viết tắt là XSMB Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 5

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 5 – XSMB Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang