XSMB Thứ 5 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 5 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12DA 1DA 7DA
DB 85074 74 074
G1 33372 72 372
G2 36432 32 432 86985 85 985
G3 01151 51 151 11074 74 074 13863 63 863 22942 42 942 29579 79 579 69251 51 251
G4 0804 04 804 6123 23 123 6806 06 806 7227 27 227
G5 1822 22 822 3867 67 867 3963 63 963 4929 29 929 8004 04 004 8389 89 389
G6 110 10 110 212 12 212 971 71 971
G7 19 19 19 36 36 36 79 79 79 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10DK 12DK 13DK
DB 74951 51 951
G1 27007 07 007
G2 08593 93 593 55721 21 721
G3 13339 39 339 54853 53 853 57361 61 361 66362 62 362 72694 94 694 93029 29 029
G4 3578 78 578 4054 54 054 4532 32 532 8582 82 582
G5 2635 35 635 4231 31 231 5918 18 918 6121 21 121 7332 32 332 8198 98 198
G6 209 09 209 619 19 619 821 21 821
G7 01 01 01 44 44 44 47 47 47 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 14DS 5DS 9DS
DB 52991 91 991
G1 47359 59 359
G2 44551 51 551 54484 84 484
G3 25666 66 666 35907 07 907 40379 79 379 60476 76 476 68705 05 705 77838 38 838
G4 1793 93 793 5253 53 253 6198 98 198 9390 90 390
G5 2380 80 380 4177 77 177 4853 53 853 4866 66 866 7097 97 097 9363 63 363
G6 483 83 483 539 39 539 781 81 781
G7 04 04 04 05 05 05 26 26 26 33 33 33
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 5CA 6CA 8CA
DB 26422 22 422
G1 29343 43 343
G2 35383 83 383 77943 43 943
G3 40786 86 786 53844 44 844 55177 77 177 62852 52 852 79573 73 573 93482 82 482
G4 0691 91 691 2082 82 082 3712 12 712 5662 62 662
G5 3891 91 891 6147 47 147 6420 20 420 7400 00 400 7958 58 958 9905 05 905
G6 020 20 020 194 94 194 360 60 360
G7 06 06 06 07 07 07 52 52 52 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 14CK 2CK 9CK
DB 22204 04 204
G1 15061 61 061
G2 10606 06 606 26736 36 736
G3 04489 89 489 07814 14 814 14967 67 967 69815 15 815 79268 68 268 99942 42 942
G4 2015 15 015 2844 44 844 4107 07 107 8749 49 749
G5 1505 05 505 1999 99 999 3495 95 495 5148 48 148 8055 55 055 8891 91 891
G6 194 94 194 394 94 394 883 83 883
G7 22 22 22 31 31 31 40 40 40 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12CS 14CS 8CS
DB 54232 32 232
G1 25908 08 908
G2 23623 23 623 36836 36 836
G3 13354 54 354 24489 89 489 36173 73 173 41469 69 469 76130 30 130 85434 34 434
G4 0931 31 931 2485 85 485 7469 69 469 7613 13 613
G5 0856 56 856 1896 96 896 4113 13 113 4624 24 624 5822 22 822 8077 77 077
G6 006 06 006 606 06 606 828 28 828
G7 05 05 05 07 07 07 29 29 29 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12BA 4BA 5BA
DB 26275 75 275
G1 35468 68 468
G2 15859 59 859 88339 39 339
G3 00817 17 817 36696 96 696 36763 63 763 76233 33 233 81900 00 900 97346 46 346
G4 1558 58 558 6377 77 377 8509 09 509 8776 76 776
G5 2149 49 149 2325 25 325 2986 86 986 3052 52 052 5333 33 333 9296 96 296
G6 012 12 012 480 80 480 525 25 525
G7 00 00 00 08 08 08 12 12 12 56 56 56
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12BK 15BK 2BK
DB 75712 12 712
G1 18292 92 292
G2 11823 23 823 96758 58 758
G3 22460 60 460 22605 05 605 28804 04 804 40538 38 538 43575 75 575 79421 21 421
G4 2679 79 679 2845 45 845 3185 85 185 7038 38 038
G5 1211 11 211 2017 17 017 2541 41 541 5141 41 141 7897 97 897 7983 83 983
G6 051 51 051 352 52 352 989 89 989
G7 23 23 23 34 34 34 65 65 65 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 31/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 14BN 5BN 9BN
DB 16875 75 875
G1 50936 36 936
G2 00828 28 828 85363 63 363
G3 37920 20 920 41569 69 569 48733 33 733 68187 87 187 81620 20 620 88874 74 874
G4 2256 56 256 3593 93 593 7283 83 283 7689 89 689
G5 0380 80 380 0449 49 449 1541 41 541 4093 93 093 6070 70 070 6493 93 493
G6 190 90 190 797 97 797 813 13 813
G7 18 18 18 71 71 71 75 75 75 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10BV 12BV 14BV
DB 72782 82 782
G1 22594 94 594
G2 39470 70 470 47122 22 122
G3 16644 44 644 36281 81 281 58150 50 150 68512 12 512 78231 31 231 93338 38 338
G4 1592 92 592 3662 62 662 5160 60 160 5620 20 620
G5 0312 12 312 1629 29 629 2437 37 437 4591 91 591 6532 32 532 9899 99 899
G6 189 89 189 483 83 483 518 18 518
G7 19 19 19 64 64 64 71 71 71 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 5 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 5 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 – XSMB Thứ 5 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 5, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 5 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 5, viết tắt là XSMB Thứ 5 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 5 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 5

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 5

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 5

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 5 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 5 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 5

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 5 – XSMB Thứ 5. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang