XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 1SB 3SB 5SB
DB 78137 37 137
G1 35819 19 819
G2 11248 48 248 48856 56 856
G3 08904 04 904 44556 56 556 91893 93 893 92625 25 625 95114 14 114 97078 78 078
G4 2065 65 065 2472 72 472 2550 50 550 6544 44 544
G5 0089 89 089 3609 09 609 6176 76 176 8198 98 198 9242 42 242 9950 50 950
G6 354 54 354 387 87 387 795 95 795
G7 00 00 00 50 50 50 58 58 58 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 2RK 5RK 6RK
DB 10584 84 584
G1 25712 12 712
G2 61871 71 871 80449 49 449
G3 24448 48 448 31092 92 092 86140 40 140 86629 29 629 95739 39 739 99059 59 059
G4 1464 64 464 5045 45 045 5549 49 549 5714 14 714
G5 0663 63 663 0764 64 764 6594 94 594 6738 38 738 6763 63 763 9320 20 320
G6 005 05 005 478 78 478 927 27 927
G7 38 38 38 58 58 58 63 63 63 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 14RB 2RB 3RB
DB 28326 26 326
G1 75586 86 586
G2 44311 11 311 59307 07 307
G3 09903 03 903 19593 93 593 19615 15 615 39630 30 630 45630 30 630 79719 19 719
G4 0736 36 736 2404 04 404 4428 28 428 6723 23 723
G5 1618 18 618 1684 84 684 1797 97 797 1891 91 891 6800 00 800 8550 50 550
G6 439 39 439 819 19 819 936 36 936
G7 00 00 00 23 23 23 28 28 28 59 59 59
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10QG 12QG 14QG
DB 56690 90 690
G1 61312 12 312
G2 01899 99 899 77922 22 922
G3 09926 26 926 22930 30 930 27381 81 381 33946 46 946 45231 31 231 56343 43 343
G4 0286 86 286 2385 85 385 7026 26 026 9151 51 151
G5 2857 57 857 3266 66 266 3633 33 633 6380 80 380 8589 89 589 9112 12 112
G6 504 04 504 699 99 699 709 09 709
G7 03 03 03 12 12 12 18 18 18 36 36 36
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 12PN 5PN 9PN
DB 54161 61 161
G1 94599 99 599
G2 37929 29 929 54400 00 400
G3 04133 33 133 09088 88 088 14847 47 847 26682 82 682 27521 21 521 89059 59 059
G4 1105 05 105 1922 22 922 2063 63 063 8700 00 700
G5 1485 85 485 3817 17 817 4149 49 149 4164 64 164 4405 05 405 4701 01 701
G6 535 35 535 592 92 592 619 19 619
G7 08 08 08 42 42 42 49 49 49 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 15PE 3PE 9PE
DB 75609 09 609
G1 41130 30 130
G2 04929 29 929 84063 63 063
G3 01100 00 100 30932 32 932 43886 86 886 62002 02 002 70751 51 751 93383 83 383
G4 7788 88 788 8172 72 172 9138 38 138 9656 56 656
G5 0208 08 208 0400 00 400 0492 92 492 2320 20 320 9504 04 504 9985 85 985
G6 114 14 114 299 99 299 440 40 440
G7 08 08 08 40 40 40 73 73 73 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10NK 3NK 9NK
DB 56266 66 266
G1 40927 27 927
G2 10988 88 988 68258 58 258
G3 01367 67 367 03458 58 458 09769 69 769 22259 59 259 56330 30 330 99819 19 819
G4 3730 30 730 4533 33 533 6331 31 331 7778 78 778
G5 0792 92 792 1865 65 865 2704 04 704 3055 55 055 3401 01 401 6538 38 538
G6 529 29 529 540 40 540 892 92 892
G7 19 19 19 57 57 57 59 59 59 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 13NB 2NB 5NB
DB 07188 88 188
G1 79085 85 085
G2 21703 03 703 66598 98 598
G3 00066 66 066 10446 46 446 37276 76 276 66310 10 310 85756 56 756 89907 07 907
G4 2496 96 496 4415 15 415 6798 98 798 6950 50 950
G5 2019 19 019 2997 97 997 5766 66 766 6028 28 028 7065 65 065 9787 87 787
G6 290 90 290 348 48 348 631 31 631
G7 26 26 26 57 57 57 58 58 58 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 13ME 14ME 9ME
DB 90895 95 895
G1 20729 29 729
G2 27217 17 217 36942 42 942
G3 04254 54 254 35900 00 900 53066 66 066 59499 99 499 74861 61 861 91787 87 787
G4 0841 41 841 1428 28 428 5539 39 539 5912 12 912
G5 2048 48 048 4937 37 937 5625 25 625 6119 19 119 7076 76 076 7190 90 190
G6 223 23 223 890 90 890 968 68 968
G7 14 14 14 28 28 28 50 50 50 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 11XY 14XY 9XY
DB 29853 53 853
G1 88266 66 266
G2 35116 16 116 82733 33 733
G3 18990 90 990 19208 08 208 27993 93 993 81297 97 297 87142 42 142 90686 86 686
G4 0076 76 076 4661 61 661 5327 27 327 9153 53 153
G5 0175 75 175 1478 78 478 1968 68 968 5800 00 800 7167 67 167 7791 91 791
G6 279 79 279 455 55 455 787 87 787
G7 21 21 21 45 45 45 58 58 58 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 4, viết tắt là XSMB Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 4

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang