XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 1XF 3XF 5XF
DB 40698 98 698
G1 13263 63 263
G2 02599 99 599 18823 23 823
G3 03642 42 642 06211 11 211 23878 78 878 76689 89 689 84446 46 446 85196 96 196
G4 2030 30 030 3250 50 250 4068 68 068 9545 45 545
G5 0468 68 468 0649 49 649 4054 54 054 4727 27 727 9371 71 371 9414 14 414
G6 503 03 503 749 49 749 756 56 756
G7 15 15 15 24 24 24 26 26 26 47 47 47
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 31/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10VT 11VT 14VT
DB 08753 53 753
G1 23074 74 074
G2 44995 95 995 53796 96 796
G3 04845 45 845 10052 52 052 21032 32 032 34054 54 054 82102 02 102 87832 32 832
G4 0836 36 836 1660 60 660 3879 79 879 9500 00 500
G5 3785 85 785 7335 35 335 8237 37 237 8560 60 560 9233 33 233 9796 96 796
G6 687 87 687 702 02 702 810 10 810
G7 12 12 12 34 34 34 60 60 60 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 12VL 13VL 14VL
DB 83641 41 641
G1 45905 05 905
G2 08190 90 190 23554 54 554
G3 27729 29 729 42706 06 706 68012 12 012 71894 94 894 96297 97 297 99176 76 176
G4 0105 05 105 1516 16 516 4255 55 255 8173 73 173
G5 1708 08 708 2225 25 225 2461 61 461 4216 16 216 5015 15 015 7545 45 545
G6 881 81 881 941 41 941 965 65 965
G7 02 02 02 07 07 07 29 29 29 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 14VC 8VC 9VC
DB 65084 84 084
G1 40720 20 720
G2 60426 26 426 61170 70 170
G3 10581 81 581 19784 84 784 33332 32 332 60921 21 921 78270 70 270 84639 39 639
G4 0572 72 572 1050 50 050 3893 93 893 9978 78 978
G5 2597 97 597 2635 35 635 3222 22 222 3698 98 698 4808 08 808 8866 66 866
G6 430 30 430 927 27 927 953 53 953
G7 33 33 33 34 34 34 48 48 48 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 1UP 3UP 9UP
DB 23881 81 881
G1 29195 95 195
G2 26316 16 316 95673 73 673
G3 04588 88 588 34581 81 581 37074 74 074 52110 10 110 56931 31 931 68904 04 904
G4 8261 61 261 8356 56 356 8670 70 670 9496 96 496
G5 0317 17 317 1215 15 215 3351 51 351 4853 53 853 6776 76 776 9426 26 426
G6 409 09 409 612 12 612 725 25 725
G7 57 57 57 74 74 74 81 81 81 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10UF 11UF 6UF
DB 87259 59 259
G1 76213 13 213
G2 72524 24 524 92822 22 822
G3 27831 31 831 53389 89 389 67676 76 676 72527 27 527 82803 03 803 89623 23 623
G4 1098 98 098 7049 49 049 7405 05 405 7407 07 407
G5 1292 92 292 3384 84 384 4067 67 067 5088 88 088 7159 59 159 8088 88 088
G6 030 30 030 403 03 403 607 07 607
G7 35 35 35 36 36 36 73 73 73 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10TR 3TR 9TR
DB 10846 46 846
G1 09403 03 403
G2 36095 95 095 54578 78 578
G3 06208 08 208 25649 49 649 42636 36 636 56910 10 910 61229 29 229 85233 33 233
G4 2154 54 154 4047 47 047 6421 21 421 9378 78 378
G5 0497 97 497 5530 30 530 5542 42 542 6647 47 647 8919 19 919 9770 70 770
G6 467 67 467 539 39 539 822 22 822
G7 06 06 06 41 41 41 85 85 85 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 1TH 2TH 6TH
DB 53841 41 841
G1 32820 20 820
G2 25167 67 167 87437 37 437
G3 39104 04 104 47263 63 263 59769 69 769 77049 49 049 87267 67 267 87736 36 736
G4 0699 99 699 0712 12 712 5141 41 141 9112 12 112
G5 0118 18 118 1164 64 164 1353 53 353 2864 64 864 3105 05 105 7669 69 669
G6 012 12 012 648 48 648 963 63 963
G7 07 07 07 61 61 61 74 74 74 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 13TA 1TA 5TA
DB 41784 84 784
G1 40530 30 530
G2 58805 05 805 88316 16 316
G3 02098 98 098 31213 13 213 47475 75 475 50504 04 504 70848 48 848 96221 21 221
G4 0824 24 824 0893 93 893 2874 74 874 6265 65 265
G5 0710 10 710 1090 90 090 1135 35 135 5682 82 682 5896 96 896 8836 36 836
G6 442 42 442 636 36 636 955 55 955
G7 32 32 32 57 57 57 58 58 58 63 63 63
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10SK 12SK 8SK
DB 41362 62 362
G1 43349 49 349
G2 30892 92 892 44385 85 385
G3 24562 62 562 40230 30 230 42938 38 938 48799 99 799 72532 32 532 94281 81 281
G4 0159 59 159 2586 86 586 4808 08 808 9024 24 024
G5 2125 25 125 2143 43 143 2434 34 434 2776 76 776 7307 07 307 8763 63 763
G6 053 53 053 784 84 784 809 09 809
G7 32 32 32 54 54 54 71 71 71 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 4, viết tắt là XSMB Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 4

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang