XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 12AF 3AF 6AF
DB 78804 04 804
G1 05932 32 932
G2 92923 23 923 97549 49 549
G3 17351 51 351 20552 52 552 31504 04 504 87664 64 664 91202 02 202 95158 58 158
G4 4192 92 192 5803 03 803 6308 08 308 9572 72 572
G5 1405 05 405 1903 03 903 4405 05 405 5256 56 256 7483 83 483 7493 93 493
G6 497 97 497 775 75 775 813 13 813
G7 45 45 45 71 71 71 86 86 86 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 1AP 3AP 9AP
DB 32905 05 905
G1 86851 51 851
G2 69764 64 764 91081 81 081
G3 10028 28 028 57203 03 203 69056 56 056 72289 89 289 81599 99 599 94736 36 736
G4 0591 91 591 0763 63 763 1570 70 570 5910 10 910
G5 0812 12 812 2367 67 367 4484 84 484 7394 94 394 8964 64 964 9068 68 068
G6 487 87 487 533 33 533 646 46 646
G7 29 29 29 41 41 41 53 53 53 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 31/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10AX 1AX 6AX
DB 15181 81 181
G1 85030 30 030
G2 51324 24 324 79992 92 992
G3 07428 28 428 15004 04 004 34330 30 330 37461 61 461 41086 86 086 53607 07 607
G4 1551 51 551 4758 58 758 7542 42 542 9772 72 772
G5 2159 59 159 2513 13 513 2576 76 576 3026 26 026 3049 49 049 3494 94 494
G6 333 33 333 418 18 418 759 59 759
G7 02 02 02 38 38 38 43 43 43 59 59 59
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 13ZS 1ZS 3ZS
DB 26849 49 849
G1 69095 95 095
G2 66115 15 115 90368 68 368
G3 08680 80 680 41467 67 467 47976 76 976 62387 87 387 90775 75 775 92725 25 725
G4 0392 92 392 4069 69 069 8112 12 112 8410 10 410
G5 1228 28 228 2282 82 282 4640 40 640 5488 88 488 8970 70 970 9940 40 940
G6 058 58 058 533 33 533 989 89 989
G7 13 13 13 14 14 14 49 49 49 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 14ZK 1ZK 8ZK
DB 45585 85 585
G1 26900 00 900
G2 47799 99 799 47976 76 976
G3 01642 42 642 09554 54 554 51778 78 778 59422 22 422 92597 97 597 95101 01 101
G4 2550 50 550 5357 57 357 5459 59 459 7120 20 120
G5 1778 78 778 2238 38 238 3918 18 918 4847 47 847 7910 10 910 8224 24 224
G6 007 07 007 161 61 161 599 99 599
G7 15 15 15 44 44 44 53 53 53 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 14ZB 4ZB 5ZB
DB 79119 19 119
G1 92770 70 770
G2 19232 32 232 66664 64 664
G3 23198 98 198 24551 51 551 28261 61 261 55801 01 801 69573 73 573 73602 02 602
G4 2741 41 741 6077 77 077 8460 60 460 9092 92 092
G5 1304 04 304 4435 35 435 4819 19 819 7816 16 816 9607 07 607 9913 13 913
G6 180 80 180 473 73 473 531 31 531
G7 39 39 39 55 55 55 82 82 82 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 1YR 4YR 9YR
DB 34257 57 257
G1 83079 79 079
G2 32463 63 463 66123 23 123
G3 26525 25 525 44542 42 542 54206 06 206 80716 16 716 85389 89 389 95326 26 326
G4 1724 24 724 4473 73 473 4607 07 607 9125 25 125
G5 0606 06 606 5449 49 449 5659 59 659 6646 46 646 8458 58 458 9022 22 022
G6 307 07 307 326 26 326 340 40 340
G7 07 07 07 19 19 19 22 22 22 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 11YH 13YH 15YH
DB 72751 51 751
G1 52665 65 665
G2 21605 05 605 49004 04 004
G3 05953 53 953 35403 03 403 44358 58 358 47760 60 760 52106 06 106 71297 97 297
G4 3554 54 554 7344 44 344 7723 23 723 9309 09 309
G5 0059 59 059 2035 35 035 5640 40 640 5798 98 798 6158 58 158 6921 21 921
G6 029 29 029 112 12 112 154 54 154
G7 30 30 30 55 55 55 77 77 77 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 13YA 8YA 9YA
DB 29618 18 618
G1 14439 39 439
G2 14754 54 754 71727 27 727
G3 16445 45 445 30929 29 929 65150 50 150 65808 08 808 77516 16 516 99368 68 368
G4 0728 28 728 1548 48 548 2797 97 797 3776 76 776
G5 0407 07 407 1138 38 138 2679 79 679 7983 83 983 8165 65 165 8706 06 706
G6 167 67 167 194 94 194 980 80 980
G7 68 68 68 75 75 75 81 81 81 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 2XP 3XP 6XP
DB 46181 81 181
G1 06584 84 584
G2 36209 09 209 81119 19 119
G3 40915 15 915 42443 43 443 50602 02 602 63371 71 371 83100 00 100 90226 26 226
G4 1193 93 193 8658 58 658 8684 84 684 8823 23 823
G5 1288 88 288 2076 76 076 2758 58 758 3244 44 244 5732 32 732 6871 71 871
G6 190 90 190 615 15 615 805 05 805
G7 42 42 42 43 43 43 47 47 47 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 4, viết tắt là XSMB Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 4

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang