XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 13DB 14DB 6DB
DB 81489 89 489
G1 16279 79 279
G2 13453 53 453 16833 33 833
G3 18422 22 422 33416 16 416 62872 72 872 70559 59 559 73341 41 341 86064 64 064
G4 1492 92 492 1565 65 565 5294 94 294 7895 95 895
G5 1000 00 000 2218 18 218 2797 97 797 4788 88 788 7626 26 626 9847 47 847
G6 251 51 251 594 94 594 694 94 694
G7 12 12 12 28 28 28 54 54 54 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10DL 12DL 1DL
DB 29224 24 224
G1 68194 94 194
G2 38840 40 840 43580 80 580
G3 05198 98 198 08329 29 329 11025 25 025 31050 50 050 46360 60 360 51779 79 779
G4 0725 25 725 2302 02 302 2359 59 359 6234 34 234
G5 0626 26 626 1141 41 141 4629 29 629 8499 99 499 8702 02 702 9691 91 691
G6 065 65 065 174 74 174 445 45 445
G7 11 11 11 21 21 21 45 45 45 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 11DT 12DT DT
DB 51223 23 223
G1 77441 41 441
G2 02185 85 185 05377 77 377
G3 10349 49 349 30946 46 946 32779 79 779 83058 58 058 92114 14 114 96983 83 983
G4 0353 53 353 4493 93 493 7197 97 197 7508 08 508
G5 2265 65 265 2398 98 398 4204 04 204 6324 24 324 6577 77 577 9413 13 413
G6 159 59 159 698 98 698 754 54 754
G7 31 31 31 38 38 38 50 50 50 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10CB 2CB 4CB
DB 23146 46 146
G1 98019 19 019
G2 29114 14 114 87234 34 234
G3 02412 12 412 18805 05 805 91851 51 851 91980 80 980 92782 82 782 99298 98 298
G4 1663 63 663 4164 64 164 8316 16 316 9570 70 570
G5 1814 14 814 3653 53 653 5430 30 430 6391 91 391 7287 87 287 8882 82 882
G6 362 62 362 403 03 403 810 10 810
G7 19 19 19 47 47 47 83 83 83 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10CL 1CL 5CL
DB 90398 98 398
G1 38353 53 353
G2 12735 35 735 48565 65 565
G3 16557 57 557 16733 33 733 33499 99 499 58369 69 369 64873 73 873 89160 60 160
G4 2239 39 239 2676 76 676 3211 11 211 4182 82 182
G5 1410 10 410 3450 50 450 6515 15 515 8057 57 057 8217 17 217 9893 93 893
G6 345 45 345 359 59 359 475 75 475
G7 37 37 37 50 50 50 52 52 52 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 7CT 8CT 9CT
DB 19747 47 747
G1 36897 97 897
G2 52338 38 338 58777 77 777
G3 18354 54 354 30165 65 165 42681 81 681 48048 48 048 57844 44 844 58519 19 519
G4 0159 59 159 1696 96 696 6349 49 349 8880 80 880
G5 0364 64 364 2755 55 755 3422 22 422 8029 29 029 8361 61 361 9397 97 397
G6 368 68 368 762 62 762 843 43 843
G7 47 47 47 49 49 49 64 64 64 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 11BC 13BC 7BC
DB 97615 15 615
G1 16340 40 340
G2 29868 68 868 89362 62 362
G3 09268 68 268 32362 62 362 49042 42 042 57921 21 921 78216 16 216 95776 76 776
G4 2074 74 074 4593 93 593 7310 10 310 8384 84 384
G5 0985 85 985 2000 00 000 2605 05 605 2767 67 767 5893 93 893 7945 45 945
G6 386 86 386 509 09 509 866 66 866
G7 18 18 18 59 59 59 94 94 94 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 1BL 2BL 7BL
DB 80389 89 389
G1 25483 83 483
G2 88063 63 063 96879 79 879
G3 03788 88 788 16999 99 999 38002 02 002 63525 25 525 80194 94 194 84035 35 035
G4 3365 65 365 4198 98 198 5477 77 477 9063 63 063
G5 0115 15 115 0293 93 293 0487 87 487 2410 10 410 2874 74 874 3721 21 721
G6 295 95 295 420 20 420 877 77 877
G7 13 13 13 15 15 15 28 28 28 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 16BP 17BP 20BP
DB 96449 49 449
G1 52583 83 583
G2 93321 21 321 98092 92 092
G3 06675 75 675 17331 31 331 26817 17 817 69594 94 594 85451 51 451 87955 55 955
G4 2949 49 949 4843 43 843 5529 29 529 7470 70 470
G5 0911 11 911 4495 95 495 6078 78 078 6176 76 176 6348 48 348 8642 42 642
G6 636 36 636 657 57 657 898 98 898
G7 09 09 09 30 30 30 58 58 58 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 11BX 3BX 4BX
DB 26710 10 710
G1 35188 88 188
G2 25581 81 581 88005 05 005
G3 00033 33 033 04874 74 874 09021 21 021 61620 20 620 69977 77 977 85413 13 413
G4 6440 40 440 8770 70 770 8791 91 791 9127 27 127
G5 0322 22 322 1381 81 381 2126 26 126 3362 62 362 4294 94 294 6889 89 889
G6 151 51 151 333 33 333 401 01 401
G7 24 24 24 33 33 33 54 54 54 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 4, viết tắt là XSMB Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 4

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang