XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10TP 11TP 13TP
DB 52117 17 117
G1 24378 78 378
G2 19074 74 074 40432 32 432
G3 70019 19 019 72678 78 678 77320 20 320 78887 87 887 79296 96 296 83965 65 965
G4 0513 13 513 1624 24 624 4163 63 163 8320 20 320
G5 0323 23 323 0771 71 771 0982 82 982 2710 10 710 6157 57 157 6704 04 704
G6 233 33 233 587 87 587 614 14 614
G7 12 12 12 38 38 38 47 47 47 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/12/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 12SF 13SF 14SF
DB 88630 30 630
G1 85630 30 630
G2 22088 88 088 68543 43 543
G3 00816 16 816 01468 68 468 18505 05 505 31368 68 368 92358 58 358 99302 02 302
G4 5805 05 805 7049 49 049 7820 20 820 9660 60 660
G5 1071 71 071 1267 67 267 6441 41 441 6938 38 938 7796 96 796 8191 91 191
G6 099 99 099 878 78 878 906 06 906
G7 12 12 12 56 56 56 64 64 64 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 12SP 13SP 2SP
DB 56842 42 842
G1 11147 47 147
G2 82071 71 071 93691 91 691
G3 10266 66 266 11340 40 340 31464 64 464 31629 29 629 48163 63 163 76204 04 204
G4 2430 30 430 5002 02 002 8253 53 253 9995 95 995
G5 0737 37 737 2041 41 041 2256 56 256 4849 49 849 6414 14 414 9745 45 745
G6 117 17 117 349 49 349 426 26 426
G7 03 03 03 11 11 11 40 40 40 42 42 42
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10SY 12SY 14SY
DB 16921 21 921
G1 25081 81 081
G2 45353 53 353 75450 50 450
G3 12918 18 918 44417 17 417 55311 11 311 55453 53 453 83486 86 486 92270 70 270
G4 2151 51 151 2898 98 898 7172 72 172 8653 53 653
G5 1025 25 025 1391 91 391 1497 97 497 3557 57 557 7488 88 488 8536 36 536
G6 056 56 056 235 35 235 774 74 774
G7 01 01 01 38 38 38 60 60 60 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10RF 14RF 1RF
DB 07707 07 707
G1 37394 94 394
G2 66782 82 782 74883 83 883
G3 05602 02 602 08234 34 234 10909 09 909 32780 80 780 76316 16 316 80559 59 559
G4 0140 40 140 1542 42 542 2985 85 985 3182 82 182
G5 1895 95 895 2611 11 611 6188 88 188 6376 76 376 9316 16 316 9648 48 648
G6 604 04 604 913 13 913 958 58 958
G7 01 01 01 10 10 10 38 38 38 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10RP 14RP 15RP
DB 07043 43 043
G1 44111 11 111
G2 35799 99 799 38003 03 003
G3 03090 90 090 21949 49 949 26125 25 125 28157 57 157 36053 53 053 68096 96 096
G4 5427 27 427 6070 70 070 8616 16 616 9387 87 387
G5 0254 54 254 1372 72 372 1415 15 415 3058 58 058 4170 70 170 5179 79 179
G6 270 70 270 815 15 815 851 51 851
G7 02 02 02 61 61 61 62 62 62 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10RY 14RY 2RY
DB 77616 16 616
G1 85409 09 409
G2 19062 62 062 37819 19 819
G3 08017 17 017 14642 42 642 48176 76 176 67126 26 126 79504 04 504 89916 16 916
G4 3235 35 235 6995 95 995 9403 03 403 9996 96 996
G5 0825 25 825 1082 82 082 2791 91 791 3027 27 027 4205 05 205 8613 13 613
G6 260 60 260 326 26 326 650 50 650
G7 14 14 14 38 38 38 62 62 62 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 14QF 15QF 1QF
DB 19665 65 665
G1 99139 39 139
G2 04815 15 815 08653 53 653
G3 26994 94 994 50762 62 762 50915 15 915 79209 09 209 82798 98 798 97336 36 336
G4 1130 30 130 2590 90 590 3912 12 912 7889 89 889
G5 0238 38 238 1584 84 584 1767 67 767 3684 84 684 5193 93 193 9615 15 615
G6 120 20 120 319 19 319 375 75 375
G7 03 03 03 41 41 41 44 44 44 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10QP 12QP 1QP
DB 64268 68 268
G1 90923 23 923
G2 86668 68 668 96597 97 597
G3 42612 12 612 48592 92 592 75671 71 671 79845 45 845 87854 54 854 95576 76 576
G4 0647 47 647 4348 48 348 6488 88 488 6923 23 923
G5 1240 40 240 2375 75 375 4943 43 943 6108 08 108 7021 21 021 8549 49 549
G6 311 11 311 353 53 353 721 21 721
G7 02 02 02 05 05 05 19 19 19 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 4, viết tắt là XSMB Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 4

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang