XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 9MH
DB 18296 96 296
G1 78477 77 477
G2 43096 96 096 45550 50 550
G3 36559 59 559 55000 00 000 57239 39 239 75128 28 128 95929 29 929 96358 58 358
G4 1927 27 927 2284 84 284 2545 45 545 2908 08 908
G5 2391 91 391 2972 72 972 3723 23 723 5295 95 295 5648 48 648 6291 91 291
G6 439 39 439 453 53 453 561 61 561
G7 09 09 09 14 14 14 30 30 30 34 34 34
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 8MT
DB 63717 17 717
G1 68586 86 586
G2 09181 81 181 28579 79 579
G3 69627 27 627 76393 93 393 77570 70 570 80298 98 298 85349 49 349 96179 79 179
G4 1113 13 113 3806 06 806 7649 49 649 8953 53 953
G5 3192 92 192 4095 95 095 4809 09 809 5129 29 129 9690 90 690 9966 66 966
G6 117 17 117 471 71 471 862 62 862
G7 23 23 23 54 54 54 64 64 64 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 12LB 14LB 1LB
DB 20942 42 942
G1 20585 85 585
G2 35075 75 075 48896 96 896
G3 42555 55 555 62044 44 044 82907 07 907 88274 74 274 91255 55 255 96964 64 964
G4 0116 16 116 2994 94 994 5739 39 739 6416 16 416
G5 0974 74 974 4362 62 362 4616 16 616 4826 26 826 8094 94 094 9403 03 403
G6 288 88 288 797 97 797 915 15 915
G7 13 13 13 38 38 38 79 79 79 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 12LK 13LK 2LK
DB 70102 02 102
G1 04547 47 547
G2 31401 01 401 46037 37 037
G3 10961 61 961 31081 81 081 36458 58 458 61985 85 985 70034 34 034 98891 91 891
G4 5211 11 211 7194 94 194 7642 42 642 9082 82 082
G5 0243 43 243 0418 18 418 0904 04 904 3499 99 499 7950 50 950 8641 41 641
G6 100 00 100 250 50 250 961 61 961
G7 25 25 25 37 37 37 52 52 52 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10LT 11LT 12LT
DB 83783 83 783
G1 39712 12 712
G2 10337 37 337 75074 74 074
G3 01693 93 693 10142 42 142 45387 87 387 54790 90 790 67253 53 253 93094 94 094
G4 3038 38 038 6360 60 360 8733 33 733 9900 00 900
G5 0655 55 655 3150 50 150 7577 77 577 8891 91 891 8903 03 903 9260 60 260
G6 134 34 134 364 64 364 805 05 805
G7 09 09 09 15 15 15 36 36 36 47 47 47
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 14KB 2KB 3KB
DB 44435 35 435
G1 95361 61 361
G2 32743 43 743 77297 97 297
G3 14502 02 502 44668 68 668 45385 85 385 45653 53 653 51671 71 671 52095 95 095
G4 1987 87 987 5165 65 165 9221 21 221 9374 74 374
G5 2749 49 749 3543 43 543 3928 28 928 6088 88 088 6596 96 596 8155 55 155
G6 404 04 404 726 26 726 937 37 937
G7 00 00 00 55 55 55 86 86 86 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 11KL 13KL 6KL
DB 80610 10 610
G1 03759 59 759
G2 27901 01 901 58529 29 529
G3 04530 30 530 20095 95 095 43879 79 879 47954 54 954 82559 59 559 87750 50 750
G4 2120 20 120 2696 96 696 7609 09 609 7683 83 683
G5 0326 26 326 0630 30 630 0845 45 845 4487 87 487 5299 99 299 6960 60 960
G6 166 66 166 438 38 438 639 39 639
G7 19 19 19 49 49 49 67 67 67 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 12KT 3KT 7KT
DB 02517 17 517
G1 36218 18 218
G2 24644 44 644 82959 59 959
G3 19735 35 735 39307 07 307 58721 21 721 61822 22 822 66763 63 763 73031 31 031
G4 0941 41 941 4377 77 377 6163 63 163 9650 50 650
G5 5777 77 777 6960 60 960 7178 78 178 7402 02 402 7577 77 577 9882 82 882
G6 278 78 278 474 74 474 857 57 857
G7 51 51 51 77 77 77 79 79 79 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 11HB 15HB 3HB
DB 63530 30 530
G1 72560 60 560
G2 29043 43 043 84474 74 474
G3 03396 96 396 13609 09 609 44453 53 453 44814 14 814 90603 03 603 98442 42 442
G4 3114 14 114 7211 11 211 8739 39 739 9796 96 796
G5 0163 63 163 0361 61 361 5156 56 156 6667 67 667 8331 31 331 8838 38 838
G6 014 14 014 166 66 166 187 87 187
G7 12 12 12 34 34 34 48 48 48 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 12HL 15HL 1HL
DB 62500 00 500
G1 12536 36 536
G2 35103 03 103 57732 32 732
G3 31280 80 280 39001 01 001 43462 62 462 74111 11 111 82893 93 893 94693 93 693
G4 0830 30 830 8444 44 444 9795 95 795 9890 90 890
G5 3077 77 077 3127 27 127 3748 48 748 4950 50 950 7944 44 944 8084 84 084
G6 135 35 135 577 77 577 933 33 933
G7 09 09 09 33 33 33 75 75 75 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 4 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 4 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 4, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 4 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 4, viết tắt là XSMB Thứ 4 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 4 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 4

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 4

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 4

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 4 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 4 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 4

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 4 – XSMB Thứ 4. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang