XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/04/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 31/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 2ET 7ET 8ET
DB 54296 96 296
G1 54643 43 643
G2 19833 33 833 85240 40 240
G3 09457 57 457 32268 68 268 34273 73 273 46213 13 213 47082 82 082 56000 00 000
G4 0066 66 066 2488 88 488 4437 37 437 5564 64 564
G5 3745 45 745 3884 84 884 4711 11 711 4882 82 882 7455 55 455 8018 18 018
G6 184 84 184 517 17 517 673 73 673
G7 19 19 19 21 21 21 48 48 48 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 96 giống với Bắc Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-30 36896 Nam Định
2018-09-20 03096 Hà Nội
2018-06-23 50296 Nam Định
2017-10-05 20996 Hà Nội
2017-09-28 78296 Hà Nội
2017-06-25 48396 Thái Bình
2017-01-25 74696 Bắc Ninh
2017-01-04 20896 Bắc Ninh
2016-11-24 44896 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 13DB 14DB 6DB
DB 81489 89 489
G1 16279 79 279
G2 13453 53 453 16833 33 833
G3 18422 22 422 33416 16 416 62872 72 872 70559 59 559 73341 41 341 86064 64 064
G4 1492 92 492 1565 65 565 5294 94 294 7895 95 895
G5 1000 00 000 2218 18 218 2797 97 797 4788 88 788 7626 26 626 9847 47 847
G6 251 51 251 594 94 594 694 94 694
G7 12 12 12 28 28 28 54 54 54 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 89 giống với Bắc Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-07-12 16289 Hải Phòng
2019-01-28 85889 Hà Nội
2019-01-18 04289 Hải Phòng
2019-01-07 32489 Hà Nội
2019-01-01 93689 Quảng Ninh
2018-11-01 51489 Hà Nội
2018-06-19 15489 Quảng Ninh
2018-02-13 56489 Quảng Ninh
2018-01-06 15589 Nam Định
2017-09-01 22989 Hải Phòng
2017-01-24 57089 Quảng Ninh
2017-01-15 02489 Thái Bình
2016-12-14 35289 Bắc Ninh
2016-08-31 77489 Bắc Ninh
2016-08-21 04689 Thái Bình
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10DL 12DL 1DL
DB 29224 24 224
G1 68194 94 194
G2 38840 40 840 43580 80 580
G3 05198 98 198 08329 29 329 11025 25 025 31050 50 050 46360 60 360 51779 79 779
G4 0725 25 725 2302 02 302 2359 59 359 6234 34 234
G5 0626 26 626 1141 41 141 4629 29 629 8499 99 499 8702 02 702 9691 91 691
G6 065 65 065 174 74 174 445 45 445
G7 11 11 11 21 21 21 45 45 45 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 24 giống với Bắc Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-07 87024 Hà Nội
2019-09-29 37124 Thái Bình
2019-09-24 33024 Quảng Ninh
2019-03-20 20824 Bắc Ninh
2019-01-12 73224 Nam Định
2019-01-03 60824 Hà Nội
2018-11-05 01524 Hà Nội
2018-10-16 82524 Quảng Ninh
2018-08-04 88624 Nam Định
2017-11-22 83824 Bắc Ninh
2017-10-28 88324 Nam Định
2017-10-17 84824 Quảng Ninh
2017-10-07 29424 Nam Định
2017-06-19 83224 Hà Nội
2017-04-12 64924 Bắc Ninh
2017-03-01 14824 Bắc Ninh
2016-12-06 39324 Quảng Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 11DT 12DT DT
DB 51223 23 223
G1 77441 41 441
G2 02185 85 185 05377 77 377
G3 10349 49 349 30946 46 946 32779 79 779 83058 58 058 92114 14 114 96983 83 983
G4 0353 53 353 4493 93 493 7197 97 197 7508 08 508
G5 2265 65 265 2398 98 398 4204 04 204 6324 24 324 6577 77 577 9413 13 413
G6 159 59 159 698 98 698 754 54 754
G7 31 31 31 38 38 38 50 50 50 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 23 giống với Bắc Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2018-08-07 12723 Quảng Ninh
2018-07-17 88323 Quảng Ninh
2018-07-14 78023 Nam Định
2018-05-17 87623 Hà Nội
2018-04-09 97323 Hà Nội
2018-03-26 07223 Hà Nội
2018-03-09 21423 Hải Phòng
2017-11-10 70523 Hải Phòng
2017-08-07 07823 Hà Nội
2017-06-23 86523 Hải Phòng
2017-04-14 78123 Hải Phòng
2017-02-27 09823 Hà Nội
2017-02-26 34623 Thái Bình
2017-01-17 81223 Quảng Ninh
2016-12-11 94423 Thái Bình
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10CB 2CB 4CB
DB 23146 46 146
G1 98019 19 019
G2 29114 14 114 87234 34 234
G3 02412 12 412 18805 05 805 91851 51 851 91980 80 980 92782 82 782 99298 98 298
G4 1663 63 663 4164 64 164 8316 16 316 9570 70 570
G5 1814 14 814 3653 53 653 5430 30 430 6391 91 391 7287 87 287 8882 82 882
G6 362 62 362 403 03 403 810 10 810
G7 19 19 19 47 47 47 83 83 83 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 46 giống với Bắc Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-10-10 44946 Hà Nội
2019-09-18 10846 Bắc Ninh
2019-05-29 19146 Bắc Ninh
2018-04-16 20546 Hà Nội
2018-04-03 85446 Quảng Ninh
2017-09-19 68546 Quảng Ninh
2017-06-03 40346 Nam Định
2017-04-08 99346 Nam Định
2016-08-05 20146 Hải Phòng
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 10CL 1CL 5CL
DB 90398 98 398
G1 38353 53 353
G2 12735 35 735 48565 65 565
G3 16557 57 557 16733 33 733 33499 99 499 58369 69 369 64873 73 873 89160 60 160
G4 2239 39 239 2676 76 676 3211 11 211 4182 82 182
G5 1410 10 410 3450 50 450 6515 15 515 8057 57 057 8217 17 217 9893 93 893
G6 345 45 345 359 59 359 475 75 475
G7 37 37 37 50 50 50 52 52 52 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 98 giống với Bắc Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-10-30 40698 Bắc Ninh
2019-10-19 29598 Nam Định
2019-08-17 84598 Nam Định
2019-07-22 12598 Hà Nội
2019-06-18 86598 Quảng Ninh
2019-06-12 34298 Bắc Ninh
2018-06-27 31098 Bắc Ninh
2018-04-07 91498 Nam Định
2018-03-08 00998 Hà Nội
2018-01-15 85298 Hà Nội
2017-11-15 27798 Bắc Ninh
2017-08-29 83998 Quảng Ninh
2017-03-21 15998 Quảng Ninh
2017-02-28 83098 Quảng Ninh
2017-02-05 22998 Thái Bình
2016-12-29 14198 Hà Nội
2016-12-23 10998 Hải Phòng
2016-11-25 66898 Hải Phòng
2016-11-13 04998 Thái Bình
2016-10-01 23398 Nam Định
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 7CT 8CT 9CT
DB 19747 47 747
G1 36897 97 897
G2 52338 38 338 58777 77 777
G3 18354 54 354 30165 65 165 42681 81 681 48048 48 048 57844 44 844 58519 19 519
G4 0159 59 159 1696 96 696 6349 49 349 8880 80 880
G5 0364 64 364 2755 55 755 3422 22 422 8029 29 029 8361 61 361 9397 97 397
G6 368 68 368 762 62 762 843 43 843
G7 47 47 47 49 49 49 64 64 64 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 47 giống với Bắc Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-12-12 02447 Hà Nội
2019-08-23 79347 Hải Phòng
2019-05-27 09247 Hà Nội
2018-04-29 19447 Thái Bình
2018-01-29 75547 Hà Nội
2017-07-31 09747 Hà Nội
2017-07-10 32247 Hà Nội
2017-02-12 94247 Thái Bình
2017-01-19 80047 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 11BC 13BC 7BC
DB 97615 15 615
G1 16340 40 340
G2 29868 68 868 89362 62 362
G3 09268 68 268 32362 62 362 49042 42 042 57921 21 921 78216 16 216 95776 76 776
G4 2074 74 074 4593 93 593 7310 10 310 8384 84 384
G5 0985 85 985 2000 00 000 2605 05 605 2767 67 767 5893 93 893 7945 45 945
G6 386 86 386 509 09 509 866 66 866
G7 18 18 18 59 59 59 94 94 94 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 15 giống với Bắc Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-21 15315 Hà Nội
2019-10-01 19515 Quảng Ninh
2018-12-18 84415 Quảng Ninh
2018-10-06 68515 Nam Định
2018-09-27 14915 Hà Nội
2018-09-08 66915 Nam Định
2018-06-20 81615 Bắc Ninh
2017-09-09 41715 Nam Định
2017-04-18 03215 Quảng Ninh
2017-03-06 75615 Hà Nội
2017-02-23 44215 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Bắc Ninh
Mã ĐB 1BL 2BL 7BL
DB 80389 89 389
G1 25483 83 483
G2 88063 63 063 96879 79 879
G3 03788 88 788 16999 99 999 38002 02 002 63525 25 525 80194 94 194 84035 35 035
G4 3365 65 365 4198 98 198 5477 77 477 9063 63 063
G5 0115 15 115 0293 93 293 0487 87 487 2410 10 410 2874 74 874 3721 21 721
G6 295 95 295 420 20 420 877 77 877
G7 13 13 13 15 15 15 28 28 28 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Bắc Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/01/2020
Các ngày có giải đặc biệt 89 giống với Bắc Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-07-12 16289 Hải Phòng
2019-01-28 85889 Hà Nội
2019-01-18 04289 Hải Phòng
2019-01-07 32489 Hà Nội
2019-01-01 93689 Quảng Ninh
2018-11-01 51489 Hà Nội
2018-06-19 15489 Quảng Ninh
2018-02-13 56489 Quảng Ninh
2018-01-06 15589 Nam Định
2017-09-01 22989 Hải Phòng
2017-01-24 57089 Quảng Ninh
2017-01-15 02489 Thái Bình
2016-12-14 35289 Bắc Ninh
2016-08-31 77489 Bắc Ninh
2016-08-21 04689 Thái Bình
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000
Đầu trang