XSMB Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13RH 7RH 9RH
DB 93981 81 981
G1 78798 98 798
G2 72012 12 012 81390 90 390
G3 19009 09 009 51168 68 168 60676 76 676 64706 06 706 81754 54 754 92703 03 703
G4 2178 78 178 2952 52 952 3402 02 402 3624 24 624
G5 0443 43 443 3320 20 320 5199 99 199 5766 66 766 6844 44 844 7155 55 155
G6 067 67 067 322 22 322 422 22 422
G7 00 00 00 15 15 15 76 76 76 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10RA 14RA 6RA
DB 32648 48 648
G1 45932 32 932
G2 39838 38 838 57793 93 793
G3 07063 63 063 30303 03 303 58556 56 556 71750 50 750 73613 13 613 83249 49 249
G4 0308 08 308 5036 36 036 6490 90 490 8428 28 428
G5 0399 99 399 4190 90 190 6284 84 284 7641 41 641 8447 47 447 8678 78 678
G6 291 91 291 367 67 367 801 01 801
G7 09 09 09 47 47 47 88 88 88 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10QF 7QF 9QF
DB 51357 57 357
G1 62294 94 294
G2 80318 18 318 93442 42 442
G3 38205 05 205 39390 90 390 41969 69 969 89726 26 726 89874 74 874 97818 18 818
G4 0719 19 719 5025 25 025 5275 75 275 7157 57 157
G5 2830 30 830 3621 21 621 3963 63 963 5768 68 768 5881 81 881 5947 47 947
G6 132 32 132 447 47 447 928 28 928
G7 30 30 30 39 39 39 67 67 67 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 31/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10PM 3PM 8PM
DB 75074 74 074
G1 70690 90 690
G2 39771 71 771 57421 21 421
G3 05443 43 443 08552 52 552 22617 17 617 24222 22 222 50628 28 628 78377 77 377
G4 1641 41 641 7809 09 809 9116 16 116 9324 24 324
G5 1585 85 585 3976 76 976 4111 11 111 5523 23 523 6255 55 255 6748 48 748
G6 215 15 215 245 45 245 516 16 516
G7 22 22 22 56 56 56 57 57 57 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11PD 1PD 3PD
DB 68355 55 355
G1 53321 21 321
G2 47449 49 449 97545 45 545
G3 32429 29 429 71993 93 993 74780 80 780 75658 58 658 81898 98 898 97099 99 099
G4 0398 98 398 4190 90 190 4398 98 398 9922 22 922
G5 0533 33 533 1756 56 756 2435 35 435 2496 96 496 7737 37 737 8300 00 300
G6 226 26 226 341 41 341 653 53 653
G7 15 15 15 43 43 43 46 46 46 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 12NH 14NH 4NH
DB 68490 90 490
G1 71330 30 330
G2 63573 73 573 76967 67 967
G3 39455 55 455 51209 09 209 59430 30 430 61407 07 407 63784 84 784 83932 32 932
G4 0068 68 068 2333 33 333 8738 38 738 9779 79 779
G5 0379 79 379 0418 18 418 3089 89 089 4139 39 139 4654 54 654 4765 65 765
G6 182 82 182 226 26 226 256 56 256
G7 07 07 07 40 40 40 52 52 52 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 14NA 3NA 6NA
DB 85978 78 978
G1 66484 84 484
G2 58816 16 816 73772 72 772
G3 01315 15 315 46331 31 331 52550 50 550 67055 55 055 68324 24 324 72988 88 988
G4 0319 19 319 3374 74 374 5675 75 675 6856 56 856
G5 1030 30 030 2033 33 033 2238 38 238 2877 77 877 7204 04 204 7479 79 479
G6 401 01 401 767 67 767 900 00 900
G7 07 07 07 24 24 24 58 58 58 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 2MD 3MD 4MD
DB 53768 68 768
G1 37656 56 656
G2 89892 92 892 99859 59 859
G3 03052 52 052 16273 73 273 26128 28 128 38163 63 163 55789 89 789 63211 11 211
G4 0922 22 922 4330 30 330 5225 25 225 5531 31 531
G5 0718 18 718 2804 04 804 5086 86 086 8867 67 867 9634 34 634 9865 65 865
G6 135 35 135 512 12 512 920 20 920
G7 19 19 19 44 44 44 52 52 52 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 1VZ 4VZ 9VZ
DB 86598 98 598
G1 39828 28 828
G2 02646 46 646 79262 62 262
G3 10483 83 483 13988 88 988 23279 79 279 41699 99 699 54378 78 378 70653 53 653
G4 3674 74 674 4100 00 100 4620 20 620 8247 47 247
G5 2581 81 581 3965 65 965 3987 87 987 4640 40 640 6357 57 357 9007 07 007
G6 094 94 094 727 27 727 795 95 795
G7 19 19 19 23 23 23 39 39 39 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13TZ 14TZ 1TZ
DB 92614 14 614
G1 78683 83 683
G2 19661 61 661 48233 33 233
G3 05166 66 166 12426 26 426 43386 86 386 58642 42 642 59975 75 975 96524 24 524
G4 1695 95 695 4166 66 166 5971 71 971 7576 76 576
G5 0201 01 201 2842 42 842 4773 73 773 6701 01 701 6794 94 794 8707 07 707
G6 399 99 399 699 99 699 848 48 848
G7 52 52 52 55 55 55 57 57 57 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 3, viết tắt là XSMB Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang