XSMB Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 12VS 2VS 6VS
DB 17237 37 237
G1 82273 73 273
G2 29929 29 929 39668 68 668
G3 07587 87 587 43763 63 763 81702 02 702 85169 69 169 93234 34 234 96378 78 378
G4 3276 76 276 6149 49 149 8395 95 395 9221 21 221
G5 0804 04 804 1857 57 857 2214 14 214 2269 69 269 6933 33 933 7569 69 569
G6 566 66 566 786 86 786 905 05 905
G7 21 21 21 24 24 24 35 35 35 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10VK 3VK 5VK
DB 45930 30 930
G1 04047 47 047
G2 45958 58 958 97520 20 520
G3 04454 54 454 16116 16 116 35029 29 029 71076 76 076 86347 47 347 91681 81 681
G4 2247 47 247 2378 78 378 2569 69 569 8245 45 245
G5 0784 84 784 1994 94 994 5991 91 991 6129 29 129 7149 49 149 7425 25 425
G6 006 06 006 571 71 571 864 64 864
G7 23 23 23 37 37 37 43 43 43 58 58 58
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 1VB 5VB 8VB
DB 77901 01 901
G1 30229 29 229
G2 79477 77 477 89226 26 226
G3 22156 56 156 29863 63 863 52131 31 131 61937 37 937 88735 35 735 99393 93 393
G4 2511 11 511 3469 69 469 8197 97 197 8454 54 454
G5 1389 89 389 2482 82 482 4589 89 589 7005 05 005 7968 68 968 9250 50 250
G6 245 45 245 274 74 274 938 38 938
G7 18 18 18 21 21 21 48 48 48 68 68 68
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 12UN 13UN 9UN
DB 19515 15 515
G1 79821 21 821
G2 18986 86 986 56666 66 666
G3 14533 33 533 15629 29 629 19332 32 332 48953 53 953 51215 15 215 96093 93 093
G4 2749 49 749 6988 88 988 7528 28 528 8785 85 785
G5 0003 03 003 1008 08 008 3396 96 396 3898 98 898 6097 97 097 8063 63 063
G6 057 57 057 414 14 414 580 80 580
G7 07 07 07 16 16 16 45 45 45 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 2UE 6UE 7UE
DB 33024 24 024
G1 65468 68 468
G2 28902 02 902 69336 36 336
G3 12601 01 601 13135 35 135 45672 72 672 50823 23 823 54286 86 286 92492 92 492
G4 1556 56 556 6982 82 982 8333 33 333 9808 08 808
G5 0740 40 740 1425 25 425 3302 02 302 4592 92 592 6873 73 873 9387 87 387
G6 116 16 116 705 05 705 911 11 911
G7 02 02 02 26 26 26 80 80 80 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10TQ 6TQ 7TQ
DB 86201 01 201
G1 44072 72 072
G2 80905 05 905 82825 25 825
G3 02728 28 728 09372 72 372 18548 48 548 68711 11 711 91707 07 707 94169 69 169
G4 4252 52 252 5011 11 011 8024 24 024 9315 15 315
G5 2253 53 253 3234 34 234 4649 49 649 5915 15 915 7475 75 475 9549 49 549
G6 067 67 067 161 61 161 641 41 641
G7 49 49 49 57 57 57 78 78 78 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 14TG 7TG 8TG
DB 82811 11 811
G1 67742 42 742
G2 07532 32 532 17147 47 147
G3 04482 82 482 32073 73 073 41927 27 927 52858 58 858 56974 74 974 77612 12 612
G4 1417 17 417 3870 70 870 4068 68 068 8223 23 223
G5 0236 36 236 2298 98 298 2816 16 816 4215 15 215 6775 75 775 6825 25 825
G6 251 51 251 387 87 387 547 47 547
G7 06 06 06 24 24 24 43 43 43 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11SR 13SR 6SR
DB 91254 54 254
G1 37095 95 095
G2 56977 77 977 71323 23 323
G3 07296 96 296 29078 78 078 35543 43 543 41761 61 761 48106 06 106 69655 55 655
G4 1329 29 329 3774 74 774 7892 92 892 9013 13 013
G5 1569 69 569 3420 20 420 3718 18 718 6003 03 003 7426 26 426 9065 65 065
G6 287 87 287 404 04 404 594 94 594
G7 06 06 06 60 60 60 82 82 82 83 83 83
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 2SH 5SH 8SH
DB 59662 62 662
G1 59098 98 098
G2 23795 95 795 42858 58 858
G3 38249 49 249 63250 50 250 86949 49 949 91024 24 024 95920 20 920 96307 07 307
G4 1633 33 633 3827 27 827 7729 29 729 7966 66 966
G5 2567 67 567 4268 68 268 4992 92 992 5120 20 120 6499 99 499 8308 08 308
G6 114 14 114 214 14 214 562 62 562
G7 02 02 02 41 41 41 45 45 45 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10SA 11SA 3SA
DB 41265 65 265
G1 73061 61 061
G2 32032 32 032 87238 38 238
G3 23445 45 445 39497 97 497 44159 59 159 61653 53 653 91778 78 778 95454 54 454
G4 1953 53 953 3050 50 050 8184 84 184 9300 00 300
G5 1575 75 575 5068 68 068 5421 21 421 5479 79 479 6961 61 961 7419 19 419
G6 753 53 753 772 72 772 784 84 784
G7 08 08 08 19 19 19 51 51 51 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 3, viết tắt là XSMB Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang