XSMB Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13AQ 19AQ 5AQ
DB 94908 08 908
G1 49302 02 302
G2 18108 08 108 56186 86 186
G3 14777 77 777 15975 75 975 32717 17 717 48184 84 184 62704 04 704 67954 54 954
G4 3398 98 398 4067 67 067 4929 29 929 9764 64 764
G5 1039 39 039 3271 71 271 5266 66 266 5345 45 345 9591 91 591 9842 42 842
G6 777 77 777 790 90 790 812 12 812
G7 14 14 14 29 29 29 48 48 48 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10AY 11AY 2AY
DB 75726 26 726
G1 42916 16 916
G2 09818 18 818 94443 43 443
G3 12713 13 713 35217 17 217 35421 21 421 56379 79 379 59553 53 553 69226 26 226
G4 0103 03 103 2358 58 358 2667 67 667 3184 84 184
G5 1902 02 902 2562 62 562 2984 84 984 4433 33 433 8479 79 479 9354 54 354
G6 088 88 088 563 63 563 988 88 988
G7 57 57 57 88 88 88 94 94 94 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 15ZR 3ZR 8ZR
DB 83022 22 022
G1 46760 60 760
G2 17434 34 434 29796 96 796
G3 15211 11 211 35637 37 637 46192 92 192 50814 14 814 53325 25 325 77078 78 078
G4 1418 18 418 2671 71 671 5835 35 835 6025 25 025
G5 2666 66 666 4141 41 141 4714 14 714 5382 82 382 5771 71 771 7924 24 924
G6 077 77 077 681 81 681 689 89 689
G7 32 32 32 72 72 72 76 76 76 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13ZH 1ZH 7ZH
DB 99233 33 233
G1 04048 48 048
G2 74919 19 919 90872 72 872
G3 34194 94 194 36296 96 296 57180 80 180 60766 66 766 71936 36 936 98381 81 381
G4 1332 32 332 6244 44 244 6523 23 523 9587 87 587
G5 0764 64 764 1716 16 716 2400 00 400 5722 22 722 5809 09 809 6824 24 824
G6 387 87 387 716 16 716 862 62 862
G7 21 21 21 49 49 49 54 54 54 60 60 60
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 15ZA 2ZA 9ZA
DB 91897 97 897
G1 97144 44 144
G2 05846 46 846 45720 20 720
G3 03106 06 106 11895 95 895 34937 37 937 54177 77 177 69193 93 193 78044 44 044
G4 2368 68 368 3165 65 165 4957 57 957 9937 37 937
G5 0079 79 079 3381 81 381 4678 78 678 7698 98 698 9431 31 431 9768 68 768
G6 075 75 075 539 39 539 711 11 711
G7 06 06 06 08 08 08 29 29 29 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 1YQ 5YQ 8YQ
DB 16031 31 031
G1 85310 10 310
G2 32691 91 691 69892 92 892
G3 24042 42 042 30684 84 684 46435 35 435 52057 57 057 55619 19 619 98443 43 443
G4 0999 99 999 3895 95 895 6420 20 420 6917 17 917
G5 2806 06 806 3485 85 485 3590 90 590 6341 41 341 7148 48 148 8646 46 646
G6 307 07 307 432 32 432 558 58 558
G7 36 36 36 42 42 42 81 81 81 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11YG 10YG 1YG
DB 19942 42 942
G1 50640 40 640
G2 16299 99 299 30233 33 233
G3 16466 66 466 16886 86 886 73604 04 604 75147 47 147 87684 84 684 88083 83 083
G4 0381 81 381 1744 44 744 3898 98 898 4280 80 280
G5 1409 09 409 1669 69 669 1739 39 739 5527 27 527 5640 40 640 6218 18 218
G6 158 58 158 558 58 558 731 31 731
G7 51 51 51 63 63 63 64 64 64 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 15XV 5XV 8XV
DB 36744 44 744
G1 95233 33 233
G2 21962 62 962 39539 39 539
G3 13814 14 814 22455 55 455 68376 76 376 95169 69 169 96581 81 581 97978 78 978
G4 0148 48 148 6303 03 303 6752 52 752 7940 40 940
G5 1355 55 355 1774 74 774 3134 34 134 4247 47 247 8905 05 905 9321 21 321
G6 092 92 092 636 36 636 994 94 994
G7 07 07 07 55 55 55 63 63 63 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 12XN 1XN 4XN
DB 63990 90 990
G1 01134 34 134
G2 17521 21 521 71610 10 610
G3 03122 22 122 06693 93 693 54834 34 834 68032 32 032 90688 88 688 95657 57 657
G4 2204 04 204 5329 29 329 7962 62 962 9000 00 000
G5 0357 57 357 1943 43 943 2059 59 059 5663 63 663 7303 03 303 9632 32 632
G6 251 51 251 598 98 598 691 91 691
G7 48 48 48 54 54 54 78 78 78 94 94 94
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10XE 11XE 4XE
DB 42342 42 342
G1 41504 04 504
G2 27155 55 155 37714 14 714
G3 05315 15 315 14959 59 959 17982 82 982 56323 23 323 90681 81 681 97928 28 928
G4 4171 71 171 4799 99 799 5139 39 139 7996 96 996
G5 0563 63 563 1013 13 013 2343 43 343 4972 72 972 7163 63 163 9271 71 271
G6 156 56 156 358 58 358 667 67 667
G7 34 34 34 43 43 43 52 52 52 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/10/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 3, viết tắt là XSMB Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang