XSMB Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10EU 14EU 7EU
DB 31578 78 578
G1 73112 12 112
G2 13159 59 159 34793 93 793
G3 00021 21 021 39477 77 477 49320 20 320 52222 22 222 62863 63 863 73974 74 974
G4 3931 31 931 4385 85 385 7605 05 605 8743 43 743
G5 0788 88 788 0929 29 929 1116 16 116 1437 37 437 2565 65 565 8887 87 887
G6 085 85 085 448 48 448 498 98 498
G7 42 42 42 59 59 59 95 95 95 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 15DC 5DC 7DC
DB 52267 67 267
G1 49403 03 403
G2 94349 49 349 97172 72 172
G3 14746 46 746 34127 27 127 52035 35 035 72269 69 269 73511 11 511 82697 97 697
G4 0590 90 590 4566 66 566 7084 84 084 7351 51 351
G5 0788 88 788 1830 30 830 4912 12 912 6238 38 238 8915 15 915 9343 43 343
G6 324 24 324 382 82 382 411 11 411
G7 25 25 25 65 65 65 74 74 74 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10DM 11DM 2DM
DB 83549 49 549
G1 12329 29 329
G2 35165 65 165 92542 42 542
G3 13914 14 914 46481 81 481 57851 51 851 59764 64 764 77505 05 505 97051 51 051
G4 0379 79 379 6019 19 019 6407 07 407 6797 97 797
G5 1664 64 664 1955 55 955 2214 14 214 2990 90 990 5590 90 590 8896 96 896
G6 206 06 206 471 71 471 597 97 597
G7 01 01 01 17 17 17 63 63 63 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11DU 15DU 6DU
DB 38823 23 823
G1 33276 76 276
G2 12937 37 937 37028 28 028
G3 35499 99 499 36500 00 500 69229 29 229 78054 54 054 81514 14 514 85025 25 025
G4 1640 40 640 2018 18 018 4926 26 926 8592 92 592
G5 2811 11 811 4235 35 235 4281 81 281 7653 53 653 9288 88 288 9910 10 910
G6 658 58 658 806 06 806 998 98 998
G7 16 16 16 35 35 35 66 66 66 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/03/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10CD 12CD 14CD
DB 37376 76 376
G1 12891 91 891
G2 22279 79 279 64999 99 999
G3 21887 87 887 31305 05 305 31411 11 411 46023 23 023 55239 39 239 92987 87 987
G4 0168 68 168 4861 61 861 9579 79 579 9693 93 693
G5 1306 06 306 4642 42 642 6377 77 377 8140 40 140 9004 04 004 9418 18 418
G6 172 72 172 266 66 266 948 48 948
G7 24 24 24 36 36 36 50 50 50 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13CM 5CM 6CM
DB 06616 16 616
G1 32033 33 033
G2 10879 79 879 99942 42 942
G3 07176 76 176 13773 73 773 23291 91 291 52816 16 816 63475 75 475 76892 92 892
G4 0409 09 409 6150 50 150 7212 12 212 7953 53 953
G5 2501 01 501 3471 71 471 6687 87 687 7326 26 326 8773 73 773 8802 02 802
G6 103 03 103 270 70 270 964 64 964
G7 40 40 40 41 41 41 48 48 48 59 59 59
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10CU 2CU 6CU
DB 07696 96 696
G1 05052 52 052
G2 30163 63 163 69705 05 705
G3 09205 05 205 19116 16 116 27996 96 996 82663 63 663 85254 54 254 97394 94 394
G4 0137 37 137 4297 97 297 5555 55 555 8811 11 811
G5 1133 33 133 1536 36 536 1664 64 664 5086 86 086 5111 11 111 6194 94 194
G6 368 68 368 493 93 493 494 94 494
G7 03 03 03 36 36 36 70 70 70 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10BD 11BD 8BD
DB 44410 10 410
G1 80399 99 399
G2 19813 13 813 60233 33 233
G3 22767 67 767 23010 10 010 28665 65 665 35703 03 703 37273 73 273 57161 61 161
G4 1973 73 973 2192 92 192 4561 61 561 5864 64 864
G5 2741 41 741 3932 32 932 4310 10 310 4595 95 595 6198 98 198 7228 28 228
G6 041 41 041 459 59 459 636 36 636
G7 07 07 07 11 11 11 54 54 54 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/02/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 16BM 3BM 4BM
DB 50940 40 940
G1 61595 95 595
G2 20963 63 963 62673 73 673
G3 18368 68 368 30959 59 959 38451 51 451 51387 87 387 64633 33 633 88126 26 126
G4 1540 40 540 2748 48 748 7681 81 681 8313 13 313
G5 3113 13 113 4529 29 529 5246 46 246 5433 33 433 7102 02 102 7745 45 745
G6 117 17 117 183 83 183 207 07 207
G7 04 04 04 81 81 81 84 84 84 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 12BQ 14BQ 2BQ
DB 38897 97 897
G1 09947 47 947
G2 29502 02 502 67025 25 025
G3 35801 01 801 40848 48 848 57065 65 065 74163 63 163 77158 58 158 97513 13 513
G4 2195 95 195 2571 71 571 3772 72 772 3854 54 854
G5 0635 35 635 3443 43 443 5872 72 872 6493 93 493 7240 40 240 8119 19 119
G6 217 17 217 387 87 387 907 07 907
G7 06 06 06 55 55 55 61 61 61 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/01/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 3, viết tắt là XSMB Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang