XSMB Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13TQ 15TQ 1TQ
DB 74507 07 507
G1 71909 09 909
G2 13971 71 971 76350 50 350
G3 03750 50 750 06649 49 649 15543 43 543 35311 11 311 68736 36 736 91812 12 812
G4 2258 58 258 3827 27 827 5632 32 632 6699 99 699
G5 2665 65 665 2980 80 980 3958 58 958 5613 13 613 7336 36 336 8984 84 984
G6 393 93 393 619 19 619 868 68 868
G7 00 00 00 08 08 08 49 49 49 62 62 62
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/12/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
DB
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 15SG 2SG 4SG
DB 82093 93 093
G1 69778 78 778
G2 07118 18 118 59629 29 629
G3 07225 25 225 07399 99 399 22426 26 426 61532 32 532 84085 85 085 98910 10 910
G4 4369 69 369 5154 54 154 5246 46 246 7026 26 026
G5 0275 75 275 2426 26 426 4435 35 435 6122 22 122 6964 64 964 9486 86 486
G6 462 62 462 629 29 629 877 77 877
G7 05 05 05 27 27 27 50 50 50 86 86 86
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13SQ 15SQ 3SQ
DB 37874 74 874
G1 19947 47 947
G2 17462 62 462 43759 59 759
G3 06073 73 073 07564 64 564 16492 92 492 40610 10 610 84073 73 073 87118 18 118
G4 0120 20 120 2169 69 169 2369 69 369 4058 58 058
G5 3494 94 494 5804 04 804 5842 42 842 7280 80 280 7751 51 751 8235 35 235
G6 018 18 018 096 96 096 833 33 833
G7 62 62 62 71 71 71 86 86 86 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10SZ 13SZ 1SZ
DB 53818 18 818
G1 63246 46 246
G2 06381 81 381 34137 37 137
G3 07170 70 170 13527 27 527 40142 42 142 65599 99 599 74076 76 076 87238 38 238
G4 0345 45 345 2115 15 115 4234 34 234 4380 80 380
G5 0632 32 632 3569 69 569 5704 04 704 6392 92 392 9541 41 541 9912 12 912
G6 034 34 034 112 12 112 130 30 130
G7 00 00 00 24 24 24 57 57 57 66 66 66
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/11/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/11/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 12RG 1RG 2RG
DB 45538 38 538
G1 70385 85 385
G2 89919 19 919 97679 79 679
G3 00168 68 168 08427 27 427 14413 13 413 43405 05 405 60269 69 269 95595 95 595
G4 3591 91 591 3641 41 641 6036 36 036 7545 45 545
G5 1331 31 331 2546 46 546 3479 79 479 5634 34 634 8592 92 592 9128 28 128
G6 181 81 181 311 11 311 575 75 575
G7 04 04 04 57 57 57 61 61 61 65 65 65
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 28/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 26/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11RQ 12RQ 15RQ
DB 90157 57 157
G1 49318 18 318
G2 41817 17 817 93470 70 470
G3 05200 00 200 37237 37 237 44164 64 164 59594 94 594 65881 81 881 67476 76 476
G4 0297 97 297 6726 26 726 9623 23 623 9801 01 801
G5 1285 85 285 1710 10 710 2836 36 836 4639 39 639 6037 37 037 8030 30 030
G6 125 25 125 625 25 625 653 53 653
G7 10 10 10 64 64 64 72 72 72 92 92 92
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 21/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 19/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 12RZ 13RZ 14RZ
DB 46266 66 266
G1 06681 81 681
G2 22887 87 887 35295 95 295
G3 18022 22 022 24938 38 938 70761 61 761 84704 04 704 89224 24 224 90278 78 278
G4 1060 60 060 4889 89 889 7616 16 616 9684 84 684
G5 0956 56 956 3323 23 323 3375 75 375 8120 20 120 8749 49 749 9135 35 135
G6 138 38 138 363 63 363 994 94 994
G7 02 02 02 14 14 14 30 30 30 51 51 51
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 14/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 12/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11QG 13QG 14QG
DB 34965 65 965
G1 91685 85 685
G2 22853 53 853 89331 31 331
G3 12371 71 371 21386 86 386 34092 92 092 54281 81 281 61127 27 127 64157 57 157
G4 2235 35 235 2457 57 457 3929 29 929 7767 67 767
G5 0199 99 199 2589 89 589 4940 40 940 5353 53 353 7983 83 983 9776 76 776
G6 438 38 438 448 48 448 554 54 554
G7 06 06 06 50 50 50 51 51 51 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/10/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/10/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 12QR 14QR 2QR
DB 59323 23 323
G1 12312 12 312
G2 02021 21 021 58611 11 611
G3 14381 81 381 32380 80 380 45491 91 491 54197 97 197 78198 98 198 85133 33 133
G4 0748 48 748 3042 42 042 4410 10 410 5768 68 768
G5 3128 28 128 3483 83 483 3797 97 797 4494 94 494 6872 72 872 9060 60 060
G6 339 39 339 400 00 400 789 89 789
G7 19 19 19 36 36 36 42 42 42 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/09/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/09/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 3, viết tắt là XSMB Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang