XSMB Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10MB 11MB 12MB
DB 40128 28 128
G1 22936 36 936
G2 13299 99 299 71459 59 459
G3 17208 08 208 20028 28 028 34352 52 352 35259 59 259 44345 45 345 45773 73 773
G4 2730 30 730 3639 39 639 4143 43 143 5967 67 967
G5 0883 83 883 2352 52 352 3812 12 812 4375 75 375 6252 52 252 6926 26 926
G6 002 02 002 138 38 138 177 77 177
G7 03 03 03 23 23 23 25 25 25 95 95 95
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11MK 12MK 13MK
DB 11617 17 617
G1 14482 82 482
G2 57775 75 775 90947 47 947
G3 00159 59 159 23844 44 844 25801 01 801 36488 88 488 49308 08 308 51183 83 183
G4 3570 70 570 4506 06 506 6814 14 814 7456 56 456
G5 0350 50 350 1071 71 071 5801 01 801 7707 07 707 8657 57 657 9139 39 139
G6 101 01 101 640 40 640 838 38 838
G7 21 21 21 38 38 38 74 74 74 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/08/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/08/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10MU 11MU 1MU
DB 91382 82 382
G1 37651 51 651
G2 39553 53 553 63205 05 205
G3 08998 98 998 14592 92 592 42752 52 752 58959 59 959 64511 11 511 94933 33 933
G4 1399 99 399 6051 51 051 7392 92 392 8407 07 407
G5 2257 57 257 3228 28 228 4007 07 007 4878 78 878 5216 16 216 8482 82 482
G6 231 31 231 457 57 457 670 70 670
G7 23 23 23 32 32 32 34 34 34 45 45 45
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10LC 12LC 13LC
DB 51088 88 088
G1 14023 23 023
G2 06619 19 619 48663 63 663
G3 02873 73 873 24486 86 486 40544 44 544 68110 10 110 77436 36 436 99346 46 346
G4 0843 43 843 2636 36 636 6042 42 042 6397 97 397
G5 0844 44 844 1592 92 592 3524 24 524 4166 66 166 7421 21 421 9245 45 245
G6 187 87 187 592 92 592 701 01 701
G7 33 33 33 42 42 42 49 49 49 74 74 74
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 15LM 2LM 9LM
DB
G1 32941 41 941
G2 51939 39 939 62426 26 426
G3 20117 17 117 37988 88 988 44560 60 560 73661 61 661 86178 78 178 86373 73 373
G4 1482 82 482 6936 36 936 8941 41 941 9520 20 520
G5 0762 62 762 1903 03 903 4039 39 039 4668 68 668 5323 23 323 6696 96 696
G6 316 16 316 391 91 391 618 18 618
G7 06 06 06 20 20 20 28 28 28 41 41 41
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13LU 1LU 2LU
DB 73860 60 860
G1 79082 82 082
G2 31767 67 767 70928 28 928
G3 16230 30 230 24084 84 084 45597 97 597 73981 81 981 77374 74 374 84179 79 179
G4 0017 17 017 1002 02 002 4909 09 909 9406 06 406
G5 3704 04 704 5903 03 903 7556 56 556 8630 30 630 9277 77 277 9583 83 583
G6 149 49 149 511 11 511 516 16 516
G7 22 22 22 41 41 41 58 58 58 80 80 80
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/07/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 1KC 8KC 9KC
DB 67229 29 229
G1 25778 78 778
G2 27889 89 889 32027 27 027
G3 02049 49 049 07636 36 636 24619 19 619 57279 79 279 75693 93 693 79150 50 150
G4 0475 75 475 0856 56 856 4617 17 617 4756 56 756
G5 0042 42 042 0371 71 371 0619 19 619 2592 92 592 3630 30 630 9868 68 868
G6 037 37 037 361 61 361 458 58 458
G7 10 10 10 36 36 36 53 53 53 64 64 64
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/07/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 2KM 4KM 5KM
DB 34062 62 062
G1 78556 56 556
G2 07801 01 801 53366 66 366
G3 07236 36 236 22838 38 838 32938 38 938 33243 43 243 33621 21 621 84131 31 131
G4 2406 06 406 5133 33 133 6033 33 033 7665 65 665
G5 1667 67 667 1730 30 730 4920 20 920 6244 44 244 8076 76 076 9094 94 094
G6 847 47 847 889 89 889 942 42 942
G7 01 01 01 52 52 52 54 54 54 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13KU 15KU 6KU
DB 94962 62 962
G1 57945 45 945
G2 53897 97 897 87741 41 741
G3 00231 31 231 13619 19 619 24906 06 906 37707 07 707 75387 87 387 82799 99 799
G4 1505 05 505 6707 07 707 8040 40 040 9788 88 788
G5 0626 26 626 1519 19 519 3330 30 330 5945 45 945 7834 34 834 9048 48 048
G6 092 92 092 290 90 290 804 04 804
G7 04 04 04 40 40 40 57 57 57 71 71 71
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/06/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11HC 15HC 9HC
DB 27570 70 570
G1 53306 06 306
G2 53264 64 264 70596 96 596
G3 00280 80 280 00724 24 724 02426 26 426 59507 07 507 89538 38 538 97728 28 728
G4 0695 95 695 1054 54 054 4598 98 598 6795 95 795
G5 3509 09 509 5447 47 447 5513 13 513 7578 78 578 8164 64 164 9021 21 021
G6 214 14 214 262 62 262 291 91 291
G7 36 36 36 83 83 83 97 97 97 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/06/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/06/2020
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 3 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 3 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 3, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 3 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 3, viết tắt là XSMB Thứ 3 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 3 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 3

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 3

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 3

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 3 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 3 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 3

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 3 – XSMB Thứ 3. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang