XSMB Thứ 3 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10EM 14EM 5EM
DB 98819 19 819
G1 44179 79 179
G2 96108 08 108 96294 94 294
G3 11119 19 119 11461 61 461 22973 73 973 28270 70 270 51191 91 191 61368 68 368
G4 0063 63 063 4112 12 112 6484 84 484 8515 15 515
G5 0157 57 157 2238 38 238 4555 55 555 5358 58 358 6076 76 076 8185 85 185
G6 130 30 130 489 89 489 957 57 957
G7 10 10 10 17 17 17 45 45 45 96 96 96
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/04/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 19 giống với Quảng Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-12-04 79119 Bắc Ninh
2019-05-15 22819 Bắc Ninh
2019-04-28 61019 Thái Bình
2019-04-22 78819 Hà Nội
2019-04-17 61619 Bắc Ninh
2019-03-25 25019 Hà Nội
2018-10-15 47019 Hà Nội
2018-09-01 48319 Nam Định
2018-08-19 11219 Thái Bình
2017-09-11 08819 Hà Nội
2017-04-04 69919 Quảng Ninh
2017-02-15 48219 Bắc Ninh
2017-01-26 40519 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10EU 14EU 7EU
DB 31578 78 578
G1 73112 12 112
G2 13159 59 159 34793 93 793
G3 00021 21 021 39477 77 477 49320 20 320 52222 22 222 62863 63 863 73974 74 974
G4 3931 31 931 4385 85 385 7605 05 605 8743 43 743
G5 0788 88 788 0929 29 929 1116 16 116 1437 37 437 2565 65 565 8887 87 887
G6 085 85 085 448 48 448 498 98 498
G7 42 42 42 59 59 59 95 95 95 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 78 giống với Quảng Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-22 75178 Hải Phòng
2019-09-27 98278 Hải Phòng
2019-09-21 71778 Nam Định
2019-07-02 85978 Quảng Ninh
2018-09-22 29578 Nam Định
2017-12-10 99478 Thái Bình
2017-06-22 98378 Hà Nội
2016-12-15 51178 Hà Nội
2016-10-21 49878 Hải Phòng
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 15DC 5DC 7DC
DB 52267 67 267
G1 49403 03 403
G2 94349 49 349 97172 72 172
G3 14746 46 746 34127 27 127 52035 35 035 72269 69 269 73511 11 511 82697 97 697
G4 0590 90 590 4566 66 566 7084 84 084 7351 51 351
G5 0788 88 788 1830 30 830 4912 12 912 6238 38 238 8915 15 915 9343 43 343
G6 324 24 324 382 82 382 411 11 411
G7 25 25 25 65 65 65 74 74 74 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 67 giống với Quảng Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-12-05 22867 Hà Nội
2019-06-05 85267 Bắc Ninh
2019-04-14 02867 Thái Bình
2018-12-21 95367 Hải Phòng
2018-12-07 25367 Hải Phòng
2018-12-03 99667 Hà Nội
2018-08-31 21067 Hải Phòng
2018-07-07 41967 Nam Định
2018-03-27 18467 Quảng Ninh
2017-07-26 79967 Bắc Ninh
2017-05-28 25467 Thái Bình
2017-03-25 17867 Nam Định
2016-10-12 01367 Bắc Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10DM 11DM 2DM
DB 83549 49 549
G1 12329 29 329
G2 35165 65 165 92542 42 542
G3 13914 14 914 46481 81 481 57851 51 851 59764 64 764 77505 05 505 97051 51 051
G4 0379 79 379 6019 19 019 6407 07 407 6797 97 797
G5 1664 64 664 1955 55 955 2214 14 214 2990 90 990 5590 90 590 8896 96 896
G6 206 06 206 471 71 471 597 97 597
G7 01 01 01 17 17 17 63 63 63 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 11/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 09/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 49 giống với Quảng Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-10-20 23749 Thái Bình
2019-05-18 92849 Nam Định
2019-01-27 58549 Thái Bình
2018-09-03 52049 Hà Nội
2018-08-13 62149 Hà Nội
2018-07-20 32749 Hải Phòng
2018-06-24 46249 Thái Bình
2018-03-16 24049 Hải Phòng
2018-01-11 88149 Hà Nội
2017-12-12 58349 Quảng Ninh
2017-10-16 94549 Hà Nội
2017-08-24 41949 Hà Nội
2017-08-19 78649 Nam Định
2017-07-02 53349 Thái Bình
2017-05-15 95749 Hà Nội
2017-04-25 57149 Quảng Ninh
2017-03-08 56949 Bắc Ninh
2017-02-02 09649 Hà Nội
2016-12-04 86749 Thái Bình
2016-10-26 29449 Bắc Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 11DU 15DU 6DU
DB 38823 23 823
G1 33276 76 276
G2 12937 37 937 37028 28 028
G3 35499 99 499 36500 00 500 69229 29 229 78054 54 054 81514 14 514 85025 25 025
G4 1640 40 640 2018 18 018 4926 26 926 8592 92 592
G5 2811 11 811 4235 35 235 4281 81 281 7653 53 653 9288 88 288 9910 10 910
G6 658 58 658 806 06 806 998 98 998
G7 16 16 16 35 35 35 66 66 66 72 72 72
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 04/03/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 02/03/2020
Các ngày có giải đặc biệt 23 giống với Quảng Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2018-08-07 12723 Quảng Ninh
2018-07-17 88323 Quảng Ninh
2018-07-14 78023 Nam Định
2018-05-17 87623 Hà Nội
2018-04-09 97323 Hà Nội
2018-03-26 07223 Hà Nội
2018-03-09 21423 Hải Phòng
2017-11-10 70523 Hải Phòng
2017-08-07 07823 Hà Nội
2017-06-23 86523 Hải Phòng
2017-04-14 78123 Hải Phòng
2017-02-27 09823 Hà Nội
2017-02-26 34623 Thái Bình
2017-01-17 81223 Quảng Ninh
2016-12-11 94423 Thái Bình
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10CD 12CD 14CD
DB 37376 76 376
G1 12891 91 891
G2 22279 79 279 64999 99 999
G3 21887 87 887 31305 05 305 31411 11 411 46023 23 023 55239 39 239 92987 87 987
G4 0168 68 168 4861 61 861 9579 79 579 9693 93 693
G5 1306 06 306 4642 42 642 6377 77 377 8140 40 140 9004 04 004 9418 18 418
G6 172 72 172 266 66 266 948 48 948
G7 24 24 24 36 36 36 50 50 50 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 76 giống với Quảng Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-12-13 30476 Hải Phòng
2019-12-09 55076 Hà Nội
2019-09-20 02376 Hải Phòng
2019-08-11 86376 Thái Bình
2019-06-27 51776 Hà Nội
2018-12-31 45276 Hà Nội
2018-05-24 42876 Hà Nội
2018-05-08 35876 Quảng Ninh
2017-06-18 15276 Thái Bình
2017-05-09 97276 Quảng Ninh
2017-04-30 13176 Thái Bình
2017-02-18 64476 Nam Định
2017-01-09 68976 Hà Nội
2016-11-22 89476 Quảng Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 13CM 5CM 6CM
DB 06616 16 616
G1 32033 33 033
G2 10879 79 879 99942 42 942
G3 07176 76 176 13773 73 773 23291 91 291 52816 16 816 63475 75 475 76892 92 892
G4 0409 09 409 6150 50 150 7212 12 212 7953 53 953
G5 2501 01 501 3471 71 471 6687 87 687 7326 26 326 8773 73 773 8802 02 802
G6 103 03 103 270 70 270 964 64 964
G7 40 40 40 41 41 41 48 48 48 59 59 59
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 16 giống với Quảng Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-11 04116 Hà Nội
2019-10-27 24116 Thái Bình
2019-09-28 59416 Nam Định
2019-09-07 97616 Nam Định
2019-02-27 68716 Bắc Ninh
2019-02-20 28716 Bắc Ninh
2019-01-17 68116 Hà Nội
2018-11-27 44616 Quảng Ninh
2018-10-17 39416 Bắc Ninh
2018-05-15 10316 Quảng Ninh
2018-03-15 46416 Hà Nội
2017-12-27 84416 Bắc Ninh
2017-12-01 35516 Hải Phòng
2017-08-09 89716 Bắc Ninh
2017-07-05 72716 Bắc Ninh
2017-04-09 23716 Thái Bình
2017-03-29 18516 Bắc Ninh
2016-10-07 91616 Hải Phòng
2016-09-07 19416 Bắc Ninh
2016-09-04 14716 Thái Bình
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10CU 2CU 6CU
DB 07696 96 696
G1 05052 52 052
G2 30163 63 163 69705 05 705
G3 09205 05 205 19116 16 116 27996 96 996 82663 63 663 85254 54 254 97394 94 394
G4 0137 37 137 4297 97 297 5555 55 555 8811 11 811
G5 1133 33 133 1536 36 536 1664 64 664 5086 86 086 5111 11 111 6194 94 194
G6 368 68 368 493 93 493 494 94 494
G7 03 03 03 36 36 36 70 70 70 84 84 84
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 96 giống với Quảng Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-30 36896 Nam Định
2018-09-20 03096 Hà Nội
2018-06-23 50296 Nam Định
2017-10-05 20996 Hà Nội
2017-09-28 78296 Hà Nội
2017-06-25 48396 Thái Bình
2017-01-25 74696 Bắc Ninh
2017-01-04 20896 Bắc Ninh
2016-11-24 44896 Hà Nội
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 10BD 11BD 8BD
DB 44410 10 410
G1 80399 99 399
G2 19813 13 813 60233 33 233
G3 22767 67 767 23010 10 010 28665 65 665 35703 03 703 37273 73 273 57161 61 161
G4 1973 73 973 2192 92 192 4561 61 561 5864 64 864
G5 2741 41 741 3932 32 932 4310 10 310 4595 95 595 6198 98 198 7228 28 228
G6 041 41 041 459 59 459 636 36 636
G7 07 07 07 11 11 11 54 54 54 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/02/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/02/2020
Các ngày có giải đặc biệt 10 giống với Quảng Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-11-10 23310 Thái Bình
2019-04-08 37110 Hà Nội
2019-03-03 58310 Thái Bình
2019-03-01 71310 Hải Phòng
2019-01-23 17810 Bắc Ninh
2018-12-16 60310 Thái Bình
2018-05-10 69710 Hà Nội
2018-02-25 64510 Thái Bình
2017-07-11 69010 Quảng Ninh
2017-05-08 51610 Hà Nội
2016-08-23 14410 Quảng Ninh
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Quảng Ninh
Mã ĐB 16BM 3BM 4BM
DB 50940 40 940
G1 61595 95 595
G2 20963 63 963 62673 73 673
G3 18368 68 368 30959 59 959 38451 51 451 51387 87 387 64633 33 633 88126 26 126
G4 1540 40 540 2748 48 748 7681 81 681 8313 13 313
G5 3113 13 113 4529 29 529 5246 46 246 5433 33 433 7102 02 102 7745 45 745
G6 117 17 117 183 83 183 207 07 207
G7 04 04 04 81 81 81 84 84 84 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Quảng Ninh,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/01/2020
Các ngày có giải đặc biệt 40 giống với Quảng Ninh hôm nay
Ngày Giải ĐB Tỉnh / TP
2019-12-08 70840 Thái Bình
2019-08-10 14040 Nam Định
2019-06-06 35740 Hà Nội
2018-12-12 63140 Bắc Ninh
2018-09-11 50040 Quảng Ninh
2018-09-02 19640 Thái Bình
2018-07-15 84740 Thái Bình
2018-05-18 38740 Hải Phòng
2017-09-14 42140 Hà Nội
2017-03-14 81040 Quảng Ninh
2017-01-10 42040 Quảng Ninh
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc

 1. Lịch mở thưởng

  • Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
  • Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
  • Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
  • Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
  • Thứ Bảy: xổ số Nam Định
  • Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 2. Cơ cấu giải thưởng

  • Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
  • Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải Đặc Biệt đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng
(VNĐ)
Số lượng g.thưởngTổng giá trị
g.thưởng (VNĐ)
Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000
Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000
Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000
Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000
Giải Tư 400.000 600 240.000.000
Giải Năm 200.000 900 180.000.000
Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000
Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000
Đầu trang