XSMB Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12RQ 1RQ 7RQ
DB 91082 82 082
G1 91467 67 467
G2 69297 97 297 81562 62 562
G3 00117 17 117 22541 41 541 31704 04 704 37630 30 630 90168 68 168 97138 38 138
G4 0106 06 106 2442 42 442 9191 91 191 9484 84 484
G5 0797 97 797 1899 99 899 7194 94 194 7307 07 307 9258 58 258 9993 93 993
G6 035 35 035 457 57 457 472 72 472
G7 35 35 35 52 52 52 66 66 66 70 70 70
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 20/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 18/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11RG 6RG 9RG
DB 69859 59 859
G1 22652 52 652
G2 02029 29 029 72436 36 436
G3 07753 53 753 12696 96 696 17968 68 968 46464 64 464 75093 93 093 76759 59 759
G4 1847 47 847 1988 88 988 9641 41 641 9678 78 678
G5 1134 34 134 1605 05 605 1923 23 923 6810 10 810 7312 12 312 9876 76 876
G6 001 01 001 133 33 133 658 58 658
G7 41 41 41 53 53 53 62 62 62 82 82 82
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 13/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 11/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11QN 2QN 8QN
DB 60091 91 091
G1 47794 94 794
G2 01351 51 351 23649 49 649
G3 01525 25 525 07089 89 089 54881 81 881 58845 45 845 66544 44 544 96244 44 244
G4 3133 33 133 3212 12 212 5191 91 191 9468 68 468
G5 2092 92 092 2676 76 676 3607 07 607 4536 36 536 5546 46 546 6991 91 991
G6 372 72 372 695 95 695 935 35 935
G7 57 57 57 87 87 87 89 89 89 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 06/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 04/08/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10QE 13QE 8QE
DB 79918 18 918
G1 59307 07 307
G2 53561 61 561 87015 15 015
G3 19019 19 019 57392 92 392 58537 37 537 76548 48 548 80953 53 953 94889 89 889
G4 3325 25 325 4085 85 085 8583 83 583 9614 14 614
G5 1547 47 547 2897 97 897 3980 80 980 5939 39 939 7380 80 380 9771 71 771
G6 157 57 157 511 11 511 984 84 984
G7 45 45 45 64 64 64 74 74 74 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 30/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 28/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10PL 1PL 4PL
DB 12598 98 598
G1 99924 24 924
G2 65308 08 308 95208 08 208
G3 02590 90 590 05537 37 537 27843 43 843 51947 47 947 59726 26 726 80260 60 260
G4 0817 17 817 1758 58 758 6716 16 716 8796 96 796
G5 0484 84 484 2521 21 521 4183 83 183 6536 36 536 9097 97 097 9324 24 324
G6 152 52 152 400 00 400 415 15 415
G7 03 03 03 27 27 27 29 29 29 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 23/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 21/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11PC 1PC 6PC
DB 77107 07 107
G1 94404 04 404
G2 50088 88 088 50440 40 440
G3 27087 87 087 30459 59 459 44722 22 722 78387 87 387 83252 52 252 86383 83 383
G4 4175 75 175 6723 23 723 7230 30 230 8206 06 206
G5 1551 51 551 4708 08 708 6074 74 074 6637 37 637 9931 31 931 9951 51 951
G6 414 14 414 620 20 620 723 23 723
G7 11 11 11 17 17 17 53 53 53 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 16/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 14/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 2NG 3NG 4NG
DB 01783 83 783
G1 53350 50 350
G2 44101 01 101 57652 52 652
G3 08821 21 821 24119 19 119 29852 52 852 38897 97 897 93909 09 909 94694 94 694
G4 4722 22 722 6617 17 617 8366 66 366 9436 36 436
G5 1871 71 871 2052 52 052 4284 84 284 5975 75 975 6151 51 151 9502 02 502
G6 613 13 613 725 25 725 740 40 740
G7 04 04 04 61 61 61 65 65 65 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 09/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 07/07/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 14ML 1ML 8ML
DB 31284 84 284
G1 15393 93 393
G2 04274 74 274 21312 12 312
G3 16852 52 852 17715 15 715 35770 70 770 97575 75 575 98176 76 176 98405 05 405
G4 4292 92 292 6085 85 085 8064 64 064 9941 41 941
G5 3024 24 024 5078 78 078 5564 64 564 8840 40 840 9003 03 003 9686 86 686
G6 234 34 234 771 71 771 809 09 809
G7 39 39 39 72 72 72 77 77 77 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 02/07/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 30/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 6MC 7MC 8MC
DB 82084 84 084
G1 93974 74 974
G2 07011 11 011 85506 06 506
G3 00172 72 172 11558 58 558 54362 62 362 55222 22 222 56701 01 701 97513 13 513
G4 6405 05 405 6648 48 648 7672 72 672 9836 36 836
G5 0150 50 150 0544 44 544 5231 31 231 5506 06 506 7039 39 039 8024 24 024
G6 016 16 016 596 96 596 685 85 685
G7 16 16 16 44 44 44 64 64 64 90 90 90
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 25/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 23/06/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12VY 1VY 8VY
DB 74374 74 374
G1 29054 54 054
G2 67354 54 354 70519 19 519
G3 15011 11 011 29078 78 078 32013 13 013 50548 48 548 61528 28 528 88635 35 635
G4 1263 63 263 1909 09 909 5208 08 208 6923 23 923
G5 1851 51 851 1965 65 965 3394 94 394 4617 17 617 5020 20 020 9295 95 295
G6 097 97 097 633 33 633 881 81 881
G7 00 00 00 41 41 41 58 58 58 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 18/06/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 16/06/2019
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7

KQXSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 – XSMB Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 2, viết tắt là XSMB Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 2 – XSMB Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang