XSMB Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 14XD 6XD 8XD
DB 96139 39 139
G1 56197 97 197
G2 14149 49 149 14825 25 825
G3 00886 86 886 13103 03 103 31760 60 760 47423 23 423 65255 55 255 65401 01 401
G4 1470 70 470 2916 16 916 5460 60 460 7634 34 634
G5 2331 31 331 4454 54 454 4618 18 618 6459 59 459 7246 46 246 9227 27 227
G6 203 03 203 266 66 266 831 31 831
G7 01 01 01 03 03 03 09 09 09 17 17 17
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 29/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 27/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11VR 7VR 8VR
DB 72174 74 174
G1 55833 33 833
G2 54527 27 527 54789 89 789
G3 13134 34 134 39984 84 984 51347 47 347 71630 30 630 73940 40 940 78833 33 833
G4 3374 74 374 3527 27 527 7130 30 130 9105 05 105
G5 0230 30 230 1413 13 413 1525 25 525 1559 59 559 2053 53 053 8588 88 588
G6 220 20 220 889 89 889 895 95 895
G7 10 10 10 30 30 30 42 42 42 99 99 99
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 22/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 20/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13VH 14VH 8VH
DB 64511 11 511
G1 54757 57 757
G2 64217 17 217 74321 21 321
G3 10625 25 625 14579 79 579 31544 44 544 49833 33 833 63067 67 067 88236 36 236
G4 0175 75 175 2177 77 177 6159 59 159 6553 53 553
G5 0240 40 240 1026 26 026 3062 62 062 4575 75 575 5855 55 855 6244 44 244
G6 180 80 180 375 75 375 587 87 587
G7 02 02 02 36 36 36 38 38 38 50 50 50
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 15/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 13/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13VA 14VA 6VA
DB 94200 00 200
G1 05557 57 557
G2 44803 03 803 71106 06 106
G3 20943 43 943 28614 14 614 39888 88 888 70764 64 764 78799 99 799 88535 35 535
G4 1217 17 217 1589 89 589 3865 65 865 5893 93 893
G5 0247 47 247 0295 95 295 2164 64 164 2280 80 280 2975 75 975 8116 16 116
G6 383 83 383 647 47 647 829 29 829
G7 24 24 24 54 54 54 74 74 74 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 08/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 06/10/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 14UM 3UM 9UM
DB 91964 64 964
G1 44486 86 486
G2 20614 14 614 37194 94 194
G3 05300 00 300 23165 65 165 24720 20 720 85915 15 915 87427 27 427 88699 99 699
G4 0395 95 395 3752 52 752 4346 46 346 5872 72 872
G5 1675 75 675 1915 15 915 2798 98 798 3030 30 030 5698 98 698 6336 36 336
G6 557 57 557 969 69 969 981 81 981
G7 11 11 11 27 27 27 33 33 33 77 77 77
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 01/10/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11UD 13UD 9UD
DB 92329 29 329
G1 47959 59 959
G2 26660 60 660 46653 53 653
G3 09088 88 088 23527 27 527 35718 18 718 57142 42 142 76726 26 726 80086 86 086
G4 3441 41 441 3981 81 981 7277 77 277 9331 31 331
G5 5020 20 020 5275 75 275 5562 62 562 6383 83 383 9588 88 588 9683 83 683
G6 043 43 043 113 13 113 818 18 818
G7 05 05 05 11 11 11 53 53 53 85 85 85
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11TP 5TP 9TP
DB 03797 97 797
G1 21429 29 429
G2 32396 96 396 86632 32 632
G3 00001 01 001 20709 09 709 36780 80 780 38515 15 515 87616 16 616 95400 00 400
G4 0667 67 667 6709 09 709 8510 10 510 8593 93 593
G5 1066 66 066 3054 54 054 3762 62 762 4645 45 645 8327 27 327 8399 99 399
G6 030 30 030 347 47 347 593 93 593
G7 02 02 02 24 24 24 62 62 62 78 78 78
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 5TF 7TF 8TF
DB 52783 83 783
G1 00917 17 917
G2 79345 45 345 80560 60 560
G3 39678 78 678 57438 38 438 57620 20 620 73482 82 482 74919 19 919 91923 23 923
G4 2034 34 034 2064 64 064 7070 70 070 9086 86 086
G5 0017 17 017 2868 68 868 2931 31 931 4251 51 251 8765 65 765 9628 28 628
G6 217 17 217 448 48 448 457 57 457
G7 04 04 04 16 16 16 26 26 26 91 91 91
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13SQ 15SQ 6SQ
DB 40725 25 725
G1 77727 27 727
G2 11421 21 421 33009 09 009
G3 05278 78 278 17839 39 839 25570 70 570 33326 26 326 73380 80 380 88981 81 981
G4 0861 61 861 1388 88 388 3816 16 816 9805 05 805
G5 0146 46 146 0463 63 463 3340 40 340 3812 12 812 3943 43 943 7641 41 641
G6 254 54 254 457 57 457 785 85 785
G7 12 12 12 24 24 24 52 52 52 61 61 61
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/09/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/09/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10SG 12SG 15SG
DB 58963 63 963
G1 95499 99 499
G2 37259 59 259 46867 67 867
G3 33593 93 593 39220 20 220 43558 58 558 50495 95 495 65210 10 210 70564 64 564
G4 3139 39 139 3317 17 317 6900 00 900 9627 27 627
G5 0139 39 139 0537 37 537 1163 63 163 3868 68 868 7984 84 984 9091 91 091
G6 178 78 178 444 44 444 705 05 705
G7 00 00 00 58 58 58 85 85 85 98 98 98
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 27/08/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 25/08/2019
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6

KQXSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 – XSMB Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 2, viết tắt là XSMB Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 2 – XSMB Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang