XSMB Thứ 2 - Kết quả Xổ Số Miền Bắc KQXSMB Thứ 2 | Xosovui

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 1AH 5AH 6AH
DB 14012 12 012
G1 27116 16 116
G2 49045 45 045 61784 84 784
G3 02069 69 069 05472 72 472 18025 25 025 52027 27 027 85323 23 323 87635 35 635
G4 4443 43 443 5494 94 494 5546 46 546 8159 59 159
G5 3006 06 006 3570 70 570 4947 47 947 5634 34 634 7014 14 014 9544 44 544
G6 316 16 316 638 38 638 684 84 684
G7 10 10 10 23 23 23 77 77 77 89 89 89
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 07/01/2020
- Xem lại kết quả XSMB ngày 05/01/2020
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 10AR 14AR 8AR
DB 18988 88 988
G1 48668 68 668
G2 35657 57 657 47991 91 991
G3 03454 54 454 03994 94 994 18820 20 820 19040 40 040 47883 83 883 74008 08 008
G4 1917 17 917 2118 18 118 3015 15 015 7345 45 345
G5 1429 29 429 1707 07 707 3105 05 105 4545 45 545 7201 01 201 7360 60 360
G6 319 19 319 411 11 411 577 77 577
G7 06 06 06 22 22 22 61 61 61 81 81 81
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 31/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 29/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 14ZY 5ZY 8ZY
DB 70724 24 724
G1 59175 75 175
G2 43469 69 469 66412 12 412
G3 25035 35 035 27602 02 602 27929 29 929 38312 12 312 39603 03 603 44244 44 244
G4 3435 35 435 4191 91 191 7196 96 196 9701 01 701
G5 0326 26 326 0894 94 894 1451 51 451 3860 60 860 8284 84 284 9602 02 602
G6 027 27 027 404 04 404 974 74 974
G7 07 07 07 15 15 15 52 52 52 76 76 76
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 24/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 22/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 15ZQ 3ZQ 5ZQ
DB 28068 68 068
G1 81159 59 159
G2 03897 97 897 61513 13 513
G3 23690 90 690 31960 60 960 42853 53 853 84663 63 663 86579 79 579 87854 54 854
G4 0530 30 530 2222 22 222 4296 96 296 8323 23 323
G5 4141 41 141 5461 61 461 7155 55 155 9110 10 110 9540 40 540 9874 74 874
G6 301 01 301 339 39 339 738 38 738
G7 19 19 19 48 48 48 49 49 49 73 73 73
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 17/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 15/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11ZG 3ZG 7ZG
DB 55076 76 076
G1 95857 57 857
G2 21812 12 812 30076 76 076
G3 05021 21 021 45931 31 931 70815 15 815 71559 59 559 83836 36 836 93192 92 192
G4 0027 27 027 0047 47 047 6937 37 937 7072 72 072
G5 3913 13 913 4023 23 023 4208 08 208 4383 83 383 7811 11 811 9536 36 536
G6 128 28 128 294 94 294 393 93 393
G7 01 01 01 22 22 22 38 38 38 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 10/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 08/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 14YX 6YX 9YX
DB 28797 97 797
G1 56813 13 813
G2 10789 89 789 25351 51 351
G3 31157 57 157 32621 21 621 42354 54 354 72994 94 994 79754 54 754 90001 01 001
G4 1685 85 685 4596 96 596 7690 90 690 8213 13 213
G5 0304 04 304 0841 41 841 4725 25 725 5677 77 677 5707 07 707 5838 38 838
G6 362 62 362 378 78 378 898 98 898
G7 08 08 08 56 56 56 62 62 62 97 97 97
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 03/12/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 01/12/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 12YP 15YP 2YP
DB 30468 68 468
G1 69114 14 114
G2 43626 26 626 50636 36 636
G3 19189 89 189 47974 74 974 73156 56 156 78039 39 039 85285 85 285 94624 24 624
G4 3407 07 407 4758 58 758 5798 98 798 9131 31 131
G5 2013 13 013 5508 08 508 6013 13 013 8026 26 026 8584 84 584 9650 50 650
G6 147 47 147 747 47 747 911 11 911
G7 26 26 26 81 81 81 85 85 85 93 93 93
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 26/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 24/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 14YF 7YF 9YF
DB 93484 84 484
G1 21147 47 147
G2 10560 60 560 19755 55 755
G3 00464 64 464 11275 75 275 17572 72 572 26593 93 593 31114 14 114 43907 07 907
G4 0251 51 251 5192 92 192 7483 83 483 8012 12 012
G5 0165 65 165 1042 42 042 2600 00 600 2931 31 931 3142 42 142 8911 11 911
G6 153 53 153 623 23 623 634 34 634
G7 20 20 20 38 38 38 45 45 45 79 79 79
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 19/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 17/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 13XU 1XU 2XU
DB 04116 16 116
G1 18344 44 344
G2 29509 09 509 96935 35 935
G3 10839 39 839 34019 19 019 67017 17 017 89481 81 481 92520 20 520 96019 19 019
G4 2175 75 175 2355 55 355 3623 23 623 5132 32 132
G5 2214 14 214 3414 14 414 4894 94 894 8069 69 069 8596 96 596 9770 70 770
G6 052 52 052 720 20 720 959 59 959
G7 02 02 02 27 27 27 51 51 51 87 87 87
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 12/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 10/11/2019
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Xổ số Hà Nội
Mã ĐB 11XM 3XM 4XM
DB 56043 43 043
G1 49752 52 752
G2 51039 39 039 77348 48 348
G3 01175 75 175 02723 23 723 08094 94 094 33777 77 777 52080 80 080 95380 80 380
G4 0087 87 087 1778 78 778 2367 67 367 8259 59 259
G5 3599 99 599 4471 71 471 4540 40 540 5590 90 590 5921 21 921 6500 00 500
G6 587 87 587 676 76 676 907 07 907
G7 15 15 15 24 24 24 74 74 74 75 75 75
Tham khảo thêm
- Xem trực tiếp KQXS
- Các tỉnh hôm nay quay thưởng: Hà Nội,
- Xem trực tiếp Xổ Số Miền Bắc 05/11/2019
- Xem lại kết quả XSMB ngày 03/11/2019
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

KQXSMB Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 của Xổ Số Vui cung cấp kết quả chính xác và nhanh nhất từ 18h15 trực tiếp tại trường quay.

XSMB Thứ 2 ngày 12/04/2020, hôm nay là ngày mở thưởng của đài xổ số Hà Nội, các bạn có thể theo dõi kết quả nhanh nhất tại website xosovui.net mà không phải mất công hóng hớt tại trường quay.

Vẫn như mọi khi, đài xổ số Hà Nội sẽ có 9 giải: từ giải tám đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt. Bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt tính đến ngày hôm nay 12/04/2020.

Chuyên mục XSMB Thứ 2 có thống kê các giải đặc biệt, con gì về ngày nào, về bao nhiêu lần giúp bạn đọc có thêm thông tin để phân tích và dự đoán giải đặc biệt hôm nay, tăng tỷ lệ vào bờ cho các bạn. Chính vì vậy, đừng bỏ qua các con số đặc biệt trong kết quả xổ số miền Bắc được nói tới trong bài viết này! 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 – XSMB Thứ 2 giúp gì cho bạn?

 • - Có thống kê chi tiết kết quả xổ số miền Bắc vào ngày Thứ 2, biết nên chọn số nào khi mua vé xổ số Hà Nội
 • - Có thống kê chính xác bạch thủ  loto đáng chơi nhất
 • - Cung cấp cho bạn những thống kê, kèo ngon dễ ăn để tham khảo.

 

Sau 18h mỗi Thứ 2 hàng tuần thì kết quả xổ số miền bắc Thứ 2, viết tắt là XSMB Thứ 2 đều được anh chị em lô đề tin tưởng chọn làm trang dò kết quả uy tín nhất cũng bởi:

 • Xổ Số Vui cung cấp những giá trị hữu ích cho việc lựa chọn số đẹp của bạn
 • Xổ Số Vui gợi ý với tỷ lệ trúng cao cho số lô lâu ngày chưa về
 • Thống kê XSMB Thứ 2 của chúng tôi suốt từ 2015 đến nay nên rất đầy đủ và chi tiết

 

Với những thần số học đang cộng tác cùng chúng tôi để đem lại những thống kê xổ số miền bắc hữu ích nhất. Nhanh tay để quay về bờ nào.Đừng bỏ lỡ bất kỳ thống kê nào của chúng tôi cũng như những tư vấn từ tổ số học tuyệt vời của Xổ Số Vui.

Những điều nên biết khi trúng thưởng XSMB Thứ 2

Cơ cấu giải thưởng của XSMB Thứ 2

 • - Giải đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 2.000.000.000VNĐ.
 • - Giải nhất: Trị giá 30.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 30.000.000VNĐ.
 • - Giải nhì: Trị giá 15.000.000đ; Số lượng giải: 1; Tổng giá trị giải: 15.000.000 VNĐ.
 • - Giải ba: Trị giá 10.000.000đ; Số lượng giải: 2; Tổng giá trị giải: 20.000.000 VNĐ.
 • - Giải tư: Trị giá 3.000.000đ; Số lượng giải: 7; Tổng giá trị giải: 21.000.000 VNĐ.
 • - Giải năm: Trị giá 1.000.000đ; Số lượng giải: 10; Tổng giá trị giải: 10.000.000VNĐ.
 • - Giải sáu: Trị giá 400.000đ; Số lượng giải: 30; Tổng giá trị giải: 12.000.000 VNĐ.
 • - Giải bảy: Trị giá 200.000đ; Số lượng giải: 100; Tổng giá trị giải: 20.000.000VNĐ.
 • - Giải tám: Trị giá 100.000đ; Số lượng giải: 1000; Tổng giá trị giải: 100.000.000 VNĐ.
 • - Giải phụ đặc biệt: Trị giá 50.000.000đ; Số lượng giải: 9; Tổng giá trị giải: 450.000.000 VNĐ.
 • - Giải khuyến khích: Trị giá 6.000.000đ; Số lượng giải: 45; Tổng giá trị giải: 324.000.000 VNĐ.

Thời hạn lĩnh thưởng của xổ số miền Bắc Thứ 2

Thời hạn của lĩnh thưởng của XSMB Thứ 2 là 30 ngày kể từ ngày trúng thưởng. Hoặc kể từ ngày lưu hành vé số hết hạn. Nếu qua thời hạn trên, các vé số không còn giá trị nhận thưởng

Công ty xổ số phải thanh toán với người trúng chậm nhất trong 5 ngày. Kể từ ngày nhận được yêu cầu lĩnh thưởng từ khách hàng.

Quy định đổi thưởng

Đến các đại lý gần nhất để nhận thưởng

Những khách hàng trúng giải xổ số miền Bắc Thứ 2 cần đến trực tiếp công ty phát hành vé số. Hoặc các đại lý vé số gần nhất để nhận thưởng.

Với những giải thưởng trúng trị giá 10 triệu đồng trở lên, khách hàng cần mang theo hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân. Hoặc các giấy tờ chứng minh nhân dân: hộ khẩu, giấy phép lái xe,… để có thể được nhận thưởng.

Khách hàng trúng giải sẽ được công ty trả đủ giải thưởng trong một lần. Sẽ bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản ngân hàng trong trường hợp đề nghị của khách hàng.

Khi nhận thưởng khách hàng sẽ phải nộp thuế thu nhập theo quy định của nhà nước.

Khách hàng trúng giải có quyền được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nhận thưởng, thực hiện theo quy định pháp luật.

Thông tin về khách hàng trúng thưởng sẽ được công ty giữ bí mật tuyệt đối về các thông tin cá nhân, thông tin trả thưởng. Ngoại trừ có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Các trường hợp khác về nhận thưởng xổ số miền Bắc XSMB Thứ 2

- Trong trường hợp xảy ra phát sinh khiếu nại, tranh chấp. Thì thời gian thanh toán sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách chính thức.

- Nếu bạn có yêu cầu bên công ty xổ số sẽ phải bảo mật thông tin cho bạn. Như về tên tuổi, địa chỉ cư trú, hình ảnh, số tiền và thời gian địa điểm lĩnh thưởng.

- Về phía công ty xổ số sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin của người trúng thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước. Nhằm phục vụ cho các công tác quản lý khi có yêu cầu.

Hy vọng rằng bài viết trên giúp bạn có những kiến thức nhất định khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc Thứ 2 – XSMB Thứ 2. Nhằm đảm bảo việc nhận thưởng của bạn được đúng hạn và suôn sẻ.

Đầu trang